Суд призначив 9 років тюрми голові РДА, який хотів отримати $33 тисячі за 94 га землі
07.07.2021   //   68 Переглядів

2 лип­ня Ізяс­лавсь­кий район­ний суд Хмельницької області виз­нав колишнього голову Полонської райдержадміністрації Віктора Солодкого вин­ним у вимаганні та отриманні хабара за вирішення земельного питання щодо 94 га і призначив йому 9 ро­ків тюрми із кон­фіска­ці­єю май­на. Про це написав «Незалежний громадський портал» з посиланням на місцеве видання «День за днем».

Очіль­ник По­лон­щи­ни ви­ма­гав від пред­став­ни­ка од­но­го з фер­мерсь­ких гос­по­дарств $32,9 тис за винесен­ня роз­по­ряд­ження про зат­вер­джен­ня тех­нічної до­ку­мен­та­ції зе­мель­них ді­ля­нок за­галь­ною площею 94 га для ве­ден­ня сіль­сько­го гос­по­дарс­тва тер­мі­ном на 10 ро­ків.

У сер­пні 2018 р. під час одер­жання чер­го­вої час­ти­ни неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в су­мі $15,7 тис Солодкого затри­ма­ли. У вересні того ж року його було звільнено з по­са­ди го­ло­ви По­лонсь­кої РДА Хмельницької об­ласті.

Екс-го­ло­ва РДА по­дав ад­мі­нпо­зов в Ок­ружний ад­мі­ніс­тра­тив­ний суд Ки­єва, аби той виз­нав протиправним та ска­су­вав роз­по­ряд­ження пре­зи­ден­та України про звільнення, однак справу не виграв.

Суд визнав Солодкого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в особ­ли­во ве­ли­ко­му роз­мі­рі), та призначити йому 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, крім житла. Ви­рок мо­же бу­ти ос­карже­но до Хмель­ницько­го апеляційного су­ду протягом 30 днів із мо­мен­ту ого­ло­шен­ня ви­ро­ку.

Від «Наших грошей»

Згідно з вироком суду, Солодкому надав хабар представник фермерського господарства «Ауріка-2011».

У серпні 2018 р. екс-голова РДА двома частинами отримав неправомірну вигоду на загальну суму $17,2 тис.

У суді Солодкий свою вину не визнав. Він відмовився від надання показань, однак у останньому слові вказав, що кошти, які надавав йому представник агрофірми, були отримані ним як аванс за укладення договорів суборенди по використанню земельних ділянок, які належать йому на праві оренди. Він також вважає, що була провокація злочину зі сторони представника «Ауріка-2011». Захисники Солодкого надали докази, що людина, яка передала екс-голові РДА гроші, систематично співпрацює з правоохоронними органами, зокрема, СБУ. Водночас, суд встановив, що представник фермерського господарства не вчиняв жодних активних дій з метою викликати у обвинуваченого намір на вчинення злочину. Суд також відхилив інші доводи захисту Солодкого.