Розклад по угрупуванню Онищенка з прокурорського подання до Верховної Ради
29.06.2016   //  

“Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури державний радник юстиції 3 класу Холодницький Назар Іванович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 52015000000000002 від 04.12.2015,

встановив:

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по січень 2016 року Онищенко Олександр Романович вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері службової діяльності.

27 листопада 2014 року Онищенко О.Р. набув повноважень народного депутата України VIII скликання, будучи обраним за виборчим округом № 93 (Київська область), та є народним депутатом України по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. ст. 7, 8 Закону України «Про статус народного депутата України» Онищенко О.Р. як народний депутат України відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом, як уповноважений ним представник у Верховній Раді України у своїй діяльності повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність службових та посадових осіб і громадян, а також утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» Онищенко О.Р. зобов’язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватись вимог Конституції України, інших законів України, присяги народного депутата та норм депутатської етики.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України Онищенко О.Р. є службовою особою.

Онищенко Олександр Романович, 31.03.1969 року народження, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю Постного В.М. та Кадирової І.П. створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину – заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли Сергієнко О.П., Свіченко С.О., Кравченко Д.С., Кабаєв С.І., Бистрицький Є.Р., Смаглюк Ю.М., Фисун В.І., Гречанюк М.П., Іванов М.С., Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчева К.Ф., Канцелярук О.Б., Жицький П.М., Пігуляк В.М., Копчук І.М., Купріяненко В.С., Якимащенко Р.Ю., а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об’єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Постному В.М. та Кадировій І.П. як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а Постний В.М. і Кадирова І.П. у свою чергу свідомо виконували всі вказівки Онищенка О.Р., як керівника злочинної організації.

Створена Онищенком О.Р. злочинна організація складалася із двох структурних частин – організованих груп, до першої організованої групи ввійшли Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчева К.Ф., Купріяненко В.С., а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли Сергієнко О.П., Свіченко С.О., Кравченко Д.С., Кабаєв С.І., Бистрицький Є.Р., Смаглюк Ю.М., Фисун В.І., Гречанюк М.П., Іванов М.С., Канцелярук О.Б., Жицький П.М., Пігуляк В.М., Копчук І.М., Якимащенко Р.Ю. а також невстановлені слідством особи.

Організовану й очолену Онищенком О.Р. злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

1) безумовний авторитет лідера злочинного угруповання Онищенка О.Р. як народного депутата України;

2) попередня зорганізованість у спільне злочинне об’єднання для вчинення особливо тяжких злочинів;

3) залучення керівником злочинної організації Онищенком О.Р. осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні особливо тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

4) стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв’язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

5) тривалість існування та злочинної діяльності – із січня 2013 року по січень 2016 року;

6) розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів;

7) визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»;

8) залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинного об’єднання, що налічувало понад двадцять чоловік, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної організації і активно брав участь у вчинюваних нею злочинах;

9) наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники що включали в себе обов’язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

10) домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

11) ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто Онищенку О.Р. та безпосередньому контролі з боку співорганізаторів Постного В.М. і Кадирової І.П.;

12) забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

13) невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об’єднання їх фактичним доходам;

14) розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об’єднання та спрямуванням їх на витрати, пов’язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Так, Онищенко О.Р. для створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активною участю Постного В.М. та Кадирової І.П. склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із учасників групи.

Відповідно до розробленого Онищенком О.Р. плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

1) забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та його продажу;

2) для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і рядом створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність у престижному районі м. Києва приміщення під офіс;

3) для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України Онищенка О.Р., при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинного об’єднання для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею не було;

4) створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб’єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах в операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами;

5) забезпечити отримання створеними (придбаними) підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

6) відкрити від імені створених підприємств рахунки в банках і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

7) створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися – торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

8) організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

9) підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

10) створити з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції для ухилення від сплати податків та переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку;

11) підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

12) підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів з метою прикриття незаконної діяльності, які від імені фіктивних підприємств здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками підприємств;

13) забезпечити неформальну співпрацю з представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до Комітетів управління спільною діяльністю;

14) з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» щодо прибутковості спільної діяльності розробити механізм отримання від

ДФС України розстрочки податкового боргу та податкових зобов’язань зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, Онищенко О.Р. визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об’єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов’язки, відповідно до яких:

Онищенко Олександр Романович був лідером злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об’єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов’язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:

1) загальне керівництво діями інших учасників групи;

2) розробку детального плану діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

3) розподілення обов’язків між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації із визначенням ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;

4) спрямовування, об’єднання та координування зусиль членів злочинної організації при організації та під час вчинення злочинів й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів групи;

5) залучення нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

6) налагодження функціонування стійкого злочинного об’єднання шляхом встановлення тісного взаємозв’язку в діях окремих його учасників;

7) підшукування місця вчинення злочинів, а саме: оренда офісів та приміщень для прийому представників промислових підприємств – споживачів природного газу та розміщення працівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» і ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших підконтрольних підприємств;

8) створення нових юридичних осіб, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної діяльності та створення нових структурних частин у злочинній організації;

9) пошук промислових підприємств України, яким здійснювалась реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України – заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

10) забезпечення, як власник частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», повного контролю над вказаними суб’єктами господарювання і над спільною діяльністю загалом;

11) створення умов приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укриванні доказів злочинів, тобто складенні ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;

12) приховування своєї причетності до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам;

13) розподілення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, між членами злочинної організації у відповідно до займаної ланки в ієрархічній структурі;

14) маскування злочинної діяльності організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» частину коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

15) визначення напрямів легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;

16) надання вказівок та переконання членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, тобто у безкарності, зважаючи на власний авторитет народного депутата України та наявність зв’язків в органах державної влади;

17) проведення загальних зборів учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Постний Валерій Миколайович був співзасновником злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямував їх на вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації Онищенка О.Р., який доручив йому виконувати наступне:

1) особисто підпорядковуватись керівнику злочинної організації;

2) керувати діями офіційних керівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, не обізнаних про їх злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;

3) забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об’єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

4) залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов’язки;

5) здійснювати перемовини з уповноваженими службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» від імені операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

6) забезпечувати, будучи співзасновником ТОВ «Карпатнадраінвест», а також представником компанії з обмеженою відповідальністю «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр і є співзасновником ТОВ Фірма «Хас», контроль та вплив на вказаних суб’єктів господарювання;

7) спільно із Кадировою І.П. та за попереднім узгодженням з Онищенком О.Р. визначати напрями легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з Рябошапкою О.М., Железняк Л.В., Гарчевою К.Ф., Купріяненком В.С. та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти у неконтрольовану готівку;

8) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Кадирова Іннеса Петрівна була співзасновником злочинної організації, організовувала скоєння злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, приховування злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямувала їх на вчинення особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов’язаною тісними родинними зв’язками з керівником злочинної організації, Онищенком О.Р. (є його матір’ю), їй було доручено виконувати наступне:

1) особисто підпорядковуватись тільки керівнику злочинної організації;

2) представляти інтереси підконтрольних Онищенку О.Р. підприємств-нерезидентів «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які являються співзасновниками ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

3) здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств – операторів спільної діяльності ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними з метою прикриття незаконної діяльності;

4) забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;

5) контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;

6) розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов’язки;

7) інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;

8) здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;

9) спільно з Постним В.М. та за попереднім узгодженням з Онищенком О.Р. визначати напрями легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з Рябошапкою О.М., Железняк Л.В., Гарчевою К.Ф., Купріяненком В.С. та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти у неконтрольовану готівку;

10) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Сергієнко Олександр Петрович був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою Онищенка О.Р., якому останній доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватись керівнику злочинної організації, а також співзасновникам злочинної організації Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) здійснювати юридичний супровід господарської діяльності підконтрольних підприємств, готувати документи щодо реєстрації, перереєстрації підприємств, залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

3) представляти інтереси підконтрольних Онищенку О.Р. підприємств-нерезидентів «Остексперт лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

4) керувати діями офіційних керівників ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних Онищенку О.Р. підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі діяльності;

5) консультувати керівників структурних підрозділів та учасників злочинної організації з юридичних питань;

6) координувати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами;

7) керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;

8) представляти інтереси ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд» та інших підконтрольних Онищенку О.Р. підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

9) надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз’яснення наявності владних повноважень і впливових зв’язків у засновника злочинної організації Онищенка О.Р.;

10) створення умов приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів;

11) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Гречанюк Мар’яна Петрівна була виконавцем у складі злочинної організації, якій Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації, а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені операторів спільної діяльності підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

4) проводити пошук покупців природного газу серед промислових підприємств України, яким природний газ, видобутий в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», реалізовувався б за ринковими цінами та здійснювати відповідні переговори з ними;

5) залучення нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

6) проводити за попереднім погодженням з Онищенком О.Р. переговори з потенційними покупцями від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» щодо ціни природного газу;

7) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Свіченко Сергій Олексійович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов’язків із ведення спільної діяльності;

4) виконувати роль представника ТОВ «Надра Геоцентр» як учасника за договором спільної діяльності в Комітеті управління спільною діяльністю;

5) подавати заявки на підконтрольні злочинному об’єднанню товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, що не перевищувала розміру рентної плати, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ;

6) маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

7) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Кравченко Дмитро Сергійович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;

3) вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств;

4) брати участь в отриманні контролю учасниками злочинної організації над ТОВ Фірма «Хас» як директор ТОВ «Технопаклюкс», засновником якого є Постний В.М.;

5) здійснювати управління коштами, які перебували на рахунках ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств;

6) перераховувати кошти з рахунків ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств;

7) керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств;

8) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Кабаєв Сергій Іванович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль фактичного керівника ТОВ Фірма «Хас», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов’язків із ведення спільної діяльності;

4) виконувати роль представника ТОВ Фірма «Хас» як учасника за договором спільної діяльності в Комітеті управління спільною діяльністю;

5) подавати заявки на підконтрольні злочинному об’єднанню торгові біржі із зазначенням початково заниженої ціни природного газу, що не перевищувала розміру рентної плати, що підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ;

6) маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

7) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Бистрицький Євген Ромуальдович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль номінального керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

4) виконувати роль керівника ТОВ Фірма «Хас», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» із 16 січня 2016 року;

5) приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма «Хас» та невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

6) представництво інтересів підконтрольних Онищенку О.Р. підприємств-нерезидентів під час легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;

7) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Смаглюк Юрій Миколайович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконання ролі керівника ТОВ «Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу за заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

4) приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;

5) орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газтранспроект», приховування взаємозв’язку зі злочинною організацією та пов’язаними з нею суб’єктами господарювання;

6) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Фисун Володимир Іванович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль керівника ТОВ «Надра Геоцентр», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» із 16 січня 2016 року та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов’язків із ведення спільної діяльності;

4) виконувати роль керівника ТОВ «Карпатнадраінвест», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» до вересня 2014 року, та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов’язків із ведення спільної діяльності;

5) приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та невиконанні вимог ухвали слідчого судді, щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів.

6) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Іванов Микита Сергійович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися через невстановлених слідством осіб керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись через невстановлених слідством осіб члену злочинної організації Сергієнку О.П.;

3) придбати діюче підприємство з метою подальшого прикриття незаконної злочинної діяльності;

4) виконувати роль фактичного керівника товарної біржі «Центр», реквізити якої використовувалися для складання документів щодо начебто проведення аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

5) орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр», приховування взаємозв’язку зі злочинною організацією та пов’язаними з нею суб’єктами господарювання;

6) здійснювати дії для прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторам спільної діяльності аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ;

7) приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвали слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Центр», які є доказами вчинених злочинів.

Рябошапка Олег Мстиславович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної організації Онищенку О.Р.;

2) керувати діями учасника злочинної організації Железняк Л.В., яка займалась створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;

3) керувати діями учасника злочинної організації Гарчевої К.Ф., яка займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених Железняк Л.В. фіктивних підприємств;

4) надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв’язків зі службовими особами органів державної влади;

5) забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

6) залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

7) надавати вказівки та моделювати поведінку Железняк Л.В. і Гарчевої К.Ф., а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

Железняк Леся Василівна була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:

1) підпорядковуватись учаснику злочинної організації Рябошапці О.М.;

2) підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

3) координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами реєстраційних та податкових органів;

4) проводити розрахунки з формальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;

5) організувати відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації;

6) забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

Гарчева Катерина Федорівна була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

1) підпорядковуватись учаснику злочинної організації Рябошапці О.М.;

2) вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

3) забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

4) здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

Концелярук Олександр Борисович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися через невстановлених слідством осіб керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконання ролі керівника ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

4) приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», які є доказами вчинених злочинів;

5) орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв’язку зі злочинною організацією та пов’язаними з нею суб’єктами господарювання.

