Земельна корупція: Зловживання при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку ділянки)
04.03.2021   //   195 Переглядів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило найбільш розповсюджені корупційні ризики у сфері земельних відносин.  За оцінками експертів відділу стратегічного аналізу корупційних ризиків ця сфера є однією з найбільш корумпованих та спричиняє суттєві негативні наслідки.

 Опис ризику:

 Інструментом для тіньового виведення державних та комунальних земель є корупційні зловживання  правом постійного користування земельною ділянкою підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності. За інформацією Держгеокадастру, понад  757 тиc. гектар земель сільськогосподарського призначення наразі перебувають на праві постійного користування таких суб’єктів.

Чинне законодавство обмежує повноваження постійних користувачів щодо розпорядження земельними ділянками. Натомість поширеною практикою серед таких суб’єктів є укладення договорів про спільну діяльність (обробку земельної ділянки).

Цей вид договору походить із положень Цивільного кодексу України, зокрема ст.ст. 1132 – 1143, а також ст. 176 Господарського кодексу України, яка передбачає право суб’єктів господарювання разом здійснювати господарську діяльність для досягнення спільної мети, без утворення єдиного суб’єкта господарювання. Водночас земельним законодавством такий вид правочину не передбачений, що зумовлює існування прогалини нормативно-правового регулювання, що призводить до поширення корупційних практик.

Так, для реалізації корупційної схеми посадова особа за неправомірну вигоду або за відсоток від прибутку укладає договір спільної діяльності для обробки земельної ділянки з окремим суб’єктом господарювання. Інформація про укладені спільні договори та земельні активи державних підприємств, які є предметом таких договорів, не міститься у жодному реєстрі, тож перевірити, хто саме обробляє землі та на яких умовах неможливо. У  непоодиноких випадках так звані «договори про спільну діяльність» взагалі не передбачають розподілу прибутку на користь установи, якій на праві постійного користування передана ділянка з державної або комунальної власності.

КЕЙС[i]

Начальник Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України уклав з фізичною особою-підприємцем договір про спільну обробку земельної ділянки площею 20,5 гектар. За умовами договору ФОП як сторона за договором був зобов’язаний власними силами й засобами провести санітарну рубку лісу на відведеній лісосіці. При цьому будь-яких матеріальних зобов’язань на КЕВ м. Миколаїв як сторону договору покладено не було. Прибуток, який мав бути отриманий учасниками договору від спільної діяльності, підлягав розподілу пропорційно понесеним фактичним витратам на виконання робіт, тобто одержання прибутку для квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони  у місті Миколаїв умови зазначеного договору не передбачали. Після укладення договору начальник квартирно-експлуатаційного управління, як службова особа, з корисливих мотивів, та з метою особистого незаконного збагачення зажадав одержати від ФОП неправомірну вигоду у виді частини коштів, одержаних від збуту продуктів рубки лісу.

Факт отримання неправомірної вигоди на суму 264 400 грн підтверджується протоколами відтворення обставин вказаної події, у ході яких вказано місця передачі грошей через посередника. Посадову особу визнано винною та призначено покарання у виді двох років обмеження волі.

Рівень корупційного ризику – Високий

Джерела ризику:

  • недосконалість нормативного регулювання: Земельний кодекс України;
  • індивідуальна недоброчесність посадових осіб установ, підприємств та організацій державної та комунальної власності, у постійному користуванні яких знаходяться земельні ділянки;
  • відсутність реєстру земельних ділянок державної та комунальної власності, які знаходяться на праві постійного користування, а також реєстру укладених договорів про спільну обробку земельних ділянок.

Наслідки:

Стратегічні Корупційні
1.       Неефективне використання земельних ресурсів.

2.       Втрата прибутку державних та комунальних підприємств.

3.       Сповільнення економічного зростання країни.

 

 

 

1. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 ККУ).

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ).

3. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

4. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ).

 

Рекомендації НАЗК:

Провести інвентаризацію  земель, які передані у постійне користування державним та комунальним підприємствам та установам, та на основі цих даних провести аналіз необхідності надання їм земельного активу.  У багатьох випадках передача в постійне користування землі підприємствам є об’єктивно необґрунтованою, оскільки ресурси для ефективного використання земель у таких суб’єктів відсутні. Це зумовлює потребу в передачі землі громаді, яка як власник матиме можливість надати землю в оренду шляхом проведення аукціонів, що забезпечить надходження коштів до місцевих бюджетів. Внести зміни до законодавства, встановивши заборону заключати договори про спільну діяльність підприємствам державної та комунальної власності, у яких перебуває земля у постійному користуванні.

Антикорупційний чек-лист:

  • провести аудит земель, переданих у постійне користування підприємствам, установам та організаціям державної та комунальної власності, оцифрувати дані та внести відомості до порталу Національної інфраструктури геопросторових даних;
  • внести до Земельного кодексу України зміни, якими надати повноваження сільським, селищним та міським радам та їх виконавчим органам вилучати земельні ділянки комунальної власності із постійного користування відповідно до встановленого порядку;
  • внести зміни до Земельного кодексу України, якими запровадити оновлену, цифрову процедуру проведення земельних торгів.

Напрацьовані здобутки:

  • розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194), який мінімізує низку корупційних ризиків.

[i] Посилання:   https://reyestr.court.gov.ua/Review/32578991