Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017   //  

Витяг з проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках», оприлюдненого 14 червня на сайті Нацкомісії (pr_257_14.06.2017 вроттердам для тец).

…3.3. До складу виробничої собівартості електричної та (або) теплової енергії

включаються:

1) паливо, а саме:

витрати на придбання палива та його транспортування для виробництва електричної та (або) теплової енергії, які визначаються, виходячи з планованого обсягу відпуску/виробництва електричної та (або) теплової енергії, відповідно до річного плану виробництва, питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначених, затверджених та погоджених в установленому порядку, діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси та послуги (витрати) з транспортування, калорійних еквівалентів, обсягу енергії природного газу, визначених умовами договору, сертифікатами постачальників чи даних базового періоду.

У розрахунках тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії ціна на енергетичне вугілля не може бути врахована вищою, за індикативну ціну вугілля, яка визначається на підставі середніх цін ф’ючерсних котирувань, визначених згідно з даними європейської енергетичної біржі «European Energy Exchange AG», видання «Platts European Gas Daily» компанії «Platts», видання «Argus International LPG» компанії «Argus Media Ltd» чи інших джерел, на 6 наступних місяців, що йдуть за місяцем встановлення тарифів, і яка розраховується за формулою:

Ц = Ц він + Ц вт, грн/т, (1)

де Ц він – індикативна ціна вугілля, яка визначається на підставі середніх цін ф’ючерсних котирувань, визначених згідно з даними європейської енергетичної біржі «European Energy Exchange AG», видання «Platts European Gas Daily» компанії «Platts», видання «Argus International LPG» компанії «Argus Media Ltd» чи інших джерел, на 6 наступних місяців, що йдуть за місяцем встановлення тарифів, і яка розраховується з урахуванням середньозваженого курсу на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні), оприлюдненого на офіційному веб-сайті Національного банку України на дату проведення розрахунку, грн/т;

Ц вт – ціна транспортування вугілля, яка визначається за формулою:

Ц вт = Ц фр + Ц пер + Ц зл, грн/т, (2)

де Ц фр – середня вартість доставки вугілля з портів Амстердам – Роттердам – Антверпен до українського порту за 12 місяців, що передують місяцю встановлення тарифів, та яка формується на підставі даних, отриманих від державних органів виконавчої влади, відповідальних за моніторинг цін, або на підставі даних, що публікуються у відповідних друкованих виданнях, грн/т;

Ц пер – середня вартість транспортування вугілля із судна на склади українських портів за 12 місяців, що передують місяцю встановлення тарифів, та яка формується на підставі даних, отриманих від державних органів виконавчої влади, відповідальних за моніторинг цін, або на підставі даних, що публікуються у відповідних друкованих виданнях, грн/т;

Ц зл – вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України, розрахована на основі даних за 12 місяців, що передують місяцю встановлення тарифів, за даними форми 1-НКРЕ (з урахуванням витрат на транспортування) та з урахуванням прогнозу її зростання у розрахунковому періоді, наданого публічним акціонерним товариством «Українська залізниця», грн/т.

Ціни на енергетичне вугілля коригуються відповідно до показників теплотворної здатності (калорійності), а також з урахуванням якісних характеристик енергетичного вугілля (вмісту сірки, золи, вологи), при цьому базовими характеристиками енергетичного вугілля вважаються: 6000 ккал/кг на робочу масу, вміст сірки – до 1 % на робочу масу, вміст золи – до 16 % на робочу масу, вміст вологи – до 14 % на робочу масу. При використанні енергетичного вугілля з калорійністю, вищою від базової характеристики, або з вмістом сірки, нижчим від базової характеристики, коригування ціни не здійснюється.

