Як в МінАПП обгрунтовують необхідінсть заплатити 79 мільйонів за компютерну програму
09.09.2011   //  

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування – Міністерство аграрної політики та продовольства України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37471967

1.3. Місцезнаходження – м. Київ, вул. Хрещатик, 24

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail) – Безуглий Микола Дмитрович – (044) 226-31-40, 226-24-44

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) – Міністерство аграрної політики та продовольства України – 37471967

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника – 12.08.2011 р.

2. Джерело фінансування закупівлі – кошти державного бюджету України

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі – 30.02.1 Устаткування для автоматичного оброблення інформації

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг – 1 програмно-апаратний комплекс (розроблення і впровадження комплексної інформаційної системи міністерства)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – м. Київ,                            вул. Хрещатик, 24

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – з 01.04.2011 р. по 30.12.2011 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Електронний світ України»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер – 35332120

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс – 01031, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф. 62

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

З метою виконання заходів програми “Розробка та  впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства  аграрної  політики та продовольства України”, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 269 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення і впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства аграрної політики та продовольства” та вивчення ринку щодо можливих виконавців цієї програми, Міністерство аграрної політики та продовольства України, як відповідальний за створення  комплексної інформаційної системи (надалі – КІС), провело цільові дослідження та вивчення найкращих систем, призначених для вирішення подібних задач.

Враховуючи специфіку послуг було зроблено висновок, що інформаційні системи іноземних виробників не можуть бути використані без значного дороблення, а розробка технічного проекту КІС та впровадження відповідних її елементів потребує адаптації існуючих систем до умов використання в Україні.

Були розглянути роботи, які виконувалися вітчизняними виробниками, а саме:

–                   розробка і впровадження автоматизованої системи бюджетного фінансування в розрізі регіонів та в цілому по установах, підвідомчих Міністерству аграрної політики та продовольства України;

–                   розроблення та впровадження програм комп’ютерної підтримки фактичного фінансування за основними бюджетними програмами в розрізі напрямків державної підтримки регіонів;

–                   впровадження системи звітності державних підприємств та узагальнення її департаментами та управліннями Міністерства аграрної політики та продовольства України;

–                   розроблення та впровадження програм аналізу діяльності бюджетних організацій та формування довідок використання бюджетних коштів.

З’ясовано, що ці розробки можуть бути використані тільки як складові частини КІС при виконанні умов системної інтеграції і адаптації. Як цілісна КІС, виходячи з вимог проектування і системного підходу, не можуть розглядатись.

При побудові КІС необхідно опрацювати питання зі створення:

– системи уніфікованого електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, кадрового обліку та управління взаємодією центрального апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України та державних підприємств, що знаходяться в управлінні Міністерства;

– системи архіву електронних документів;

– інформаційного сховища з питань функціонування та розвитку галузей Міністерства аграрної політики та продовольства України;

–          інформаційного робочого місця керівника (різного рівня), як інструменту повсякденної роботи та системи прийняття рішень з питань АПК;

–          автоматизованої інформаційно-довідкової системи централізованого зберігання та колективного використання даних;

–          технології інформаційної взаємодії між інформаційними системами та іншими програмно-технічними комплексами, що знаходяться в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства України;

–          автоматизованої системи «Електронний паспорт галузі»;

–          програмно-апаратного комплексу подачі періодичної електронної звітності суб’єктами господарювання, які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України з використанням криптографічного захисту та застосуванням засобів електронного цифрового підпису (Інтернет-портал «АгроЗвіт»);

–          веб-порталу, що містить довідкову інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України;

–          інформаційно-аналітичної системи статистичних та аналітичних довідок;

–          інформаційно-аналітичної системи моніторингу дозвільних документів у сільськогосподарській галузі;

–          оперативної відео-телекомунікаційної системи засідань та конференцій (центральний – обласний рівень).

Виходячи з вищенаведеного та враховуючи те, що зазначений захід відноситься до технічних послуг національного масштабу, Міністерство агарної політики та продовольства України обирає єдиним можливим виконавцем ТОВ «Електронний світ України». Доцільність такого вибору обумовлена можливістю вирішення комплексного рішення КІС Міністерства агарної політики та продовольства України та впровадження її в найкоротші терміни.

ТОВ «Електронний світ України», має відповідний досвід в створенні інформаційних систем, а саме: Мінпраці, Державної податкової Адміністрації України, Державної митної служби України, Пенсійному фонді України, Державної служби зайнятості України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Фахівці ТОВ «Електронний світ України» підприємства мають досвід зі створення і впровадження інформаційних систем державного рівня, таких як:

–         Національної системи конфіденційного зв’язку;

–         Центру антивірусного захисту інформації державних органів;

–         Центру реагування на комп’ютерні загрози (Cert-UA);

–         Української інформаційно-аналітичної системи надзвичайних ситуацій, що об’єднують в собі всі органи державної влади;

–         Системи супутникового зв’язку Міністерства надзвичайних ситуацій України;

–         Системи супутникового зв’язку Державної Прикордонної служби України;

–         Системи супутникового зв’язку Державної Митної служби України;

–         Системи оперативно диспетчерського управління силами та засобами Міністерства надзвичайних ситуацій України;

–         Інформаційних систем Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Нацбанку України, РНБО, Держспецзв’язку, МЗС, ЦВК тощо;

–         Фінмоніторинга;

–         Системи «Вибори» та Відеоконференції Президента України в мережі Інтернет в реальному часі з використанням «чат» технологій;

–         Документообігу в Адміністрації Президента України,  ДПА, Мінпраці тощо;

–         Захищених ІТС органів виконавчої влади, Єдиної захищеної точки доступу органів виконавчої влади до ресурсів Інтернет, Захищеного вузлу Інтернет – доступу установи та інше.

ТОВ «Електронний світ України» має відповідні патенти №47103, №41327 та №86735, які повністю відповідають виконанню завдань, щодо створення та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Таким чином, визначення ТОВ «Електронний Світ України», як єдиного постачальника комплексного технічного рішення КІС Міністерства агарної політики та продовольства України, враховуючи досвід проектування, розробок і впроваджень  та проведені попередні дослідження щодо КІС Міністерства аграрної політики та продовольства України, забезпечить:

–                   високий рівень проведення розроблення з урахуванням передового світового досвіду та інших вітчизняних та іноземних (за необхідністю) виробників;

–                   розроблення та впровадження визначених складових КІС Міністерства аграрної політики та продовольства України в стислі строки;

–                   економію державних коштів та орієнтацію на вітчизняних виробників при розробленні технічного рішення КІС Міністерства аграрної політики та продовольства України;

–                   високоефективну координацію ресурсів, необхідних для проектування та подальшого впровадження КІС Міністерства аграрної політики та продовольства України.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

– Патент на корисну модель № 41327 «Спосіб автоматизованого формування, подання, приймання та обробки звітності»;

– Патент на корисну модель № 47103 «автоматизована система для формування, подання, приймання та обробки звітності»;

– Патент на винахід №86735 «Спосіб автоматизованого формування, подання, приймання та обробки звітності»;

– Експертний висновок Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 10.08.2011 р. № 0201/1136.

Заступник Міністра                                                                                О.В. