Найбільші замовники газу в Україні оголосили закупівлі: Укрзалізниця закладає потенційно корупційну формулу
09.11.2021   //  

Найбільшу закупівлю оголосив «Оператор газотранспортної системи», який планує витратити до 12,46 млрд грн на газ для балансування системи. Очікувана вартість становить 37,39 грн за кубометр з урахуванням ПДВ (у «Прозорро» ціна вказана без податку, що дає можливість для простіших врегулювань з іноземними постачальниками).

Також великі закупівлі з 23 жовтня по 5 листопада оголосив «Укртрансгаз» на загальну суму 11,36 млрд грн. Тут очікувана ціна з урахуванням ПДВ становить 32,11 грн за кубометр.

В обох випадках закупівлі оголошені з формульною прив’язкою до ринкових котирувань газу.

У свою чергу Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» у вересні-листопаді оголосила низку закупівельгазу на 1,26 млрд грн. Очікувана вартість у різних процедурах різна – від 32,90до 37,04 грн за кубометр з ПДВ. Але у всіх випадках «Укрзалізниця» не встановила жодного формульного підходу. Таким чином ціна палива для залізничників у випадку ринкових коливань буде змінюватись відповідно до закону, який дозволяє зменшення або збільшення договірної ціни до 10% при підветрдженні довідками уповноважених органів. При цьому будь-яка сторона може відмовлятись погоджуватись на пропозицію іншої сторони. І поставки палива у окремі періоди можуть здійснюватись по ціні значно вищій від ринкової, оскільки приватний постачальник може не погоджуватись знижувати ціну. Наприклад, саме через це НАБУ і САП направили до суду справу щодо такої схеми завищення ціни на поставках дизеля до залізниці від фірми «Вог аеро джет».

Замовник Дата оголошення закупівлі Очікувана сума, грн Очікувана ціна, грн за кубометр
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 30 жовтня 12 464 000 000 31,16 б/ПДВ

(37,39 з ПДВ)

АТ «Укртрансгаз» 23 жовтня (5 процедур) 7 587 286 746 26,76 б/ПДВ

(32,11 з ПДВ)

АТ «Укртрансгаз» 5 листопада 3 787 878 556 26,74 б/ПДВ

(32,09 з ПДВ)

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 28 жовтня 661 358 340 32,90 з ПДВ
Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 2 листопада 205 312 800 36,66 з ПДВ
Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 28 вересня/
21 жовтня зміни (дві процедури)
408 480 000 29,33 з ПДВ/

37,04 з ПДВ

ПАТ «АК «Київводоканал» 1 листопада 184 250 000 36,85 з ПДВ
АТ «Укрпошта» 8 жовтня 144 600 000 36,15 з ПДВ
АТ «Укрпошта» 7 жовтня 140 400 000 35,10 з ПДВ
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 29 жовтня 109 324 500 34,16 з ПДВ
АТ «Укрпошта» 29 вересня/
13 жовтня (зміни)/
29 жовтня (аукціон)
97 416 000 32,47 з ПДВ/ 40,01 з ПДВ/

29,00 з ПДВ

Формула ОГТСУ

Вартість послуги (маржа) Виконавця з забезпечення надання послуги балансування Оператору за 1000 куб. м. природного газу поданого або відібраного до/з газотранспортної системи Оператора (МР), що склалася за результатами процедури закупівлі, визначається за наведеною нижче формулою, без урахування податку на додану вартість, і становить  ______________ грн. (прописом_гривень), без урахування податку на додану вартість:

 

МР = РCP – NCG bas x 10,6 x Kb,

де:

  • РCP – визначається шляхом ділення загальної суми вартості послуг балансування, що склалася за результатами процедури закупівлі, на загальний очікуваний обсяг поданого природного газу до газотранспортної системи за період надання послуги балансування 400 000 000 (чотириста мільйонів) куб.м., і становить  ______________ грн. (прописом_гривень) за 1000 куб.м., без урахування податку на додану вартість;
  • NCG bas – означає ціну природного газу, опубліковану 12 жовтня 2021 року у Джерелі Котирувань в Євро/МВт·год, яка розраховується як середньоарифметичне значення між цінами “Bid” та “Ask”, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: NCG January”;
  • Kb – офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на 12 жовтня 2021 року;
  • 10,6 – значення коефіцієнту К

