Які запобіжники має «Нафтогаз» проти крадіжки 76 мільярдів гривень?
19.06.2022   //   114 Переглядів

Прямо зараз українська влада проектує одну з найбільших угод в історії «Нафтогазу» про врегулювання проблемної заборгованості перед «облгазами Фірташа». І вже у понеділок очікується вкрай промовисте призначення в «Нафтогазі» з цієї теми – колишньої керівниці НКРЕКП Оксани Кривенко, яку Володимир Зеленський звільняв під акомпанемент обшуків НАБУ. Attention, please!

На початку червня у Верховну Раду зайшов урядовий законопроект 7429 щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення. Ним пропонується взяти докупи 76 мільярдів гривень «Нафтогазу» та 188 млрд грн від міжнародних донорів. Отриману купу поділити так: 150 млрд грн на компенсацію різниці в цінах газу (умовно на закупівлю газу за захмарною ринковою ціною та продажем українцям по низькій довоєнній ціні), 38 мільярдів на компенсацію дорогого опалення в квартирах по регіонам та 76 млрд грн (увага!) на урегулювання старої заборгованості держави.

Фінансово-економічне обгрунтування за підписом міністра енергетики Германа Галущенка

Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація передбачених проектом змін не спричинить негативного впливу на баланс державного бюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки спеціального фонду державного бюджету на фінансування компенсаторних заходів, передбачених  Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення», буде забезпечено додатковими надходженнями спеціального фондів державного бюджету, що не враховувалися під час планування Державного бюджету України на 2022 рік.

Проектом передбачено створення нових бюджетних програм:

  • Міністерству енергетики з видатками у сумі 226 100 000,0 тис. грн, в тому числі:

150 100 000,0 тис. грн – за спеціальним фондом за бюджетною програмою «Компенсація суб’єктам ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, економічно обґрунтованих витрат, понесених ними в цілях виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зменшених на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі їх виконання в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, що підлягає врегулюванню згідно із статтею 2 Закону України “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення”;

76 000 000,0 тис. грн – за спеціальним фондом за бюджетною програмою «Фінансування заходів із урегулювання заборгованості, передбачених Законом України «Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»;

  • Міністерству розвитку громад та територій України у сумі 38 200 000,0 тис. грн – за спеціальним фондом за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає відшкодуванню згідно із статтею 2 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення».

Розрахунок компенсації суб’єктам ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів під час функціонування ринку природного газу, економічно обґрунтованих витрат, понесених ними в цілях виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зменшених на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі їх виконання в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, що підлягає урегулюванню згідно із статтею 2 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення», здійснено з дотриманням принципів її обчислення, закладених частиною сьомою статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», відповідно до Порядку визначення такої компенсації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1194 з урахуванням змін, підготовлених до внесення до цього Порядку на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України №489 від 29.04.22 про покладення на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків.

Остаточне підтвердження обсягів заборгованості, що підлягатимуть урегулюванню згідно із Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу ринок природного газу», здійснюватиметься Регулятором в установленому вказаним Законом порядку на підставі висновків аудиторів з урахуванням змін, передбачених прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення».

Перелік заходів, які дозволять забезпечити стабілізацію ринку природного газу, насамперед шляхом врегулювання заборгованості, визначено статтею 4 «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу ринок природного газу» з урахуванням внесених до нього змін, а саме:

відшкодування різниці між фактичною обґрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу, що надаються операторами газорозподільних систем, та тарифами на розподіл природного газу, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

урегулювання сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів перед постачальниками природного газу, у тому числі заборгованості у розмірі вартості несплачених обсягів, зумовленої вадами державного регулювання ринку природного газу, визначеними статтею 4 Закону України «Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів.

Розрахунок різниці в тарифах на теплову енергію, погашення якої передбачено статтею 2 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» здійснено з урахування передбаченого механізму: з урахуванням додаткових витрат через різницю між фактичною ціною закупівлі природного газу та ціною, передбаченою в тарифі на відповідні послуги, та витрат та/або втрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкоджених виробничих потужностей, втрат від зменшення кількості абонентів та/або обсягу наданих послуг, а також зниження рівня розрахунків, що утворилися (утворяться) за періоди з 1 лютого 2022 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Фінансування відповідних видатків передбачається здійснювати за рахунок спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням за рахунок додаткових надходжень у сумі 264 300 000 тис. грн, а саме:

додаткових надходжень від сплати дивідендів, що нараховуються на акції акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства у 2022 році (у тому числі авансом) у сумі  64 406 779,7 тис. грн.;

додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів у сумі 11 593 220,3 тис. грн.;

надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення, у сумі 188 300 000 тис. грн.

