Обгрунтування закупки Юракадемією Ківалова послуг з навачання в Англійському ВНЗ
07.12.2011   //  

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний університет «Одеська юридична академія»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20933314.

1.3. Місцезнаходження: Одеська область, місто Одеса, Фонтанська дорога, 23, 65009.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, email): Крикливий Микола Федорович – голова комітету з конкурсних торгів, Одеська область, місто Одеса, Фонтанська дорога, 23, 65009; тел./факс (0482) 34 08 30; (048)719 88 04, kryklyvyy@onua.edu.ua

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 37536162.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09 листопада 2011 року

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги у сфері вищої освіти ДК 016- 80.30.1 (послуги у сфері вищої освіти)

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: послуги у сфері вищої освіти ДК 016- 80.30.1 (послуги у сфері вищої освіти)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Великобританія, Бакінгем, вул. Хьюнтер, MK18 1EG,

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень 2012 року – квітень 2013 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:

Університет Бакінгема, Великобританія.

4.2. Ідентифікаційний код:

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: Великобританія, Бакінгем, вул. Хьюнтер, MK18 1EG, тел. 00441280814080

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Національний університет «Одеська юридична академія» (надалі – НУ «ОЮА» або «Університет») є провідним вищим навчальним закладом України, в якому здобувають якісну і ґрунтовну вищу освіту близько шістнадцяти тисяч студентів з усіх регіонів України. Замовниками на підготовку висококваліфікованих кадрів в Університеті є Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Верховний Суд України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна судова адміністрація України, Служба безпеки України, Головне управління державної служби України, Пенсійний фонд України, інші міністерства та відомства, місцеві органи виконавчої влади, правоохоронні органи, а також органи місцевого самоврядування з усієї України, що дає змогу зробити висновок про високий професійний рівень підготовлених фахівців юридичної справи та їх потребу на ринку праці. З кожним днем поліпшується ресурсний потенціал Університету, постійно розвивається і покращується матеріально-технічна база і розгалужується її структура.

Сьогодні Університет налічує шістнадцять відокремлених структурних підрозділів, розташованих поза межами міста Одеса, що надає можливість зробити якісну вищу освіту більш близькою і доступною для віддалених районів та залучити до її здобуття якомога більшої кількості молодих людей з різних куточків України.

Національний університет «Одеська юридична академія» як провідний вищий навчальний заклад України веде активну міжнародну співпрацю з провідними вищи навчальними закладами та науковими установами за кордоном. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 ”Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установ за кордоном” від 16 травня 2011р. № 546 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” та на підставі рішень (протоколи № 1 від 27.07.2011 р. та №2-3 від 12.08.2011р.) Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установ за кордоном було затверджено списки студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на навчання та проходження стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №991 від 25.08. 2011 року «Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади було затверджено списки студентів, аспірантів і науково – педагогічних працівників, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на навчання та проходження стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах.

У вищевказаних списках зазначена студентка Національного університету «Одеська юридична академія» Лакарова Ганна Андріївна.

У вищевказаному Наказі було визначено розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня за бюджетною програмою 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» вищі навчальні заклади України серед яких є Національний університет ”Одеська юридична академія ”, який відповідно до вищевказаного Наказу має здійснити відповідно до законодавства заходи щодо перерахунку коштів за освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами, та витрати, пов’язані з проживанням і харчуванням студентів,на наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються до закордонних вищих навчальних закладів.

Враховуючи відсутність конкуренції на основі вищевказаних нормативно – правих актів та керуючись чинним законодавством у сфері державних закупівель Національний університет «Одеська юридична академія» застосовує процедуру закупівлі у одного учасника на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

 

7. Перелік документів, що  наявність умов застосування процедури закупівлі:

1. Копія наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 991 від 25.08. 2011 року “Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади”- 5арк., 1прим.

2. Копія  Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1121 від 27.09. 2011 року – 6 арк. 1 прим.

3. Копія листа Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 09.08.2011 №1/9-601”Щодо кандидатур на навчання у провідних вищих навчальних закладах за кордоном”-1арк. 1 прим.

5. Копія листа Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 16.08.2011 №1/11-7812”Щодо кандидатур на навчання у провідних вищих навчальних закладах за кордоном”-1арк. 1 прим.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                     М.Ф. Крикливий