Земельна корупція: Зловживання під час видачі та анулювання сертифіката інженера-землевпорядника (інженера-геодезиста)
28.02.2021   //   301 Переглядів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило найбільш розповсюджені корупційні ризики у сфері земельних відносин.  За оцінками експертів відділу стратегічного аналізу корупційних ризиків ця сфера є однією з найбільш корумпованих та спричиняє суттєві негативні наслідки.

Опис ризику:

Чинна процедура видачі та анулювання сертифікатів містить низку корупціогенних факторів, обумовлених недостатнім рівнем врегулювання повноважень членів Кваліфікаційної комісії про видачу, позбавлення, анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника (інженера-геодезиста), склад якої затверджується наказом Держгеокадастру, і фактично цим самим органом і контролюється. Законодавством не передбачений перелік підстав для анулювання сертифіката інженера-землевпорядника, що призводить до того, що навіть орфографічна помилка може стати причиною анулювати сертифікат, а отже, вимагати хабар за продовження дії сертифікату. Сама процедура кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката інженера-землевпорядника передбачає усну співбесіду, яка не проводиться за чіткими питаннями або білетами, тож члени комісії на власний розсуд ставлять кандидату запитання, а потім оцінюють правильність відповідей. Це призводить до того, що без надання неправомірної вигоди, яка згідно з даними спільноти інженерів-землевпорядників становить до 3 тисяч дол. США, успішно скласти іспит неможливо.

КЕЙС[i]

Кваліфікаційна комісія Держгеокадастру анулювала сертифікат інженера-землевпорядника. Підставою стало те, що землевпорядник розробляв проєкт землеустрою, який не був погоджений державною експертизою землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. Землевпорядник звернувся до суду, щоб скасувати рішення комісії, адже, за його словами, він не розробляв цей проєкт землеустрою, тож анулювання його сертифіката є безпідставним. Натомість відповідач зазначав, що наявність негативного висновку проєкту землевпорядної документації свідчить про грубе порушення землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, що є підставою для анулювання кваліфікаційного сертифіката. Суд відмовив у задоволенні позову через те, що законодавець наділив повноваженнями Держгеокадастр здійснювати державний нагляд у сфері землеустрою та приймати рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката на підставі відповідного подання Кваліфікаційної комісії. Тож анулювання сертифікату є виконанням дискреційних повноважень, під якими слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за цих обставин.

 

Рівень корупційного ризику – Середній 

Джерела ризику:

 • недосконалість нормативного регулювання: Закон України «Про землеустрій», Порядок
  роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.07.2017 № 392;
 • недосконалість кадрового відбору членів Кваліфікаційної комісії, низький рівень їх кваліфікації;
 • індивідуальна недоброчесність членів Кваліфікаційної комісії;
 • вплив Держгеокадастру на формування Кваліфікаційної комісії;
 • дискреційні повноваження членів Кваліфікаційної комісії в частині анулювання кваліфікаційного сертифіката за фактично будь-яке формальне порушення вимог при складанні документації, зокрема описки або орфографічні помилки;
 • невизначеність предмета іспиту для отримання сертифіката;
 • закритість засідань та порядку ухвалення рішень Кваліфікаційною комісією.

Наслідки:

Стратегічні Корупційні
1.       Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин.

2.       Корупційний тиск на професійну спільноту інженерів-землевпорядників.

3.       Порушення прав та законних інтересів суб’єктів землекористування.

4.       Погіршення якості робіт із землеустрою.

 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ).

2. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

 

Рекомендації НАЗК:

Усунути корупційну вразливість процедури видачі та анулювання сертифіката інженера-землевпорядника.  Конкретизувати підстави для позбавлення інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката. Підставою для позбавлення сертифіката мають бути ті факти недотримання нормативно-правових актів у сфері землеустрою, що призвели до порушення прав замовників документації. Позбавити Держгеокадастр адміністративного впливу на процедуру сертифікації інженерів-землевпорядників, підвищити їх незалежність, що дасть змогу обмежити поширені корупційні практики. На противагу державному нагляду за діяльністю землевпорядників, який здійснює відповідальний орган державної влади і не гарантує захист від неякісного виконання робіт, впровадити обов’язкове страхування відповідальності розробників документації із землеустрою.

Антикорупційний чек-лист: 

 • внести зміни до ст. 611 Закону України «Про землеустрій», передбачивши вичерпний чіткий перелік випадків  грубих  порушень  сертифікованим  інженером-землевпорядником  вимог  положень  нормативно-правових  актів. Уточнити, що анулювати сертифікат землевпорядника можуть тільки на підставі заяви осіб, права/законні інтереси яких були порушені в ході недотримання сертифікованим інженером-землевпорядником нормативно-правових актів у сфері землеустрою та ведення Державного земельного кадастру під час виконання робіт із землеустрою. Передбачити, що у разі якщо порушені права держави або територіальної громади, то підставою для анулювання сертифіката може стати аргументована заява третьої особи щодо грубих порушень, вчинених інженером землевпорядником;
 • внести зміни до Закону України «Про страхування», включивши до переліку видів обов’язкового страхування «страхування відповідальності розробників документації із землеустрою»;
 • внести зміни до Закону України «Про землеустрій», передбачивши гарантії захисту прав замовників документації із землеустрою, впровадивши обов’язкове страхування. При цьому конкретизувати умови страхового випадку;
 • розробити і впровадити новий принцип формування Кваліфікаційної комісії, який передбачає незалежність від контролюючого органу у сфері земельних відносин при формуванні складу комісії, а також запровадити кваліфікаційні критерії до відбору її складу;
 • перезавантажити Кваліфікаційну комісію, шляхом включення до неї незалежних осіб, що користуються довірою професійної спільноти;
 • припинити практику усної співбесіди, оновити вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів, зокрема, розробити тестування, яке складається з питань, які викладались під час курсу підвищення кваліфікації;
 • забезпечити організацію онлайн-трансляцій засідань Кваліфікаційної комісії  за безпосередньої участі землевпорядника.

 

Напрацьовані здобутки:

 • розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194), який мінімізує низку корупційних ризиків.

[i] Посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84896606)