Розрахунок додаткових надходжень спеціального фонду державного бюджету для фінансування видатків, передбачених пунктом 24 статті 14, від сплати Компанією на користь держави дивідендів на державну частку в статутному капіталі Компанії та авансового внеску з податку на прибуток при сплаті цих дивідендів ґрунтується на тому, що щодо заборгованості суб’єктів ринку природного газу перед Компанією та підприємствами Групи (АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України») в левовій її частині наразі створено резерв сумнівних боргів у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Погашення такої заборгованості із застосуванням механізмів, передбачених Законом №1639, дозволить зменшити (сторнувати) резерви сумнівних боргів та надалі нарахувати і сплатити на користь держави дивіденди на державну частку в статутному капіталі Компанії.

Так, зокрема, врегулювання питання заборгованості постачальників природного газу та операторів ОГРМ перед Компанією, що обліковується станом на 31.12.2021 року та підлягає урегулюванню згідно з діючою редакцією Закону №1639 дозволить зменшити (сторнувати) резерв сумнівних боргів на 20 млрд. грн. Це відповідним чином буде включено до дохідної частини та, з урахування результатів діяльності підприємства, призведе до збільшення його фінансового результату, з якого відповідно і буде сплачено державні дивіденди та авансовий внесок з податку на прибуток.

Погашення заборгованості ОГРМ перед АТ «Укртрансгаз» надалі дозволить зменшити (сторнувати) резерв сумнівних боргів на суму 13,5 млрд. грн, відповідно покращивши фінансовий результат та сплативши державні дивіденди та авансовий внесок з податку на прибуток з урахуванням результатів діяльності підприємства.

Заборгованість суб’єктів ринку природного газу перед Компанією та підприємствами групи і ОГТСУ що утворилася у 2021 році, також значною мірою зарезервовано. Це стосується як заборгованості постачальників природного газу перед ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» (близько 12 млрд грн в резерві сумнівних боргів), так і заборгованості ОГРМ перед ОГТСУ (12 млрд. грн.).

В свою чергу, додаткові находження спеціального фонду для фінансування видатків, передбачених пунктами 25 та 26 статті 14,  буде залучено в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та спрямовано насамперед на формування ресурсу природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2022/2023 року.

Взаєморозрахунки проводитимуться у порядку та на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, у межах видатків спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням та в обсягах, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, із застосуванням рахунків, відкритих у Державному казначействі України, що виключає будь-які фіскальні та інші ризики для Державного бюджету України.

 

Йдеться про “довоєнну” історію зі списанням боргів облгазів перед державою (з них 70% це угрупування Дмитра Фірташа, див. текст «Ліги антитрасту»). Торік Верховна Рада прийняла закон про те, що держава пробачає облгазам накопичені за 10 років борги. Під приводом різних законних та псевдозаконних колізій газовики не заплатили державі за деякими оцінками близько 100 мільярдів гривень. І тоді «слуги народу» вирішили, що мир із Фірташем краще війни, прийнявши закон про списання боргів. За деякою інформацією, близько 30 мільярдів боргу за цей час встигли анігілювати різними інструментами. І ось підійшли до основної суми – 76 млрд грн.

Отже передбачається, що держава візьме ці гроші і запустить по ланцюжку: держбюджет→Нафтогаз→облгази→акціонери→держава.

Відмітимо, що напередодні Фірташа в облгазах стало менше. У травні ДБР арештувало облгази по старим боргам за несплату оренди газорозподільчих мереж, віддало АРМІ, а уряд наказав віддати облгази «Чорноморнафтогазу». Тобто виглядає так, що під акціонерами наприкінці ланцюжка має бути держава у вигляді нафтогазівської «дочки».

Але є одне але.