 

4.2. У разі подачі Виконавцем природного газу до газотранспортної системи Оператора, ціна такого природного газу за 1000 куб.м. (Psell), без урахування податку на додану вартість, визначається для кожної газової доби надання послуг балансування, в якій здійснюється подача природного газу до газотранспортної системи Оператора, за формулою:

Рsell = Germany VTP (Trading Hub Europe) DAAsk х 10,6 x Kc + МР x Kc / Kb ,

де:

Germany VTP (Trading Hub Europe) DAAsk – означає ціну природного газу кожного календарного дня на дату її визначення за принципом день наперед в Євро/МВт·год:

– якщо датою визначення ціни є день опублікування Джерела Котирувань, Germany VTP (Trading Hub Europe) DAAsk є значення ціни “Ask” для такого дня, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: Germany VTP (Trading Hub Europe) Day Ahead” у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

– якщо дата визначення ціни не є днем публікування Джерела Котирувань, Germany VTP (Trading Hub Europe) DAAsk є значення ціни “Ask” для такого дня, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: Germany VTP (Trading Hub Europe) Weekend” у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

 

 

Kc – офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України, що діє на день надання послуг балансування;

Kb – офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на 12 жовтня 2021 року.

4.3. У разі відбору Виконавцем природного газу з газотранспортної системи Оператора, ціна такого природного газу за 1000 куб.м. (Pbuy), без урахування податку на додану вартість, визначається для кожної газової доби надання послуг балансування, в якій здійснюється відбір природного газу з газотранспортної системи Оператора, за формулою:

Рbuy = Germany VTP (Trading Hub Europe) DABid x 10,60 x Kc – 0,2 х MР x Kc / Kb,

де:

Germany VTP (Trading Hub Europe) DABid – означає ціну природного газу кожного календарного дня на дату її визначення за принципом день на перед в Євро/МВт·год:

  • якщо датою визначення ціни є день опублікування Джерела Котирувань, Germany VTP (Trading Hub Europe) DABid є значення ціни “Bid” для такого дня, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: Germany VTP (Trading Hub Europe) Day Ahead” у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;
  • якщо дата визначення ціни не є днем публікування Джерела Котирувань, Germany VTP (Trading Hub Europe) DABid є значення ціни “Bid” для такого дня, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: Germany VTP (Trading Hub Europe) Weekend” у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

Kc – офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України, що діє на день надання послуг балансування;

Kb – офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на 12 жовтня 2021 року.

4.4. При здійсненні розрахунків за надані послуги балансування ціни природного газу визначені відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 цього Договору округлюються до другої цифри після коми (якщо наступна за другим знаком цифра є більшою або рівною 5 (п’яти), то ця друга цифра збільшується на 1 (одиницю), якщо наступна за другим знаком цифра є меншою або рівною 4 (чотирьом), то цифра другого знаку до якого виконується округлення, залишається без змін).

4.5. Вартість послуги балансування за газовий місяць (P) визначається як сума різниць вартості поданого природного газу і відібраного природного газу Виконавцем до/з газотранспортної системи Оператора за кожну газову добу газового місяця за формулою:

 

m                           m

P = ∑  Psell x Vsell   –  ∑  Pbuy   x Vbuy ,

        d = 1                                   d = 1

де:

Vsell  –  обсяг природного газу, поданого Виконавцем до газотранспортної системи Оператора, кожної газової доби надання послуг балансування;

Vbuy  –  обсяг природного газу, відібраного Виконавцем з газотранспортної системи Оператора, кожної газової доби надання послуг балансування;

m –  кількість газових діб в газовому місяці надання послуг балансування.

4.6. Загальна вартість послуги балансування за Договором (ціна Договору) на дату його укладення складає  _____________гривень, крім того ПДВ (20%)  ____________ гривень, разом з ПДВ ____________ гривень (________прописом_________ гривень).