Жицький Павло Миколайович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль керівника ТОВ «Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу за заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

4) приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», які є доказами вчинених злочинів;

5) з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв’язку з злочинною організацією та пов’язаними з нею суб’єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи.

Пігуляк Василь Миколайович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. через Гречанюк М.П. доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

3) здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторам спільної діяльності аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ;

4) приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвали слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів.

Копчук Ігор Миколайович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. планом діяльності злочинної організації доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватись учаснику злочинної організації Пігуляку В.М.;

2) виконувати роль брокера ПП «Колорит» та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», під час продажу на товарній біржі «Львівська універсальна» за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

3) підписувати та передавати операторам спільної діяльності завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва щодо проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

4) виконувати роль представника в обміні документами між товарною біржею «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації підприємствами.

Купріяненко Владислав Станіславович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації, – ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»;

4) приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;

5) з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв’язку зі злочинною організацією та пов’язаними з нею суб’єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;

6) підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

7) координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;

8) проводити розрахунки з номінальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;

9) забезпечити відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунки в банківських установах та забезпечити контроль над ними учасникам злочинної організації;

10) забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

11) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Якимащенко Роман Юрійович був виконавцем у складі злочинної організації, якому Онищенко О.Р. через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне:

1) підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб керівнику злочинної організації Онищенку О.Р., а також співзасновникам Кадировій І.П. та Постному В.М.;

2) при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних органів підпорядковуватись Сергієнку О.П.;

3) виконувати роль керівника ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу за заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

4) приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», які є доказами вчинених злочинів;

5) орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв’язку зі злочинною організацією та пов’язаними з нею суб’єктами господарювання;

6) брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Таким чином, члени злочинної організації, створеної та очоленої Онищенком О.Р., у складі: Постного В.М., Кадирової І.П., Сергієнка О.П., Свіченка С.О., Кравченка Д.С., Кабаєва С.І., Бистрицького Є.Р., Смаглюка Ю.М., Фисуна В.І., Гречанюк М.П., Іванова М.С., Рябошапки О.М., Железняк Л.В., Гарчевої К.Ф., Канцелярука О.Б., Жицького П.М., Пігуляка В.М., Копчука І.М., Купріяненка В.С., Якимащенка Р.Ю. та невстановлених слідством осіб, у тому числі службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», у період із січня 2013 року по січень 2016 року заволоділи коштами ПАТ «Укргазвидобування» в розмірі 1 613 224 251,69 грн., отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, використовуючи такі підконтрольні Онищенку О.Р. суб’єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер компані», ТОВ «Газ Транс Груп», товарна біржа «Центр» і товарна біржа «Львівська універсальна», спричинивши шкоду державним інтересам на зазначену суму.

Своїми умисними діями, що виразилися у створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництві злочинною організацією та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, Онищенко Олександр Романович скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням також установлено, що 19.11.2007 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ 30019775) і товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Геоцентр» (код за ЄДРПОУ 34763705) укладено договір про спільну діяльність № 265-12(індивідуальний податковий номер договору про спільну діяльність 587437982). Додатковими угодами від 10.03.2010 № 1, від 22.07.2010 № 2, від 28.09.2011 № 3, від 11.03.2013 № 4 та від 22.11.2013 № 5 до договору про спільну діяльність № 265-12вносилися зміни та доповнення.

Відповідно до додаткової угоди від 11.03.2013 № 4 у тексті договору та всіх документах договору найменування ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» змінено на публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування».

Пунктом 2.1 договору визначено, що сторони зобов’язуються шляхом об’єднання внесків сторін спільно діяти у сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини з метою отримання прибутку.

Згідно з п. 4.1 договору внеском ПАТ «Укргазвидобування» є право користування свердловинами № 4 та № 81 Золочівського блоку Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, свердловинами № 3, № 33, № 50, № 56, № 68, № 85, № 110 Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, свердловиною № 24 Машівського родовища, свердловинами № 65 та № 80 Західно-Солохівського родовища, свердловинами № 15, № 25, № 77, № 117 та № 118 Котелевського родовища, свердловинами № 1 та № 105 Абазівського родовища, свердловиною № 8 Семенцівського родовища, свердловиною № 66 Східно-Полтавського родовища, свердловинами № 2, № 22, № 103 Опішнянського родовища, свердловиною № 110 Мелихівського родовища, свердловиною № 45 Перещепинського родовища, свердловиною № 33 Байрацького родовища, свердловиною № 71 Матвіївського родовища, свердловиною № 181 Нільського родовища, свердловинами № 116, № 403, № 408 та № 419 Яблунівського родовища, свердловинами № 8 та № 55 Ульянівського родовища, свердловиною № 52 Марківського родовища, свердловиною № 31 Єфремівського родовища з обладнанням та спорудами, які забезпечують видобуток вуглеводневої сировини, що визначене незалежним експертом в сумі 107 038 236,00 грн., а пунктом 4.2 договору визначено, що внеском ТОВ «Надра Геоцентр» є грошові кошти, майно і майнові права, матеріальні і нематеріальні активи, вартість яких визначена незалежним експертом та необхідність яких відповідає вимогам програм спільної діяльності, в розмірі 209 561 411,30 грн.

Пунктами 1.1 та 2.2 договору визначено, що уповноваженою стороною, яка здійснює ведення спільних справ, поточне керівництво спільною діяльністю та ведення балансу спільної діяльності, тобто оператором спільної діяльності, є

ТОВ «Надра Геоцентр».

Відповідно до п. 6.10 договору оператор зобов’язаний:

 • організувати та здійснювати поточний контроль за виконанням програми спільної діяльності;
 • здійснювати складання та поточний контроль за виконанням бюджету спільної діяльності;
 • виконувати рішення комітету управління;
 • здійснювати постійний контроль за технічним режимом експлуатації свердловин та технологічних заходів по обслуговуванню свердловин, необхідних для їх нормального технологічного використання;
 • забезпечувати безпечний режим експлуатації свердловин, дотримання правил охорони праці, правил охорони надр та інших вимог чинного законодавства, пов’язаних з експлуатацією свердловин;
 • здійснювати видобуток та реалізацію вуглеводневої сировини. При цьому умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішенням комітету управління та згідно з чинним законодавством України;
 • забезпечити облік природного газу відповідно до Положення, затвердженого наказом НАК «Нафтогаз України» від 14.05.2002 № 146;
 • вести бухгалтерський та податковий облік спільної діяльності, складання та подання уповноваженим органам державної виконавчої влади обов’язкової звітності;
 • сплачувати у повному обсязі та у встановлені чинним законодавством строки податки (обов’язкові збори, платежі);
 • визначати фінансові результати спільної діяльності та виплачувати сторонам належні їм частини прибутку;
 • квартально надавати ПАТ «Укргазвидобування» фінансову та бухгалтерську звітність;
 • здійснювати інші заходи, необхідні для виконання договору та досягнення мети спільної діяльності.

Підпунктом 6.10.6 договору встановлено, що умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішеннями Комітету управління та згідно з чинним законодавством.

14.03.2011 Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлено відповідним протоколом, яким зобов’язано ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора договору про спільну діяльність проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих за договором спільної діяльності, виключно на аукціонах з подальшим наданням підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв).

Пунктом 4.4 договору визначено, що майно та нематеріальні активи, створені та придбані в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із таким визначенням часток:

частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 45 %;

частка ТОВ «Надра Геоцентр» становить 55 %.

Відповідно до пунктів 7.2 та 7.3 договору визначення фінансових результатів спільної діяльності здійснюється оператором щоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Чистий прибуток, одержаний в результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків сторін.

Пунктом 6.12 договору передбачено, що оператор спільної діяльності діє на підставі договору. Оператор від імені сторін договору має право:

представляти інтереси спільної діяльності у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами з питань, що стосуються спільної діяльності;

укладати необхідні угоди від імені спільної діяльності, пов’язані зі спільною діяльністю;

виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством та договором, спрямовані на досягнення мети спільної діяльності.

Пунктами 6.13, 6.14 та 6.15 договору передбачено, що виконавчий директор в межах наданих йому повноважень укладає договори, пов’язані із забезпеченням спільної діяльності. Бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського обліку і встановленої звітності спільної діяльності відповідно до чинного законодавства. Виконавча дирекція повинна забезпечити ведення оперативного, бухгалтерського, податкового та статистичного обліку і щоквартально надавати сторонам звіт за формами відповідно до чинного законодавства.

Загальними зборами учасників ТОВ «Надра Геоцентр» прийнято рішення, оформлене протоколом від 18.11.2009 № б/н, яким Онищенка О.Р. з 20.11.2009 призначено на посаду директора товариства.

10.03.2010 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, до якого зі сторони

ПАТ «Укргазвидобування» входили Хай Василь Васильович та Ченцова Олена Юріївна, прийнято рішення, оформлене протоколом № 3/10/03, про призначення Онищенка О.Р. головою Комітету з управління спільною діяльністю.

Також вказаним протоколом оформлено рішення про призначення Свіченка Сергія Олексійовича на посаду виконавчого директора спільної діяльності, а Кравченка Дмитра Сергійовича на посаду головного бухгалтера спільної діяльності та відповідно до договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службових осіб спільної діяльності за вказаним договором.

30.03.2010 за договором купівлі-продажу Онищенко О.Р. викупив частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 100% та забезпечив собі одноособовий контроль над діяльністю вказаного підприємства та отримав можливість керувати діями його керівника та працівників.

28.10.2010 на чергових виборах до Верховної Ради України VII скликання Онищенка О.Р. обрано народним депутатом України.

Враховуючи свій статус народного депутата України та вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності Онищенко О.Р. 15.11.2012 як одноособовий учасник ТОВ «Надра Геоцентр», що володіє 100 % голосів, вимушений був припинити свої повноваження директора та призначити на цю посаду Хая Василя Васильовича, хоча фактично в порушення вимог

п .4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» Онищенко О.Р. продовжив займатися оплачуваною діяльністю з фактичного керівництва ТОВ «Надра Геоцентр».

Хая В.В. також було включено до складу Комітету управління спільною діяльністю.

18.03.2013 Онищенко О.Р. як одноособовий учасник товариства, що володіє 100 % голосів, призначив на посаду директора ТОВ «Надра Геоцентр» Свіченка С.О.

Згідно з функціональними обов’язками Свіченко С.О. як директор ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до статуту (в редакції від 22.04.2013), затвердженого протоколом від 22.04.2013 № б/н, відносився до виконавчих органів товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, та був наділений такими повноваженнями:

призначати в разі необхідності заступників директора;

вирішувати усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників;

діяти від імені товариства без довіреності у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та чинити юридичні дії від імені товариства, видавати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків;

укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та чинити юридичні дії від імені товариства на суму більш ніж 40 000 000,00 гривень тільки після надання попереднього дозволу на укладення таких правочинів загальними зборами учасників товариства;

брати участь в конкурсах, аукціонах із придбання ліцензій на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку та промислову експлуатацію родовищ корисних копалин;

визначати джерела фінансування та терміни виконання робіт з буріння, капітального ремонту та облаштування нафтогазових свердловин;

організовувати виконання рішень загальних зборів учасників товариства і подавати звіти про їх виконання;

подавати на затвердження загальних зборів учасників товариства проекти кошторису адміністративно-господарських витрат товариства;

подавати звітність, що передбачена чинним законодавством України до контролюючих органів;

затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

формувати та затверджувати штатний розклад товариства, затверджувати посадові інструкції, здійснювати прийом на роботу і звільняти працівників, накладати дисциплінарні стягнення, приймати рішення про заохочення працівників;

вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників товариства.

Згідно зі статутом ТОВ «Надра Геоцентр» Свіченко С.О. як директор вказаного підприємства виконував організаційно-розпорядчі обов’язки, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися активами товариства, у зв’язку з чим виконував і адміністративно-господарські функції, а тому був службовою особою товариства.

22.04.2013 за договором купівлі-продажу Онищенко О.Р. продав частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 10 % компанії «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована відповідно до Закону про Компанії Республіки Кіпр, від імені якої згідно з довіреністю діє Постний Валерій Миколайович, однак контроль за діяльністю підприємства залишив за собою.

Таким чином, Онищенко О.Р., будучи народним депутатом України, обіймаючи посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, отримавши досвід керівника у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування» та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, отримавши повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, володіючи інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими оператором спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до зазначеного плану Онищенко О.Р. мав намір створити або придбати підприємство – товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, встановлених протоколом Комітету спільної діяльності від 14.03.2011), видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами. В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств – юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, Онищенко О.Р. планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, газовим трейдерам та промисловим підприємствам України – споживачам газу за ринковими цінами.

Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, Онищенко О.Р. мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для ухилення від сплати податків та особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Для вчинення вказаного злочину Онищенко О.Р. запланував створення злочинної організації з понад двадцять осіб із числа його близьких родичів та знайомих, бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері видобутку та реалізації природного газу.

Реалізуючи злочинний план, на початку 2013 року Онищенко О.Р. розповів про свої злочинні наміри Кадирову І.П. та Постному В.М., які їх схвалили та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці та співорганізатори, які брали активну участь у розробці плану незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, керували підготовкою та вчиненням злочинів учасниками злочинної організації.

У подальшому Онищенко О.Р., Кадирова І.П. та Постний В.М. повідомили про свої злочинні наміри Сергієнку О.П., Свіченку С.О., Кравченку Д.С., Бистрицькому Є.Р. та Гречанюк М.П., які, ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, схвали його та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці.

Для проведення переговорів з промисловими споживачами природного газу та газовими трейдерами, розміщення учасників злочинної організації та працівників ТОВ «Надра Геоцентр», що не знали про існування злочинної організації та її наміри, які виконували технічну роботу в процесі ведення спільних справ, поточному керівництві та веденні балансу спільної діяльності за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, а також для проведення загальних зборів учасників злочинної організації з метою розроблення планів вчинення злочинів та визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів Кадирова І.П. надала під офіс належне їй нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик. 27б, що було замасковано під громадську приймальню народного депутата України

Онищенка О.Р., хоча фактично з цією метою не використовувалося, а було визначено Онищенком О.Р. як місце подальшого вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007

№ 265-12 підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами Онищенко О.Р. доручив Гречанюк М.П.

Гречанюк М.П., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім’я Вікторія, звернулась до директора товарної біржі «Львівська універсальна» (код ЄДРПОУ 33562323, м. Львів,

вул. Чорновола, 63, офіс 601) Пігуляка В.М. з пропозицією виготовляти за грошову винагороду підроблені документи, в тому числі аукціонні свідоцтва, що б свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007

№ 265-12. Пігуляк В.М., керуючись метою незаконного збагачення, погодився вступити до злочинної організації та запропонував Гречанюк М.П. використати у злочинній діяльності підконтрольну йому брокерську контору ПП «Колорит» (код ЄДРПОУ 31528781, м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601), брокери якої під час проведення аукціонів за дорученням повинні були діяти від імені продавця природного газу ТОВ «Надра Геоцентр», що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12.

Гречанюк М.П. та Пігуляк В.М. з метою приховування злочинної діяльності домовились проводити спілкування з приводу виготовлення аукціонних свідоцтв за допомогою електронної пошти, на яку Гречанюк М.П. мала направляти Пігуляку В.М. інформацію щодо дати проведення аукціону, об’ємів природного газу, що виставляється на продаж, його стартової та кінцевої ціни, а також реквізити підприємства-переможця аукціону, а Пігуляк В.М. за отриманими даними мав виготовити аукціонне свідоцтво та передати його Гречанюк М.П. для подальшого його направлення до ПАТ «Укргазвидобування». При цьому Пігуляк В.М. використовував електронну поштову скриньку lutb@ukr.net, яка є службовою електронною поштою ТБ «Львівська універсальна», а Гречанюк М.П. – ukrainegaz@gmail.com.

У подальшому Онищенко О.Р., діючи за попередньою змовою із Кадировою І.П., Постним В.М., Сергієнком О.П., Свіченком С.О., Кравченком Д.С., Бистрицьким Є.Р. та Гречанюк М.П., прийняв рішення щодо створення, придбання або іншим способом залучення до злочинної діяльності ряду суб’єктів господарювання – юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечення отримання, у разі відсутності, створеними чи залученими підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Реалізуючи свої протиправні наміри, Онищенко О.Р. на початку 2013 року звернувся до свого знайомого Рябошапки О.М., якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території України, запропоновував залучити їх для вчинення злочину. Пропозицію Онищенка О.Р. як керівника злочинної організації Рябошапка О.М. схвалив та надав свою згоду на вступ до злочинної організації й участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб’єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому Онищенко О.Р. та Рябошапка О.М. обговорили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, будуть здійснювати члени злочинної організації Кадирова І.П., Постний В.М., Свіченко С.О. та Кравченко Д.С., а ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені вказаних підприємств – Рябошапка О.М. та залучені ним до злочинної організації особи.

Рябошапка О.М., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, в період лютого-квітня 2013 року, залучив до злочинної організації Железняк Л.В., Гарчеву К.Ф. та Купріяненка В.С. як виконавців, при цьому Рябошапка О.М. повідомив їм про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими ТОВ «Надра Геоцентр» від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Після отримання добровільної згоди Железняк Л.В., Гарчевої К.Ф. та Купріяненка В.С. на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого Онищенком О.Р. плану діяльності злочинної організації Рябошапка О.М. здійснив розподіл обов’язків між її новими учасниками.

Гарчевій К.Ф., яка мала середню-технічну освіту та досвід роботи на посаді головного бухгалтера, Рябошапка О.М. доручив здійснювати ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової й іншої звітності від імені створених, придбаних чи іншим чином залучених до злочинної діяльності суб’єктів господарювання.

Купріяненку В.С., який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, Рябошапка О.М. доручив спільно з Железняк Л.В. здійснити пошук та залучати до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів та за невелику грошову винагороду зареєструвати на них суб’єкти господарювання, відкрити рахунки в банківських установах та після реєстрації в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати управління банківськими рахунками та печатку підприємств членам злочинної організації Сергієнку О.П., Свіченку С.О. та Кравченку Д.С.

При цьому з метою прикриття незаконної діяльності Железняк Л.В. та Купріяненко В.С. мали постійно підтримувати зв’язок з формальними директорами залучених до злочинної діяльності підприємств та координувати їх поведінку при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

Приблизно на початку 2013 року Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчева К.Ф. та Купріяненко В.С. залучили до злочинної організації

Канцелярука О.Б., повідомиш йому про діяльність злочинної організації та наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Канцелярук О.Б., усвідомлюючи значення своїх дій, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, схвалив план злочинної діяльності та надав свою згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів. Планом діяльності злочинної організації Канцеляруку О.Б. передбачалось виконувати роль директора ТОВ «Газ Транс Груп», стати формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Отже, отримавши добровільну згоду Канцелярука О.Б. на вступ до злочинної організації як виконавця, Железняк Л.В. та Купріяненко В.С., 14.02.2013 зареєстрували на нього у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації під № 10701020000049081 новостворену, шляхом заснування, юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Транс Груп» (код за ЄДРПОУ 38605839) із статутним фондом указаним Железняк Л.В., Купріяненком В.С. та Канцеляруком О.Б., у розмірі 1000 грн.

Відповідно до статуту ТОВ «Газ Транс Груп» його основними видами економічної діяльності було визначено:

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Юридичною адресою підприємства членами злочинної організації було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 28.

У створеному товаристві Канцелярук О.Б. був одноосібним засновником із 100 % частки в статутному капіталі та зайняв посаду директора, відповідно до статуту, в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій набув статусу службової особи.

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, Канцелярук О.Б., діючи узгоджено із членами злочинної організації, 04.03.2013 відкрив розрахунковий рахунок № 26008000318004 у ПАТ «КласикБанк» (МФО 306704) та одразу передав управління вказаними рахунками членам злочинної організації Сергієнку О.П., Свіченку С.О. та Кравченку Д.С.

У подальшому Канцелярук О.Б., виконуючи свою частину плану діяльності злочинної організації, використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, в квітні 2013 року звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 11.04.2013 отримав ліцензію для ТОВ «Газ Транс Груп» (код ЄДРПОУ 38605839, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 28), на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, тим самим усунувши перешкоди для подальшого вчинення злочину.

Після реєстрації ТОВ «Газ Транс Груп» у ДПІ в Печерському районі м. Києва, пенсійному та інших державних органах Онищенко О.Р. діючи разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб’єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах вказаного договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Окрім того, на початку 2013 року Рябошапка О.М., Железняк Л.В.,

Гарчева К.Ф., Гречанюк М.П. та Купріяненко В.С. залучили до злочинної організації Якимащенка (Гумініченка) Р.Ю., який є одноосібним засновником та директором ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» (код за ЄДРПОУ 34495144), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, 3, та яке мало діючу ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України. При цьому члени злочинної організації повідомили Якимащенку (Гумініченку) Р.Ю. про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Якимащенко (Гумініченко) Р.Ю., схвалив пропозицію Рябошапки О.М., Железняк Л.В., Гарчевої К.Ф., Гречанюк М.П. та Купріяненка В.С. та, керуючись метою незаконного збагачення, надав свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець, якому планом діяльності злочинної організації визначалось, стати переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», використовуючи при цьому надані йому статутом ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції.

Відповідно до статуту ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» (в редакції 2011 року) його основними видами економічної діяльності було визначено:

добування сирої нафти;

добування природного газу;

надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Як директор ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», відповідно до статуту (в редакції від 29.06.2011), затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 29.06.2011 № 1/11, Якимащенко (Гумініченко) Р.Ю. є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно з компетенцією, діє відповідно до чинного законодавства та наділений повноваженнями діяти від імені товариства, представляти його в установах, підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном, затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги, підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового та кредитного характеру, звіти та баланси й ін.

Відповідно до статуту ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» Якимащенко (Гумініченко) Р.Ю. як директор вказаного підприємства виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому був службовою особою товариства.

Залучені до злочинної організації Канцелярук О.Б. та Якимащенко (Гумініченко) Р.Ю. не мали наміру здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, а, використовуючи надані їм адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, визначені статутами товариств, використовували очолювані підприємства для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Онищенко О.Р., прагнучи забезпечити у створеній злочинній організації існування ієрархічної побудови і жорсткої централізації влади, що дозволило б йому легко контролювати всю організацію та управляти нею, а в подальшому і розширити свою злочинну діяльність за рахунок отримання контролю над іншими операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», призначив Кадирову І.П. та Постного В.М. відповідальними за ведення постійного контролю над діяльністю ТОВ «Надра Геоцентр» та залучених до злочинної діяльності суб’єктів господарювання, а також їх фактичних директорів, про що було доведено іншим членам злочинної організації.

З метою забезпечення належного прикриття злочинної діяльності, уникнути викриття існування злочинної організації та створити єдиний механізм захисту від зовнішніх чинників Онищенко О.Р. зобов’язав Сергієнка О.П. керувати діями офіційних керівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» та ТОВ «Газ Транс Груп», а також інших учасників злочинної організації в частині юридичних питань, що будуть виникати в процесі діяльності, і координувати їх поведінку при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів, про що було доведено до відома інших членів злочинної організації.

Вважаючи, що створення злочинної організації закінчено, Онищенко О.Р. та інші її члени приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, в першу чергу спрямованого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Так, у січні 2014 року Онищенко О.Р., діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку Гречанюк М.П. повідомити директора ТОВ ТБ «Львівська універсальна» Пігуляка В.М. про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, які б свідчили про проведення аукціону з продажу природного газу 30 та 31 січня 2014 року, переможцем якого мало значитись ТОВ «Газ Транс Груп».

Гречанюк М.П., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім’я Вікторія, направила на електронну адресу директора ТОВ ТБ «Львівська універсальна» Пігуляка В.М. лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, які б свідчили про проведення аукціону з продажу природного газу 30 та 31 січня 2014 року. При цьому в своєму листі Гречанюк М.П. зазначила об’єм природного газу, стартову та кінцеву ціну та підприємство-переможеця ТОВ «Газ Транс Груп».

Отримавши електронний лист від Гречанюк М.П., директор

ТОВ ТБ «Львівська універсальна» Пігуляк В.М., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, будучи службовою особою, діючи всупереч покладеним на нього обов’язкам, керуючись метою особистого збагачення та діючи в порушення вимог ст.ст. 2 і 17 Закону України «Про товарну біржу», перебуваючи в офісі ТОВ ТБ «Львівська універсальна», що розташований за адресою: м. Львів,

вул. Чорновола, 63, офіс 601, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво від 30.01.2014 № 1, відповідно до якого Канцелярук О.Б., як директор ТОВ «Газ Транс Груп» став переможцем аукціону з продажу природного газу, ресурсу січня 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво від 31.01.2014 № 1, відповідно до якого Канцелярук О.Б., як директор ТОВ «Газ Транс Груп» став переможцем аукціону з продажу природного газу з ресурсу лютого 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 10 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 15 000 000,00 грн. (з ПДВ).

У подальшому за вказівкою Пігуляка В.М. підписи у вказаних аукціонних свідоцтвах поставили працівник біржі Ковбан В.О. як ліцитатор аукціону, Глудика С.В. як голова аукціонного комітету, сам Пігуляк В.М. як директор біржі та Капчук І.М. як брокер брокерської контори ПП «Колорит», що представляє на аукціоні інтереси продавця ТОВ «Надра Геоцентр», що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12. При цьому Пігуляк В.М. не повідомляв Глудика С.В. та Ковбан В.О. про свої злочинні наміри, а зловживаючи своїм службовим становищем, як директор товарної біржі запевнив їх про законність вказаних дій та надав вказівку підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва.