Віджим облгазів по справі ДБР – не дуже безспірна історія з точки зору юриспруденції. Облгази за логікою мали б платити орендну плату за трубопроводи до абонентів. Але вона була оформлена державою так, що цілком піддається судовому позову. Тому у Печерському суді чи десь на Окружній може знайтись суддя, який після заходу 76 мільярдів облгази прийме рішення про їх повернення попереднім акціонерам. Згодом ці акціонери навіть можуть повернути отримані мільярди державі, як і передбачено планом.

Але тоді друге але.

На виході приватні власники облгазів отримають абсолютно чисті від боргів підприємства і продовжать генерувати прибуток, ніби й не було величезних боргів, які вони «прожили» у Відні.

І можливо ще третє але.

Ніхто не дасть гарантій, що йтиметься про повернення облгазів саме Фірташу, як ми всі звикли вважати. Держреєстри покриті мороком воєнної таємниці. Тому ми не можемо отримати навіть опосередкованих доказів того, що облгази контролює віденський в’язень, а не скажімо ОПЗЖний Львочкін. І без інструментів СБУ, НАБУ, ФБР, ЦРУ ми не зможемо розрізнити потоки в напрямку льовочкінських лоялістів у Офісі президента Єрмака. Тобто бенефіціара схеми ми можемо тільки вирахувати, а не побачити. Тому і хочеться не бігати/ловити потім, а мати запобіжники схемі.

Тим більш, що на ключову позицію в цій історії очікується промовисте призначення.

За даними від джерела «Наших грошей», у понеділок 20 червня «Нафтогаз» може призначити директором із проблемної заборгованості Оксану Кривенко.

Оксана Кривенко

Оксана Кривенко до 2018 року працювала заступником директора департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій галузі НКРЕКП. Це так званий «газовий департамент», який був дуже лояльний до Фірташа (70% ринку облгазів), і вона у ньому була одним з ключових комунікаторів з менеджерами монополіста.

У другий половині президентського терміну Порошенка під «рошенівським» керівником НКРЕКП Дмитром Вовком вже почало шкварчати крісло через його відверту гру на користь Ріната Ахметова по формулі «Роттердам+». І зрештою йому довелось тікати за кордон подалі від НАБУ. А Оксана Кривенко у травні 2018 року здійснила стрибок у члени НКРЕКП, а вже у червні очолила Нацкомісію.

У цей час досить цікаву метаморфозу пройшов бізнес її брата. Максим Козіс довгі роки був співвласником ТОВ «Східенергоприлад» разом з Євгеном Євдокімовим. А це брат іншого члена НКРЕКП тієї пори Володимира Євдокімова. Це один з ключових фігурантів справи «Роттердам+», у якого НАБУ влаштувало обшуки в 2019 році разом з Кривенко і він проходить по кримінальному провадженню.

Так ось. «Східенергоприладу» почало дуже фартити на державних підрядах в сфері енергетики саме у 2018 році, коли Кривенко приєдналась до Євдокімова у складі НКРЕКП. Фірма за один рік отримала 84 мільйони гривень, що у рази перевершувало її попередні здобутки. І після розжалування Кривенко з посади голови у прості члени Нацкомісії у 2019 році її здобутки знову впали. І фактично зійшли нанівець після остаточного звільнення Оксани Кривенко з НКРЕКП 1 липня 2021 року.

Тоді Володимир Зеленський ще питав у Порошенка «скільки йому занесли з Роттердам+». Тому після обшуків та виявлення готівки незрозумілого з декларації походження Кривенко пішла у відставку. Але на її захист стали найвідвертіші ДТЕКівські лобісти, справа по «Роттердам+» почала саботуватись Офісом генпрокурорки Ірини Венедіктової та не отримала політичної підтримки з Офісу президента (див. «Адвокати з юрфірми Татарова захищають менеджерів Ахметова по справі «Роттердам+».). Тож Кривенко просто пішла у певне небуття. З якого її і можуть підняти у «Нафтогаз» для освоєння проблемної заборгованості.

Нагадаємо, її попередник Олег Діденко купив собі «бентлі» під час війни, навіть не маючи доступу до потоку у розмірі 76 млрд грн.

 

Юрій Ніколов, «Наші гроші»