Звіт про закупівлю космічних фото України у австрійців за 50 мільйонів у 2011 році
26.04.2016   //  

ЗВІТ про результати проведення процедури відкритих торгів

1/22 від  13.12.2011

 1. Замовник:

1.1. Найменування Міністерство екології та природних ресурсів України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37552996

1.3. Місцезнаходження м. Київ, вул. Урицького, 35, 03035

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail)   Іваненко Ігор Борисович, заступник директора Департаменту заповідної справи, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 804, (044) 206-25-88, (044) 206-31-19 ecoland@menr.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство екології та природних ресурсів України, 37552996

 1. Джерело фінансування закупівлі Державний бюджет України
 2. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування 72.20.3. Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп’ютерної техніки).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг

 1. Процедура закупівлі Відкриті торги
 2. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.menr.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України

10.10.2011 ″ВДЗ″ № 121/6 (567/6), оголошення № 184616

10.10.2011, код оголошення № 184616

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом)

18.10.2011 ″АРР″ № 42(64), оголошення 18797

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України

21.11.2011 ″ВДЗ″ № 139/8 (585/8), оголошення № 215886

21.11.2011, код оголошення 215886

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України

09.12.2011 “ВДЗ” № 147/5 (593/5) , оголошення № 236067

09.12.2011, код оголошення 236067

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом)

13.12.2011 ″АРР″ № 50(72), оголошення 22578

 1. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі 4 (чотири)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища “Природа”

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – Харківська Національна академія міського господарства

№ 92/3 від 17.11.2011 (09:20) – Austroplan Austrian Engineering GMBH

№ 93/4 від 17.11.2011 (9-25) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські космічні технології”

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  20588231

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – 02071151

№ 92/3 від 17.11.2011 (09:20) – FN 196696 i

№ 93/4 від 17.11.2011 (9-25) – 37634193

6.4. Місцезнаходження:

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корп. 4/1

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

№ 92/3 від 17.11.2011 (09:20) – Unterthalhm Strasse, 2, 4694 Ohlsdorf, Austria

№ 93/4 від 17.11.2011 (9-25) – 01021, м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 13, оф. 25

 1. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 17.11.2011, 09-30

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 17.11.2011, 11-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 4 (чотири)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) не передбачено

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища “Природа” – 50 500 000,0 грн. (з ПДВ),  умови оплати – аванс 30%, безкоштовний авторський супровід 9 місяців;

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – Харківська Національна академія міського господарства – 250 000,0 грн. (з ПДВ), умови оплати – аванс 30%, безкоштовний авторський супровід 36 місяців;

№ 92/3 від 17.11.2011 (09:20) – Austroplan Austrian Engineering GMBH – 49 380 000,0 грн. (з ПДВ), умови оплати – аванс 30%, безкоштовний авторський супровід 24 місяця;

№ 93/4 від 17.11.2011 (9-25) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські космічні технології” – 49 750 000,0 грн. (з ПДВ), умови оплати – аванс 30%, безкоштовний авторський супровід  18 місяців.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища “Природа” – відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме: строк безкоштовного авторського супроводу менше ніж вимагав замовник

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – Харківська Національна академія міського господарства – відповідно до абз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;

– відповідно до абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, а саме: відсутні копії актів здавання-приймання наданих послуг;

– відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, а саме: відсутня копія Статуту, відсутня довідка, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, відсутня довідка, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, відсутня копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору;

відповідно до п. 3 ч.1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме: відсутні документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції, відсутні розрахунок вартості пропозиції та істотні умови договору.

 1. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  49 380 000,0 грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів   49 750 000,0 грн. з ПДВ;

номер № 92/3 від 17.11.2011 (09:20)  та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів         49 380 000,0  грн. з ПДВ

словами сорок дев’ять мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 коп

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 21.11.2011

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові «Austroplan Austrian Engineering GMBH»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер FN 196696 i

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс Unterthalhm Strasse, 2, 4694 Ohlsdorf, Austria, телефон +43 1 89189254, телефакс +43 1 89189299

 1. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна

09.12.2011 – 49 380 000,0  грн. (сорок дев’ять мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ

 1. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце)
 2. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення

12.2. Причини

 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища “Природа”

№ 92/3 від 17.11.2011 (09:20) – Austroplan Austrian Engineering GMBH

№ 93/4 від 17.11.2011 (9-25) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські космічні технології”

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – Харківська Національна академія міського господарства – відповідно до абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, а саме: відсутні копії актів здавання-приймання наданих послуг;

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону

№ 90/1 від 17.11.2011 (09:00) –  Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища “Природа”

№ 92/3 від 17.11.2011 (09:20) – Austroplan Austrian Engineering GMBH

№ 93/4 від 17.11.2011 (9-25) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські космічні технології”

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника

№ 91/2 від 17.11.2011 (09:05) – Харківська Національна академія міського господарства – відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” – наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, а саме: відсутня копія Статуту, відсутня довідка, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, відсутня довідка, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, відсутня копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору.

 1. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури)

– критеріями порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі були ціна,  умови оплати та безкоштовний авторський супровід;

– на засіданні Комітету з конкурсних торгів від 03.11.2011 (протокол № 18) було прийнято рішення про перенесення строку подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів на 17.11.2011

– Харківській Національній академії міського господарства було відмовлено в  участі у процедурі закупівлі, а його пропозиція конкурсних торгів була відхилена відповідно до:

– пункту 2 частини 2 статті 17  Закону України «Про здійснення державних закупівель» (відсутня копія Статуту);

– пункту 5 частини 1 статті 17  Закону України «Про здійснення державних закупівель» (відсутня довідка, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку);

– пункту 2 частини 1 статті 17  Закону України «Про здійснення державних закупівель» (відсутня довідка, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення);

– пункту 7 частини 1 статті 17  Закону України «Про здійснення державних закупівель» (відсутня копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору).

 1. Склад комітету з конкурсних торгів (наказ Мінприроди України від 29.11.2011 № 494)

  № п/п

ПІБ Посада
1. Мормуль

Дмитро Дмитрович

 

Заступник Міністра – керівник апарату – голова Комітету з конкурсних торгів
2. Ярова

Євдокія Василівна

 

директор Департаменту економіки та фінансів – заступник голови Комітету з конкурсних торгів
3. Соколов

Олександр Леонідович

 

директор Департаменту екологічної безпеки – заступник голови Комітету з конкурсних торгів
4. Роменський

Дмитро Володимирович

 

директор Юридичного департаменту
5. Канцурак

Віктор Васильович

 

директор Департаменту заповідної справи
6. Мовчан

Микола Михайлович

заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

 

7. Бучко

Володимир Анатолійович

 

заступник директора Юридичного департаменту – начальник відділу правового забезпечення
8. Ляхович

Володимир Сергійович

начальник Управління майном, охорони праці, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
9. Аверін

Дмитро Геннадійович

 

начальник Управління державного екологічного моніторингу
10. Митропан

Олександр Васильович

 

заступник директора Департаменту економіки і фінансів – начальник відділу методології та економіки природокористування
11. Руренко

Світлана Анатоліївна

 

начальник Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер
12. Пермякова

Тетяна Володимирівна

завідувач Сектору тендерних процедур – секретар Комітету з конкурсних торгів

 

Заступник Міністра – керівник апарату –голова Комітету з конкурсних торгів   Д.Д.Мормуль