У той же час Капчука І.М. директор біржі повідомив про свої злочинні наміри та, отримавши добровільну згоду останнього, залучив його до злочинної діяльності як виконавця, якому планом діяльності злочинної організації передбачалось спільно з Пігуляком В.М. створити видимість існування прозорого механізму формування ціни на природний газ шляхом складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.

Після чого Капчук І.М. спільно з Пігуляком В.М. виготовлені свідоцтва, без підпису Канцелярука О.Б. як директора ТОВ «Газ Транс Груп» привезли до міста Києва та неподалік приміщення офіса злочинної організації передали Гречанюк М.П. При цьому Пігуляк В.М. познайомив Капчука І.М. з Гречанюк М.П., яка, дотримуючись принципів маскування представлялась Вікторією, та повідомив, що відтепер всі аукціонні свідоцтва їй буде передавати Капчук І.М., який обізнаний про існування злочинної організації та її злочинні наміри.

Далі Свіченко С.О., використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності та директора ТОВ «Надра Геоцентр», з метою приховання злочинної діяльності та створення перед представниками

ПАТ «Укргазвидобування» видимості прозорого механізму формування ціни під час реалізації природного газу підписав аукціонні свідоцтва у директора ТОВ «Газ Транс Груп» Канцелярука О.Б. та передав їх представникам ПАТ «Укргазвидобування», що входять до комітету управління спільною діяльністю.

У подальшому на підставі виготовлених Пігуляком В.М. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, та ТОВ «Газ Транс Груп» в особі директора Канцелярука О.Б. було укладено такі договори:

– купівлі-продажу природного газу від 30.01.2014 № 010114НГЦ, за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 190,208 тисяч метрів кубічних реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– купівлі-продажу природного газу від 30.01.2014 № 020114НГЦ, за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 8 090,112 тисяч метрів кубічних реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Цього ж дня від імені ТОВ «Газ Транс Груп» природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, учасниками злочинної організації було реалізовано для ТОВ «Аверс Плюс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36697963), ТОВ «ГК «Газовий Альянс» (код за ЄДРПОУ 37147753) та ТОВ «ГК «Промгаз України» (код за ЄДРПОУ 37044939) за ринковою ціною.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.01.2014 та 31.01.2014 становила 3925,11 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Перемовини щодо ціни реалізації природного газу та умов оплати, з представниками ТОВ «Аверс Плюс ЛТД», ТОВ «ГК «Газовий Альянс» та ТОВ «ГК «Промгаз України», за попереднім погодженням з керівником злочинної організації Онищенком О.Р., проводила Гречанюк М.П., яка, діючи від імені ТОВ «Газ Транс Груп» та дотримуючись принципів маскування, представлялась Вікторією.

Різницю коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, яка Кравченком Д.С. за вказівкою Кадирової І.П. та Постного В.М. з рахунку ТОВ «Газ Транс Груп» № 26008000318004, відкритому у ПАТ «КласикБанк» (МФО 306704), було перераховано на банківські рахунки фіктивних підприємств та в подальшому, членами злочинної організації Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчевою К.Ф. та Купріяненком В.С. через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Діючи аналогічним чином, дотримуючись розробленого Онищенком О.Р. плану діяльності злочинної організації, Пігуляк В.М., будучи службовою особою та діючи всупереч своєму службовому становищу, повторно виготовив завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: аукціонне свідоцтво від 28.02.2014 № 1, відповідно до якого Якимащенко (Гумініченко) Р.Ю. як директор ТОВ «ТД «Київгазенерго» став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого Пігуляк В.М. та Капчук І.М., діючи аналогічним чином, підписали завідомо неправдиве аукціонне свідоцтво у необізнаних зі злочинними планами працівників біржі Глудика С.В. та Ковбан В.О., запевнивши їх про законність вказаних дій.

У подальшому Капчук І.М. виготовлене аукціонне свідоцтво без підпису Якимащенка (Гумініченка) Р.Ю. як директора ТОВ «ТД «Київгазенерго», перебуваючи в м.Києві, неподалік приміщення офіса злочинної організації передав його Гречанюк М.П. для подальшої передачі працівникам ПАТ «Укргазвидобування», що входять до Комітету управління спільною діяльністю.

На підставі аукціонного свідоцтва від 28.02.2014 № 1 між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «ТД «Київгазенерго» в особі директора Якимащенка (Гумініченка) Р.Ю. укладено такі договори:

– купівлі-продажу природного газу від 28.02.2014 № 040214НГЦ, за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 938,093 тисяч метрів кубічних реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу від 28.02.2014 № 050214НГЦ, за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 8 666,834 тисяч метрів кубічних реалізовано за ціною 1250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

У подальшому, 28.02.2014, від імені ТОВ «ТД «Київгазенерго», природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, учасниками злочинної організації було реалізовано для ТОВ «ГК «Газовий Альянс» за ринковою вартістю, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ «ТД «Київгазенерго» перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 28.02.2014 становила 3925,11 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2 %).

На початку травня 2014 року Онищенко О.Р., діючи узгоджено з Кадировою І.П., Постним В.М., Свіченком С.О., Сергієнком О.П., Кравченком Д.С. та іншими членами злочинної організації, прийняв рішення розширити свою злочинну діяльність за рахунок отримання контролю над ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» (індивідуальний податковий номер договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність 560244179).

Онищенко О.Р. був обізнаним з тим, що 29.02.2004 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», та товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 , а також додаткові угоди від 03.09.2012 № 1, від 18.12.2014 № 2, від 03.02.2016 № 3, якими до договору вносилися зміни та доповнення.

Договір, згідно з п. 8.2 договору в редакції, викладеній у додатковій угоді від 18.12.2014 № 2, діє до 31.12.2019.

Пунктом 1.1 договору визначено, що за цим договором сторони зобов’язуються об’єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Метою спільної діяльності є отримання прибутку.

Згідно з п. 4.3 договору ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператор. При цьому оператор діє в межах обумовлених договором, програмами та бюджетами спільної діяльності та рішеннями комітету управління. З питань, пов’язаних з даним договором, оператор є представником ПАТ «Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ «Укргазвидобування».

Відповідно до п. 4.4 договору до компетенції Комітету управління, серед іншого, належить визначення умов та меж цін реалізації вуглеводнів.

Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлене протоколом від 12.12.2012 № 1, яким ТОВ «Карпатнадраінвест» зобов’язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (далі – НКРЕ). Після проведення аукціону оператор надає іншій стороні договору № 1747 копії аукціонних свідоцтв.

Відповідно до п. 4.1 договору майно, внесене сторонами у спільну діяльність, а також створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін з такими частками:

частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %

частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

Пунктами 6.2 договору передбачено, що отриманий в результаті спільної діяльності чистий прибуток розподіляється між сторонами у такому співвідношенні:

частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %

частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

На початку травня 2014 року Онищенко О.Р., Кадирова І.П. та Постний В.М. повідомили свої злочинні наміри директору та засновнику ТОВ «Карпатнадраінвест» Фисуну В.І., який, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747, як виконавець. При цьому Онищенком О.Р., Кадировою І.П. та Постним В.М. було обумовлено передачу їм контролю над ТОВ «Карпатнадраінвест» шляхом продажу 50 % статутного капіталу товариства.

20.05.2014 протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про прийняття Онищенка Олександра Романовича, Постного Валерія Миколайовича та Шиманського Геннадія Юліановича до складу учасників товариства на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2014 та призначення Свіченка С.О. заступником директора товариства.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі

ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 Фисун Володимир Іванович, який є директором та володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Карпатнадраінвест», продав 50% статутного капітулу товариства: Онищенку О.Р. в розмірі 24,99 %, Постному В.М. – 17,01 % та Шиманському Г.Ю. – 8 %.

Статутом ТОВ «Карпатнадраінвест» передбачено, що директор – одноосібний виконавчий орган товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Відповідно до статуту товариства (в редакції від 20.05.2014), затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 20.05.2014 № 3, до компетенції Фисуна В.І. як директора, окрім іншого, належить:

розпорядження майном та коштами товариства у межах, що віднесені статутом та рішеннями загальних зборів до його компетенції;

прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами;

підписання довіреностей, договорів, векселів та інших документів від імені товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято директором в межах його компетенції та/або загальними зборами товариства;

видання наказів і розпоряджень, надання доручень та вказівок, обов’язкових для виконання працівниками товариства;

прийняття рішень про пред’явлення претензій та позовів від імені товариства;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства;

складення та подання звітів товариства на розгляд загальних зборів;

прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) товариства у випадках, коли згідно із законодавством відповідні платежі є обов’язковими і невідкладними, а рішеннями загальних зборів не було визначено джерело для відповідних витрат;

вирішення питання про списання безнадійних активів товариства;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності товариства у випадках, визначених законом та статутом;

встановлення змісту й обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці товариства і забезпечення їх захисту;

призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності товариства, крім тих, які статутом віднесені до компетенції інших органів товариства.

Відповідно до вказаного статуту Сівченко С.О. як заступник директора товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, вести з ними переговори та вчиняти від імені товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції за ними, підписувати всі необхідні для цього документи, також має інші повноваження директора товариства.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Карпатнадраінвест», Фисун В.І. як директор та Свіченко С.О. як заступник директора виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому були службовими особами товариства.

24.06.2014 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі

ТОВ «Карпатнадраінвест» Шиманський Г.Ю. продав належну йому частку в розмірі 8 % Мантулі Світлані Іванівні.

26.06.2014 за договором купівлі-продажу Фисун В.І. продав решту 50 % статутного капітулу товариства компанії «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Кадирова І.П., в розмірі 24,9 %, компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Сергієнко О.П., в розмірі 24,9 % та Постному В.М. в розмірі 0,2 %.

04.08.2014 компанія «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Кадирова І.П., за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі

ТОВ «Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % Кацубі Сергію Володимировичу.

04.08.2014 компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє

Сергієнко О.П., за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі

ТОВ «Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % Мироненко Тетяні Володимирівні.

12.09.2014 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входила Ченцова Олена Юріївна, прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 13, про призначення Свіченка С.О. виконавчим директором спільної діяльності та відповідно до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи спільної діяльності.

30.09.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про призначення Свіченка С.О. директором товариства з 01.10.2014 та відповідності до статуту товариства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи зазначеного товариства.

10.11.2014 Кацуба С.В. за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продав частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % громадянину Російської Федерації Дельдінову Володимиру Володимировичу.

Таким чином, з 20.05.2014 члени злочинної організації забезпечили собі повний контроль над підприємством ТОВ «Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», і мали можливість керувати діями його керівника та працівників товариства.

Онищенко О.Р., Кадирова І.П., Постний В.М. та Рябошапка О.М., продовжуючи втілювати свої злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, але вже з використанням у злочинній діяльності, окрім ТОВ «Надра Геоцентр», також ТОВ «Карпатнадраінвест», що діє від імені учасників договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747, на початку травня 2014 року залучили до злочинної організації Жицького П.М., який, ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, надав свою згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів як виконавець.

Планом діяльності злочинної організації Жицькому П.М. передбачалось стати директором створеного, придбаного чи іншим чином залученого до злочинної діяльності суб’єкта господарювання та формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 13.10.2004 № 1747 та від 19.11.2007

№ 265-12.

З метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність № 1747 та № 265-12, членами злочинної організації прийнято рішення про залучення до злочинної діяльності ТОВ «Нафтогаз Трейд» (код за ЄДРПОУ 38464068), що було зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44б, офіс 303, шляхом придбання частки в статутному капіталі вказаного суб’єкта господарювання, який також мав чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Планом злочинної діяльності було передбачено, що директором та засновником ТОВ «Нафтогаз Трейд» стане Бистрицький Є.Р., тому 13.03.2014 протоколом загальних зборів учасників товариства № 1/3 прийнято рішення про прийняття Бистрицького Є.Р. до складу учасників на підставі укладеного договору купівлі-продажу з часткою в статутному капіталі розміром 100%.

Відповідно до статуту ТОВ «Нафтогаз Трейд» (в редакції від 13.03.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено:

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

неспеціалізована оптова торгівля;

трубопровідний транспорт;

надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

торгівля електроенергією;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

17.03.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз Трейд» прийнято рішення про призначення Бистрицького Є.Р. директором товариства та відповідно до статуту (в редакції від 13.03.2014) – одноосібним виконавчим органом товариства який:

діє без доручення від імені товариства;

представляє товариство у відносинах з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами як в Україні, так і за кордоном відповідно до чинного законодавства України;

укладає угоди (договори, контракти), видаває довіреності, відкриває рахунки в банках;

затверджує поточні плани діяльності товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;

затверджує річний план, штатний розклад, посадові оклади, вартість нормо-годин працівників, встановлювати показники, розміри та терміни преміювання;

створює підрозділи, необхідні для виконання завдань товариства;

затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

затверджує нормативні акти, які визначають відношення між підрозділами та філіями товариства;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, застосовувати до них заохочення та стягнення;

ухвалює рішення про необхідність відряджень, включаючи закордонні ділові поїздки;

організовує ведення бухгалтерського та документообігу;

затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи товариства;

несе повну відповідальність перед учасниками і колективом працівників за діяльність товариства;

приймає на роботу та звільняти працівників товариства, розпоряджатися у встановленому порядку майном і коштами товариства;

видає накази та розпорядження обов’язкові для персоналу товариства;

підписує всі документи, включаючи фінансові та банківські, від імені товариства.

