Для перепису населення, перенесеного на після виборів, замовили бланки на 110 мільйонів
11.09.2012   //   118 Переглядів

Державна служба статистики України 3 вересня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Укрспецполіграфія» на виготовлення переписного інструментарію для Всеукраїнського перепису населення вартістю 110,28 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Переписні листи у кількості 60,91 млн штук замовлено по 1,26 грн./од. Форму 1 «Список проживаючих у приміщенні членів домогосподарства та їх житлові умови» виготовлять у кількості 25,06 млн шт. по 60 коп/од. Для тимчасового переписного персоналу замовлено 237 тисяч бланків посвідчень в комплекті з пластиковим утримувачем та стрічкою по 6,30 грн.

Ці та інші бланки (весь перелік нижче) потрібно виготовити до кінця року.

Уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом його було перенесено на грудень 2012 року, а на початку цього року віце-прем’єр Сергій Тигипко повідомив про перенесення перепису на 2013 рік.

У світовій практиці переписи населення проводять приблизно кожні 10 років. Перший і поки останній перепис у незалежній Україні було проведено в 2001 році, згідно якого чисельність населення України становила 48,457 млн. осіб. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році, тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн. осіб.

За даними Державної служби статистики чисельність населення України на 1 січня 2012 року склала 45,63 млн. осіб.

