Звернення про порушення законодавства на ринку телевізійного мовлення в Україні
15.09.2020   //  

Громадська організація «Рада захисту конкуренції та споживачів» надіслала до Антимонопольного комітету України:

 

Звернення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції на ринку телевізійного мовлення в Україні 

 

Телекомунікації є невід’ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і призначені для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, та мають значний соціальний, культурний та економічний вплив на сучасне суспільство.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про телекомунікації», телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований  на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Ринок телекомунікаційних послуг – сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

Мовлення (телерадіомовлення) – створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах .

Телебачення (телемовлення) – це виробництво аудіовізуальних програм та передач або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних програм та передач і їх поширення незалежно від технічних засобів розповсюдження, які приймаються необмеженою кількістю осіб.

Телемовлення є різновидом та одночасно окремим видом телекомунікаційного мовлення та є потужним засобом масової комунікації.

У сучасному інформаційному суспільстві телебачення виступає найбільш потужним інструментом впливу на масову свідомість, чинить сильний соціальний і культурний вплив на суспільство. А тому телемовлення, окрім як звичайний бізнес, використовується, в тому числі як спосіб і майданчик для впливу на сприйняття людиною масової інформації, що транслюється сучасними медіаканалами.

В Сполучених Штатах Америки ринок, на якому діють засоби масової інформації, називають «ринок ідей» (marketplace of ideas), що підкреслює важливість цього ринку для розвитку не тільки окремої держави, а й людства вцілому.

Ринок ідей передбачає, що істина – є наслідком конкуренції ідей з різноманітних та антагоністичних джерел в прозорих публічних дискусіях, та є невід’ємною складовою свободи слова.

«Вільний потік інформації – це кров демократії», – говорив про ринок ідей сенатор Пол Уелстоун. Саме доступ до різноманітних думок дозволяє громадянам будь-якої країни бути активним учасником демократичних процесів. Натомість, без розвиненої конкуренції на ринку ідей – демократія неможлива.

Ми всі є залежними від засобів масової інформації, які справедливо називають четвертою владою. Адже саме вони впливають на наші переконання, висновки, оцінки, за результатом їх викривальних розслідувань високопосадовці можуть втрачати довіру суспільства та посади. Та саме вони, використовуючи прямий доступ до «голів» українців, приводять на Банкову президентів.

В період збройної агресії Російської федерації проти України, телемовлення також може використовуватись як засіб впливу для нав’язування країною-агресором своїх ідеалів суспільству.

Крім цього, враховуючи олігархічний уклад економіки нашої країни, саме телебачення є одним з тих інструментів, за допомогою яких олігархи впливають на державну політику, захоплюють державних регуляторів та просувають вигідні їм рішення з метою максимізації прибутку.

Втручання держави у роботу засобів масової інформації з метою регулювання та корегування контенту в левовій частині випадків недопустимо. Але такий імунітет не поширюється на випадки, коли має місце концентрація значної частини засобів масової інформації в обмеженій кількості фінансово-промислових груп. Та саме на конкурентне відомство в даному випадку покладається вся відповідальність за таку концентрацію. І перш за все конкурентне відомство має вжити заходів з метою недопущення монополізації ринку ідей, змов на ньому. Адже ринкова влада на цьому ринку неодмінно та дуже швидко перетворюється в політичну владу та призводить до фактичної передачі управління країною з рук офіційних посадових осіб до олігархів – власників найпопулярніших телевізійних каналів, що мають, порівняно з іншими видами ЗМІ, найбільшу аудиторію для просування необхідної їм повістки.

Тим більш в Україні вже багато років спостерігається тенденція, коли більшість телеканалів ставлять собі на меті скоріш задовольнити запит власників телеканалів, ніж отримувати прибутки. Тому не є правильним для конкурентного відомства дивитись на будь-які процеси на ринку ідей виключно під кутом економіки. Оцінюючі дії учасників ринку відомство повинно приділяти увагу, в тому числі, соціальним та політичним наслідкам, які тягне за собою концентрація ринкової влади та модель поведінки гравців.

Частиною третьою статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) видає ліцензії на такі види мовлення:

˗      супутникове;

˗      ефірне;

˗      кабельне;

˗      проводове;

˗      багатоканальне.

Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення – юридична особа, що здійснює господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізація, провайдер програмної послуги тощо).

Телерадіоорганізація – зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, яка на підставі виданої Національною радою ліцензії на мовлення створює або комплектує та/чи пакетує телерадіопрограми і/або передачі та розповсюджує їх за допомогою технічних засобів мовлення.

Провайдер програмної послуги – суб’єкт господарювання, який на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж без здійснення обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі.

Мовник (теле- чи радіо) – суб’єкт господарювання, який створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми та передачі і розповсюджує їх у відкритому або кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та ретрансляції для приймання їх споживачами.

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, кількість суб’єктів господарювання, що включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, становила 7 933 суб’єкти господарювання (на 24.12.2019), що на 10,3 % більше порівняно з 2018 роком.

Учасниками ринку телевізійного мовлення є:

 • Телеканал (мовник, телерадіоорганізація) – програмує телевізійний контент за допомогою програм та фільмів, як власного виробництва, так і сторонніх продакшн-компаній. Завдання телеканалу – сформувати таку сітку мовлення, яка припаде до вподоби максимальній кількості цільової аудиторії телеканалу. Бізнес-задачею телеканала є створення конкурентної телевізійної сітки мовлення для цільової аудиторії.
 • Оператор – доставляє телевізійний сигнал від телеканалу до глядачів за допомогою різних технологічних платформ доставки сигналу: наземне ефірне мовлення, кабельне, супутникове, інтернет, тощо. Бізнес-задачею оператора є доставити телевізійний сигнал, запропонувавши найкраще співвідношення вартість-доставка-кількість глядачів.
 • Провайдер – створює пакети з телеканалів для подальшої продажі  глядачам. Бізнес-задача провайдера полягає у пакетуванні каналів таким чином, щоб глядачам хотілося купувати той чи інший телевізійний пакет за ту чи іншу ціну.
 • Рекламодавець – розміщує рекламу та спонсорство в ефірі телеканалів, тим самим доносить до глядачів потрібну інформацію. Реклама допомагає Рекламодавцю продавати свої товари та послуги. Частину прибутків від продажу Рекламодавець направляє на подальшу телевізійну рекламу та спонсорство. Рекламодавця цікавить донести свою рекламу своїй цільовій аудиторії в найкоротший термін по оптимальний ціні.
 • Глядачі – кінцевий споживач телевізійного контенту. Глядачів можна умовно розділити на тих, які платять гроші за телевізійний контент (Netflix, Oll.Tv Megogo, кабельні провайдери, супутникові провайдери) та тих, хто дивиться телевізійний контент безоплатно і оплачує його переглядом реклами та спонсорства (T2, вільний супутник, YouTube тощо).

Тобто, ринок телевізійного мовлення насичений учасниками, які виконують свою роль. Іноді ці ролі можуть поєднуватись і в одному суб’єкті, а іноді кожен із учасників виконує свою частину роботи окремо, наприклад, продукує контент, займається рекламою, здійснює ретрансляцію програм тощо.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ретрансляція – прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

Телевізійні продукти після створення та/або придбання мовниками (телерадіоорганізаціями) постачаються ними провайдерам з використанням різних способів (за технічними засобами мовлення та технологічними процесами) телекомунікацій:

˗   супутникове телепостачання – понад 2500 програм з реальним отриманням споживачем (абонентом) близько 300 програм з можливостями розширення діапазону додатковою угодою з провайдером;

˗   наземне ефірне телепостачання – близько 16 програм загальнодержавного мовлення  (в аналоговому форматі), 32 програм (в цифровому форматі стандарт DVB-T2 (MPEG-4);

˗   кабельна телекомунікація – близько 150 програм з врахуванням можливого розширення діапазону за додатковою угодою з провайдером;

˗   Інтернет передача даних, Online телебачення та IPTV (цифрове телебачення в мережах передачі даних за протоколом IP) – без обмежень діапазону телекомунікаційними способами з можливостями самостійного вибору споживачем (абонентом) телевізійного продукту та його інтерактивної участі в телевізійних продуктах;

˗   мобільна телекомунікація, мобільне телебачення.

