Відповідь Мінюсту на запит «НГ» стосовно Держреєстру
21.03.2019   //  

12 лютого 2019 № 35/24/47-19

Журналісту інтернет-видання «Наші гроші»

Стрижак Аліні

Міністерство юстиції України розглянуло запит про надання публічної інформації від 06 лютого 2019 року щодо окремих питань функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) та повідомляє наступне:

Державним підприємством «Національні інформаційні системи», як технічним адміністратором Державного реєстру прав, реалізовані корегування в програмному забезпеченні даного реєстру, що випливають з прийнятих протягом 2015-2018 років нормативно-правових актів, а саме:

  1. За змістом частини другої статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) інформація з Державного реєстру прав надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції як за об’єктом нерухомого майна, так і суб’єктом речового права, за умови ідентифікації особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
  2. При цьому умови, підстави та процедуру надання інформації з Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначає Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі – Порядок).

Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.

Якщо за зазначеними особами ідентифікаторами пошуку щодо суб’єкта, визначеними у пункті 17 цього Порядку, в Державному реєстрі прав знайдено записи щодо більше ніж одного об’єкта нерухомого майна, така особа отримує для ознайомлення сформований за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх адрес та окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта нерухомого майна. Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати щодо кожного з об’єктів нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав.

  1. Вищевказані норми діють у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 925 та спрямовані на удосконалення правових механізмів одержання інформації з Державного реєстру прав.

Необхідність внесення вказаних коригувань пояснюється тим, що в основу програмного забезпечення Державного реєстру прав покладені відомості про об’єкт нерухомого майна, права на який підлягають реєстрації.

Так, у Державному реєстрі прав на кожний об’єкт нерухомого майна відкривається окремий розділ, формується реєстраційна справа, присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.

Крім того, до оновлення програмного забезпечення Державного реєстру прав інформація, сформована за суб’єктом речового права, в окремих випадках була значною за обсягом, а подекуди у зв’язку із збігом прізвищ, імен та по батькові власників містила відомості про об’єкти нерухомості, які не стосувались заявника. З цих питань до Міністерства юстиції надходили неодноразові звернення суб’єктів державної реєстрації, які несли у зв’язку з цим часові та матеріальні витрати. У свою чергу, формуванням такого роду інформаційних витягів сповільнювало та призводило до технічних збоїв у роботі Державного реєстру прав.

  1. Додатково повідомляємо, що до Порядку внесено інші зміни у зв’язку із прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги». Зокрема, відповідно до пункту 14 Порядку (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 925, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року № 484) інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через веб-портал Мін’юсту надається користувачам, яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису. Також ідентифікація може бути здійснена через використання MobileID або BankID.

Частиною 4 статті 32 Закону визначено, що за заявою власника державний реєстратор надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав.

На сьогодні одним з найбільш поширених та доступних засобів електронної ідентифікації особи, який дозволяє однозначно ідентифікувати фізичну, юридичну особу (представника юридичної особи) є кваліфікований електронний підпис. На відміну від такого засобу ідентифікації як кваліфікований електронний підпис, зазначення особою-запитувачем даних із Державного реєстру реєстраційного номеру картки платника податків та серії, номеру паспорта громадянина України, як це було до внесення відповідних змін до законодавства, виключала можливість однозначно ідентифікувати особу, яка отримує інформацію з Державного реєстру прав в електронному вигляді, оскільки такими ідентифікаційними даними могла скористатись й будь-яка інша особа, якій такі відомості стали відомі.

Зазначаємо: зміни до законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, на виконання яких було модернізоване програмне забезпечення Державного реєстру прав, спрямовані на забезпечення можливості однозначної ідентифікації осіб, які отримали інформацію з Державного реєстру прав в електронній формі, що, в свою чергу, дозволить належним чином реалізувати права власників нерухомості , а також внесе вагомий внесок щодо реалізації своїх повноважень правоохоронними органами.

Окремо наголошуємо: за отримання інформації з Державного реєстру прав за Законом передбачено справляння адміністративного збору, який зараховується до відповідних бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

 

З повагою,

відділ прес-служби Управління

інформаційної політики

Тел:   044 271 17 62

Press@minjust.gov.ua