Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016   //  
Варіант формули, оскаржений «Окко-Бізнес Контракт» в АМКУ Проект змін, представлений залізницею на колегії АМКУ, які так і не були внесені
Для резидентів України на умовах FCA ціна за 1 тонну в гривнях з ПДВ, розраховується за наступною формулою:

Ц=(Пл* Кз* К долар + ЗВ + А х К євро) *Кпдв, де

Ц – ціна за одну тонну в гривні з ПДВ, на умовах FCA;

Пл – середнє значення базисних котирувань округлене до сотих часток на дату визначену у документації конкурсних торгів (04.04.2016 р.), яке зазначається в публікації «Platt’s European MаrketScan» за позицією «ULSD 10ppm» під заголовком «Mediterranean cargoes FOB Med (Italy)» або за позицією «ULSD 10ppm» під заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» за тонну,  долар США.

ЗВ – заплановані витрати – заплановані витрати учасника торгів (крім вартості палива та заробітка учасника), пов’язані з виконанням умов поставки, зокрема на резервування, транспортування, страхування, кредитування, зберігання палива; різниця між курсом валюти НБУ та на Міжбанку, проходження радіологічного контролю, отримання сертифікату відповідності продукції, перевірку якості, адміністративні витрати, тощо; за тонну,  гривні.

Кз – поправочний коефіцієнт, враховуючий заробіток Учасника.

Kдолар – курс долара США до гривні, НБУ станом на дату, визначену в документації конкурсних торгів (04.04.2016 р.);

А – акциз, в Євро (визначений згідно чинного законодавства України на дату, визначену у документації конкурсних торгів);

Кєвро – курс євро до гривні, НБУ станом на дату, визначену у документації конкурсних торгів (04.04.2016 р.);

Кпдв – коефіцієнт, який враховує чинну, згідно українського законодавства для конкретного учасника ставку податку на додану вартість (ПДВ); для платників визначається на рівні 1,2 та для неплатників – 1,0.

Для нерезидентів України повинні бути аналогічно приведені в євро з застосуванням вищезазначених значень базисних котирувань:

 

Ц=(Пл* Кз)* К долар / К євро , де

Ц – ціна за одну тонну в гривні з ПДВ, на умовах DAP;

Пл – середнє значення базисних котирувань округлене до сотих часток на дату визначену у документації конкурсних торгів (04.04.2016р.), яке зазначається в публікації «Platt’s European MаrketScan» за позицією «ULSD 10ppm» під заголовком «Mediterranean cargoes FOB Med (Italy)» або за позицією «ULSD 10ppm» під заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» за тонну,  долар США.

Кз – поправочний коефіцієнт, враховуючий заробіток Участника.

Kдолар – курс долара США до гривні, НБУ станом на дату, визначену в документації конкурсних торгів (04.04.2016 р.);

Кєвро – курс євро до гривні, НБУ станом на дату, визначену у документації конкурсних торгів (04.04.2016 р.);

При оцінці пропозицій конкурсних торгів, ціна пропозиції в євро перераховується у гривні за середнім курсом міжбанку гривні до євро, встановленим АТ «Ощадбанк» станом на день, що передує дню розкриття, про що зазначається у протоколі оцінки  пропозицій конкурсних торгів.

Формула перерахунку:

(ціна + 3)х 5 х ПДВ 20% + 1+ 2+ 4

1) комісія банка при закупівлі валюти, встановлена договором між філією «ЦЗВ» та АТ «Ощадбанк» на дату розкриття ;

2) комісія банка за переказ валюти, встановлена договором між філією «ЦЗВ»  та АТ «Ощадбанк» на дату розкриття;

3) акцизний збір, становить 98 євро за тонну;

4) догляд транспортних засобів, проходження контролів (радіологічний контроль, отримання сертифікату відповідності продукції, відбір проб) – 12,00 грн.  за тонну;

5) середній курс міжбанку євро до гривні встановлений згідно довідки АТ «Ощадбанк» на дату розкриття.

