Компютерні тендери Фонду соцстраху на 205 млн грн.
14.10.2013   //  
код 26.20.1 – машини обчислювальні, частини та приладдя до них (спеціалізоване серверне та активне мережеве обладнання – 25 од.) ТОВ «БМС Консалтинг»/ 2499710,64 грн,/ 03,10,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (розробка та впровадження Порталу профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) ТОВ «БМС Консалтинг»/ 3589200 грн,/ 03,10,13
код 58.29.2 – програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях (послуги з постачання програмного забезпечення бухгалтерського обліку “Парус”) ТОВ “Парус-Впровадження”/ 1428504 грн,/ 30,08,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (розробка інформаційно-аналітичної системи планування, обліку фінансування, оперативної щомісячної, квартальної та річної звітності бюджету Фонду ЦІАСФ) ТОВ “Парус-Впровадження”/ 3998600 грн,/ 31,07,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) ПП “КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ”/ 2990000 грн,/ 30,07,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (створення інформаційної системи за професіями, для яких обов’язкові інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії) ТОВ “НВП “ПРОТЕК”/ 1188600 грн,/ 30,07,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (модернізація реєстру потерпілих ІАСФ з метою інтеграції до ЦІАСФ (ІІ черга), розвиток систем централізованого управління інформаційними ресурсами ЦІАСФ (ІІ черга) та розроблення підсистем інформаційної інфраструктури ЦІАСФ) ТОВ “НВО “ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА”/ 4039782 грн,/ 04,06,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (розроблення підсистем аналітичної обробки даних та звітності ЦІАСФ) ТОВ “НВО “ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА”/ 3193224 грн,/ 04,06,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (розвиток (ІІ черга) Централізованого технологічного реєстру страхувальників, підсистем обліку страхувальників і доходів та страхових тарифів ЦІАСФ, модулів аналітики та звітності) ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Протек”/ 2998590 грн,/ 04,06,13
код 62.01.1 – послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (створення системи централізованого обліку та реєстрації професійних захворювань для спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань) ТОВ “Інститут інформаційно-аналітичних систем” / 7981608 грн,/ 28,05,13
код 62.02.3 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги з системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – послуги з системного супроводу прикладної підсистеми надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг ЦІАСФ) ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Ер-Джі-Дейта” / 1276176 грн,/ 08,05,13
код 62.02.3 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги з системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – послуги з системного супроводу прикладних підсистем управління інформаційними ресурсами та підсистеми централізованого реєстру потерпілих ЦІАСФ) ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Ер-Джі-Дейта”/ 2563560 грн,/ 08,05,13
код 62.02.3 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги з системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – послуги з системного супроводу прикладної підсистеми відшкодування шкоди ЦІАСФ) ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Ер-Джі-Дейта”/ 2891316 грн,/ 08,05,13
код 63.99.1 – послуги інформаційні, інші, н.в.і.у (інформаційно-роз’яснювальна програма про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2013 рік) ТОВ “ЄС Продакшен груп”/ 5799984 грн,/ 15,05,13
код 62.02.3 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – послуги системного супроводу ІАСФ) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 2897856 грн,/ 08,04,13
код 62.02.3 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – послуги супроводу програмного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) ТОВ “Парус-Впровадження”/ 2012600 грн,/ 08,04,13
код 62.02.3 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – послуги системного супроводу АС “Доходи”, системи ОС ВТ та ПЗ, ПК “Тариф”) ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Протек”/ 2265000 грн,/ 08,04,13
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (розроблення засобів інформаційно-аналітичної системи профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму та забезпечення формування і введення бази даних розробників науково-технічної продукції в сфері охорони праці (засоби захисту, вимірювальні прилади, датчики тощо) (п.3.10)) ПП “КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ”/ 1750000 грн,/ 19,10,12
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (розроблення експертно-аналітичної системи виявлення й кількісного оцінювання ризику травмування на виробництві п.3.11) ПП “КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ”/ 850000 грн,/ 19,10,12
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (створення реєстру професійних захворювань працюючих (п.5.2)) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 1495200 грн,/ 08,10,12
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування) ВАТ ВНЗ “Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації”/ 2640000 грн,/ 03,10,12
код 72.20.1 – носії інформації з записом (ліцензії на використання пакету програм Microsoft Office Standard – 1670 од.) ТОВ “БМС Консалтинг”/ 4999980 грн,/ 23,08,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації реєстру потерпілих ІАСФ та систем управління інформаційними ресурсами з метою їх інтеграції до ЦІАСФ) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 2495400 грн,/ 17,08,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації модулів Системи оцінки стану виробничого травматизму та професійної захворюваності страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з метою їх інтеграції до ЦІАСФ) ТОВ “НВП “Протек”/ 498000 грн,/ 14,05,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації функціональних програмних модулів “Перевірка відомостей страхувальників щодо видів економічної діяльності”, “Облік повідомлень про страхові тарифи (про віднесення страхувальників до класу професійного ризику)”, “Відомість розподілу” системи Доходи та програмного комплексу “Тариф” з метою їх інтеграції до підсистеми страхових тарифів та віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва ЦІАСФ) ТОВ “НВП “Протек”/ 996000 грн,/ 14,05,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з постачання програмного забезпечення бухгалтерського обліку “Парус” – 80 компл.) ТОВ “Парус-Впровадження”/ 1863036 грн,/ 14,05,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації базових модулів Системи обліку та аналізу стану надходження доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з метою їх інтеграції до підсистеми Централізований технологічний реєстр страхувальників та підсистеми обліку страхувальників і доходів ЦІАСФ) ТОВ “НВП “Протек”/ 3489000 грн,/ 28,04,12
