Методичні рекомендації щодо закупівель у сфері дорожнього господарства. Основне
23.10.2020   //  

Мінекономіки прийняло наказ № 1572 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства» (Рекомендаційна методологія).

Цей наказ став першим актом, схваленим Мінекономіки на виконання нової функції з розроблення спільно з іншими органами методологій щодо особливостей здійснення закупівель у різних сферах, передбаченої пунктом 18 частини першої статті 9 нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

У цьому пості зібрано основні вижимки з Рекомендаційної методології, які у разі потреби допоможуть швидко зорієнтуватися в її змісті. (весь документ у форматі ПДФ – тут).

Більшість положень Рекомендаційної методології, які ретранслюють положення інших нормативно-правових актів, до цього посту не включено.

Де це можливо, додано активні лінки на нормативно-правові акти, які згадуються у документі.

 

І. Загальні положення.

 

Статус документу: рекомендаційний, не обов’язковий документ. Містить низку рекомендацій, дотримання яких допоможе проводити закупівлі більш ефективно.

Сфера застосування: Закупівлі Укравтодором робіт із будівництва (нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) автомобільних доріг (далі – роботи з будівництва автомобільних доріг) загального користування, їх поточного ремонту.

Кому корисний: замовники закупівель робіт з будівництва автомобільних доріг (Укравтодор, служби автомобільних доріг в областях України), учасники цих торгів (потенційні та фактичні).

 

ІІ. Рекомендації з організації закупівель робіт з будівництва автомобільних доріг.

 

 • Закупівлі мають здійснюватися з дотриманням принципів, встановлених у статті 5 Закону:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

 

 • Замовники мають планувати закупівлі згідно зі статтею 4 Закону. Раннє оприлюднення плану закупівель може сприяти підвищенню рівня конкуренції на торгах та їх результативності.

 

 • З урахуванням вимог статті 3 Закону, він застосовується до закупівель робіт з будівництва автомобільних доріг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 1,5 млн грн. У разі закупівлі послуг з поточного ремонту доріг, процедури, передбачені Законом, застосовуються починаючи з 200 тис грн.

 

 • При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі замовникам рекомендовано використовувати примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції враховуються Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийняті наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Укравтодору від 23.08.2011 № 301, відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

 

 • Для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель, замовники можуть проводити попередні ринкові консультації, за умови, що вони не призведуть до порушення принципів здійснення закупівель (стаття 5 Закону).

 

 • В оголошенні про закупівлю робіт замовник має зазначати код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономіки від 23.12.2015 № 1749 за показником другої-п’ятої цифри.

 

III. Рекомендації щодо підготовки тендерної документації.

 

 • Зміст тендерної документації повинен відповідати статті 22 Закону.

 

 • Під час формування тендерної документації замовнику рекомендовано варіювати кількість затребуваних документів в залежності від складності об’єкта, розміру очікуваної вартості предмета закупівлі з дотриманням принципу пропорційності. Тобто, чим складніша та вартісніша закупівля, тим більше документів доведеться збирати для участі у тендері. І навпаки: простіший тендер – менше документів.

 

 • Для забезпечення недискримінації учасників та рівного ставлення до вітчизняних та іноземних учасників, замовнику рекомендовано конкретизувати в тендерній документації вимоги щодо подання іноземними учасниками документів (інформації), не передбачених у країні їх реєстрації.

 

 • Підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям об’єднань учасників здійснюється з урахуванням частини п’ятої статті 16 Закону.

 

IV. Рекомендації щодо кваліфікаційних критеріїв.

 

 • Замовник може застосовувати один або декілька кваліфікаційних критеріїв, передбачених частиною другою статті 17 Закону. Встановлення дискримінаційних вимог до учасників не допкається.

 

 • Керуючись частиною третьою статті 16 Закону, для підтвердження відповідності учасника таким кваліфікаційним критеріям як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, можуть бути залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

 

Кваліфікаційний критерій «Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».

 

 • В тендерній документації може зазначатися перелік техніки, яка необхідна та достатня для виконання робіт із будівництва автомобільних доріг. Такий перелік, в т.ч. кількість та найменування техніки, складається відповідно до відомостей потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах на будівництво, які згідно з Додатком Е ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», затвердженого наказом Мінрегіону від 05.05.2016 № 115, є складовою проекту організації будівництва.
 • Такий перелік не повинен містити безальтернативних посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип техніки, джерело її походження або виробника, що може звузити коло потенційних учасників торгів.

 

 • Замовник може зазначати положення щодо наявності перевантажувача відповідно до ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», затверджених наказом Мінрегіону від 21.09.2015 № 234 (зі змінами), та з урахуванням проектної документації.