Загальна вартість послуги балансування за Договором може змінюватися з урахуванням вимог встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».

4.2. Ціна за 1000 куб. м газу, без урахування  податку  на  додану вартість, для місяця передачі газу (СР) зазначеного в п. 2.1, визначається за формулою:

CP = РCP x Kc / Kb + (Avg TTF DA – TTF bas) x CV x Kc

де:

PCP – базова ціна за 1000 куб. м газу без ПДВ, зазначена в п. 4.1 цього Договору;

Avg TTF DA  – розраховується, як сума котирувань TTF DA за кожний календарний день в період з 1 по 25 число включно місяця передачі газу, розділена на 25 (двадцять п’ять);

TTF bas – означає ціну природного газу, опубліковану 27 вересня 2021 року у Джерелі Котирувань (звіт Argus European Natural Gas) в Євро/МВт·год, яка розраховується як середньоарифметичне значення між цінами “Bid” та “Ask”, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: TTF December;

TTF DA  – означає ціну природного газу кожного календарного дня на дату її визначення за принципом день уперед в Євро/МВт·год:

  • якщо датою визначення ціни є день опублікування Джерела Котирувань, TTF DA розраховується, як середньоарифметичне значення між цінами “Bid” та “Ask” для такого дня, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: TTF Day Ahead” у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;
  • якщо дата визначення ціни не є днем публікування Джерела Котирувань, TTF DA розраховується, як середньоарифметичне значення між цінами “Bid” та “ Ask” для такого дня, які опубліковані під заголовком “Complete European Gas prices: TTF Weekend” у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

Kb – офіційний  курс  гривні  до  євро,  встановлений  Національним  банком  України  на
27 вересня 2021 року;

Kc – офіційний  курс  гривні  до  євро,  встановлений  Національним  банком  України  на день передачі газу, (грн. за євро);

CV – теплотворність природного газу на 27 вересня 2021 року у МВт*год/тис.куб.м за даними Eustream Budince point (Measured value), що знаходиться за посиланням:  https://tis.eustream.sk/TisWeb/#/?nav=bd.gcv.

З наступного місяця за місяцем укладення цього Договору ціна за 1000 куб.м. природного газу (Цу) з урахуванням податку на додану вартість визначається відповідно до порядку, передбаченого пунктом 4.8. цього Договору в межах загальної вартості природного газу, та формується за наступною формулою:

Цу = Цбаз х Цдзі.п / Цдзі.баз,

де:

Цу – уточнена ціна на газ, грн. за 1000 куб. м;

Цбаз – базова ціна на газ, визначена станом на дату укладення цього Договору, грн. за 1000 куб. м (перше речення пункту 4.4. Договору);

Цдзі.п – поточна ціна на газ згідно сертифікату ТПП або документа іншого компетентного органу – розраховується, як середньоарифметичне цін перших десяти робочих днів поточного місяця, грн. за 1000 куб. м;

Цдзі.баз – базова ціна на газ згідно сертифікату ТПП або документа іншого компетентного органу – розраховується, як середньоарифметичне цін перших десяти робочих днів місяця підписання договору, грн. за 1000 куб. м;

При цьому ціни Цдзі.п та Цдзі.баз повинні бути розраховані на підставі даних, отриманих виключно з одного джерела котирувань про розрахункову приведену вартість природного газу на європейських хабах (TTF, Gaspool та NCG) до кордону України, з урахуванням усередненої вартості транспортування магістральними газопроводами Європи та курсу валют, та за однакових умов постачання природного газу.

4.6. Зміна ціни за 1000 куб.м. природного газу в сторону збільшення відбувається з дотриманням усіх наступних умов: з дотриманням формули, передбаченої пунктом 4.5. Договору; не більше, ніж на 10% від ціни за 1000 куб.м. за попередній розрахунковий місяць та в порядку, визначеному пунктами 4.8., 4.9. цього Договору.

