Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016   //  
ОБГРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1.            Замовник:
1.1.   Найменування: Апеляційний суд міста Києва
1.2.   Код за ЄДРПОУ: 02894757
1.3.   Місцезнаходження: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680
1.4.   Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Радченко Олег Миколайович, керівник апарату Апеляційного суду міста Києва, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680, тел. 096-744-44-91, тел./факс (044) 284-13-08, radchenko_oleg@ukr.net
1.5.   Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 18 травня 2016 року
2.           Інформація про предмет закупівлі:
2.1  Найменування предмета закупівлі: Газ природний, скраплений або в газоподібному стані – код згідно ДК 016-2010 – 06.20.1 [Природний газ – за кодом CPV ДК 021:2015 – 09123000-7 (природний газ)]
2.2     Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 369,3 тис. м. куб.
2.3     Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Солом’янська, буд.2-а, м. Київ, 03680
2.4     Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень-грудень 2016 року
3.           Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1     Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Дочірнє підприємство «КиївГазЕнерджи»
3.2     Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39835779
3.3     Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Кіквідзе, буд. 4 літ «Б», м. Київ, 01103, тел. (044) 495-04-05
4.           Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, відповідно до пункту другого частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VIІ
5.           Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: Апеляційний суд міста Києва, обираючи переговорну процедуру закупівлі, керувався наступним.

Закон України «Про ринок природного газу» визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав – сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу. Пунктом 27 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що постачальником природного газу є суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу

Згідно статті 9 Закону України «Про ринок природного газу» господарська діяльність на ринку природного газу, пов’язана з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія на провадження господарської діяльності на ринку природного газу, пов’язаної з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, видається Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у встановленому законодавством порядку.

Згідно із підпунктом другим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом» реалізація природного газу для задоволення потреб установ та організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, здійснюється суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом.

Відповідно до пункту 3.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за врегульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 12.01.2015 №9, ліцензіат повинен, зокрема провадити ліцензовану діяльність лише на території ліцензованої діяльності, затвердженій НКРЕКП.

Територія ліцензованої діяльності визначається як територія адміністративно-територіальної одиниці, де знаходяться споживачі, які включені до абонентської бази споживачів природного газу. При цьому територія провадження господарської діяльності з постачання природного газу за врегульованим тарифом із зазначенням територіальних одиниць затверджується постановою НКРЕКП про видачу відповідної ліцензії по кожному постачальнику.

Враховуючи вищезазначене, на кожній окремій території діє лише один постачальник природного газу за врегульованим тарифом, з яким споживачі (у тому числі бюджетні установи та організації) можуть укласти договір на постачання природного газу за врегульованим тарифом. При цьому суб’єкти ринку природного газу провадять свою діяльність на підставі договорів (контрактів), що укладаються відповідно до законодавства.

У свою чергу, правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади встановлює Закон України «Про здійснення державних закупівель».

Згідно частини першої статті 12 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівля може здійснюватися шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності умов, визначених у частині другій статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зокрема у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

У залежності від предмета закупівлі, який визначається замовником відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 №921, та умови для застосування переговорної процедури закупівлі, замовник самостійно готує документи, необхідні для проведення такої процедури на підставі експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», виданих уповноваженими на це органами (організаціями, установами).

На офіційному сайті НКРЕКП (у розділі Головна сторінка  /  Газ природний, нафта, нафтопродукти, аміак  /  Ліцензування  /  Реєстри) за посиланням в мережі Інтернет http://www.nerc.gov.ua/?id=11995 розміщено ліцензійний реєстр (від 01.05.2016) суб’єктів господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, які мають ліцензії з постачання природного газу за регульованим тарифом, з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспорування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу. При цьому НКРЕКП листом від 09.07.2015 №6697/16/61-15, який також розміщений на офіційному сайті НКРЕКП за адресою в мережі Інтернет http://www.nerc.gov.ua/?id=16659, надано перелік  ліцензіатів з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом із зазначенням території ліцензованої діяльності по кожному постачальнику природного газу за врегульованим тарифом.

Таким чином, станом на 16.05.2016 єдиним підприємством у місті Києві, що має ліцензію на постачання природного газу, є Дочірнє підприємство «КиївГазЕнерджи» (ліцензія серії АЕ №299069 від 26.06.2015).

З огляду на викладене, враховуючи лист-роз’яснення від 01.12.2015 №3302-05/40083-06 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (розміщений на офіційному сайті за адресою в мережі Інтернет http://www.me.gov.ua) на території міста Києва діє лише один постачальник природного газу, з яким Апеляційний суд міста Києва може укласти договір на постачання природного газу – Дочірнє підприємство «КиївГазЕнерджи» (ліцензія серії АЕ №299069 від 26.06.2015). Не укладання в подальшому з Дочірнім підприємством «КиївГазЕнерджи» договору про закупівлю природного газу може призвести до негативних процесів, виникнення небажаних наслідків для Апеляційного суду міста Києва в цілому.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 України «Про здійснення державних закупівель», у зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, для закупівлі газу природного, скрапленого або в газоподібному стані Апеляційним судом міста Києва застосована переговорна процедура закупівлі.

6.           Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

–  Закон України «Про здійснення державних закупівель»;

–  Закон України «Про ринок природного газу»;

–  постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1729;

–  постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.01.2015 №9;

–  наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 №921;

–  ліцензійний реєстр (від 01.05.2016) суб’єктів господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, які мають ліцензії з постачання природного газу за регульованим тарифом, з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспорування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу (http://www.nerc.gov.ua/?id=11995);

–  лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 09.07.2015 №6697/16/61-15 (http://www.nerc.gov.ua/?id=16659);

–  лист-роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.07.2015 №3302-05/23226-06 (http://www.me.gov.ua);

–  лист-роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 №3302-05/40083-06 (http://www.me.gov.ua);

–  завірена копія ліцензії ДП «КиївГазЕнерджи» серії АЕ №299069 від 26.06.2015;

–  завірена копія Статуту ДП «КиївГазЕнерджи», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» від 08.06.2015;

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

керівник апарату Апеляційного суду

міста Києва

О.М. Радченко