 

 • Для підтвердження наявності в учасника техніки, рекомендовано подання учасником інформації про наявність техніки, а також копій документів, які підтверджують її наявність та правовий статує її набуття (володіння, користування), зокрема:

– свідоцтво про реєстрацію техніки або інший документ, який відповідно до чинного законодавства України посвідчує право власності (обліку) на таку техніку у разі, якщо вона не підлягає державній реєстрації, завірені належним чином власником;

– договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу техніки та інші правочини, передбачені чинним законодавством України (у разі, якщо техніка належить учаснику не на праві власності), завірені належним чином учасником;

– акт приймання-передачі техніки або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому пункті, або чинним законодавством України, що підтверджують передачу учаснику техніки, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною якого є третя особа, яка не є власником техніки, завірені належним чином учасником;

– документ, копія якого належним чином завірена власником техніки, що підтверджує його право власності на техніку, у разі якщо учасником отримано зазначену техніку за договором суборенди, сублізингу або іншим правочином, стороною якого є третя особа, яка не є власником техніки;

– договори суборенди, сублізингу техніки або інші правочини, укладені власником з третьою особою, яка не є власником техніки, та які підтверджують право орендодавця, лізингодавця та цієї третьої особи надавати її у користування для виконання відповідних робіт, завірені належним чином.

При цьому, зазначені вище документи мають бути чинні на день подання тендерної пропозиції та містити умови про можливість пролонгації строку їх дії на строк виконання робіт з будівництва автомобільних доріг, у разі якщо їх строк менше строку договору про закупівлю, або протягом всього строку виконання договору про закупівлю, а саме укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю.

 

 • Для підтвердження наявності в учасника матеріально-технічної бази (виробничих баз, офісних приміщень, у т.ч. асфальтобетонного заводу (АБЗ) тощо), рекомендовано подання учасником інформації про наявність матеріально – технічної бази, а також копій документів, які підтверджують її наявність та правовий статус її набуття (володіння, користування), зокрема:

– договори про право власності або інші правочини, що підтверджують право власності учасника на об’єкти матеріально-технічної бази, завірені належним чином учасником;

– договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу об’єктів матеріально – технічної бази та інші правочини, передбачені чинним законодавством України (у разі, якщо об’єкти матеріально-технічної бази належать учаснику не на праві власності), завірені належним чином учасником;

– акт приймання-передачі об’єктів матеріально-технічної бази або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому підпункті, або чинним законодавством України, що підтверджують передачу учаснику об’єктів матеріально – технічної бази, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною якого є третя особа, яка не є власником техніки, завірені належним чином учасником;

– документи, що підтверджують право власності учасника на АБЗ, та бухгалтерську довідку про знаходження АБЗ на балансі учасника, підписану керівником та/або головним бухгалтером (бухгалтером), завірені належним чином учасником;

– договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу АБЗ та інші правочини, передбачені чинним законодавством України (у разі, якщо АБЗ належить учаснику не на праві власності), завірені належним чином учасником;

– акт приймання-передачі АБЗ або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому підпункті, або чинним законодавством України, що підтверджують передачу учаснику АБЗ, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною якого є третя особа, яка не є власником АБЗ, завірені належним чином учасником;

– договір поставки асфальтобетону та/або щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей (далі – ЩМАС) та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС або інші правочини, у яких зазначені марка, тип, Кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону та/або ЩМАС.

При цьому, зазначені вище документи мають бути чинні на день подання тендерної пропозиції та містити умови про можливість пролонгації строку їх дії на строк виконання відповідних робіт, у разі якщо їх строк менше строку договору про закупівлю.

В тендерній документації замовник може зазначати про можливість використання/залучення як стаціонарних так і мобільних АБЗ.

Замовник може передбачати положення щодо атестації АБЗ на виготовлення асфальтобетонних сумішей та/або щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, затвердженого наказом Мінрегіону від 30.12.2011 № 416, та ДСТУ Б В.2.7-127:2015, затвердженого наказом Мінрегіону від 10.08.2015 № 191, що може бути підтверджено відповідними документами, зокрема атестатом виробництва.

 • Замовнику рекомендовано зазначати вимоги до асфальтобетонних сумішей та/або ЩМАС та часу їх доставки відповідно до ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», затверджених наказом Мінрегіону від 21.09.2015 № 234 (зі змінами), та ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013, затвердженого наказом Мінрегіону від 27.08.2013 № 405.
 • Замовник може передбачати подання інформації щодо маршруту транспортування асфальтобетонної суміші та/або ЩМАС.
 • Замовник може передбачати здійснення учасником контролю якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що може бути підтверджено:

– довідкою в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі – вимірювальна лабораторія), з переліком видів робіт з контролю якості;

– копіями документів щодо відповідності вимірювальної лабораторії вимогам законодавства (свідоцтво або рішення про атестацію (сертифікацію), або копія свідоцтва про відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 25.07.2005 № 187) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації);

– договором про залучення сторонньої вимірювальної лабораторії (з усіма додатками та невід’ємними частинами).

 

Кваліфікаційний критерій «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

 

 • Замовник може зазначати розрахункову кількість інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів, які є необхідними для виконання робіт із будівництва автомобільних доріг.
 • Для розрахунку мінімально необхідної кількості таких працівників, замовник може керуватися рекомендаціями ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятими наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293.
 • Замовнику рекомендовано передбачати надання учасником інформації щодо переліку функцій, у разі якщо на одного працівника покладається декілька функцій та розраховувати за критерієм виконуваних робіт та інженерно-технічної функції.
 • При розрахунку кількості машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів рекомендується враховувати, що:

– їх кількість повинна бути достатньою для керування машинами і механізмами зазначеними в довідці щодо наявності обладнання;

– достатньою може вважатися та їх кількість для кожної машини, механізму, обладнання чи устаткування, яка зазначена в нормативно-правових актах щодо ресурсних кошторисних норм експлуатації машин та механізмів, які використовувалися для складання проектної (кошторисної) документації.

 • Інформація про наявність в учасника відповідних працівників, може подаватися ним у вигляді довідки.

Інформація, зазначена у такій довідці, може бути підтверджена, зокрема, копіями:

– трудової книжки; або

– наказу про призначення на посаду, наказу про сумісництво; або

– цивільно-правової угоди з особами, яких учасник залучатиме під час виконання договору про закупівлю тощо.

 • Замовник може визначити мінімальні вимоги щодо стажу роботи працівників.

 

Кваліфікаційний критерій «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)».

 

 • Замовник може передбачити перелік інформації, що зазначається в довідці, яка надається учасниками для підтвердження їх відповідності цьому кваліфікаційному критерію, а також документи, якими така інформація може підтверджуватися:

– аналогічний договір (з усіма додатками та невід’ємними частинами);

– форми КБ-2в та КБ-3, передбачені додатками Т та У до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятого наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293 (у Рекомендаційній методології помилково зазначено посилання на наказ Мінрегіону від 04.12.2009 № 554, який втратив чинність у 2014 році) тощо.

 • Замовнику рекомендовано зазначати в тендерній документації перелік основних (ключових) видів робіт.

 

Рекомендації щодо аналогічності договору.

 

 • При закупівлі робіт з будівництва автомобільних доріг, аналогічним за предметом закупівлі договором, крім договору на нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, може вважатися також договір на поточний середній ремонт, який передбачав виконання видів робіт, що подібні основним (ключовим) видам робіт, передбаченим за предметом закупівлі.

 

 • При закупівлі робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародних чи національних) І, ІІ чи ІІІ категорії, аналогічним може вважатись договір на:

– будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародних, національних, регіональних чи територіальних) І, ІІ чи ІІІ категорії або магістральних доріг (в населених пунктах), укладений протягом останніх 5 років,

або

– поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародних, національних, регіональних чи територіальних) І, ІІ чи ІІІ категорії або магістральних доріг (в населених пунктах), укладений протягом останніх 3 років.

 

 • При закупівлі робіт з будівництва автомобільних доріг регіональних чи територіальних автомобільних доріг І, ІІ чи ІІІ категорії, аналогічним може вважатись договір на:

– будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення будь-якої категорії, або місцевого значення І, ІІ чи ІІІ категорії, або магістральних доріг і вулиць (в населених пунктах), укладений протягом останніх 5 років,

або

– поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення будь-якої категорії, або місцевого значення І, ІІ чи ІІІ категорії, або магістральних доріг і вулиць (в населених пунктах), укладений протягом останніх 3 років.

 

 • При закупівлі робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення IV чи V категорії, аналогічним може вважатись договір на:

– будівництво автомобільних доріг загального користування державного або місцевого значення будь-якої категорії, або вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, укладений протягом останніх 5 років,

або

– поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного або місцевого значення будь-якої категорії, або вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, укладений протягом останніх 3 років.

 

 • При цьому, обсяг аналогічного договору (одного або їх сукупності) має покривати 100% об’ємів основних видів робіт, визначених замовником. До уваги будуть братися лише аналогічні договори, які виконані принаймні на 50%.

 

Кваліфікаційний критерій «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю».

 

 • Фінансова спроможність підтверджується виключно фінансовою звітністю. Замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі.
 • Питання подання фінансової звітності врегульовані Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73.
 • Замовнику рекомендовано передбачати в тендерній документації період, за який має бути подана фінансова звітність учасників (або об’єднання учасників). При цьому, замовник може зазначати конкретний обсяг доходу (виручки), який має бути підтверджений фінансовою звітністю.