Головна відмінність цих способів телекомунікацій телевізійних продуктів полягає в технічній спроможності, одночасній послідовній передачі набору телевізійних продуктів обмеженого діапазону.

На сьогодні в Україні загальнонаціональне та регіональне мовлення здійснюють понад 100 мовників (телерадіоорганізацій), за різними жанрами (розважальні, інформаційні, дитячі, пізнавальні, спортивні, музичні тощо) та рейтингом показу.

До основних медіа-холдингів (медіагруп) України можна, зокрема, віднести:

 • 1+1 Media;
 • Inter Media Group;
 • StarLightMedia;
 • Медіа Група Україна;
 • ТРК «Люкс»;
 • UMH Group;
 • Медіахолдинг «Новини» тощо.

 

Серед зазначених вище, найбільшими та такими, що мають значні та вагомі частки на ринку телевізійного мовлення серед інших мовників (телерадіоорганізацій) є такі медіагрупи:

 • 1+1 Media;
 • Медіа Група Україна;
 • StarLightMedia;
 • Inter Media Group.

Станом на липень 2020 року, згідно із відкритих даних[1], розміщених на сайті Індустріального телевізійного комітету, частки провідних медіагруп України та інших телеканалів за комерційною аудиторією по телеканалам (вік від 18 до 54 років, міста 50+) складали[2]:

– «StarLightMedia» (6 каналів[3]) – 24%;

– «1+1 Media» (6 каналів[4]) – 18,26%;

– «Медіа Група Україна» (3 канали[5]) – 13,05%;

– «Inter Media Group» (8 каналів[6]) – 12,92%.

– Сонце – 0,81%;

– 112 Україна – 0,49%;

– News One – 0,46%;

– Канал Z(ZIK) – 0,40%;

– XSport – 0,36%;

– Music Box – 0,21%;

– O-TV – 0,20%.

Загалом частка провідних медіагруп України становить – 68,23%.

У загальнонаціональному мовленні за загальною аудиторією (вік від 4+ років, вся територія України), частки медіагруп та інших телеканалів складали[7]:

– «1+1 Мedia» (6 каналів) – 16,49%;

– «StarLightMedia» (6 каналів) – 16,49%;

– «Медіа Група Україна» (3 канали) – 14,67%;

– «InterMediaGroup» (8 каналів) – 13,58%;

– Канал Z(ZIK) – 1,37%;

– Сонце – 1,12%;

– News One – 0,99%;

– 112 Україна – 0,96%;

– XSport – 0,51%;

– Music Box – 0,08%;

– O-TV – 0,06%.

Загалом частка провідних медіагруп України становить – 61,23%.

Із зазначеного вище слідує, що чотири провідні медіагрупи України, такі як «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» мають значну (вирішальну) частку на ринку телевізійного мовлення.

В ході здійснення  громадського контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства у сфері телевізійного та радіомовлення на території України Громадська організація «Рада захисту конкуренції та споживачів» (далі – ГО), дослідивши дотримання провідними мовниками (телерадіоорганізаціями) вимог законодавства про захист економічної конкуренції, виявила наявність ознак порушення у діях суб’єктів господарювання як законодавства про захист економічної конкуренції, так і законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Суб’єкти господарювання, в діях яких вбачаються ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), суб’єктом господарювання визнається, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, фізична особа, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб. Контроль відповідно до цієї статті Закону розуміється як вирішальний вплив, у тому числі, однієї фізичної особи на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання.

Суб’єктом господарювання визнається у тому числі група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

Медіагрупа «1+1 Media» один з найбільших медіахолдингів (компаній, які володіють значною кількістю медіаресурсів) України та здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, діяльність із надання телекомунікаційних послуг тощо. Зокрема, один з найбільших медіахолдингів України та значимих активів українського олігарха Ігоря Коломойського.

До складу медіагрупи «1+1 Медіа» входить, зокрема[8]:

 • телеканал «1+1» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»[9], код ЄДРПОУ 23729809, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «2+2» (ТОВ «Рєал Істейт-ТВ»[10], код ЄДРПОУ 35405350, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «ТЕТ» (ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ»[11], код ЄДРПОУ 16391959, основним видом діяльності є виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);
 • телеканал «ПлюсПлюс» (ТОВ «Гравіс»[12], код ЄДРПОУ 19133985, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Уніан» (ТОВ «Гравіс»[13], код ЄДРПОУ 19133985, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Бігуді» (ТОВ «Рєал Істейт-ТВ»[14], код ЄДРПОУ 35405350, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення).

Ексклюзивними компаніями-партнерами «1+1 Медіа» є супутникова платформа Viasat, ТОВ «Молодість Дистриб’юшн», оператор зовнішньої реклами «Довіра Аутдор».

Також до складу медіагрупи «1+1 Media» входить Товариство з обмеженою відповідальністю «1+1 Інтернет» (код ЄДРПОУ 37726069, далі – ТОВ «1+1 Інтернет»).

Отже, медіагрупа «1+1 Media», до складу якої входить ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ», ТОВ «Гравіс», ТОВ «Рєал Істейт-ТВ» та         ТОВ «1+1 Інтернет», є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону.

 

Медіа-холдинг «Медіа Група Україна» – медіа-холдинг, що керує медіа активами, які належать українському конгломерату олігарха Ріната Ахметова «СКМ» (System Capital Management). Найбільшими активами медіакорпорації є телеканал «ТРК Україна»   (ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна», код ЄДРПОУ 05744121, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення) та газета «Сегодня», обоє з яких відомі своїм упередженим ставленням до української мови та практично повній відсутністю україномовного контенту протягом більшості історії обох медіа-активів.

До активів холдингу «Медіа Група Україна» входять, зокрема[15]:

 • Загальнонаціональні телеканали[16]:
 • ТРК «Україна»
 • «Україна 24»
 • «НЛО ТV»
 • «Індиго TV»
 • Спортивні телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2»/«Футбол 3»
 • Канали для мовлення за кордоном
 • UKRAINE 1
 • UKRAINE 2
 • NLO TV 1
 • NLO TV 2
 • Регіональні телеканали:
 • «Донбас»
 • «34 канал»
 • «Сігма»
 • New media:
 • Xtra TV, провайдер супутникового телебачення
 • tv.

Засновником ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» є товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Група Україна», код ЄДРПОУ 37226740.

За інформацією з ЄДР, видами діяльності ТОВ «Медіа Група Україна», зокрема є діяльність у сфері телевізійного мовлення, розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, рекламні агентства тощо.

Також «Медіа Група Україна» належить сейлз-хаус[17] «Медіа Партнерство Баінг»   (ТОВ «Медіа Партнерство Баінг», код ЄДРПОУ 38990495, основний вид діяльності – посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації).

Отже, «Медіа Група Україна», до складу якої входить ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» та ТОВ «Медіа Група Україна», є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону.

 

Медіагрупа «StarLightMedia» – найбільша медіагрупа України, засновником якої є олігарх Віктор Пінчук.

До складу StarLightMedia входить, зокрема[18]:

 • телеканал «ICTV» (ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV)[19], код ЄДРПОУ 14323764, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Новий канал» (ТОВ «Новий канал»[20], код ЄДРПОУ 23530545, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «М1» та телеканал «М2» (ТОВ «Телеодин»[21], код ЄДРПОУ 30177781, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «СТБ» (ТОВ «Телеканал СТБ»[22], код ЄДРПОУ 20044726, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «ОЦЕ ТБ» (ТОВ «Хмарочос Медіа»[23], код ЄДРПОУ 35649449, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення).