4.7. Зміна ціни за 1000 куб.м. природного газу в сторону зменшення відбувається з дотриманням усіх наступних умов: виключно за формулою, визначеною пунктом 4.5. Договору, та з дотриманням порядку, встановленого пунктами 4.8., 4.9. Договору.

4.8. Щомісячно (з наступного місяця за місяцем укладення цього Договору та протягом всього строку дії цього Договору) до 20 числа поточного місяця Постачальник повинен в обов’язковому порядку надсилати Споживачу (електронні копії – на офіційну електронну адресу, а оригінали – поштовим відправленням з повідомленням про вручення або доставлення кур’єром під підпис уповноваженої Споживачем особи на отримання листів) офіційний сертифікат ТПП або документа іншого компетентного органу, вимоги до якої визначені цим Договором (пункт 4.5. та Додаток _ до цього договору) з інформацією за поточний місяць, та розрахунок уточненої ціни на поточний місяць за підписом уповноваженої особи Постачальника (за формою, встановленою в  Додатку _ до цього договору), здійснений на підставі зазначеного сертифікату та згідно формули, встановленої в пункті 4.5. Договору, з дотриманням пунктів 4.6., 4.7. Договору. Такі зміни до Договору набувають чинності на 4 (четвертий) робочий день від дати вручення оригінала зазначеного листа Споживачу (крім випадку, передбаченого підпунктом 4.8.1. Договору) без внесення змін до пункту 4.4. цього Договору. Призупинення оплати Споживачем за спожитий газ за цим Договором не є підставою для припинення постачання природнього газу протягом строку призупинення такого платежу.

4.8.1. У разі наявності у Споживача обґрунтованих зауважень до наданого розрахунку уточненої ціни на поточний місяць (недотримання формули, технічні помилки тощо) чи до інформації, наданої в сертифікаті ТПП або документі іншого компетентного органу, Споживач протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання зазначеного сертифікату та розрахунку має право звернутись до Постачальника з письмовою вимогою (на офіційну електронну адресу та поштою) щодо усунення виявлених невідповідностей (в т.ч. надання правильного розрахунку чи коректної довідки), та призупинити оплату газу, спожитого за відповідний місяць, до моменту усунення таких невідповідностей, без застосування штрафних санкцій до Споживача. Призупинення оплати Споживачем за спожитий газ за цим Договором не є підставою для припинення постачання природнього газу протягом строку призупинення такого платежу.

4.9. У разі недотримання Постачальником вимог пункту 4.8. та підпункту 4.8.1. цього Договору, Споживач отримує офіційний сертифікат ТПП або документ іншого компетентного органу самостійно та розраховує ціну природного газу на поточний розрахунковий місяць у порядку, передбаченому пунктами 4.5., 4.6., 4.7. цього Договору, та в односторонньому порядку змінює ціну природного газу на поточний розрахунковий місяць шляхом надсилання Постачальнику (електронну копію листа – на офіційну електронну адресу, а оригінал – поштовим відправленням з повідомленням про вручення або доставлення кур’єром під підпис про отримання уповноваженої Постачальником особи на отримання листів) розрахунку уточненої ціни на поточний місяць, форма якого визначена в Додатку _ цього договору. Такі зміни до Договору набирають чинності від дати вручення оригінала зазначеного листа Постачальнику без внесення змін до пункту 4.4. цього Договору.

4.10. Ціна газу, визначена в пункті 4.4. цього Договору (для першого місяця від дати укладення цього Договору) та розрахунках уточненої ціни на поточний місяць, оформлених відповідно до пунктів 4.8., 4.9. та підпункту 4.8.1. цього Договору (з другого місяця від дати укладення цього Договору та до кінця строку дії Договору), застосовується Сторонами при складанні актів приймання-передачі природного газу за відповідний місяць постачання та при розрахунках за цим Договором.

Ціна газу за цим Договором визначається за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів.  Ціна газу становить: ______грн. (____________), за 1000 куб. м., грн., в т.ч. ПДВ  _________ грн. (__________________________________________________).