 

 1. V. Рекомендації щодо особливостей визначення технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

 

 • Для можливості розрахунку ціни тендерної пропозиції замовник в складі тендерної документації має надавати відомість обсягів робіт та відомість ресурсів.
 • У разі встановлення замовником екологічних чи інших характеристик товару, послуги чи роботи, в тендерній документації замовник зазначає, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам, але не має обмежувати права у часників у інших законних способах підтвердження.
 • У разі якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, та не має можливості з незалежних від нього причин отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій, замовнику пропонується приймати до розгляду поданий учасником технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним вимогам.
 • Учасник має надати підтвердження вимог щодо виконання всіх видів та обсягів робіт, передбачених технічним завданням (технічною специфікацією).
 • Замовнику рекомендовано вимагати надання учасником лише мінімального пакету необхідних підтверджуючих документів.

 

 1. VI. Рекомендації щодо особливостей забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору.

 

 • Гарантія, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції, може надаватися банківськими установами, страховими компаніями, фінансовими компаніями. Замовник не може обмежувати учасників щодо конкретної установ, яка має надати гарантію.

 

VII. Рекомендації щодо критеріїв оцінки тендерних пропозицій.

 

 • У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім ціни, замовник застосовує інші критерії оцінки, замовнику рекомендовано використовувати такі види нецінових критеріїв, як:

– критерій виконання заходів з захисту довкілля (або екологічності використовуваних ресурсів);

– критерій застосування місцевих людських та матеріальних ресурсів;

– критерій використання техніки, зареєстрованої в Україні (або рівень її локалізації);

– критерій окремих елементів вартості життєвого циклу (наприклад, вартість додаткового обслуговування, утримання або утилізації);

– критерії якості (якщо їх можна виміряти та оцінити);

– критерій умов гарантійного обслуговування;

– критерій економічної ефективності (наприклад, залежно від запропонованих постачальниками умов оплати та постачання або коефіцієнту чистої поточної вартості (NPV)).

 • Застосування нецінових критеріїв оцінки не повинно обмежувати конкуренцію та призводити до дискримінації учасників.
 • Замовнику рекомендовано обґрунтовано визначати питому вагу кожного окремого нецінового критерія. Рекомендовано визначати один критерій вагою на рівні від 1 до 10%, а вагою від 10% до 30% – лише в економічно обґрунтованих випадках.

 

VIII. Формальні (несуттєві) помилки.

 

 • При визначенні переліку формальних (несуттєвих) помилок, Замовнику доцільно використовувати Перелік формальних помилок, встановлений Уповноваженим органом (наказ Мінекономіки від 15.04.2020 № 710).

 

 1. IX. Рекомендації щодо проекту договору.

 

 • В укладеному договорі про закупівлю умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції без зменшення обсягів закупівлі, тому замовнику необхідно розробити проект договору таким чином, щоб при укладенні договору не змінювати його умови.
 • Замовнику рекомендовано включати до проекту договору конкретний перелік випадків, коли можуть змінюватись істотні умови договору та безпосередньо сам порядок зміни умов договору, які не суперечать законодавству. Зміни до договору можуть бути внесені після його підписання та до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Внесення змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
 • В електронній системі закупівель необхідно публікувати договір про закупівлю та всі додатки до нього. Також опублікуванню підлягають повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та самі зміни до договору.

 

 1. X. Рекомендації щодо застосування санкцій.

 

 • З метою реалізації права замовника відмовити учаснику в участі у процедурі закупівлі у майбутньому, замовникові слід передбачати відповідні умови у проекті договору та договорі про закупівлю щодо порядку розірвання договору, застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків.

 

 1. XI. Рекомендації щодо особливостей застосування аномально низької ціни тендерної пропозиції.

 

 • Замовнику рекомендовано визначати в тендерній документації орієнтовний перелік обставин щодо належного обґрунтування учасником (у довільній формі) аномально низької ціни тендерної пропозиції, зокрема:

– обґрунтування щодо витрат учасника на підготовку до виконання робіт/надання послуг, які можуть бути значно нижчими ніж зазвичай, якщо учасник вже виконує аналогічні роботи/надає аналогічні послуги на об’єкті (ділянці), який розташований неподалік місця виконання робіт/надання послуг, щодо яких проводиться процедура закупівлі;

– обґрунтування щодо зменшення власних витрат за рахунок ефекту масштабу, наприклад, при закупівлі матеріалів;

– обґрунтування щодо свідомого зменшення ціни, пов’язаного з виходом на новий ринок, наприклад, за рахунок зменшення норми прибутку;

– обґрунтування щодо застосування інноваційних та ефективних методів робіт із будівництва автомобільних доріг, які забезпечують значну економію порівняно з конкурентами тощо;

– обґрунтування щодо отримання учасником державної допомоги тощо.