Форма 10 «Супровідний лист» 747 150 0,60
Форма 1 «Список проживаючих у приміщенні членів домогосподарства та їх житлові умови» 25 055 400 0,60
Форма 2С «Переписний лист» 60 914 200 1,26
Форма 3 «Переписні документи на приміщення (обкладинка)» 25 046 450 0,36
Інструкція щодо проведення Всеукраїнського перепису населення та заповнення переписної документації 381 410 4,80
Инструкция о проведении Всеукраинской переписи населения и заполнении переписной документации 93 390 4,80
Форма 4 «Контрольний бланк» 2 888 480 0,18
Форма 4 «Контрольный бланк» 709 030 0,18
Форма 5 «Довідка про проходження Всеукраїнського перепису населення» 5 393 090 0,12
Форма 5 «Справка о прохождении Всеукраинской переписи населения» 1 376 920 0,12
Форма 6-міська «Зведена відомість по лічильній дільниці в міських поселеннях» 1 186 080 0,36
Форма 6-городская «Сводная ведомость по счетному участку в городских поселениях» 334 780 0,36
Форма 6-сільська «Зведена відомість по лічильній дільниці в сільській місцевості» 956 750 0,36
Форма 6-сельская «Сводная ведомость по счетному участку в сельской местности» 193 380 0,36
Додаток до форми 6 міська/сільська «Виписка з переписних листів даних про осіб, що не вміють читати та писати, у віці 9-49 років» 1 132 160 0,18
Приложение к форме 6 городская/сельская «Выписка из переписных листов данных о лицах, которые не умеют читать и писать, в возрасте 9-49 лет» 277 850 0,18
Форма 7-міська/сільська «Зведена відомість по інструкторській дільниці» 203 690 0,36
Форма 7-городская/сельская «Сводная ведомость по инструкторскому участку» 49 700 0,36
Форма 8-міська/сільська «Зведена відомість по переписному відділу» 61 950 0,36
Форма 8-городская/сельская «Сводная ведомость по переписному отделу» 14 850 0,36
Додаток до форми 8-міська/сільська «Кількість записаних до переписних листів по окремих населених пунктах» 61 900 0,18
Приложение к форме 8-городская/сельская «Количество записанных в переписные листы по отдельным населенным пунктам» 14 840 0,18
Форма 9-міська/сільська «Зведена відомість по району (місту)» 21 300 0,36
Форма 11-міська «Записна книжка обліковця в міських поселеннях» 279 790 2,16
Форма 11-городская «Записная книжка счетчика в городских поселениях» 80 970 2,16
Форма 11-сільська «Записна книжка обліковця в сільській місцевості» 217 160 2,16
Форма 11-сельская «Записная книжка счетчика в сельской местности» 41 270 2,16
Вкладний лист у записну книжку обліковця в міських поселеннях – форма 11-міська, таблиця 1 279 790 0,18
Вкладной лист в записную книжку счетчика в городских поселениях –форма 11-городская, таблица 1 80 970 0,18
Вкладний лист у записну книжку обліковця в міських поселеннях – форма 11-міська, таблиця 2 279 790 0,18
Вкладной лист в записную книжку счетчика в городских поселениях –форма 11-городская, таблица 2 80 970 0,18
Вкладний лист у записну книжку обліковця в сільській місцевості – форма 11-сільська, таблиця 2 217 160 0,18
Вкладной лист в записную книжку счетчика в сельской местности – форма 11-сельская, таблица 2 41 270 0,18
Форма 12-міська «Записна книжка інструктора-контролера в міських поселеннях» 90 300 1,20
Форма 12-городская «Записная книжка инструктора-контролера в городских поселениях» 24 270 1,20
Форма 12-сільська «Записна книжка інструктора-контролера в сільській місцевості» 79 880 1,68
Форма 12-сельская «Записная книжка инструктора-контролера в сельской местности» 16 320 1,68
Вкладний лист у записну книжку інструктора-контролера в сільській місцевості – форма 12-сільська, таблиця 2 79 880 0,18
Вкладной лист в записную книжку инструктора-контролера в сельской местности – форма 12-сельская, таблица 2 16 320 0,18
Форма 13 «Обов’язки завідувача переписним відділом і його помічника» 30 180 0,18
Форма 13 «Обязанности заведующего переписным отделом и его помощника» 7 220 0,18
Форма 14 «Звіт інструктора-контролера» 121 380 0,18
Форма 14 «Отчет инструктора-контролера» 29 650 0,18
Форма 15 «Звіт завідувача переписним відділом, керівника відокремленого структурного підрозділу органів державної статистики в районі (місті)» 39 950 0,18
Картка з переліком джерел засобів існування 853 160 0,12
Карточка с перечнем источников средств к существованию 209 410 0,12
Лист-звернення до респондентів 1 998 870 0,12
Письмо-обращение к респондентам 512 030 0,12
Ярлик до портфеля 561 600 0,12
Вказівки щодо складання організаційного плану проведення Всеукраїнського перепису населення відокремленими структурними підрозділами органів державної статистики в районах (містах) 5 960 2,40
Таблиця 1-орг-район «Склад основного переписного відділу міських поселень» 23 540 0,18
Додаток до таблиці 1-орг-район «Склад основної інструкторської і лічильних дільниць міських поселень» 161 070 0,18
Таблиця 2-орг-район «Переписне районування міських поселень» 11 060 0,18
Таблиця 3-орг-район «Склад основного переписного відділу, основних інструкторських і лічильних дільниць сільської місцевості» 51 320 0,18
Додаток до таблиці 3-орг-район «Список дрібних населених пунктів і окремо розташованих будинків, що відносяться до основних населених пунктів» 50 860 0,18
Таблиця 4-орг-район «Переписне районування сільської місцевості» 8 150 0,18
Таблиця 5-орг-район «Список установ із рухомим складом населення та інституційних установ» 11 670 0,18
Таблиця 6-орг-район «Чисельність тимчасового переписного персоналу» 8 270 0,18
Вказівки щодо складання зведених організаційних планів проведення Всеукраїнського перепису населення головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінням статистики у м. Севастополі 540 1,20
Таблиця 1-орг «Зведені дані організаційного плану проведення перепису населення» 875 0,18
Таблиця 2-орг «Переписне районування міських поселень» 1 360 0,18
Таблиця 3-орг «Переписне районування сільської місцевості» 790 0,18
Таблиця 4-орг «Кількість переписних дільниць в установах із рухомим складом населення та інституційних установах» 1 040 0,18
Таблиця 5-орг «Чисельність тимчасового переписного персоналу» 950 0,18
Бланк посвідчення для тимчасового переписного персоналу, який залучається до проведення Всеукраїнського перепису населення, в комплекті з пластиковим утримувачем та стрічкою 237 000 6,30