Отже, медіагрупа «StarLightMedia», до складу якої входить ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), ТОВ «Новий канал», ТОВ «Телеодин»,   ТОВ «Телеканал СТБ» та ТОВ «Хмарочос Медіа», є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону.

 

Медіагрупа «Inter Media Group» – українська медіагрупа, заснована у 2005 році.

Група володіє 100 % акцій ПрАТ «Телеканал «ІНТЕР», 90 % «Кіно-ТБ» (телеканал «Enter-фільм»), 90 % «Музика-ТБ» (телеканал «Піксель»), телеканалами «К1», «К2», «Мега», «НТН», «Zoom» та іншими медіа-активами.

З 2013 року медіагрупа належить компанії GDF Media limited, 80 % акцій якої належить українському олігарху Дмитру Фірташу, а 20 % — Сергію Льовочкіну, що належить телеканалу «Інтер».

До складу Inter Media Group входить, зокрема[24]:

 • телеканал «Інтер» (ПрАТ «Телеканал «ІНТЕР»[25], код ЄДРПОУ 23507865, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «К1» (ТОВ «Телерадіоорганізація «Мульті Медіа Сервіс»[26], код ЄДРПОУ 32798254, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «НТН» (ТОВ «Телестудія «Служба інформації»[27], код ЄДРПОУ 21638497, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Enter-фільм» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Кіно ТВ»[28], код ЄДРПОУ 21638497, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Zoom» (ТОВ «Музичне телебачення»[29], код ЄДРПОУ 34693193, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «К2» (ТОВ «Телеканал «К2»[30], код ЄДРПОУ 22971230, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Піксель» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Музика ТВ»[31], код ЄДРПОУ 30304612, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення);
 • телеканал «Мега» (ТОВ «Телеканал «Мега»[32], код ЄДРПОУ 20043891, основним видом діяльності є діяльність у сфері телевізійного мовлення).

Отже, медіагрупа «Inter Media Group», до складу якої входить ПрАТ «Телеканал «ІНТЕР», ТОВ «Телерадіоорганізація «Мульті Медіа Сервіс», ТОВ «Телестудія «Служба інформації», ТОВ «Телерадіокомпанія «Кіно ТВ», ТОВ «Музичне телебачення»,                ТОВ «Телеканал «К2», ТОВ «Телерадіокомпанія «Музика ТВ» та ТОВ «Телеканал «Мега», є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону.

За даними, розміщеними на офіційному веб-сайті Національної ради (https://cutt.ly/Afj5WgF) у ТОП-10 найбільш рейтингових телеканалів у ІІ кварталі 2019 року увійшли «Україна»,  «1+1», «ICTV», «Інтер», «СТБ»,  «Новий канал», «2+2», «TET», «НТН» «112 Україна».

Так, частка телеканалу «Україна» становила 14,53%, телеканалу «1+1» – 10,48%, телеканалу «ICTV» – 7,82%, телеканалу «Інтер» – 6,5%. Тобто зазначені телеканали є рейтинговими, а частка чотирьох гравців на ринку телебачення («1+1 Media»; «Медіа Група Україна»; «StarLightMedia»; «Inter Media Group») є найбільшою, порівняно з іншими нішовими телеканалами.

Найсильніші позиції на ринку телевізійного мовлення займають великі медіагрупи. Тобто в руках Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна, Віктора Пінчука та інших зосереджені популярні телеканали, радіостанції, інтернет-видання і газети. Засоби масової інформації потрібні фінансово-промисловим групам не стільки для заробітку, підтримки свободи слова, виготовлення якісного контенту чи для конкуренції. Вони використовують медіа набагато прагматичніше – задля впливу на маси та на ринки в цілому.

Дії провідних медіагруп України – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group», що свідчать про наявність ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції:

 1. Реклама – як метод антиконкурентного впливу медіагруп на інших мовників (телерадіоорганізацій) на ринку телевізійного мовлення.

Закон України «Про рекламу» визначає правові засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Так, рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень, зокрема Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності тощо.

Реклама на популярних телеканалах завжди користується попитом. Це хороший спосіб забезпечити і широке охоплення, і якісний трафік. Саме реклама є основним видом прибутку для українських телеканалів, а нові популярні програми купуються, знімаються та розробляються не лише в боротьбі за глядача, а й у боротьбі за рекламодавця.

Умовно комерційну рекламну інформацію на телебаченні можна розділити на три основні категорії[33]:

 • пряма реклама;
 • спонсорство;
 • телепродаж.

Пряма реклама – найпоширеніший вид реклами на телебаченні, особливість якого полягає в розміщенні рекламного відеоролика в спеціально передбаченому рекламному блоці. Слот прямої реклами – одиничний блок (наприклад, 10-секундний, 15-секундний, 20-секундний, 30-секундний і т.д.), що містить комерційне повідомлення рекламодавця і розміщується в спеціально передбаченому рекламному інтервалі між передачами телеканалу.

Спонсорство програм – просування, в якому рекламодавець платить за поєднання з телевізійною програмою або серією програм. В обмін на інвестиції рекламодавцю надається спонсорська акредитація, яка може мати різноманітні форми відповідно до міжнародних та національних вимог та правил. Наприклад, спонсори отримують можливість розміщуватися в телегідах, біл-бордах, на початку/в кінці програми, перервах тощо. Крім того, вони отримують можливості для продакт-плейсменту, згадування спонсора в рамках програм, зовнішньої реклами і біл-бордах із зображенням спонсорського логотипу у разі передачі в прямому ефірі. Програмні спонсорські угоди часто пов’язані з рекламними угодами, що включать рекламні перерви.

Телепродаж – послуги шопінгу на екрані, які можуть мати форму телевізійного мовлення каналів, присвячену домашньому шопінгу, а також додатковий інтерактивний текст та послуги.

Реклама по телебаченню – наймасовіший, але й найдорожчий засіб рекламування, який використовується для передачі рекламних повідомлень і демонстрації рекламних фільмів. Тому й ефективність телереклами є надзвичайно високою.

Рекламодавці купують для своїх рекламних роликів не стільки час у телеефірі, а скільки контакти з майбутніми покупцями. Вони орієнтуються не на хвилини, а на рейтинги – певний відсоток аудиторії, яка подивиться програму та рекламні блоки в ній.

Таким чином, що популярніший телеканал, що цікавіші програми на ньому, що більше у нього глядачів, то вищим буде попит на розміщення реклами на ньому.

На телеканалах реклама розповсюджується різними шляхами.

Пряма закупівля реклами – агентство або сам рекламодавець безпосередньо домовляється з телеканалом.

Закупівля через сейлз-хауси (sales-houses) – закупівля обсягу показів і розміщень на різних телеканалах через посередника, в ролі якого виступає сейлз-хаус. Більш зручний і найпоширеніший формат закупівлі реклами в Україні. У сейлз-хауса є домовленості з певною кількістю телеканалів. Рекламодавець в даному випадку платить за обсяг показів і охоплення аудиторії.

Тобто сейлз-хаус – це сполучна ланка між телеканалами і агентствами або безпосередніми замовниками реклами. Коли рекламодавець або агентство, яке його представляє, хоче розмістити рекламу на топових телеканалах, то звертається саме до таких компаній.

Основні замовлення сейлз-хауси отримують від медійних агентств, яким потрібно забезпечити широке охоплення аудиторії для своїх клієнтів – брендів-рекламодавців. А основними критеріями для планування рекламних кампанії є кількість набраних рейтингів (кількість контактів з цільовою аудиторією) та охоплення цільової аудиторії за певний проміжок часу.

За інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах медіагруп, до складу групи «StarLightMedia» входить, зокрема, сейлз-хаус «StarLight Brand Content»[34](спонсорство та продакт плейсмент), «StarLight Sales»[35](пряма реклама).

Сейлз-хаус «Плюси»[36] (ТОВ «Глобал Медіа Груп», код ЄДРПОУ 35446622. Основний вид діяльності – посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) надає широкі рекламні можливості групі «1+1 Media», що включають в себе низку популярних засобів масової інформації та інші ефективні канали комунікації.

До складу холдингу «Медіа Група Україна» входить ТОВ «Медіа Партнерство Баінг» [37] – це медіа-агентство повного циклу (спектр сервісів агентства – від розробки комплексних медійних стратегій до їх реалізації в усіх медіаканалах: ТВ, Діджитал, ООН, пресі, радіо, нових і нестандартних медіа). Основний вид діяльності – посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

Однак, за інформацією ЗМІ[38], на початку 2019 року медіагрупами – «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна», було змінено свої сейлз-хаузи, з якими вони співпрацювали та через які продавали рекламні години на своїх телеканалах.

Так, на початку грудня 2018 року сейлз-хаус «Ocean Media» (ТОВ «Оушен медіа», код ЄДРПОУ 42369772; основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; зареєстровано 07.08.2018) публічно заявив про укладення договору на продаж рекламного часу з телеканалами, які входять до медіагрупи «StarLightMedia» терміном на один рік, починаючи з січня 2019 року.

18 жовтня 2018 року Андрій Партика пішов з посади генерального директора сейлз-хауса «StarLight Sales» і очолив новостворений сейлз-хаус «Ocean Media», куди перейшли працівники «StarLight Sales». А першим директором компанії – з серпня по жовтень 2018 року – значилася головний юрист «StarLight Sales», а нині заступник гендиректора з юридичних питань «Ocean Media» – Ірина Скрипка.

З січня 2019 року «Медіа Група Україна» почала співпрацювати також з новим сейлз-хаусом «Evident Media» (ТОВ «Евідент медіа», код ЄДРПОУ 41967864; основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; зареєстровано 28.02.2018).

Працівниками «Evident Media» стали працівники ТОВ «Медіапартнерство». Зокрема, з вересня 2018 року головний юрист «Медіапартнерства» Олена Ковтун стала головним юристом нового сейлз-хауса.

ТОВ «Медіапартнерство» (код ЄДРПОУ 36629926) здійснювало діяльність із посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Власниками товариства значилися ТОВ «Медіа Група Україна» та ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» (пов’язані з медіагрупою «Медіа Група Україна»). Однак, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань[39], 15.04.2020        ТОВ «Медіапартнерство» як юридичну особу було припинено.

А ТОВ «Медіа Партнерство Баінг» почало працювати як баїнгова компанія з клієнтами телегрупи, продаючи також ТВ-спонсорство та рекламу на діджитал-майданчиках групи (структура власності залишилася колишньою – компанія належить Медіа Групі Україні).

Медіахолдинг «InterMediaGroup», як і «Медіа Група України» зі «StarLightMedia», також із січня 2019 року змінив дім продажів (сейлз-хаус) – замість «УА-Медіа» новим сейлз-хаусом групи значиться компанія «Space Media» (ТОВ «Спейс Медіа», код ЄДРПОУ 42370065; основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; зареєстровано 07.08.2018.)

Сейлз-хаус «Space Media» не змінив прописку попереднього сейлз-хаусу («УА-Медіа»)  – офіс (і юридична адреса) так і залишається розташованим на вулиці Бульварно-Кудрявській, 22 А (колишня вул. Воровського).

Таким чином, медіагрупи «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» і «InterMediaGroup», за інформацією з відкритих джерел, у 2019 році змінили доми продажів (сейлз-хауси) – замість компаній «Медіапартнерство», «StarLight Sales» і «УА-Медіа», які юридично належали цим медіагрупам, продаж рекламного часу телеканалів холдингів почали здійснювати інші сейлз-хауси – «Evident Media», «Ocean Media» і «Space Media», у яких юридично інші власники, але вони так і залишилися пов’язаними із медіагрупами.

Разом з цим, інформація з відкритих джерел[40] свідчить, що з 2019 року телерекламою медіагруп, по суті, займаються дві «компанії» – «Плюси» (сейлз-хаус «1+1 Мedia») і «Альянс», що є формальним об’єднанням сейлз-хаусів медіагруп «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна».

Тобто сейлз-хауси трьох великих медіагруп об’єднані у «Альянс» та рекламодавці працюють через нього та сейлз-хауси «Evident Media», «Ocean Media» і «Space Media».

Частка «Альянсу» на ринку телереклами у 2019 році становила близько 70%, а «Плюсів» – 25%. Розподіл набраних рейтингів між сейлз-хаусами, згідно з даними Nielsen, у 2018 році становив: StarLight Sales – 38%, «Вільна реклама» – 19% і «Медіапартнерство» – 16%.

Сейлз-хаус «Плюси» працює окремо від інших сейлз-хаусів «Альянсу».

Така конфігурація «Альянсу» проти «Плюсів» сформувалася ще в 2012 році, вони, по суті, працюють як конкуренти, адже рекламодавці, у разі розміщення роликів на телеканалах, повинні обирати між ними, де розміщуватимуться, за що отримують знижку.

Враховуючи зазначене, продажі телевізійної реклами здійснюються в наступній конфігурації:

Альянс. Телеканали трьох медіагруп «StarLightMedia», «Inter Media Group» та «Медіа Група Україна», продають спільно рекламу на своїх телеканалах та тих телеканалах, які підписали контракт з їх сейлз-хаусами. «Альянс» консолідує в себе від 60% до 70% телевізійних рейтингів.

Контральянс. Медіагрупа «1+1 Media» продає рекламу на своїх телеканалах та телеканалах, які підписали з ними контракт, через сейлз-хаус «Плюси». Та має у своєму розпорядженні від 10% до 15% ринку телевізійних рейтингів.

Оскільки, медіагрупи «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна» об’єднали свої сейлз-хауси в «Альянс» та консолідували майже 75% телевізійного ринку у сфері продажу телереклами на своїх каналах (за даними станом на 2015-2016 роки), зазначене ставить такі медіагрупи у вигідне (привілейоване) становище у сфері телереклами та дозволяє діяти між собою узгоджено (синхронно). При цьому, позбавляючи інші телеканали на рівні та конкурентні умови реалізації телереклами.

Так, «Альянс» почав пропонувати рекламодавцям конфігураційну знижку у розмірі 30%. Таку додаткову знижку рекламодавець отримує за умови розміщення реклами та спонсорства лише на телеканалах «Альянсу». А втрачає її, якщо купить хоча б один вихід рекламного ролика на телеканалах, що продаються іншим сейлз-хаусом.

Переважна більшість рекламодавців потребує реклами на телеканалах «Альянсу» (оскільки вони є рейтинговими), тому вони відмовляються від будь-якої комерційної співпраці з іншими телеканалами.

Внаслідок дії такої знижки, телеканали, які продають свій ефірний час для розміщення реклами поза «Альянсом» опинилися в неконкурентних умовах. Адже пропонуючи свій рекламний час для продажу такі телеканали позбавлені можливості вигідно продати або навіть взагалі можливості продати цей час та на вигідних умовах заключити контракт з рекламодавцем, оскільки рекламодавці не зацікавлені втрачати конфігураційну знижку, яку їм пропонує «Альянс» медіагруп «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна».

Одним із важливих факторів, що впливають на діяльність комерційного телеканалу, є наявність реклами. Ті телеканали, які мають можливість продавати ефірний час для розміщення рекламних матеріалів, отримують прибутки. Реклама є основним джерелом доходу таких телеканалів. А тому умови доступу до реклами на телеканалах мають бути рівними та недискримінаційними. Адже від розміру доходу за розміщення реклами залежить можливість розвитку того чи іншого телеканалу.

Встановлення вказаними сейлз-хаусами «Альянсу» умов розміщення реклами призвело до порушення статті 8 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»[41], яка, зокрема, забороняє групам пов’язаних осіб контролювати більше 35% загального обсягу відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку – загальнонаціонального, регіонального або місцевого, та забороняє застосування демпінгових тарифів на рекламу та надання послуг.

Крім того, вищезазначена поведінка «Альянсу» та сейлз-хаусів медіагруп «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна» свідчить про узгодженість умов здійснення господарської діяльності із розміщення телереклами на ринку телевізійного мовлення, які є дискримінаційними відносно інших учасників – телеканалів.

Медіагрупи, як каталізатори ринку платного телебачення, своїми узгодженими діями можуть змінювати ринок, правила гри на ньому та мають для цього відповідний інструментарій. А саме, такими діями медіагрупи можуть диктувати умови функціонування та/або реалізації телереклами на ринку телевізійного мовлення та регламентувати відносини між рекламодавцем та телеканалом. Інші «нішові» телеканали, на жаль, не мають такої можливості. Тому вони підлаштовуються під ті правила, які випрацьовують зазначені медіагрупи.

Отже, дії медіагруп «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна» (які об’єднали свої сейлз-хауси в «Альянс»), які полягають в узгоджені умов розміщення реклами на своїх телеканалах, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

2. Порушення медіагрупами законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у наданні медіагрупами провайдерам програмної послуги прав на ретрансляцію не одного телеканалу, а виключно у вигляді сформованих пакетів із декількох телеканалів.

Програма (телерадіопрограма) – поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення.

Пакет програм – перелік телерадіопрограм, які провайдер програмної послуги пропонує абонентам на договірних засадах як цілісну інформаційну послугу.

Отже, передбачається, що провайдер самостійно, на власний розсуд формує пакет програм для трансляції, виходячи зі своєї аудиторії та переліку каналів, з якими співпрацює.

Універсальна програмна послуга (УПП) – це перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять визначені на законодавчому рівні відповідні телерадіопрограми.

Термін «універсальна програмна послуга» з’явився в законі «Про телебачення та радіомовлення» у 2006 році. До складу телепрограм універсальної програмної послуги для розповсюдження в мережах провайдерів загальнонаціональних ефірних телеканалів входили такі обов’язкові телеканали: «Інтер», «НТН», «К1», «Україна», «СТБ», «Новий канал», «ICTV», «М1», «1+1», «ТЕТ», «Мега» і «2+2».

На сьогодні, зі змінами внесеними Законом «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій в складі універсальної програмної послуги», які набули чинності з 01.01.2017, універсальна програмна послуга включає в себе ефірні аналогові телеканали (а також, за рішенням Національної ради – супутниковий парламентський телеканал «Рада»), і в кожному населеному пункті склад універсальної програмної послуги відрізняється – залежно від кількості доступних в ефірі мовників (у великих містах це близько двох десятків телеканалів).

Після прийняття цього Закону медіагрупи України («1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group»), телеканали яких раніше входили до складу УПП, яку всі провайдери програмної послуги України зобов’язані були ретранслювати населенню безкоштовно, почали вимагати від провайдерів плату за ретрансляцію своїх телеканалів.

Протягом багатьох років загальнонаціональні телеканали, які належать до провідних медіагруп, встановлювали такі умови співпраці з провайдерами щодо включення пакету каналів до складу УПП, які давали їм пріоритет, значну глядацьку аудиторію, максимальну територію розповсюдження реклами і відповідно високі рекламні прибутки.

За ці роки медіагрупи привчили споживачів до своїх програм, тобто тепер деякі їх телеканали вже є звичними і соціально значимими. Користуючись цим, медіагрупи узгоджено запровадили так званий пакетний продаж програм. У провайдера фактично немає можливості відмовитись від не рейтингових програм або самостійно сформувати свій пакет програм, який він запропонує абонентам. Канали медіагруп самостійно формують пакети своїх програм і пропонують їх провайдерам, а останні не можуть відмовитись від прийняття такої пропозиції, оскільки ризикують своєю абонентською базою, що звикла до певних каналів, і відповідно своїм прибутком. У підсумку провайдери програмної послуги отримують для трансляції і популярні програми, які користуються попитом у споживачів, а також ті, що не є популярними.

Враховуючи, що найпопулярнішими серед абонентів провайдерів є програми телеканалів «1+1», ICTV, «Україна», СТБ, Новий канал та «Інтер», саме вони посідають топи вимірювань телевізійної аудиторії різних сервісів. І саме вони гарантовано потрапляють у всі основні пакети провайдерів.

Решта телеканалів (ті, які не входять до складу медіагруп) значно менше мають можливостей, щоб потрапити в популярні пакети провайдерів, і, власне, заробити на цьому ринку. А відтак, провайдери не готові платити за такі канали, і більшість із них навпаки доплачують провайдерам за входження в мережу та «кнопку» (місце в переліку, що відповідає кнопці на пульті).

Для програм інших мовників, менш рейтингових та популярних у пакетах провайдерів залишається не так багато місць. До того ж, на місця в пакетах платного телебачення претендують не тільки українські канали, а й понад 180 дозволених для ретрансляції в Україні іноземних мовників, серед яких і ті, що пропонують ексклюзивний контент (ВВС, Discovery, Spike, TLC тощо).

Провайдери у відносинах із медіагрупами не мають права вибору, угоди передбачають, що вони мають включати весь пул каналів медіагрупи в базовий пакет.

Відповідно, вони не можуть відмовитися від певної частини телеканалів медіагрупи (якщо відмовлятися — то від усього пулу) або «розфасувати» їх по тематичних пакетах. Така ситуація навряд чи задовольняє провайдерів. А медіагрупи продовжують диктувати ринку свої умови завдяки популярності їхніх флагманських каналів, якими вони торують шлях для всього пулу.

Таким чином, медіагрупи «нав’язують» провайдерам програмної послуги додаткові зобов’язання, які не стосуються предмета угод. Так, медіагрупи надають провайдерам права на ретрансляцію телеканалів не поштучно, а пакетами, відмовитися від яких в провайдера телекомунікацій немає можливості. Такі дії медіагруп мають ознаки схожості.

Своїми діями із надання провайдерам програмної послуги прав на ретрансляцію телеканалів виключно у сформованих пакетах, медіагрупи чинять антиконурентний вплив на інші телеканали та витісняють їх із пакетів програмних послуг провайдерів та заздалегідь обмежують конкуренцію та ущемлюють інтереси інших мовників (телерадіоорганізацій) щодо ретрансляції їх телеканалів провайдерами програмної послуги.

Отже, дії провідних медіагруп – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group», які полягають у наданні провайдерам програмної послуги прав на ретрансляцію не одного телеканалу, а виключно у вигляді сформованих пакетів із декількох телеканалів, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Разом із цим, враховуючи, що протягом березня-грудня 2019 року за комерційною аудиторією по телеканалам (вік від 18 до 54 років, міста 50+) частка провідних медіагруп («1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group») на ринку телевізійного мовлення, за даними Індустріального телевізійного комітету[42], становила приблизно 74%, відтак, відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, становище таких медіагруп на ринку має структурні ознаки колективної монополії.

Положеннями статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що кожен із двох чи більше суб’єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих, виконується одна з умов, передбачених частиною першою цієї статті.

Частиною 5 статті 12 визначено, що монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб’єктів господарювання, якщо сукупна частка не більше ніж п’яти суб’єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70% і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої цієї статті.

