Опитувальний аркуш конструкторського бюро, направлений постачальникам автівок
20.10.2011   //   209 Переглядів

Шановні  Панове!

ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» у цей час здійснює вибір Постачальників необхідної нам продукції (послуги): легковий автомобіль Audi A6 2.8 FSI quattro – 1 шт. або еквівалент.

(найменування, тип, марка, типорозмір, клас і т.д.)

з метою можливого встановлення з ними довгострокових господарських зв’язків.

Продукція повинна відповідати технічним умовам (позначення нормативного документа) і наступним додатковим вимогам: сертифікату відповідальності та паспорту якості (додаткові вимоги, що не втримуються в нормативній і технічній документації).

Планований період поставок становить _1 років (рік), при їхньому щорічному обсязі _1 шт.(конкретне числове значення із вказівкою розмірності: штуки, маса, обсяг і т.д.).

З огляду на високі вимоги до якості й надійності авіаційної техніки, що випускає (ремонтується) нашим підприємством, нас цікавить інформація про технічні можливості Вашого підприємства, у тому числі – по забезпеченню стабільності якості продукції, що постачається.

Діюча на нашому підприємстві система якості, заснована на міжнародних стандартах ISO 9001:2008, EN 9100, EN 9110; Авіаційних правил частина 21; авіаційних правил частина 145, ФАП-145, передбачає обов’язкове ознайомлення з передбачуваним постачальником і його системою якості.

У зв’язку із цим, прошу фахівців Вашого підприємства відповісти на питання прикладеного «Опитного аркуша» і направити відповіді в нашу адресу.

На підставі цієї документації наше підприємство буде планувати закупівлю продукції, що випускається Вами, і подальше співробітництво на основі довгострокового контракту.

ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ

ДЛЯ ОЦІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА (ПІДРЯДНИКА)

1 ДАНІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Інформація щодо організації

1.2 Адреса

1.2.1 Вище керівництво

1.2.2 Інші керівники

2 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Вказати області основної ділової діяльності

2.2 ДОСВІД

Строк діяльності в даній сфері

Якщо у вас договір із субпідрядником, як довго ви є субпідрядником?

 

2.3 ПРОДУКЦІЯ

Вказати основну продукцію або послуги організації

Чи описана ваша продукція або послуги в каталозі або документах?

Застраховано вашу фірму, наприклад, проти втрати матеріалу?

(гарантія, наявні запаси)

 

2.4 ПРОЕКТИ

Вказати наявність яких-небудь майбутніх проектів, створення нової продукції

або послуг (якщо так, назвати їх)

 

2.5 ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність Сфера діяльності організації Сфера діяльності субпідрядника Якщо так, Вказати назви фірм субпідрядників
ТАК НІ ТАК НІ
Проектування          
Маркетинг          
Виробництво          
Постачальник          
Методи          
Поточний контроль          
Кінцевий контроль          
Відправлення          
Транспортування          
Установка          
Випробування

після установки

         
Супровід

продукції (після продажне)

         

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Вказати наявність загальної організаційної структури організації

Прикладіть загальну організаційну структуру організації до запитальника (уточнити положення кожного підрозділу підприємства)

Функція й відповідальність (повноваження)
Назва Функція № телефону й Email
     
     
     

3.1 ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

Загальна чисельність штату співробітників організації.

 

3.1.1 Розподіл співробітників у кожному підрозділі

Підрозділ Персонал,

кількість   осіб!

Адміністрація  
Маркетинг  
Проектування /розвиток  
Методи  
Виробництво  
Забезпечення  
Ділова діяльність (обслуговування замовника)  
Матеріально-технічне забезпечення  
Служба якості  
Інші  

3.1.2 Організація роботи

Вказати робочий час організації

Описати організацію виробничого підрозділу

 

3.2 ФІРМОВІ Й РОБОЧІ ОБ’ЄДНАННЯ

3.2.1 Службові приміщення

Вказати їхню відповідність положенням про приміщення

Вказати правильність устаткування приміщень

 

3.2.2 Цех/ангар

Вказати відповідність площ цеху своєму призначенню

Вказати наявність системи безпеки в цеху

3.2.3 Склад, Комори, СГД

Вказати наявність постійної перевірки запасів, що зберігаються

Вказати наявність у письмовому виді процедур по зберіганню

Вказати наявність системи класифікації матеріалу

3.2.4 Інше

Вказати наявність приміщень для зберігання

Чи підтримується в них постійне навколишнє середовище?

 

3.3 КЕРУВАННЯ ПОВІРКОЮ УСТАТКУВАННЯ Й ВИПРОБУВАННЯ

Вказати наявність високотехнологічних вимірювального встаткування

(якщо так, дати опис)

 

Чи зберігається воно при постійному навколишнім середовищі?

 

3.4 ВЕРСТАТИ Й ІНСТРУМЕНТИ

Вказати наявність високотехнологічних верстатів (якщо так, дати опис)

Вказати наявність вільного доступу до інструментів.

Чи є верстати власністю організації?

Вказати наявність проведеного корегувального або превентивного технічного обслуговування на цих верстатах (якщо так, перелічити)

Вказати чи планується збільшення капіталовкладень на засоби виробництва (приклад останнього капіталовкладення)

Чи часто модифікуються засоби виробництва організації?

3.5 НАЗЕМНЕ ВСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вказати наявність підходящого наземного встаткування для обслуговування

 

3.6 ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

Вказати наявність задовільного техобслуговування потужностей

Організації

Вказати наявність політики техобслуговування відносно потужностей

організації, включаючи встаткування й інструменти

3.7 ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ Й РОЗВИТКУ

Вказати наявність у компанії програмного забезпечення комп’ютерного проектування й технології (якщо так, дати опис)

Чи плануються незабаром капіталовкладення на програмне забезпечення комп’ютерного проектування? (якщо так, Вказати)

 

3.8 ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Вказати наявність програмного забезпечення керування виробництвом

(якщо так, Вказати яке)

Чи проводиться відповідний моніторинг з метою усунення всіх проблем?

 

3.9 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чи здійснюється належне керування рухом продукції?

Чи є свої засоби транспортування або ж для транспортування спеціального устаткування або ж вони залучаються з інших організацій?

Вказати пристрої, використовувані для усунення можливості погіршення характеристик матеріалу

 

3.10 ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

3.10.1 Комплектування особовим складом

Персонал організації атестований?

Чи здійснюється наймання робітників субпідрядника? Вказати % за минулий рік

Чи здійснюється наймання сезонних робітників? Вказати % за літо минулого року

3.10.2 Навчання працівників

Вказати наявність внутрішньої системи навчання працівників

Назвати політику в області навчання.

Чи є навчання тільки теоретичним?

Чи займаються працівники гарантією якості після спеціального навчання?

(якщо так, яким образом?)

Чи одержують працівники, що пройшли курс навчання, сертифікат, що підтверджує їхньої можливості?

4 ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

І КВАЛІФІКАЦІЯ

4.1 КВАЛІФІКАЦІЙНА СЕРТИФІКАЦІЯ Й СХВАЛЕННЯ

Прохання прикласти до даного запитальника сертифікат, схвалення, отримані фірмою.

4.1.1 Організація

Список отриманих схвалень/сертифікації (EASA, ISO, IAC, …)

Чи планується одержання подальших схвалень? (якщо так, назвати)

Чи здійснюється зараз який-небудь процес схвалення?

(для нової сертифікації)

4.1.2 Зовнішні аудити системи якості

Незалежними організаціями:

Основними замовниками:

4.1.3 Продукція

Вказати відповідність продукції міжнародним стандартам по якості

 

4.2 КЕРУВАННЯ Й ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Вказати наявність в організації виконаного в письмовому виді довідника по якості й/або посібника зі специфікацій і/або іншого посібника.

Чи проводилися вже аудити на Вашій фірмі?

4.2.1 Внутрішній аудит

Чи проводяться внутрішні аудити?

Аудити реалізуються внутрішніми аудиторами на фірмі чи незалежній організації? (Вказати прізвище й ініціали внутрішнього аудитора організації або незалежної організації)

4.2.2 Аудити постачальника

Чи проводяться аудити постачальника?

Чи реалізуються аудити на фірмі постачальника аудиторами або незалежною організацією або Вашою фірмою? (Вказати прізвище й ініціали аудитора постачальника або незалежної організації)

Чи має аудитор з іншої організації доступ в усі відділи постачальників Вашої організації.

 

5. ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

5.1 ПРИМІЩЕННЯ

Вказати плани приміщень і різних установок

Чи виконують приміщення свої функції?

Чи є приміщення власністю організації?

Вказати можливість розширення приміщень організації»

Вказати наявність поблизу аеропорту (Вказати відстань).