Для резидентів України на умовах FCA ціна за 1 тонну в гривнях з ПДВ, розраховується занаступною Формулою:

Ц=((Пл + ЗВ)* К долар + А х К євро) *Кпдв, де

0,835 Ц – ціна за одну тонну в гривні з ПДВ, на умовах FCA;

Пл – середнє арифметичне значення базисних котирувань округлене до сотих часток по десяти відомих котирувальних днях попереднім (дата вказується за 5 календарних днів в залежності від імовірної дати розкриття) (з__ _____ по __ _____ включно), яке зазначається в публікації «Platt’s European MarketScan» за позицією «ULSD 10ррm» під заголовком «Mediterranean cargoes FOB Med (Italy)» або за позицією «ULSD 10ррm» під заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» або за позицією «ULSD 10ррm» під заголовком «Northweat Europe barges FOB Rotterdam» за тонну, долар США.

ЗВ – заплановані витрати – заплановані витрати учасника торгів (крім вартості палива), які враховують заробіток Учасника та пов’язані з виконанням умов поставки, зокрема на резервування, транспортування, страхування, кредитування, зберігання палива; різниця між курсом валюти НБУ та на Міжбанку, проходження радіологічного контролю, отримання сертифікату відповідності продукції, перевірку якості, адміністративні витрати, тощо; за тонну, долар СІЛА.

Кдолар – курс гривні до долара США, НБУ станом на дату, визначену в документації конкурсних торгів (__.__.2016);

А – акциз, в Євро (визначений згідно чинного законодавства України на дату, визначену у документації конкурсних торгів), становить 95 Євро за 1000 літрів;

0,835 середнє статистичне значения густини (г/м3) дизельного палива при 15 градусах С;

Кєвро – курс гривні до євро, НБУ станом на дату, визначену у документації конкурсних торгів (__.__.2016);

Кпдв – коефіцієнт, який враховує чинну, згідно українського законодавства для конкретного учасника ставку податку на додану вартість (ПДВ); для платників визначається на рівні 1,2 та для неплатників – 1,0.

Для нерезидентів України повинні бути аналогічно приведені в євро з застосуванням вищезазначених значень базисних котирувань:

 

Ц=(Пл + ЗВ)* К долар/К євро, де

Ц – ціна за одну тонну в Євро, на умовах DDP;

Пл – середнє арифметичне значення базисних котирувань округлене до сотих часток по десяти відомих котирувальних днях попереднім (дата вказується за 5 календарних днів в залежності від імовірної дати розкриття) (з __ _______ по __ ____ включно), яке зазначається в публікації «Platt’s European MarketScan» за позицією «ULSD 10ррm» під заголовком «Mediterranean cargoes FOB Med (Italy)» або за позицією «ULSD 10ррm « під заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» або за позицією «ULSD 10ррm» під заголовком «Northweat Europe barges FOB Rotterdam» за тонну, долар США.

ЗВ – заплановані витрати – заплановані витрати учасника торгів (крім вартості палива), які враховують заробіток Учасника та пов’язані з виконанням умов поставки, зокрема на резервування, транспортування, страхування, кредитування, зберігання палива; різниця між курсом валюти НБУ та на Міжбанку, проходження радіологічного контролю, отримання сертифікату відповідності продукції, перевірку якості, адміністративні витрати, тощо; за тонну, долар США.

Кдолар – курс гривні до долара США, НБУ станом на дату, визначену в документації конкурсних торгів (__.__.2016);

Кєвро – курс гривні до евро, НБУ станом на дату, визначену у документації конкурсних торгів (__.__.2016);

При оцінці пропозицій конкурсних торгів, ціна пропозиції в евро перераховується у гривні:

Формула перерахунку ціни в Євро на гривню станом на дату розкриття конкурсних пропозицій:

(Ц + А/0,835)х Кєвро на дату розкриття х ПДВ 20% +1+2

А – акциз, в Євро (визначений згідно чинного законодавства України на дату, визначену у документації конкурсних торгів), становить 95 Євро за 1000 літрів;

0,835 – середнє статистичне значення густини (г/м3) дизельного палива при 15 градусах С;

1 – комісія банка при закупівлі валюти, встановлена договором між філією «ЦЗВ» та АТ «Ощадбанк»;

2 – комісія банка за переказ валюти, встановлена договором між філією «ЦЗВ» та АТ «Ощадбанк»;

Кєвро на дату розкриття – курс гривні до євро, НБУ станом на дату розкриття конкурсних пропозицій».