Коригування ціни на енергетичне вугілля при використанні вугілля з характеристиками, що відмінні від базових, здійснюється за формулою:

Ц він кор. = Ц він ∙ [1– (Ц cal + Ц Sr < 1,5 % + Ц Sr > 1,5 %], грн/т, (3)

де Ц cal – знижка до ціни енергетичного вугілля в разі планування використання енергетичного вугілля з калорійністю, нижчою за 6000 ккал/кг на робочу масу, яка визначається за формулою:

Ц cal = 1 – Qir/6000, %, (4)

де Qir – нижча робоча теплота згоряння палива, ккал/кг;

Ц Sr < 1,5 % – знижка до ціни енергетичного вугілля в разі планування використання енергетичного вугілля з вмістом сірки на робочу масу від 1 % до 1,5 %, яка визначається за формулою:

Ц Sr = Sr – 1 %, %, (5)

де Sr – вміст сірки в паливі на робочу масу, %;

Ц Sr > 1,5 % – знижка до ціни енергетичного вугілля в разі планування використання енергетичного вугілля з вмістом сірки на робочу масу понад 1,5 %, яка визначається за формулою:

Ц Sr = (Sr – 1 %) + ((Sr – 1,5 %)∙10), %. (6)

Вартість природного газу враховується на підставі моніторингу та аналізу цін на ринку природного газу, який здійснюється НКРЕКП, та з урахуванням індикативної вартості природного газу, а також з урахуванням обсягів та умов виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу».

У розрахунках тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії ціна природного газу не може бути врахована вищою, за ціну природного газу, визначену на рівні імпортного паритету на 2 наступних квартали, що йдуть за місяцем кварталу, в якому встановлюються тарифи, та розраховану за формулою:

Ц іп = {(ЦNCG х КGCV х К євро/дол США) + (Сф х КGCV х К євро/дол США) + (ТВімп х КGCV х К євро/дол США) + ТвхГТС} х К дол. США, грн. за 1000 куб. м, (7)

де Ц іп – ціна газу на рівні імпортного паритету (без урахування податку на додану вартість), грн. за 1000 куб. м;

ЦNCG – індикативна ціна природного газу на німецькому газовому хабі (NCG), яка визначається на підставі середніх цін ф’ючерсних котирувань на 2 наступних квартали, що йдуть за місяцем кварталу, в якому встановлюються тарифи, визначених згідно з даними європейської енергетичної біржі «European Energy Exchange AG», видання «Platts European Gas Daily» компанії Platts, видання «Argus International LPG» компанії «Argus Media Ltd» чи інших джерел, євро/МВт·год;

КGCV – коефіцієнт, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт·год) та об’єму (1000 куб. м) і визначається відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії «Eustream, a. s.», середнє значення за 12 місяців, що передують місяцю, в якому встановлюються тарифи;

Кєвро/дол.США – курс євро до долара США, за даними агентства «Bloomberg», дол. США за 1 євро на дату встановлення тарифів;

Сф – сумарна вартість транспортування природного газу від німецького газового хабу (NCG) до віртуальної торгової точки на території Словаччини, розрахована на підставі діючих тарифів Німеччини, Чехії та Словаччини, євро/МВт·год;

ТВімп – вартість транспортування природного газу від віртуальної торгової точки на території Словаччини до західного кордону України (вартість «виходу» з газотранспортної системи Словаччини), розрахована на основі діючих тарифів для пункту виходу зі Словаччини в Україну, враховуючи технологічну складову та (або) інші стягнення, запроваджені національним регулятором і діючі на дату встановлення тарифів, євро/МВт·год;

ТвхГТС – тариф на послуги з транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу в газотранспортну систему України, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість), дол. США/1000 куб. м;

К дол. США – середньозважений курс на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні), оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного банку України на дату проведення розрахунку, грн за 1 дол. США.

Вартість транспортування природного газу територією України враховується НКРЕКП згідно зі встановленими тарифами на послуги з транспортування та розподілу природного газу.

Вартість інших видів паливно-енергетичних ресурсів, що використовуються як джерела енергії, враховується відповідно до укладених договорів/контрактів на закупівлю таких паливно-енергетичних ресурсів, але не вище від цін на них, які склалися на ринку України на дату розрахунку тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії.

В розрахунках тарифів можуть враховуватися ціни на паливно-енергетичні ресурси, що затверджуються, встановлюються чи оприлюднюються державними органами влади.

За результатами моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, що здійснюється НКРЕКП щоквартально, НКРЕКП може прийняти рішення щодо зміни цін на паливно-енергетичні ресурси в структурі тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії.