Чому будувати доступні котеджі для донецьких громадян буде “Офір”
20.09.2011   //   147 Переглядів

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Донецької облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25604868

1.3. Місцезнаходження: Донецька обл., м.Донецьк, вул.50-річчя СРСР, 149, 3-й поверх, кімната №3, 83015

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

1.4.1. П.І.Б.: Захаров Сергій Віталійович

1.4.2. посада: голова Фонду

1.4.3. адреса: 83015, м.Донецьк, вул.50-річчя СРСР, 149, 3-й поверх, кімната №3

1.4.4. телефон: (062) 335-19-98

1.4.4. факс: (062) 335-19-98

1.4.5. e-mail: pigk@mail.ru

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Донецька обласна державна адміністраціяї, код за ЄДРПОУ 00022473

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 11 липня 2011 року

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет і кошти учасників – індивідуальних забудовників

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: «Пілотний проект будівництва індивідуального доступного житла в с.м.т.Старобешеве Старобешівського району Донецької області. Індивідуальні житлові будинки»

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: індивідуальне житлове  будівництво

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: с.м.т.Старобешево Старобешівського району Донецької області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до кінця грудня 2012 року

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Приватне підприємство «Будівельна компанія «ОФІР»

4.2. Ідентифікаційний код: 22001069

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: Донецька обл., м.Донецьк, вул.Степногірська, 19, 83032, телефон (062) 345-08-14, телефакс (062) 345-08-13

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до Указу Президента України від 08.09.2010 р. № 895/2010 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки» та розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 26.01.2011 р. № 30 «Про реалізацію пілотних проектів будівництва доступного житла» у 2011 році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також власних коштів фізичних осіб-учасників проекту запланована реалізація пілотного проекту будівництва індивідуального доступного житла в с.м.т.Старобешево Старобешівського району Донецької області. Загальна сума цього проекту складає 31269102,00 грн. Виділення коштів для фінансування проекту з державного бюджету передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. №595 «Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів», з місцевого бюджету – рішенням сесії Старобешівської районної ради від 30.12.2010 р. №6/3-64, а від фізичних осіб-учасників проекту – «Положенням про реалізацію пілотних проектів будівництва доступного житла «Будуємо разом», затвердженим розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 26.01.2011 № 30.

Зазначений проект передбачає будівництво індивідуального доступного житла садибного типу з вирішенням інженерно-транспортної та інженерно-комунальної інфраструктури, забезпеченням комплексного благоустрою території.

Дані роботи мають важливе соціальне значення, оскільки спрямовані на підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що мешкають на території Донецької області, зняття соціальної напруги по вирішенню житлових проблем населення, забезпечення сучасним житлом на пільгових умовах молодих спеціалістів, покращення демографічної ситуації.

На стадії підготовки до реалізації зазначеного проекту була проведена нарада за участю представників облдержадміністрації та фізичних осіб-учасників проекту (індивідуальні забудовники), на якій для будівництва індивідуального житла була обрана запатентована сучасна енергозберігаюча панельна технологія WKS Knauf компанії «БР Україна».

Станом на цей час здійснені наступні заходи:

  • рішенням Старобешівської районної ради в постійне користування Фонду під забудову виділена ділянка землі в розмірі 9 га;
  • укладені договори з 20 індивідуальними забудовниками на участь у проекті;
  • підготовлені робочі проекти на будівництво індивідуального доступного житла в с.м.т.Старобешево Старобешівського району Донецької області, які вже пройшли комплексну державну експертизу в Укрдержбудекспертизі та отримали позитивний висновок.

Оголошення відкритих торгів дозволить розпочати виконання закупівлі не раніше початку вересня 2011 року. В той же час, введення в експлуатацію житла і передача його індивідуальним забудовникам має відбутися в грудні 2011 року. Враховуючи викладене та приймаючи до уваги значний обсяг робіт (будівництво понад 20 будинків), які необхідно виконати до кінця 2011 року, розпочинання закупівлі має відбутись вже у липні 2011 року.

Таким чином у зв’язку з особливими соціальними обставинами, які непідконтрольні замовнику, виникла термінова потреба в здійсненні закупівлі «Пілотний проект будівництва індивідуального доступного житла в с.м.т.Старобешеве Старобешівського району Донецької області. Індивідуальні житлові будинки».

Виконавцем запланованих робіт обране ПП «Будівельна компанія «ОФІР», яке є ексклюзивним партнером компаній «БР Україна» (власник патенту) та «ВКС Донбас» (ексклюзивний представник цієї компанії в Донецькій області) з монтажу та будівництва будинків за технологією WKS. Крім того, дане підприємство має необхідні для виконання даної закупівлі обладнання та матеріально-технічну базу, працівників відповідної кваліфікації, а також достатню фінансову спроможність і досвід виконання аналогічних договорів.

З урахуванням цього факту, вважається за доцільне в якості виконавця робіт з реалізації пілотного проекту будівництва індивідуального доступного житла в с.м.т.Старобешево Старобешівського району Донецької області обрати саме ПП «Будівельна компанія «ОФІР» оскільки це дозволить забезпечити виконання закупівлі в найкоротшій термін з гарантованою високою якістю її результатів та високою ефективністю використання державних коштів.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

7.1. Копія одного з договорів, укладених між Обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Донецької облдержадміністрації та індивідуальним забудовником

 

Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує обгрунтування:

Голова Фонду                                                                                                                    С.В.Захаров