НОВИНИ

22.03.2018
21.03.2018
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

«Укрпошта» обґрунтовує необхідність закупівлі «Фактів і коментарів»

25 Травня 2011

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування. Українське державне підприємство поштового зв’язку (УДППЗ)

«Укрпошта».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 21560045.

1.3. Місцезнаходження. 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail) Шершньова Інна Вікторівна, начальник відділу розповсюдження періодичних видань, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. 044 279-24-63.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Українське державне підприємство поштового зв’язку (УДППЗ) «Укрпошта», 21560045.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 02 грудня 2010 року (згідно Протоколу засідання комітету з конкурсних торгів УДППЗ «Укрпошта» щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника).

2. Джерело фінансування закупівлі. Власні кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. Видання періодичні (розповсюдження періодичних видань вроздріб,а саме: Газета «Факты и комментарии» (формат: щоденний, п’ятничний).

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг.

1. Газета «Факты и комментарии» щоденний (вівт., середа., четв., суб) – АЗ х 16 шпальт) – 2 049 260 шт

2. Газета «Факты и комментарии» п’ятничний – А3 х 32 шпальти – 2 335 579 шт

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Філіали УДППЗ

«Укрпошта».

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Згідно з графіком виходу видань.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Факти і коментарі».

4.2. Ідентифікаційний код. 216734126651.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс.

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. вул. Щорса, 36.

Фактична адреса: Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29.

Телефон: 486-44-86

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Ст.39, част.2, п.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи»)

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до Правил розповсюдження періодичних друкованих видань, затверджених спільним наказом Державного комітету зв’язку, Міністерства інформації та Міністерства транспорту України від 10.12.1998 р. № 169/81/492, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.12.1998 р. за № 820/3260, УДППЗ “Укрпошта” на протязі багатьох років здійснює розповсюдження періодичних друкованих видань як за передплатою, так і вроздріб.

Продаж обласних, районних та міських видань проводиться філіалами  підприємства за договорами на реалізацію періодичних видань вроздріб, що укладаються безпосередньо з видавцями (редакціями) певного найменування видання, яких, згідно Переліку видань, що розповсюджуються вроздріб в розрізі філіалів УДППЗ „Укрпошта” налічується 6 449 найменувань.

В даний час, у зв’язку з поширенням Закону України “Про здійснення державних закупівель” на державні підприємства УДППЗ «Укрпошта» необхідно застосовувати процедуру закупівлі періодичних друкованих видань для розповсюдження їх вроздріб.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Статтею 7 зазначеного Закону передбачено, що до суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації належать засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації, його редактор (головний редактор), редакційна колегія, редакція, трудовий колектив редакції, журналістський колектив, журналіст, автор, видавець, розповсюджувач.

Засновник (співзасновники) може об’єднувати в одній особі редакцію, видавця,

розповсюджувача.

Друкований засіб масової інформації може видаватися після його державної реєстрації, що передбачено статтею 11 даного Закону.

При цьому, державній реєстрації підлягають всі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.

При цьому, відповідно до статті 15, не підлягають державній реєстрації друковані засоби масової інформації, якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою.

Зразок свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, періодичні друковані видання, що зареєстровані відповідно до законодавства України та мають свідоцтво про державну реєстрацію, можуть бути придбані для розповсюдження тільки у певного учасника, а саме тільки у видавця, редакції саме цього видання. Як наслідок, на даному ринку товарів відсутня конкуренція та немає альтернативи.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Голова комітету з конкурсних торгів

УДППЗ «Укрпошта»

/ / _______________ Є.М. Король

Підпис, МП

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.03.2018
21.03.2018
20.03.2018
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