3.2. Ціна Договору становить _____________ грн. (____________) ________________), у т. ч. ПДВ  __________________грн..

3.3. Ціна газу включає в себе всі витрати Продавця пов’язані з передачею газу до місця поставки (місце переходу права власності на газ), всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Продавцем, а також всі інші витрати Продавця, пов’язані з виконанням цього Договору.

  • Ціна газу визначена у п. 3.1. цього Договору, може бути змінена протягом строку дії Договору виключно в таких випадках:

3.4.1. Зміни ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та\або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування пропорційно до змін таких ставок та\або пільг з оподаткування.

3.4.2. Зміни біржових котирувань на ринку природного газу, за умови зміни більше ніж на 3% по відношенню до  значення станом на дату аукціону або на дату останнього перегляду ціни. У випадку таких змін нова ціна газу визначається за формулою:

 

CP = PCP x Kс/ Kb + (Avg THE – THE bas) x 10,55 x Kc x 1,2

 

дe:

CP – уточнена ціна газу у гривнях зa 1000 куб.м. природного газу (з ПДВ);

PCP – попередня ціна газу відповідно Договору у гривнях за 1000 куб.м. природного газу (з ПДВ);

Kс – середнє арифметичне офіційного курсу НБУ гривні до євро за п’ять попередніх банківських днів до дня уточнення ціни (Джерело інформації для розрахунку всіх показників, пов’язаних з офіційним курсом НБУ: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates);

Kb – офіційний курс НБУ гривні до євро в день останнього перегляду ціни (чи станом на дату аукціону, якщо ціна ще не переглядалася*)

Avg THE – середнє арифметичне щоденних котирувань THE Front Month за 3 попередніх біржових дні до дня уточнення ціни;

(Джерело інформації для розрахунків всіх показників THE знаходиться за посиланням: (https://www.powernext.com/futures-market-data, Розділ “Front Month, Settlement Prices”, вкладка “ THE ”)

 

Avg THE = (THE new-1 + … + THE new-3) / 3,

 

дe:

THE new-1 – котирування THE Front Month в попередній біржовий день до дня уточнення ціни, (євро за МВт*год),

THE new-3 – котирування THE Front Month в день, за 3 біржових днів до дня уточнення ціни (євро за МВт*год);

THE bas — котирування THE Front Month в день попереднього уточнення ціни (чи станом на дату аукціону, якщо ціна ще не переглядалася*), євро за МВт*год

10,55 – коефіцієнт теплотворності природного газу, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт*год) та об’єму (1000 куб.метрів) та застосовується для переводу ціни на хабі THE з євро за МВт*год у розмірність ціни, визначеній у Договорі.

 

Для перевірки умови можливості застосування цього пункту (зміна котирування THE більше ніж на 3%), використовуються показники (котирування THE), обчислені за наведеними вище формулами.

Результат розрахунку нових цін округлюється вниз до значень, що включають тільки цілі копійки.

3.4.3. Збільшення ціни за одиницю Товару до 10 відсотків, у разі коливання ціни такого Товару на ринку, пропорційно збільшенню середнього значення відповідних цін такого Товару на  ринку в Україні за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі. Збільшення середнього значення відповідних цін товару на ринку Україні має підтверджуватись довідкою ДП «Держзовнішінформ» або Торгово-промислової палати та обраховується по відношенню до середнього значення відповідних цін на ринку Україні (перший раз при зміні ціни Товару – на дату підписання договору, в подальшому – на дату останньої додаткової угоди про збільшення ціни за одиницю Товару).

3.4.4. Погодження Сторонами зміни ціни газу в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості газу), у тому числі у разі коливання ціни газу на ринку.

Сторони домовились, що  Продавцем  може бути надана знижка  на окрему партію газу. В такому випадку, зменшення ціни за вказаною знижкою не вважається зміною ціни на весь обсяг газу. Діючою ціною за одиницю газу по Договору, при цьому, є ціна, встановлена Договором,  без врахування знижок на  окремі партії газу.

3.4.5. Інших випадків зміни ціни, передбачених законодавством.