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (впровадження навчальної і пошукової систем, адаптованих до потреб вугільної промисловості, на підприємствах та суб’єктах господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників вугільної промисловості (п.3.14)) ТОВ “НВП “Протек”/ 2274000 грн,/ 28,04,12
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (впровадження у вищих та професійно-технічних навчальних закладах навчальної і пошукової систем, адаптованих до типових програм нормативних дисциплін “Основи охорони праці” та “Основи охорони праці в галузі” (п.3.13)) ТОВ “НВП “Протек”/ 2892000 грн,/ 28,04,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації спеціалізованих підсистем ІАСФ з метою їх інтеграції до підсистеми відшкодування шкоди ЦІАСФ) ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Ер-Джі-Дейта»,/ 7489200 грн,/ 28,04,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації та розвитку підсистеми надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг ЦІАСФ) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 2197200 грн,/ 05,04,12
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги із системного супроводу програм Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) (3 лоти) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 4050000 грн,/ 15,03,12
ТОВ “Парус-Впровадження”/ 1862000 грн,/ 15,03,12
ТОВ “НВП “Протек”/ 2160000 грн,/ 15,03,12
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (створення Реєстру підприємств, де є робочі місця з шкідливими та небезпечними умовами праці, для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці (п.3.12)) ДП “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень”/ 2364000 грн,/ 23,12,11
код 30.02.1 – устаткування для автоматичного оброблення інформації (багатофункціональні апарати формату А3 – 97 од.) ТОВ “БМС Консалтинг”/ 3998982 грн,/ 07,12,11
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (створення інтегрованого банку даних про стан шахтної атмосфери на підприємствах вугільної промисловості для профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності (на основі даних системи УТАС) (п.3.3)) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 4455000 грн,/ 02,12,11
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (розробка принципів та підходів підтримки наглядової діяльності за охороною праці та промисловою безпекою (п.3.19)) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 1675500 грн,/ 25,11,11
код 72.40.1 – послуги, пов’язані з базами даних (розроблення концепції, побудова та здійснення пілотного проекту державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці (п.3.16)) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 1245000 грн,/ 25,11,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з постачання програмного забезпечення бухгалтерського обліку “Парус”) ТОВ “Парус-Бюджет”/ 1401624 грн,/ 19,10,11
код 30.02.1 – устаткування для автоматичного оброблення інформації – 22202 од. ТОВ “БМС Консалтинг”/ 40609020,36 грн,/ 19,07,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (створення системи обліку та аналізу стану надходження доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України (І черга)) ТОВ “НВП “Протек”/ 2995000 грн,/ 25,05,11
код 72.10.1 – консультативні послуги з конфігурації комп’ютерних технічних засобів (аудит, консультування, розроблення і модернізація схем управління інформацією щодо апаратних засобів та пов’язаного з ними програмного забезпечення Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 10407000 грн,/ 16,05,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (створення другої черги системи оцінки стану виробничого травматизму та професійної захворюваності страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) ТОВ “НВП “Протек”/ 1997000 грн,/ 30,03,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з системного супроводу КІАС ОСВ, системи ОС ВТ та ПЗ та ПК “Тариф”) ТОВ “НВП “Протек”/ 2697750 грн,/ 16,03,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з модернізації Реєстру потерпілих ІАСФ) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 1970000 грн,/ 03,03,11
код 72.20.2 – послуги з розроблення пакетних програмних засобів (перша черга спеціалізованого програмного забезпечення) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 3970000 грн,/ 03,03,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з супроводу програмного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності “Парус” в Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) ТОВ “Парус-бюджет”/ 1800000 грн,/ 21,02,11
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з системного супроводу ІАСФ) ТОВ “НВО “Ер-Джі-Дейта”/ 4920000 грн,/ 21,02,11
код 72.20.1 – носії інформації з записом (ліцензійне програмне забезпечення) – 1200 од. (2 лоти) ТОВ “НВП “ПРОТЕК”/ 998001 грн,/ 08,12,10
ТОВ “НВП “ПРОТЕК”/ 998001 грн,/ 08,12,10
код 72.20.1 – носії інформації з записом (ліцензійне програмне забезпечення – 1200 од.) (2 лоти) ТОВ “Ер-Джі-Дейта”/ 995000 грн,/ 02,12,10
ТОВ “Ер-Джі-Дейта”/ 995000 грн,/ 02,12,10
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з постачання програмного забезпечення бухгалтерського обліку “Парус”) ТОВ “Парус-Бюджет”/ 986328 грн,/ 26,11,10
код 72.20.3 – послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з системного супроводу ІАСФ) ТОВ “Ер-Джі-Дейта”/ 3899000 грн,/ 25,10,10
послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (супровід та удосконалення програмного забезпечення розробки ТОВ “НВП “Протек”) (2 лоти) ТОВ “НВП “Протек”/ 2997000 грн,/ 19,08,09
ТОВ “Ефективні інформаційні системи”/ 994800 грн,/ 19,08,09
послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (супровід та удосконалення програмного забезпечення розробки ТОВ “Парус-Бюджет”, ТОВ “Ер-Джі-Дейта” ) ТОВ “Ер-Джі-Дейта”/ 8388000 грн,/ 26,05,09