Директор товариства має право:

укладати угоди, інші правочини від імені товариства;

відкривати в банках усі види рахунків;

здійснювати інші функції з оперативного управління товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Нафтогаз Трейд» Бистрицький Є.Р. як директор товариства був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи товариства.

Крім того, діючи відповідно до розробленого Онищенком О.Р. злочинного плану, Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Купріяненко В.С., Бистрицький Є.Р. та Жицький П.М. організували придбання ТОВ «Екселент ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38240038), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 17, та яке мало чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України. При цьому керівником злочинної організації Онищенком О.Р., було визначено, що директором та засновником підприємства стане Жицький П.М.

Відповідно до статуту ТОВ «Екселент ЛТД» (в редакції від 23.05.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено:

добування природного газу;

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

неспеціалізована оптова торгівля;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;

виробництво газу;

розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

23.05.2014 рішенням загальних зборів учасників товариства

ТОВ «Екселент ЛТД» вирішено перерозподілити статутний капітал товариства розміром 1000 грн., відповідно до якого Жицький П.М. став власником частки, що становить 100 % статутного капіталу. Вказаним протоколом загальних зборів учасників товариства також було прийнято рішення про призначення Жицького П.М. на посаду генерального директора ТОВ «Екселент ЛТД» з 24.05.2014.

Статутом ТОВ «Екселент ЛТД» (в редакції від 23.05.2014) передбачено, що Жицький П.М. як генеральний директор товариства має право:

розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені зборами учасників товариства;

без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях;

укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки;

здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства, в межах його компетенції;

затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників;

встановлювати показники, розміри та строки їх преміювання;

затверджувати ціни на продукцію і тарифи на послуги;

затверджувати нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями товариства;

приймати на роботу і звільняти з роботи співробітників товариства, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення;

подавати на затвердження зборів учасників товариства річний звіт та баланс товариства;

приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Екселент ЛТД», Жицький П.М. як генеральний директор товариства був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою товариства.

Отримавши повний контроль над підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Нафтогаз Трейд», Онищенко О.Р., діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку Гречанюк М.П. повідомити директора ТБ «Львівська Універсальна» Пігуляка В.М. про необхідність виготовлення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 30 травня 2014 року, від імені операторів спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», переможцем яких мало стати ТОВ «Екселент ЛТД».

Гречанюк М.П., виконуючи свою частину злочинного плану, направила на електронну адресу директора ТБ «Львівська Універсальна» Пігуляка В.М. лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв з продажу природного газу 30 травня 2014 року. При цьому в своєму листі Гречанюк М.П. зазначила об’єм природного газу, стартову та кінцеву ціну лоту та підприємство переможець ТОВ «Екселент ЛТД».

Отримавши електронний лист від Гречанюк М.П., директор ТОВ ТБ «Львівська Універсальна» Пігуляк В.М., спільно з брокером ПП «Колорит» Капчуком І.М., перебуваючи у приміщенні біржі, за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, будучи службовими особами, діючи всупереч покладених на них обов’язків та в порушення вимог ст.ст. 2 та 17 Закону України «Про товарну біржу», діючи аналогічним чином, повторно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 1 від 30.05.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як директор ТОВ «Екселент ЛТД» став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу травня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 21 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 31 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, Капчук І.М., підписав завідомо неправдиве аукціонне свідоцтво у необізнаних із злочинними планами працівників біржі Глудика С.В. та Ковбан В.О. та без підпису Жицького П.М., як директора ТОВ «Екселент ЛТД» знаходячись в м.Київ неподалік приміщення офісу злочинної організації передав Гречанюк М.П.

В подальшому Свіченко С.О., використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності, підписав завідомо неправдиве аукціонне свідоцтво у директора ТОВ «Екселент ЛТД» Жицького П.М. та передав до ПАТ «Укргазвидобування».

На підставі виготовлених Пігуляком В.М. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 020514НГЦ від 30.05.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 19 471,901 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 040514НГЦ від 30.05.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 200,122 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, учасниками злочинної організації реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.05.2014 становить 5924,18 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому члени злочинної організації Пігуляк В.М. та Копчук І.М., діючи аналогічним чином, виготовили завідомо неправдиве аукціонне свідоцтво № 1 від 27.06.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 28 500 000,00 грн. (з ПДВ).

На підставі вказаного завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 030614НГЦ від 27.06.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 17 682,735 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010614НГЦ від 27.06.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 345,953 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Цього ж дня, від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, учасниками злочинної організації було реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 27.06.2014 становить 5922,74 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Діючи у відповідності до розробленого Онищенком О.Р., плану злочинної діяльності злочинної організації, за інформацією наданою Гречанюк М.П., директор ТОВ ТБ «Львівська універсальна» Пігуляк В.М. та брокер ПП «Колорит» Копчук І.М., діючи аналогічним чином, зловживаючи наданим їм службовим становищем, виготовили завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва:

– аукціонне свідоцтво № 1 від 31.07.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 14 504,535 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 21 756 802,50 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 2 від 31.07.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 35 340 000,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 2 від 31.07.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 3 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6 180 000,00 грн. (з ПДВ).

На підставі вказаних завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 010714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 346,854 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 020714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 18 356,630 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1550 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 040714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 14 504,535 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2 від 31.07.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі директора Фесуна В.В., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 43/ПГ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 3 204,231 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 716,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.07.2014 становить 5885,10 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи у відповідності до розробленого плану, директор ТОВ ТБ «Львівська універсальна» Пігуляк В.М. та брокер ПП «Колорит» Копчук І.М., діючи аналогічним чином, виготовили завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 2 від 31.08.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 61 124 700,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 4 від 31.08.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9 706 320,00 грн. (з ПДВ).

На підставі вказаних завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 020814НГЦ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 18 244,052 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 910,7 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу № 010814НГЦ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 251,565 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 910,7 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 4 від 31.08.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі директора Фесуна В.В., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 44/ПГ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 3 066,662 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 111 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано для підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.08.2014 становить 5881,97 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, діючи аналогічним чином, директор ТОВ ТБ «Львівська універсальна» Пігуляк В.М. спільно з Копчуком І.М. виготовили наступні завідомо недостовірні аукціонні свідоцтва:

– аукціонне свідоцтво № 1 від 30.09.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 62 857 200,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 4 від 30.09.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10 099 440,00 грн. (з ПДВ).

На підставі вказаних завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 020914НГЦ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 19 287,842 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010914НГЦ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 130,010 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 4 від 30.09.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі директора Фесуна В.В., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 45/ПГ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 3 072,053 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 237 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, учасниками злочинної організації реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.09.2014 становить 6071,20 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

З метою подальшого прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004 членами злочинної організації прийнято рішення, про залучення до злочинної діяльності ТОВ «Київпромзбут» (ЄДРПОУ 39226082), що було зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А, шляхом придбання частки в статутному капіталі вказаного суб’єкта господарювання.

Планом злочинної діяльності було передбачено, що директором та засновником ТОВ «Київпромзбут» стане член злочинної організації Купріяненко В.С., тому 26.08.2014 протоколом загальним зборів учасників товариства № 26/08/14 прийнято рішення про призначення Купріяненка В.С., який володіє часткою в статутному капіталі товариства розміром 100%, директором.

Окрім визначених раніше Рябошапкою О.М. функцій Купріяненку В.С. щодо пошуку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств передбачалось також, використовуючи повноваження директора ТОВ «Київпромзбут», стати номінальним переможцем аукціонів з продажу природного газу видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004 та від 19.11.2007 № 265-12.

Відповідно до Статуту ТОВ «Київпромзбут» (в редакції від 03.10.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено:

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

неспеціалізована оптова торгівля;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Статутом ТОВ «Київпромзбут» передбачено, що Купріяненко В.С., як директор товариства являвся одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю, а також:

представляє товариство перед третіми особами, в усіх державних, громадських, правоохоронних органах, підприємствах, установах і організаціях та в судових органах з усіма правами, наданими чинним законодавством України;

розпоряджається активами товариства та укладає договори (угоди), що відповідають інтересам та цілям товариства;

наймає персонал для ведення діяльності товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснює нагляд та контролює працівників товариства;

на контрактній основі наймає та звільняє українських та іноземних працівників для роботи в Україні; відправляє українських та іноземних експертів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті;

відкриває, закриває рахунки від імені товариства в українських та іноземних банках; розпоряджається коштами на банківських рахунках товариства в українській та іноземній валюті;

видає довіреності від імені товариства;

у формі та в строки, встановлені загальними зборами учасників, забезпечує збори учасників інформацією, що стосується діяльності товариства.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Київпромзбут», Купріяненко В.С., як директор був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому був службовою особою товариства.

В подальшому, Купріяненко В.С., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, в жовтні 2014 року звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 30.10.2014 отримав ліцензію для ТОВ «Київпромзбут», на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

В подальшому, діючи у відповідності до розробленого плану, аналогічним чином директор ТБ «Львівська універсальна» Пігуляк В.М. спільно з Копчуком І.М. виготовив наступні завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва:

– аукціонне свідоцтво № 2.2 від 30.10.2014, відповідно до якого Жицький П.М., як генеральний директор ТОВ «Екселент ЛТД», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 2 550,000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 9 159 192,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 2.1 від 30.10.2014, відповідно до якого Купріяненко В.С., як директор ТОВ «Київпромзбут», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 450 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 62 677 608,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 5 від 30.10.2014, відповідно до якого Купріяненко В.С., як директор ТОВ «Київпромзбут», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 2 800 тисяч метрів кубічних, на загальну суму 10 876 320,00 грн. (з ПДВ).

На підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2.1 від 30.10.2014 між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Київпромзбут», в особі директора Купріяненка В.С., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 041014НГЦ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 18 927,003 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 051014НГЦ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 136,610 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2.2 від 30.10.2014 між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Екселент ЛТД», в особі генерального директора Жицького П.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 021014НГЦ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 550,000 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

На підставі аукціонного свідоцтва № 5 від 30.10.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Київпромзбут», в особі директора Купріяненка В.С., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 47/ПГ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 3 066,954 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 237 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи від імені ТОВ «Екселент ЛТД», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.10.2014 становило 6071,20 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

На початку листопада 2014 року, Онищенко О.Р., діючи узгоджено з членами злочинної організації Кадировою І.П., Постним В.М., Свіченком С.О., Сергієнком О.П. та Кравченком Д.С., прийняли рішення про подальше розширення своєї злочинної діяльності за рахунок отримання контролю над ТОВ Фірма «ХАС», що є оператором спільної діяльності під час виконання договору про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004 з ПАТ «Укргазвидобування».

При цьому, Онищенко О.Р. був обізнаний про те, що 04.02.2004 між Дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «ХАС» укладено Договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 (індивідуальний податковий номер Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність 455860305). Додатковим угодами від 07.05.2004, № 2 від 01.03.2011, № 3 від 18.04.2011, № 4 від 16.06.2011 та № 5 від 18.05.2012 до договору вносилися зміни та доповнення.

Договір, згідно з п. 9.2 договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді № 4 від 16.06.2011 діє до 31.12.2021.

Пунктом 1.1 договору визначено, що за цим договором сторони зобов’язуються об’єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Метою спільної діяльності є отримання прибутку.

Відповідно з п. 3.2 договору внеском ПАТ «Укргазвидобування» у спільну діяльність є право тимчасового користування свердловинами та обладнанням, що забезпечує видобуток. Грошова оцінка права тимчасового користування свердловинами (з урахуванням обладнання, що забезпечує видобуток) складає 20 811 084,00 грн.

Пунктом 3.1 договору визначено, що вкладом ТОВ Фірма «ХАС» у спільну діяльність є грошові кошти в обсязі, необхідному для повного фінансування витрат, що передбачаються програмами спільної діяльності. Згідно з п. 5.3 договору ведення загальних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ Фірма «ХАС» (оператор). При цьому оператор діє в межах обумовлених договором, програми спільної діяльності та рішення комітету управління спільною діяльністю.

Відповідно до п. 5.4 договору до компетенції комітету управління, серед іншого, належить прийняття рішення про встановлення межі цін реалізації вуглеводнів.

Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлене протоколом № 9 від 28.04.2012, яким ТОВ Фірма «ХАС» зобов’язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами НКРЕ.

Відповідно до п. 4.1 договору майно, створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із рівним визначенням часток:

частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 50%;

частка ТОВ Фірма «ХАС» становить 50 %.

Пунктами 7.2 та 7.3 договору передбачено, що доходи, що одержуються в результаті спільної діяльності, використовуються, в першу чергу, на сплату податків та інших обов’язкових платежів та відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних із веденням спільної діяльності. Прибуток розподіляється між сторонами в такому співвідношенні:

частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 50%,

частка ТОВ Фірма «ХАС» становить 50 %.

Реалізовуючи свої злочинні наміри по розширенню злочинної діяльності Онищенко О.Р., Кадирова І.П. та Постний В.М. на початку листопада 2014 року залучили до злочинної організації Кабаєва С.І., який ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, керуючись метою швидкого незаконного збагачення надав свою згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів, як виконавець, якому планом злочинної діяльності визначалось стати директором ТОВ Фірма «ХАС» та використовуючи надане йому службове становищем вчиняти дії направлені на заволодіння коштами отриманими, від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004 з ПАТ «Укргазвидобування».

Отже, загальними зборами учасників ТОВ Фірма «ХАС», прийнято рішення, яке оформлене протоколом від 05.11.2014, яким Кабаєва Сергія Івановича з 07 листопада 2014 року призначено на посаду директора товариства.

18.11.2014 за договором купівлі-продажу Онищенко О.Р. викупив частку в статутному капіталі ТОВ Фірма «ХАС» в розмірі 24%. Цього ж дня, компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засновано відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Сергієнко Олександр Петрович, придбала частку в статутному капіталі ТОВ Фірма «ХАС» в розмірі 4%, компанія «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована відповідно до Закону про Компанії Республіки Кіпр, від імені якої діє Постний Валерій Миколайович придбала частку в статутному капіталі ТОВ Фірма «ХАС» в розмірі 24%, компанія «Остексперт Лімітед», що засновано відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Кадирова Іннеса Петрівна, придбала частку в статутному капіталі ТОВ Фірма «ХАС» в розмірі 24%, ТОВ «Технопаклюкс» (код за ЄДРПОУ 34350175, засновник Постний Валерій Миколайович) в особі директора Кравченка Дмитра Сергійовича, придбало частку в статутному капіталі ТОВ Фірма «ХАС» в розмірі 24%.

26.11.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ Фірма «ХАС» прийнято рішення про відступлення учасниками частки в статутному капіталі, цього ж дня договорами купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Фірма «ХАС» здійснено наступний розподіл статутного капіталу: Онищенко О.Р. – 16%, компанія «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Кадирова І.П. – 24%, компанія «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована відповідно до Закону про Компанії Республіки Кіпр, від імені якої діє Постний В.М. – 10%, ТОВ «Думкам-Реєстр» (код ЄДРПОУ 23305133) в особі директора Машаровської Т.Г. – 16,6%, компанія «Наваріс Лімітед», що заснована та зареєстрована у Республіці Кіпр, від імені якої діє Романенко Вероніка – 16,8%, компанія «Болдар Трейдінг Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє Смєхова Оксана – 16,6%.

24.12.2014 Кабаєва С.І. спільно з Кравченком Д.С. включено до Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну діяльність № 60, як представників ТОВ Фірма «ХАС».

Таким чином, з 18.11.2014 члени злочинної організації забезпечили собі повний контроль над підприємством ТОВ Фірма «ХАС», що є оператором спільної діяльності під час виконання договору про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004 з ПАТ «Укргазвидобування», та мали можливість керувати діями його керівника та працівників підприємства.

В зв’язку з розширенням злочинної діяльності, за рахунок отримання контролю над ТОВ Фірма «ХАС», що є оператором спільної діяльності під час виконання договору про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004 з ПАТ «Укргазвидобування», Онищенком О.Р., як керівником злочинної організації, прийнято рішення, яке доведено до відома учасників злочинної організації, про залучення до злочинної діяльності нових суб’єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Так, до злочинної організації заплановано було залучити, окрім суб’єктів господарювання – юридичних осіб основним видом діяльності яких мало значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, підприємство -товарну біржу, зареєстроване в м. Києві, що мало забезпечити оперативність та контроль за виготовленням завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, без фактичного проведення аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Реалізовуючи свій злочинний план, Онищенко О.Р., Кадирова І.П., Постний В.М. та Сергієнко О.П., залучили до злочинної діяльності Смаглюка Ю.М., повідомивши йому про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Планом злочинної діяльності злочинної організації Смаглюку Ю.М. передбачалось виконувати роль фактичного директора суб’єкта господарювання, створеного з метою прикриття незаконної діяльності та стати формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, а також використовуючи надані йому повноваження керівника підприємства, проводити подальшу реалізацію природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами.

Отримавши добровільну згоду Смаглюка Ю.М. на вступ до злочинної організації в ролі виконавця, член злочинної організації Сергієнко О.П., забезпечив придбання останнім 12.11.2014 частки в статутному капіталі ТОВ «Газтранспроект» (код за ЄДРПОУ 38889116) в розмірі 100%.

На момент придбання частки в статутному капіталі товариства, ТОВ «Газтранспроект» мало діючу ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Основними видами діяльності товариства, відповідно до статуту (в редакції від 19.12.2014) було визначено наступне:

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

неспеціалізована оптова торгівля;

роздрібна торгівля пальним;

розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (основний);

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

12.11.2014 протоколом загальних зборів учасників товариства Смаглюка Ю.М. призначено на посаду директора та відповідно до статуту (в редакції від 19.12.2014) наділено виконувати наступні функції:

представляє інтереси товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами;

без довіреності виконує всі дії від мені товариства, виступає від його імені в державних органах, а також судових органах, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників;

має право першого підпису фінансових документів, відкриває рахунки в установах банків;

укладає, змінює та розриває договори, контракти, вчиняє інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених статутом;

забезпечує ефективне функціонування товариства;

координує діяльність структурних підрозділів товарсивта;

відповідає за правильне здійснення обліку та ведення звітності;

керує поточною роботою товариства та розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів;

видає довіреності;

затверджує структуру, штати, кошториси витрат товариства;

організовує виконання рішень зборів учасників товариства;

розробляє та затверджує оперативні плани діяльності товариства;

приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

здійснює інші дії. Передбачені статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції;

вирішує інші питання в межах прав. Що надані йому загальними зборами учасників товариства.

Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Газтранспроект», Смаглюк Ю.М., як директор вказаного підприємства, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являвся службовою особою товариства.

В подальшому Смаглюком Ю.М. та Сергієнком О.П. прийнято рішення про зміну місцезнаходження ТОВ «Газтранспроект» і тому 19.12.2014 протоколом загальних зборів учасників було прийнято рішення, змінити місцезнаходження товариства на наступне: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-А, к. 509. При цьому, Смаглюк Ю.М., як директор товариства, фактично знаходився в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик. 27б, та був повністю підконтрольний Онищенку О.Р., Постному В.М. та Кадировій І.П., а в деяких питаннях і Сергієнку О.П.

Отримавши повний контроль над діяльністю підприємства, Онищенком О.Р. було визначено, що веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект» буде займатися Свіченко С.О. та Кабаєв С.І., веденням бухгалтерського обліку та подачею звітності – Кравченко Д.С., контроль над коштами отриманими від злочинної діяльності буде здійснювати Постний В.М., Кадирова І.П. та Сергієнко О.П.

Реалізовуючи свої злочинні плани щодо залучення до злочинної діяльності нового повністю підконтрольного підприємства-товарної біржі, уповноваженого на проведення аукціонів Онищенко О.Р., Кадирова І.П., Постний В.М., Сергієнко О.П. та невстановлені слідством особи, на початку листопада 2014 року залучили до злочинної діяльності через невстановлених досудовим слідством осіб Іванова М.С., який являвся уповноваженим представником Товарної біржі «Центр» (код за ЄДРПОУ 34532563) з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, провулок Артилерійський, 5-В, повідомивши йому про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Іванов М.С., керуючись метою швидкого незаконного збагачення надав згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», як виконавець.

Так, планом злочинної діяльності злочинної організації Іванову М.С., передбачалось стати засновником та директором, залученої до злочинної організації Товарної біржі «Центр» та в подальшому використовуючи своє службове становище, шляхом виготовлення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, створити видимість продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» на аукціонах, як це визначено протоколами комітетів управління спільною діяльністю по згаданих договорах між ПАТ «Укргазвидобування» з однієї сторони та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Відповідно до статуту ТОВ ТБ «Центр» (в редакції від 30.10.2014) основною метою діяльності біржі є надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозиції на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообороту і пов’язаних з ним торговельних операцій.

Так, 15.12.2014 протоколом № 1 зборів біржового комітету ТБ «Центр» прийнято рішення про призначення Іванова М.С. директором біржі та затверджено нові правила біржової торгівлі ТОВ ТБ «Центр».

Відповідно до статуту ТОВ ТБ «Центр» (в редакції від 30.10.2014)

Іванов М.С., як директор біржі здійснює поточне керівництво діяльністю біржі, без довіреності діє від імені біржі та представляє її інтереси з третіми особами. Видає накази, дає вказівки, які є обов’язковими до виконання усіма працівниками біржі з питань, які відносяться до його компетенції. У компетенцію та обов’язки директора входить:

матеріально-технічне забезпечення діяльності біржі у межах її власних коштів;

затверджувати штатну структуру біржі;

призначати директорів філії, представництв, інших відокремлених підрозділів;

затверджувати посадові інструкції працівників біржі; видавати довіреності;

організовувати бухгалтерський облік і звітність;

відкривати та закривати в банках поточні та будь-які інші рахунки біржі, вільно і безумовно розпоряджатися усіма банківськими рахунками біржі, вільно і безумовно розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами, які знаходяться на усіх банківських рахунках біржі;

виконувати інші обов’язки та функції, що покладені на нього біржовим комітетом.

Відповідно до статуту ТОВ ТБ «Центр», Іванов М.С., як директор виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являвся службовою особою товарної біржі.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи вказівки Онищенка О.Р., члени злочинної організації Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчева К.Ф. та Купріяненко В.С., в грудні 2014 року, підшукали та залучили до злочинної діяльності Дробишевську О.О та Погребняка В.В., які відповідно до розробленого плану повинні стати номінальними директорами суб’єктів господарювання-переможців аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність. При цьому, члени злочинної організації Рябошапка О.М., Железняк Л.В., Гарчева К.Ф. та Купріяненко В.С. не повідомляли Дробишевську О.О та Погребняка В.В. про свої злочинні наміри, а за грошову винагороду вмовили останніх надати свої документи для проведення відповідних реєстраційних дій щодо суб’єктів господарювання.

Отримавши добровільну згоду Погребняка В.В. стати засновником та директором суб’єкта господарювання за грошову винагороду, Железняк Л.В. та Купріяненко В.С. 17.12.2014 зареєстрували на Погребняка В.В. у Оболонській районній у місті Києві державній адміністрації під № 10691020000032808 новостворену, шляхом заснування, юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальність «Морісель Груп» (ЄДРПОУ 39469444) із статутним фондом указаним Железняк Л.В. та Купріяненком В.С. в розмірі 300000 грн.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено:

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

неспеціалізована оптова торгівля;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Юридичною адресою підприємства, членами злочинної організації було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, офіс 2.

В створеному товаристві Погребняк В.В., рахувався засновником із 100 % часткою в статутному капіталі та зайняв посаду директора і відповідно до статуту, в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, набув статусу службової особи.

Після реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» у Оболонській районній у місті Києві державній адміністрації, ДПІ у Оболонському районі м. Києва, пенсійному фонді та інших державних органах, Железняк Л.В. та Купріяненком В.С., діючи узгоджено із іншими членами злочинної організації, з метою досягнення свого злочинного наміру по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, керуючи діями Погребняка В.В. 16.12.2014 відкрили для товариства розрахункові рахунки № 26008001010335 у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), 19.12.2014 розрахунковий рахунок № 26005300003454 у ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та 30.12.2014 розрахунковий рахунок № 26008302122301 у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388).

В подальшому, Железняк Л.В. та Купріяненко В.С., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи від імені директора ТОВ «Морісель Груп» Погребняка В.В., в грудні 2014 року звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 25.12.2014 забезпечили отримання ліцензії для ТОВ «Морісель Груп» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Після реєстрації ТОВ «Морісель Груп», Онищенко О.Р. діючи разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб’єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, виконуючи вказівки Онищенка О.Р. та Рябошапка О.М., 17.12.2014 Железняк Л.В. та Купріяненко В.С. у Святошинській районній у місті Києві державній адміністрації під № 10721020000031460 створили юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» (код за ЄДРПОУ 39551711) із статутним фондом указаним Железняк Л.В. та Купріяненком В.С. в розмірі 250000 грн., визначивши номінальним засновником та директором підприємства Дробишевську О.О.

Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено:

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

неспеціалізована оптова торгівля;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Юридичною адресою підприємства, членами злочинної організації було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3.

В створеному товаристві Дробишевська О.О., рахувалася засновником із 100 % часткою в статутному капіталі та зайняла посаду директора і відповідно до статуту, в силу покладених на неї організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, набула статусу службової особи товариства.

Після реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» у Святошинській районній у місті Києві державній адміністрації, ДПІ у Святошинському районі міста Києва, пенсійному фонді та інших державних органах, Железняк Л.В. та Купріяненком В.С., діючи узгоджено із членом злочинної організації, з метою досягнення свого злочинного наміру по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, керуючи діями Дробишевської О.О., 17.02.2015 відкрили для товариства розрахунковий рахунок № 26009001011980 у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) та 24.02.2015 відкрили розрахунковий рахунок № 26005300003960 у ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854).

В подальшому, Железняк Л.В. та Купріяненко В.С., виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи від імені директора ТОВ «Ленстер Компані» Дробишевської О.О., в лютому 2015 року звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 25.02.2015 та отримали ліцензію для ТОВ «Ленстер Компані» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Після реєстрації ТОВ «Ленстер Компані», Онищенко О.Р. разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб’єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Отримавши повний контроль над підприємствами ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Газтранспроект» та Товарною біржою «Центр», Онищенко О.Р. діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку Іванову М.С., через невстановлених досудовим слідством осіб, на виготовлення аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 26.11.2014, від імені ТОВ «Надра Геоцентр», що діє від імені учасників договору про спільну діяльність № 265-1212 від 19.11.2007 та 28.11.2014 від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004, переможцем яких мало стати ТОВ «Нафтогаз Трейд».

Отримавши вказівку Онищенка О.Р., як керівника злочинної організації, Іванов М.С., як уповноважена особа ТБ «Центр», виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, будучи службовою особою, діючи всупереч покладених на нього обов’язків, перебуваючи в приміщення товарної біржі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, офіс № 712, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 1НГС-Ц-1 від 26.11.2014, відповідно до якого Бистрицький Є.Р., як директор ТОВ «Нафтогаз Трейд», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу листопада 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 600 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 3 780 грн. (з ПДВ), на загальну суму 6 048 000,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 2НГС-Ц-1 від 26.11.2014, відповідно до якого Бистрицький Є.Р., як директор ТОВ «Нафтогаз Трейд», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу листопада 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 3 780 грн. (з ПДВ), на загальну суму 64 260 000,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 1КН-Ц-1 від 28.11.2014, відповідно до якого Бистрицький Є.Р., як директор ТОВ «Нафтогаз Трейд», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу листопада 2014 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 2 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 032 грн. (з ПДВ), на загальну суму 8 064 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, виготовлені аукціонні свідоцтва, Іванов М.С., передав для підпису Свіченку С.О., як виконавчому директору спільної діяльності, за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004 та від 19.11.2007 № 265-12, а зі сторони переможця Бистрицькому Є.Р., як директору ТОВ «Нафтогаз Трейд».

В подальшому Свіченко С.О., використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності, з метою приховання злочинної діяльності злочинної організації, передав до ПАТ «Укргазвидобування» завідомо підроблені аукціонні свідоцтва.

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Нафтогаз Трейд», в особі директора Бистрицького Є.Р., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 031114НГЦ від 28.11.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 20 441,714 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 780 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 051114НГЦ від 28.11.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 943,942 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 780 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

На підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 1КН-Ц-1 від 28.11.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Нафтогаз Трейд», в особі директора Бистрицького Є.Р., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 49/ПГ від 28.11.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 445,727 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 032 грн. грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 26.11.2014 та 28.11.2014 становить 6347,82 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Дотримуючись розробленого Онищенком О.Р., Кадировою І.П. та Постним В.М. плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи аналогічним чином, в грудні 2014 року, Іванов М.С., будучи директором товарної біржі та зловживаючи своїм службовим становищем, повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 3НГС-Ц-1 від 29.12.2014, відповідно до якого Погребняк В.В., як директор ТОВ «Морісель Груп», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу грудня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 692,42 грн. (з ПДВ), на загальну суму 7 038 630,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 4НГС-Ц-1 від 29.12.2014, відповідно до якого Погребняк В.В., як директор ТОВ «Морісель Груп», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу грудня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 692,42 грн. (з ПДВ), на загальну суму 79 771 140,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 2КН-Ц-1 від 30.12.2014, відповідно до якого Погребняк В.В., як директор ТОВ «Морісель Груп», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу грудня 2014 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 2 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 824 грн. (з ПДВ), на загальну суму 9 648 000,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 1Х-Ц-1 від 31.12.2014, відповідно до якого Погребняк В.В., як директор ТОВ «Морісель Груп», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу грудня 2014 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 300 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 516,50 грн. (з ПДВ), на загальну суму 19 420 950,00 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Морісель Груп», в особі директора Погребняка В.В., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 031214НГЦ від 31.12.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 733 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 692,42 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 041214НГЦ від 31.12.2014 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 20 728,621 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 692,42 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2КН-Ц-1 від 30.12.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Морісель Груп», в особі директора Погребняка В.В., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 51/ПГ від 31.12.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 393,202 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 824 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 1Х-Ц-1 від 31.12.2014 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Морісель Груп», в особі директора Погребняка В.В., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 1231-1 від 31.12.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 218,322 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 516,50 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Морісель Груп», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Газтранспроект» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 29.12.2014, 30.12.2014 та 31.12.2014 становить 7330,57 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Дотримуючись розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в січні 2015 року, Іванов М.С. повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 5НГС-Ц-1 від 26.01.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс січня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 761,60 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 7 142 400 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 6НГС-Ц-1 від 26.01.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс січня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 761,60 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 80 947 200 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 3КН-Ц-1 від 30.01.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс січня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 2 200 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 232 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 11 510 400 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 2Х-Ц-1 від 28.01.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс січня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 400 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 875,60 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 21 452 640,00 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Газтранспроект», в собі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 020115НГЦ від 30.01.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 20 784,769 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 968 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010115НГЦ від 31.01.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 747,887 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 968 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 3КН-Ц-1 від 30.01.2015 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора спільної діяльності Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 0115/ПГ від 30.01.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 679,156 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 360 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2Х-Ц-1 від 28.01.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М, укладено договір купівлі-продажу природного газу № 0130-1 від 30.01.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 479,839 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 063 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 26.01.2015, 28.01.2015 та 30.01.2015 становить 7331,61 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2015 року, Іванов М.С. повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 7НГС-Ц-1 від 23.02.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 4 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 636,80 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 18 547 200 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 8НГС-Ц-1 від 23.02.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 200 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 636,80 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 5 564 160 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 9НГС-Ц-1 від 26.02.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс березня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 18 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 7 009,86 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 126 177 480 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 4КН-Ц-1 від 25.02.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 1 800 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 040 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 9 072 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 3Х-Ц-1 від 13.02.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс квітня-листопада 2014 року поданих з підземних сховищ газу), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 49 080,550 тисяч метрів кубічних, за ціною 2 640,00 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 129 572 652,00 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 4Х-Ц-1 від 24.02.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 4 723,20 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 18 892 800 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Ленстер Компані», особі директора Дробишевської О.О., було укладено договір купівлі-продажу природного газу № 010315НГЦ від 26.02.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 21 971,006 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 841,55 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 4КН-Ц-1 від 25.02.2015 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора спільної діяльності Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Ленстер Компані», в особі директора Дробишевської О.О., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 0215/ПГ від 27.02.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 993,936 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 200 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 3Х-Ц-1 від 13.02.2015 та № 4Х-Ц-1 від 24.02.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Ленстер Компані», в особі директора Дробишевської О.О., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 0227-15 від 27.02.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 4 917,065 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 936 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0219-1ПСГ від 19.02.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 49 080,550 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 200 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Ленстер Компані» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Газтранспроект» та в подальшому за ринковою ціною реалізовано промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 13.02.2015, 23.02.2015, 24.02.2015, 25.02.2015 та 26.02.2015 становить 7057,51 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в березні 2015 року, Іванов М.С. повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 10НГС-Ц-1 від 11.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2015 року, поданого з підземних сховищ газу), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 15 436,183 тисяч метрів кубічних, за ціною 4 725,50 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 72 943 744,51 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 11НГС-Ц-1 від 16.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс квітня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 250 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 280 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 7 849 995 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 12НГС-Ц-1 від 16.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс квітня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 280 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 106 759 932 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 13НГС-Ц-1 від 18.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс березня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 300 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 7 009,86 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 9 112 818 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 5КН-Ц-1 від 17.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс березня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 1 900 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 7 355 грн. ( з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 13 974 507,60 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 6КН-Ц-1 від 18.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс квітня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 1 800 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 660 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 11 988 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 5Х-Ц-1 від 16.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс березня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 400 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 7 182 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 31 600 800 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 6Х-Ц-1 від 18.03.2015, відповідно до якого Дробишевська О.О., як директор ТОВ «Ленстер Компані», стала переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс квітня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 300 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 320 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 27 176 017,20 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Ленстер Компані», в особі директора Дробишевської О.О., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 020315НГЦ від 31.03.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 593,700 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 841,55 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010415НГЦ від 26.03.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 515,255 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 233,33 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 020415НГЦ від 26.03.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 20 329,708 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 233,33 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010315ПСГ від 18.03.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 15 436,183 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 937,92 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 5КН-Ц-1 від 17.03.2015 та № 6КН-Ц-1 від 18.03.2015 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора спільної діяльності Свченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Ленстер Компані», в особі директора Дробишевської О.О., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 0315/ПГ від 18.03.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 304,617 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 129,17 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0415/ПГ від 26.03.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 104,036 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 550 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 5Х-Ц-1 від 16.03.2015 та № 6Х-Ц-1 від 18.03.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Ленстер Компані», в особі директора Дробишевської О.О., укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 0318-15 від 18.03.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 472,422 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 985 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0426-15 від 26.03.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність, в об’ємі 5 236,099 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 266,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Ленстер Компані» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації реалізовано для підконтрольного їм ТОВ «Газтранспроект» та в подальшому за ринковою ціною реалізовано промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 11.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015 та 18.03.2015 становить 10894,68 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в травні 2015 року, Іванов М.С. повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 14НГС-Ц-1 від 27.05.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс травня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 17 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 970 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 101 490 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 7КН-Ц-1 від 28.05.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс травня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 1 800 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 360 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 11 448 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 7Х-Ц-1 від 29.05.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс травня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 350 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 006 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 26 126 100 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Газтранспроект», в собі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 040515НГЦ від 29.05.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 570,2132 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 975 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 030515НГЦ від 29.05.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 18 988,617 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 975 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 7КН-Ц-1 від 28.05.2015 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора спільної діяльності Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 010515/ПГ від 29.05.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 126,624 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 300 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 7Х-Ц-1 від 29.05.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., укладено договір купівлі-продажу природного газу № 0529-15 від 29.05.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 372,164 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 005 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 27.05.2015, 28.05.2015 та 29.05.2015 становить 8167,74 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в червні 2015 року, Іванов М.С. повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 8НГ-Ц-1 від 16.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 700 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 460 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 3 822 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 15НГС-Ц-1 від 17.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 4 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 850 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 23 400 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 16НГС-Ц-1 від 17.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 250 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 850 грн. за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 7 312 500 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 9НГ-Ц-1 від 24.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 700 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 460 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 3 822 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 17НГС-Ц-1 від 25.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 1 250 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 850 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 7 312 500 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 18НГС-Ц-1 від 25.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 850 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 52 650 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 19НГС-Ц-1 від 25.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об’ємі 6 400 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 850 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 37 440 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 8КН-Ц-1 від 19.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 1 850 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 110 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 11 303 507,40 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 9КН-Ц-1 від 30.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 750 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 110 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 4 582 503 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 10КН-Ц-1 від 30.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об’ємі 1 150 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 110 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 7 026 504,60 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 8Х-Ц-1 від 18.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 300 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 110 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 26 273 017,20 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 9Х-Ц-1 від 26.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 1 200 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 900 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 7 080 004,80 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 10Х-Ц-1 від 26.06.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 3 000 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 5 900 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 17 700 012 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Газтранспроект», в собі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 040615НГЦ від 30.06.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 11 200 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 875 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 070615НГЦ від 30.06.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 7 902,413 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 875 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 050615НГЦ від 30.06.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 522,155 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 875 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 020715НГЦ від 24.06.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 560,186 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 875 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010715НГЦ від 24.06.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 4 943,928 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 875 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 040715НГЦ від 31.06.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 15 095,271 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 875 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 8КН-Ц-1 від 19.06.2015, № 9КН-Ц-1 від 30.06.2015 та № 10КН-Ц-1 від 30.06.2015 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора спільної діяльності Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 06-01/ПГ від 30.06.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 885 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 091,67 (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 06/ПГ від 30.06.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 400,003 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 091,67 (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0124/ПГ від 24.06.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 2 289,158 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 091,67 (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, на підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 8Х-Ц-1 від 18.06.2015, № 9Х-Ц-1 від 26.06.2015 та № 10Х-Ц-1 від 26.06.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 0630-15-1 від 30.06.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 486,999 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 916,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0630-15 від 30.06.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 3 720,579 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 916,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0724 від 24.06.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 314,816 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 4 916,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 16.06.2015, 17.06.2015, 18.06.2015, 19.06.2015, 24.06.2015, 25.06.2015, 26.06.2015 та 30.06.2015 становить 7819,02 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В липні 2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., всупереч рішенню Комітету управління спільною діяльністю, яке оформлено протоколом від 14.03.2011, без проведення аукціону та без надання копії аукціонних свідоцтв до ПАТ «Укргазвидобування», було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 050815НГЦ від 10.07.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 10 100 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010815НГЦ від 28.07.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 9 943,661 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 020815НГЦ від 28.07.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 561,160 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Іванов М.С. виконуючи свою частину злочинного плану та діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в липні 2015 року, повторно склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 11Х-Ц-1 від 10.07.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 3 060 396 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 12Х-Ц-1 від 28.07.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 3 900 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 23 871 088,80 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 11Х-Ц-1 від 10.07.2015 та № 12Х-Ц-1 від 28.07.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 1008-15 від 10.07.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 617,535 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0828-15 від 28.07.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 4 712,115 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 10.07.2015 та 28.07.2015 становить 7600,44 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В серпні 2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., всупереч рішенню Комітету управління спільною діяльністю, яке оформлено протоколом від 14.03.2011, без проведення аукціону та без надання копії аукціонних свідоцтв до ПАТ «Укргазвидобування», було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 020915НГЦ від 25.08.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 511,653 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 040915НГЦ від 14.08.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 9 134,902 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 010915НГЦ від 25.08.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 9 478,465 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в серпні 2015 року, Іванов М.С. склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 13Х-Ц-1 від 14.08.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 150 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 918 118,80 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 14Х-Ц-1 від 25.08.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 100 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 25 095 247,20 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовлених Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 13Х-Ц-1 від 14.08.2015 та № 14Х-Ц-1 від 25.08.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в собі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 0925-15 від 25.08.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 036,808 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 0914-14 від 14.08.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 182,252 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 14.08.2015 та 28.08.2015 становить 7856,43 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В вересні 2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., всупереч рішенню Комітета управління спільною діяльністю, яке оформлено протоколом від 14.03.2011, без проведення аукціону та без надання копії аукціонних свідоцтв до ПАТ «Укргазвидобування», було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 011015НГЦ від 25.09.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 12 423,279 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 041015НГЦ від 25.09.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 6 617 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 021015НГЦ від 25.09.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 504,778 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, в вересні 2015 року, діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем Іванов М.С. склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 15Х-Ц-1 від 25.09.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 300 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 120,79 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 26 319 405,60 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 15Х-Ц-1 від 25.09.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., було укладено договір купівлі-продажу природного газу № 1025-15 від 25.09.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 362,972 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 100,66 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 25.09.2015 становить 7777,23 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В жовтні 2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора Свіченка С.О., що діє від імені учасників договору про спільну діяльність № 265-12та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., всупереч рішенню Комітету управління спільною діяльністю, яке оформлено протоколом від 14.03.2011, без проведення аукціону та без надання копії аукціонних свідоцтв до ПАТ «Укргазвидобування», було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 011115НГЦ від 27.10.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 13 122,281 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 061,4 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 051115НГЦ від 27.10.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 466,582 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 433,33 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 041115НГЦ від 27.10.2015 за яким природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 1 523,714 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 5 433,33 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, діючи аналогічним чином та зловживаючи своїм службовим становищем, в жовтні 2015 року Іванов М.С. склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