Монополія провідних медіагруп та їх привілейоване становище на ринку телевізійного мовлення, внаслідок їх значної  сукупної ринкової  частки, забезпечує їм значну і  тривалу в часі  ринкову «телевізійну» владу, що дає змогу істотно  впливати на умови  обігу товарів (телепрограм, телереклами тощо) на такому ринку, цінову (тарифну) політику, істотно обмежувати вхід на ринок потенційних конкурентів-телеканалів тощо. При цьому, медіагрупи не зазнають значної конкуренції на ринку телевізійного мовлення від інших телеканалів.

Частиною 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Отже, дії провідних медіагруп – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group» також містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення медіагрупами, як колективної монополії, дій, які полягають у наданні провайдерам програмної послуги прав на ретрансляцію не одного телеканалу, а виключно у вигляді сформованих пакетів із декількох телеканалів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку телевізійного мовлення.

Порушення медіагрупою «1+1 Media» законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді здійснення прямого тиску на операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги з вимогою вимкнення з їх пакетів телебачення низки телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді

Супутникове телебачення – система передачі телевізійного сигналу від передавального центру до споживача (абонента), що використовує як ретранслятор штучні супутники Землі, розташовані в космосі на геостаціонарній навколоземній орбіті над екватором, і оснащені прийомопередаючим обладнанням. Недоліками для споживачів (абонентів) супутникового телебачення порівняно з цифровими ефірним телебаченням є: якість перегляду телеканалів зменшується при дуже поганій погоді, потреба у фінансових витратах на спеціальне обладнання та його встановлення, правильне місце розташування обладнання тощо.

За послуги супутникового телебачення передбачається абонентська плата та наявність у споживача (абонента) відповідного обладнання: супутникова антена, ресивер, конвертор тощо. Також існує необхідність укладення окремих угод мовниками (телеорганізаціями) з операторами телекомунікацій (забезпечення доставки телевізійного сигналу до супутникового ретранслятора) та з оператором супутникового ретранслятора (поширення телевізійного сигналу з супутника).

Станом на початок 2020 року в Україні діє два оператори надання послуг супутникового телебачення:

 1. «Xtra TV»: використовує супутники Eutelsat 9B та Astra 4A, можливе отримання додаткових даних з Amos 3/7;
 2. «Viasat Україна»: використовує супутник Astra 4A, можливе отримання додаткових даних з Amos 3/7.

Наприкінці січня 2020 року чотири провідні медіагрупи України – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику[43].

Проте не всіма мовниками (телерадіоорганізаціями) було підтримано позицію медіагруп щодо кодування своїх телеканалів, та вони залишилися у відкритому доступі для споживачів (абонентів) та отримали значний приріст тої аудиторії, яка не побажала підключатись до жодного оператора платного телебачення і лишилась на «безкоштовному» супутнику.

За оцінками рейтингового агентства Big Data UA, відкритим доступом користувалися близько 3,7 млн абонентів[44]. Після кодування у відкритому, а отже безкоштовному доступі, залишилося близько 90 «нішевих», інформаційних, регіональних українських каналів (НСТУ, 112, NewsOne, 5-й, Обозреватель, ATR, Еспресо TV, UA.TV, XSport, SONCE, NASH, Теле всесвіт), та, в тому числі, низка російських телеканалів, які залишилися у відкритому доступі на супутнику.

Відтепер споживачу (абоненту) для того, щоб і надалі користуватися супутниковим телебаченням необхідно придбати тюнер супутникового телебачення, який підтримує систему кодування «VERIMATRIX» та встановити і налаштувати його.

Тюнер супутникового телебачення із системою кодування «VERIMATRIX» містить спеціальне програмне забезпечення, яке забезпечує розкодування сигналу. Аби споживач (абонент) не залишився без доступу до закодованого супутникового телебачення, йому потрібно придбати новий тюнер із підтримкою системи кодування «VERIMATRIX». Оскільки вдосконалити («прошити») старий тюнер, який до цього був підключений до супутникової тарілки, новим програмним забезпеченням неможливо.

Провідні медіагрупи спільно вирішили закодувати сигнали своїх телеканалів на супутнику і таким чином посилити захист своїх авторських прав на телевізійний продукт. Це, на їх думку, сприятиме боротьбі з піратством, а також розвитку ринку платного телебачення.

При цьому, на законодавчому рівні обов’язку щодо кодування телеканалами своїх сигналів на супутнику закріплено не було.

Як свідчить інформація зі ЗМІ, застосування нових технологій супутникового телебачення (кодування своїх каналів за допомогою нового програмного забезпечення та заміна техніки) завдало медіагрупам високих фінансових затрат, в тому числі і в розрізі втрати споживачів (абонентів), які наразі не мають можливості здійснити «апгрейд» свого тюнера та, відповідно, не мають доступу до перегляду на супутнику телеканалів зазначених медіагруп. І як наслідок, після кодування сигналу деякі споживачі (абоненти) або залишилися на безкоштовному супутнику, але обмежені в телеканалах медіагруп, або надали перевагу цифровому телебаченню (DVB-T2), або взагалі перейшли на кабельне телебачення, або на Інтернет телебачення.

За інформацією Інтернет асоціації України[45], з боку медіагрупи «1+1 Media» здійснювався прямий тиск на операторів телекомунікацій та провайдерів з вимогою вимкнення з пакетів телебачення низки телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді. Тобто обмеживши таким чином споживачам (абонентам) доступ до перегляду таких мовників (телеканалів).

Медіагрупа «1+1 Media» своїми діями вдалася до неконкурентних підступних методів боротьби з незалежними телеканалами, намагаючись зашкодити їхній діяльності через крупних провайдерів. Зокрема, мова йде про зобов’язання відключення з пакетів телебачення ТОВ «Мережа Ланет» ряду телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в незакодованому вигляді, зокрема такі телкеканали – Сонце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Еко TV, Малятко, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music тощо.

Так, медіагрупою «1+1 Media» було надіслано ТОВ «Мережа Ланет» лист[46] від 23.06.2020 вих. № 181151 щодо розірвання в односторонньому порядку ТОВ «1+1 Інтернет» Ліцензійного договору про надання невиключного суміжного права від 01.01.2020                  № 2020/410 з ТОВ «Мережа Ланет».

При з’ясуванні ТОВ «Мережа Ланет» причин, які вплинули на таке рішення медіагрупою «1+1 Media» було повідомлено, що відмова від ретрансляції в мережах телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в незакодованому вигляді, буде умовою продовження співпраці[47].

Тобто підставою для не розірвання в односторонньому порядку ліцензійного договору, укладеного між ТОВ «1+1 Інтернет» та ТОВ «Мережа Ланет», має стати виключення з пакетів програм ТОВ «Мережа Ланет» тих телеканалів, сигнал доступу яких на супутнику на сьогодні не закодований.

На сьогодні вже є випадки, коли медіагрупи намагаються обмежити доступ до незалежного українського телеканалу, а саме примушують операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги виключити з їхніх мереж телеканал «Сонце» шляхом надсилання до таких операторів та провайдерів листів про розірвання в односторонньому порядку договорів укладених між оператором/провайдером та медіагрупою. У випадку відмови оператора/провайдера від виключення з мережі відповідного телеканалу, такого оператора/провайдера позбавляли права на контент провідних медіагруп (про це повідомило ТОВ «Солар Медіа» у своєму листи, надісланому до Інтернет Асоціації України – https://inau.ua/sites/default/files/file/2007/vhidnyy_no_112_vid_14.07.2020.pdf).

