Земельна корупція: Підроблення рішень органів місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки
11.03.2021   //   122 Переглядів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило найбільш розповсюджені корупційні ризики у сфері земельних відносин.  За оцінками експертів відділу стратегічного аналізу корупційних ризиків ця сфера є однією з найбільш корумпованих та спричиняє суттєві негативні наслідки.

Опис ризику:

Закритість та непрозорість відведення земельних ділянок державної та комунальної власності за процедурою безоплатної приватизації є одним із основних джерел виникнення корупційних практик. Так,  судова практика свідчить про поширені випадки зловживання владою або службовим становищем у невеликих територіальних громадах та підроблення рішень органів місцевого самоврядування під час прийняття рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

Мінімальна цифровізація процедури прийняття рішень у невеликих територіальних громадах унеможливлює належний громадський контроль, а також створює необмежені можливості для корупційних маніпуляцій при процедурі безоплатної приватизації. Зокрема, у непоодиноких випадках, рішення про відведення земельних активів комунальної власності навіть не вноситься у порядок денний та не ставиться на голосування місцевої ради, та попри це, у протоколі засідання з’являється інформація про успішне погодження відведення земельної ділянки. За відсутності ефективного контролю за об’єктивністю та законністю процедури ухвалення рішень місцевими радами посадова особа має можливість вивести земельні активи на користь третіх осіб навіть одноосібно.

КЕЙС[i]

У листопаді 2014-го року у порядок денний сільської ради на Черкащини було включено питання про погодження документації на земельні ділянки 12-ти особам загальною площею 18 гектарів.  Але депутати за нього не голосували. Попри це, секретар сільради склала протокол засідання, де вказала не правдиві відомості, що 13 депутатів проголосували позитивно за вищевказане рішення. Вже у  травні наступного року секретар знову підробила рішення, що нібито місцева рада підтримала відведення цих ділянок 12-ти особам.  На суді депутати повідомили, що вони не голосували за жодне з цих рішень.  Обвинувальний вирок був винесений тільки у 2017-ому році.

Рівень корупційного ризику – Середній 

Джерела ризику:

  • недосконалість нормативного регулювання: Земельний кодекс України;
  • індивідуальна недоброчесність посадових осіб органів місцевого самоврядування;
  • непрозорість, закритість процедур прийняття рішення;
  • відсутність реєстру земель, які були виведені з державної та комунальної власності через процедуру безоплатної приватизації.

Наслідки:

Стратегічні Корупційні
1.       Втрата державного земельного активу.

 

2.       Гальмування темпів економічного зростання країни.

 

3.       Порушення прав та законних інтересів суб’єктів землекористування.

 

4.       Зниження ефективності державного управління.

 

1.  Службове підроблення (ст. 366 ККУ).

2. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

3. Незаконне збагачення (ст. 368-2 ККУ).

 

Рекомендації НАЗК:

Розпочати публічну дискусію щодо механізму трансформації інституту безоплатної приватизації та скасування відповідних положень Земельного кодексу України. Розробити, прийняти та впровадити нову організаційно-правову модель розпорядження землями державної та комунальної власності. На противагу корупційному механізму безоплатної приватизації запровадити інші форми підтримки незахищених верств населення.  Провести повний аудит земель, які були виведені з державної та комунальної власності по процедурі безоплатної приватизації, оприлюднити комплексний аналіз втрат земельного активу, враховуючи їх реальну вартість, та справжніх вигодонабувачів, що має сприяти зменшенню толерантності до корупції у сфері земельних відносин.

Антикорупційний чек-лист:

  • розробити та прийняти до Земельного кодексу України, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки незахищених верств населення;
  • оцифрувати й оприлюднити інформацію про отримані безоплатно земельні ділянки та суб’єктів приватизації, об’єднавши дані на одному вебресурсі, доступному в онлайн режимі;
  • провести й оприлюднити комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодонабувачів;
  • до прийняття відповідних змін органам місцевого самоврядування організувати комісії з земельних питань, створення яких передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». До робочих груп при комісії залучити громадськість і експертів у сфері земельних відносин, які будуть допомагати в розробці висновків і рекомендацій із земельних питань для забезпечення прозорості розпорядження комунальними землями;
  • забезпечити прозорість та відкритість кожного рішення щодо відведення земельних ділянок комунальної власності у приватну шляхом публікування проєктів рішень та остаточних рішень на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування.

 

 

[i] Посилання – https://reyestr.court.gov.ua/Review/67262284