– аукціонне свідоцтво № 16Х-Ц-1 від 27.10.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс листопада 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 4 100 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 720 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 27 552 000 грн. (з ПДВ);

– аукціонне свідоцтво № 17Х-Ц-1 від 27.10.2015, відповідно до якого Смаглюк Ю.М., як директор ТОВ «Газтранспроект», став переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс листопада 2015 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 60 від 04.02.2004, в об’ємі 40 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), за ціною 6 720 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних, на загальну суму 268 800 грн. (з ПДВ).

На підставі виготовленого Івановим М.С. завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв № 16Х-Ц-1 від 27.10.2015 та № 17Х-Ц-1 від 27.10.2015 між ТОВ «Фірма «ХАС», в особі директора спільної діяльності Кабаєва С.І., що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 60 від 04.02.2004 та ТОВ «Газтранспроект», в особі директора Смаглюка Ю.М., було укладено наступні договори:

– договір купівлі-продажу природного газу № 1127-15 від 27.10.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 48,769 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 720 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

– договір купівлі-продажу природного газу № 1128-15 від 27.10.2015 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об’ємі 5 021,212 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 6 720 грн. (з ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

В подальшому, від імені ТОВ «Газтранспроект» природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 – ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 27.10.2015 становить 8177,31 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м.куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м.куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м.куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по січень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій Онищенка О.Р. та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ «Укргазвидобування» у сумі 1 613 224 251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися в створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в складі злочинної організації Онищенко Олександр Романович вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Також своїми умисними діями, що виразилися у привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в складі злочинної організації Онищенко Олександр Романович вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Вина Онищенка О.Р. у створенні та керівництві злочинною організацією, а відповідно також у вчинених вказаною злочинною організацією злочинах, об’єктивно й переконливо підтверджується доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності до процедури, встановленої кримінальним процесуальним законом України, а саме наступним:

фактом участі Онищенка О.Р. протягом періоду діяльності злочинної організації у складі засновників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», де останній був основним бенефіціаром, що підтверджується матеріалами реєстраційних справ зазначених товариств;

договором купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Санрайз 2.15» від 04.09.2015, одна зі сторін якого (покупець), а саме компанія «Остексперт Лімітед» (Республіка Кіпр), що у свою чергу є одним із засновників підконтрольних злочинній організації суб’єктів господарювання – ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», представлена Кадировою І.П;

угодою, згідно якої Онищенко О.Р. надає позику Жванії Д.В. у розмірі 6,5 млн. дол. США, які повинні бути перераховані з рахунків компанії «Остексперт Лімітед» (Республіка Кіпр), що підтверджує контроль Онищенка О.Р. над останньою;

довіреністю від 17.04.2013, відповідно до якої компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД» (Республіка Кіпр) уповноважує Онищенка О.Р. бути довіреною особою компанії; у свою чергу останнє в лютому 2016 року придбало частки Онищенка О.Р., Постного В.М. та інших засновників у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатндарінвест»;

документом – Інструментом призначення номінального інвестора, складеного 21.07.2011 у м. Лімасол, Республіка Кіпр, згідно якого Онищенко О.Р. передає на зберігання номінальному інвестору – громадянці Греції А.Кореліду акції компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД»;

договором про управління майном від 17.11.2014, відповідно до якого Онищенко О.Р. передав у довірче управління компанії «Остексперт Лімітед» (Республіка Кіпр), представленій Кадировою І.П., належні йому частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших юридичних осіб;

договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» від 02.08.2016, відповідно до яких Онищенко О.Р. передав належні йому частки у статутному капіталі зазначених товариств на користь компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», фактичним бенефіціаром якої він є;

фактом розташування ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект» та їх працівників у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, інша частина якого використовується Онищенком О.Р. в якості депутатської приймальні та яке при вході до офісів зазначених товариств оснащене вивіскою «Приймальня народного депутата України Онищенка О.Р.»;

протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України Онищенка О.Р.» фактично знаходяться офіси підконтрольних Онищенку О.Р. суб’єктів господарювання – ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект»;

фактом належності зазначеного приміщення ТОВ «Майдан Плаза» і ТОВ «Капітал Девелопмент», співзасновником яких протягом періоду діяльності злочинної організації був Онищенко О.Р. та директором якого є близька особа останнього – Кадирова І.П.;

інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні Онищенку О.Р. суб’єкти господарювання – ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогазтрейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;

фактом залучення Свіченка С.О. до керівництва ТОВ «Надра Геоцентр», яке використовувалось у діяльності злочинної організації, безпосередньо Онищенком О.Р. що підтверджується показаннями останнього;

показаннями свідків Єрем’янця Б., Назаренка С. та інших, які пояснили, що всі питання стосовно придбання природного газу вирішували безпосередньо з Онищенком О.Р.;

матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких встановлено, що члени злочинної організації Постний В.М. і Гречанюк М.П. всі питання стосовно реалізації природного газу, а саме вибору контрагентів, визначення ціни, укладання договорів тощо погоджували безпосередньо з Онищенком О.Р.;

фактом безпосередньої підпорядкованості Онищенку О.Р. одного з основних учасників злочинної організації – Гречанюк М.П., яка прямо називає останнього своїм керівником, що підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

договором поручительства, згідно якого Онищенко О.Р. поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогазтрейд»;

показаннями свідків – номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб’єктів господарювання, які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов’язаних зі створенням фіктивних суб’єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;

висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними Онищенку О.Р. ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов’язаним суб’єктам господарювання – ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними Онищенку О.Р. ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов’язаним суб’єктам господарювання – ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

податковими накладними на реалізацію природного газу підконтрольними Онищенку О.Р. ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов’язаним суб’єктам господарювання – ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

фактом перерахування коштів, отриманих ТОВ «Газтранспроект» від реалізації природного газу, на користь Благодійного фонду Олександра Онищенка «Родина», що підтверджується виписками про рух коштів, вилученими в порядку тимчасового доступу в банківських установах.

Аналіз наведених доказів у їх сукупності підтверджує, що саме

Онищенко О.Р. створив і в подальшому здійснював керівництво злочинною організацією, що полягало у безпосередньому вчиненні останнім дій, спрямованих на управління її функціонуванням як стійкого об’єднання співучасників: забезпечення належного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, залучення нових учасників, розподіл між ними функціональних обов’язків, планування і координація злочинної діяльності, вжиття заходів щодо прикриття останньої.

Таким чином, є підстави вважати, що Онищенко О.Р. вчинив особливо тяжкі злочини (ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.2 ст.205 КК України), за які встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому відповідно до вимог ст. 183 КПК України щодо нього може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Більш м’які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи не забезпечать виконання Онищенком О.Р. процесуальних обов’язків та не нададуть можливості запобігти таким ризикам:

Онищенко О.Р. може вчинити інші кримінальні правопорушення, на що вказує систематичність вчинення ним злочинних діянь;

Онищенко О.Р. власноруч або використовуючи вплив на інших осіб може знищити або спотворити не виявлені на цей час речові докази у кримінальному провадженні, у тому числі документи щодо діяльності підконтрольних підприємств та проведення фіктивних аукціонів з продажу газу;

Онищенко О.Р. може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки його соціальні зв’язки та матеріальний стан, а також постійний виїзд за межі кордону України дають йому змогу переховуватися від слідства, що унеможливить проведення з ним слідчих дій;

Онищенко О.Р. незаконними способами через залякування може впливати на свідків, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, з метою схилення останніх до відмови давати показання чи давати неправдиві показання у кримінальному провадженні;

Онищенко О.Р. використовуючи надані йому владні повноваження, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч. 2 ст. 80 Конституції України, ч. І ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Відповідно до ч. 2 ст. 482 КПК України притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

На підставі ч. 4 ст. 482 КПК України особливості порядку притягнення народного депутата України до відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус народного депутата України». Регламентом Верховної Ради України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ураховуючи викладене, керуючись ч. 2 ст. 80 Конституції України, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України», ч. 2 ст. 482 КПК України, ст. 218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»,

ПРОШУ:

 1. Розглянути це подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Онищенка Олександра Романовича, 31 березня 1969 року народження, громадянина України, обраного народним депутатом України по виборчому округу №93 на позачергових виборах народних депутатів України, який набув повноважень народного депутата України Верховної Ради України VIII скликання 27 листопада 2014 року.
 2. Розглянути це подання і дати згоду на затримання та арешт народного депутата України Онищенка Олександра Романовича, 31 березня 1969 року народження, громадянина України, обраного народним депутатом України по виборчому округу №93 на позачергових виборах народних депутатів України, який набув повноважень народного депутата України Верховної Ради України VIII скликання 27 листопада 2014 року.

Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури державний радник юстиції 3 класу Н. Холодницький”.

Джерело: http://www.zakonoproekt.org.ua/ghpu-vneslo-do-vr-podannya-na-aresht-onyshhenka.aspx