Наразі телеканал «Сонце» є відкритим на супутнику і у вільному доступі для перегляду на окупованих територіях. Тобто, жителі окупованих територій мають можливість отримувати інформацію про події, які відбуваються в країні, а не лише нав’язану для них медіа інформацію країни агресора та незаконних формувань. Відтак, заборона ретрансляції телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в незакодованому вигляді, може мати негативний наслідок в інформаційному забезпеченні населення, в т.ч. окупованих територій.

Така поведінка «1+1 Media» по відношенню до тих телеканалів, сигнал доступу яких на супутнику на сьогодні не закодований, суттєво впливатиме на їх ринкову позицію та на зменшення кількості споживачів (абонентів), які є їх аудиторією, та на яку розраховано поширення їх відповідного телевізійного продукту. Зокрема, й на поширення на їх каналі реклами, яка може складати основний дохід для таких мовників (телерадіоорганізацій).

При тому, що обов’язковості кодування мовниками (телерадіоорганізаціями) своїх телеканалів на супутнику державою не закріплено, і вони на власний розсуд можуть приймати ті рішення, які не завдаватимуть шкоди для їх господарської діяльності.

Адже співпраця оператора/провайдера і телеканалу – це договірні відносини двох суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання можуть реалізовувати свої права та обов’язки за власною ініціативою у власних та суспільно прийнятних цілях. Така реалізація здійснюється шляхом самостійного формування учасниками господарського обороту своїх суб’єктивних прав та обов’язків, що кореспондують їм з метою забезпечення суспільних інтересів.

Ринковою (монопольною) владою є здатність суб’єкта господарювання (групи суб’єктів господарювання) визначати чи суттєво впливати на умови обороту товару на ринку, не допускати, усувати, обмежувати конкуренцію, зокрема підвищувати ціну та підтримувати її вище рівня ціни, що існував би за умов значної конкуренції.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Як зазначалося у розділі 2 цього звернення, протягом березня-грудня 2019 року за комерційною аудиторією по телеканалам (вік від 18 до 54 років, міста 50+) частка провідних медіагруп («1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group») на ринку телевізійного мовлення, за даними Індустріального телевізійного комітету[48], становила приблизно 74%. Тобто становище таких медіагруп на ринку телевізійного мовлення має структурні ознаки колективної монополії.

При цьому, монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб’єктів господарювання, якщо їх сукупна частка на ринку перевищує 70%. Тобто, якщо учасники мають спільно колективну монополію, то кожен з них окремо вважається монополістом.

Оскільки «1+1 Media» є однією із чотирьох найбільших медіагруп на ринку телевізійного мовлення (сукупна частка яких станом на березень-грудень 2019 року становила 74%), з приблизною часткою 19% і посідає провідне місце в пакетах провайдерів, вона може використовувати своє становище на такому ринку задля впливу таким чином на операторів/провайдерів (зокрема, на ТОВ «Мережа Ланет») та на інших мовників (телерадіоорганізацій) (зокрема, на ТОВ «Солар Медіа»), та диктувати такі умови співпраці для операторів/провайдерів, які останнім будуть взагалі невигідними.

Прямий тиск з боку «1+1 Media», що користується своїм положенням на ринку, має на меті завдання збитків невеликим телеканалам та позбавлення їх доступу до аудиторії глядачів.

Зазначене, в свою чергу, було б неможливим без підтримки та узгодженості дій з іншими медіагрупами («Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group»), з огляду на те, що становище таких медіагруп на ринку телевізійного мовлення має структурні ознаки колективної монополії.

При цьому, слід зазначити, що на законодавчому рівні обов’язку щодо кодування всіма телеканалами своїх сигналів на супутнику закріплено не було. А тому телеканали мають право вибору кодувати свій сигнал чи ні, оскільки це є їх незалежною господарською діяльністю, стратегією роботи підприємства та визначеного напрямку розвитку. А примушування одним учасником ринку іншого до певних дій є неприйнятним та таким, що дискримінує останнього.

Крім того, такі дії медіагрупи «1+1 Media» є також порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Адже положеннями статті 10 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено, що схиленням до бойкоту суб’єкта господарювання є спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв’язків із цим суб’єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим суб’єктом господарювання.

А медіагрупа «1+1 Media» своїми діями, які полягали у здійсненні прямого тиску на ТОВ «Мережа Ланет» з вимогою вимкнення з його пакетів телебачення низки телеканалів, в тому числі телеканалу «Сонце» (ТОВ «Солар Медіа»), сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді, схиляла (примушувала) ТОВ «Мережа Ланет», як провайдера програмної послуги, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цими суб’єктами господарювання, в тому числі         ТОВ «Солар Медіа». А саме схиляла до виключення із пакетів телебачення ТОВ «Мережа Ланет» низки телеканалів, в тому числі телеканалу «Сонце».

Враховуючи вищезазначене, узгодженість та погодженість дій між медіагрупами призвели до того, що медіагрупа «1+1 Media» почала користуватися та зловживати своїм впевненим становищем на ринку телевізійного мовлення, та почала здійснювати тиск на провайдерів з вимогою вимкнення з їх пакетів телебачення низки телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді. Зазначені дії медіагрупи «1+1 Media», в свою чергу, були б неможливим без підтримки інших провідних медіагруп, що також свідчить про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Отже, дії медіагрупи «1+1 Media», які полягають у здійсненні прямого тиску на операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги з вимогою вимкнення з їх пакетів телебачення низки телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку телевізійного мовлення в Україні, які призвели до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання – мовників (телерадіоорганізацій), та які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Також зазначені дії медіагрупи «1+1 Media» мають ознаки порушення статті 10 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді схилення до бойкоту суб’єкта господарювання, а саме спонукання ТОВ «Мережа Ланет» до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов’язань із телеканалом «Сонце» (ТОВ «Солар Медіа») шляхом виключення з пакетів програм          ТОВ «Мережа Ланет» тих телеканалів, в тому числі телеканалу «Сонце», сигнал доступу яких на супутнику не закодований.

Висновки щодо вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

Конкуренція є основою функціонування ринкової економіки, що передбачає вільне здійснення господарської діяльності на основі принципу багатоманітності та свободи здійснення підприємницької діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Особливістю антиконкурентних узгоджених дій є те, що вони завжди вчиняються групою осіб і не можуть бути вчинені одиничним суб’єктом.

За спрямуванням змови можуть мати прямий умисел – перешкоджання конкуренції – або мати зовсім інше спрямування. Спрямуванням антиконкурентних змов може бути координація конкурентної поведінки на ринку, що передбачає встановлення певних квот, обмежень, нав’язувань умов придбання товарів, застосування різних умов до рівнозначних покупців тощо. Але всі ці змови становлять небезпеку для функціонування ринкової економіки загалом та існування вільної конкуренції зокрема.

Суб’єкти господарювання – провідні медіагрупи в Україні – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» своїми діями призвели до обмеження конкуренції та ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання – учасників ринку телевізійного мовлення. Підтвердженням відсутності чесної та справедливої конкуренції на ринку телевізійного мовлення також є відсутність за останній період часу суттєвих інвестицій від незалежних учасників в зазначений ринок.

А намагання медіагруп змусити ряд «нішових» телеканалів кодувати супутниковий сигнал є не лише небезпечним прецедентом втручання в господарську діяльність провайдерів і конкурентів, які вибрали рекламну модель ведення свого бізнесу, працюють в правовому полі і мають всі необхідні ліцензії. Закриття вільного доступу до їх контенту лишає в тому числі жителів окупованих територій можливості отримувати правдиву інформацію і фактично нав’язує їм телеконтент країни-агресора.

Наведені вище обставини свідчать про те, що чотири провідні медіагрупи в Україні – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» узгодили свою поведінку на ринку телевізійного мовлення, а саме – замінили конкуренцію на координацію своєї економічної поведінки. Така координація їх економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції та створила несприятливі умови для функціонування інших суб’єктів господарювання – мовників (телерадіоорганізацій) на ринку телевізійного мовлення.

Частиною 2 статті 4 Закону передбачено, що суб’єкти господарювання зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Частиною 1 статті 5 Закону передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

А отже, дії медіагруп «StarLightMedia», «InterMediaGroup» і «Медіа Група Україна» (які об’єднали свої сейлз-хауси в «Альянс»), які полягають в узгоджені умов розміщення реклами на своїх телеканалах, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Також, вчинення провідними медіагрупами – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group», антиконкурентних узгоджених дій, які полягають у наданні провайдерам програмної послуги прав на ретрансляцію не одного телеканалу, а виключно у вигляді сформованих пакетів із декількох телеканалів, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Частиною 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Згідно з пунктом 2 статті 50 Закону порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Дії провідних медіагруп – «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group» містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення медіагрупами, як колективної монополії, дій, які полягають у наданні провайдерам програмної послуги прав на ретрансляцію не одного телеканалу, а виключно у вигляді сформованих пакетів із декількох телеканалів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку телевізійного мовлення.

Також дії медіагрупи «1+1 Media», які полягають у здійсненні прямого тиску на операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги з вимогою вимкнення з їх пакетів телебачення низки телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку телевізійного мовлення в Україні, які призвели до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання – мовників (телерадіоорганізацій), та які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Статтею 10 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено, що схиленням до бойкоту суб’єкта господарювання є спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв’язків із цим суб’єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим суб’єктом господарювання.

Вчинення дій, визначених Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Дії медіагрупи «1+1 Media», які полягали у здійсненні прямого тиску на  ТОВ «Мережа Ланет» з вимогою вимкнення з його пакетів телебачення низки телеканалів, в тому числі телеканалу «Сонце» (ТОВ «Солар Медіа»), сигнал яких доступний на супутнику в некодованому вигляді, є порушенням статті 10 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді схилення до бойкоту суб’єкта господарювання, а саме спонукання ТОВ «Мережа Ланет» до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов’язань із телеканалом «Сонце» (ТОВ «Солар Медіа») шляхом виключення з пакетів програм ТОВ «Мережа Ланет» тих телеканалів, в тому числі телеканалу «Сонце», сигнал доступу яких на супутнику не закодований.

Відтак, вищезазначені дії медіагруп містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, що  відповідно до  статей 35 і 37  Закону України «Про захист економічної конкуренції» зобов’язує органи Антимонопольного комітету України розпочати розгляд справ про порушення законодавства.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що дії, про які зазначено у нашому зверненні, можуть мати негативні наслідки для господарської діяльності як провайдерів програмної послуги і телеканалів (мовників, телерадіоорганізацій), які не входять до складу великих медіагруп, так і для споживачів (глядачів, абонентів), звертаємось до Вас із проханням розглянути наше звернення та, в межах повноважень та компетенції, втрутитись в ситуацію.

Частиною третьою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють, зокрема, з громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

При цьому, відповідно до статей 35 і 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» обов’язок із забезпечення доказів у справі, підтвердження чи спростування наявних ознак порушення, покладено на органи Антимонопольного комітету України.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статтею 27 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»,

ПРОСИМО:

 1. Розглянути звернення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, та про результати розгляду повідомити Громадську організацію «Рада захисту конкуренції та споживачів» на поштову адресу: м. Київ, 04071, вул. Олегівська, 43Д, та на електронну адресу: league@antitrust.com.ua.
 2. Прийняти розпорядження про початок розгляду справ за ознаками вчинення медіагрупами «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» порушень законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 
 3. За результатами розгляду справ прийняти рішення, якими визнати вчинення порушень законодавства та зобов’язати медіагрупи припинити порушення. 
 4. Повідомити Громадську організацію «Рада захисту конкуренції та споживачів» про результати розслідування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, та про прийняті рішення на електронну адресу: league@antitrust.com.ua.

 

 

З повагою,

Голова Правління

ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів»                А.А. Загребельська

 

 

[1] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/

[2] Shr% – відсоток глядачів, що дивилися телепрограму, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу

[3] Телеканали – ICTV, Новий канал, М1, М2, СТБ, ОЦЕ ТБ

[4] Телеканали – 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Уніан, Бігуді

[5] Телеканали – Україна, НЛО, Індиго ТВ

[6] Телеканали – Інтер, К1, НТН, Enter-фільм, Zoom, К2, Піксель, Мега

[7] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/

[8] https://media.1plus1.ua/ua/media

[9] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-studiya-1-1-tov/

[10] https://www.nrada.gov.ua/state-register/ryeal-istejt-tv-tov-m-kyyiv/

[11] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tk-tet-prat/

[12] https://www.nrada.gov.ua/state-register/gravis-tov/

[13] https://www.nrada.gov.ua/state-register/gravis-tov/

[14] https://www.nrada.gov.ua/state-register/ryeal-istejt-tv-tov-m-kyyiv/

[15] https://mgukraine.com/

[16] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-ukrayina-tov/

[17] сполучна ланка між інтернет-майданчиками і агентствами або безпосередніми замовниками реклами. Коли рекламодавець або агентство, яке його представляє, хоче розмістити рекламу на популярних сайтах, то звертається саме до таких компаній

[18] https://slm.ua/about-ua/

[19] https://www.nrada.gov.ua/state-register/mktrk-ictv-tov/

[20] https://www.nrada.gov.ua/state-register/novyj-kanal-tov/

[21] https://www.nrada.gov.ua/state-register/teleodyn-tov/

[22] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tk-stb-tov/

[23] https://www.nrada.gov.ua/state-register/hmarochos-media-tov/

[24] https://inter.ua/ua/about

[25] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tk-inter-prat/

[26] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tro-multi-media-servis-tov/

[27] https://www.nrada.gov.ua/state-register/ts-sluzhba-informatsiyi-tov/

[28] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-kino-tv-tov/

[29] https://www.nrada.gov.ua/state-register/muzychne-telebachennya-tov/

[30] https://www.nrada.gov.ua/state-register/telekanal-k2-tov/

[31] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-muzyka-tv-tov/

[32] https://www.nrada.gov.ua/state-register/telekanal-mega-tov/

[33] http://itk.ua/ua/page/advertising-and-promotion/

[34] https://slm.ua/starlight-brand-content-ua/

[35] https://slm.ua/starlight-digital-sales-ua/

[36] https://media.1plus1.ua/ua/media/business

[37] https://mgukraine.com/assets/sales/

[38] https://telekritika.ua/uk/sygrali-na-operezhenie-kak-chleny-reklamnogo-aljansa-sozdali-otdelnye-sejlz-hausy/

[39] https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result

[40] https://telekritika.ua/uk/sygrali-na-operezhenie-kak-chleny-reklamnogo-aljansa-sozdali-otdelnye-sejlz-hausy/

[41] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#n187

[42] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/

[43] Споживачів (абонентів), які використовують ефірний цифровий прийом (DVB-T2) або переглядає телевізійні програми за допомогою провайдерів програмної послуги, які надають послуги кабельного (аналогового та цифрового) телебачення, зокрема IPTV, вищенаведені зміни не стосуються.

[44] https://mind.ua/publications/20207064-koduvannya-suputnikovogo-tb-yaka-vartist-vosmi-alternativ

[45]https://inau.ua/document/lyst-no-88-vid-15072020-amku-shchodo-ymovirnyh-oznak-porushennya-zakonodavstva-pro-zahyst

[46] https://www.lanet.ua/news/1-plus-1-media-tysne-na-provaideriv/

[47]https://inau.ua/document/lyst-no-901-2-vid-15072020-komitetu-vru-z-pytan-cyfrovoyi-transformaciyi-shchodo-spryyannya

[48] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/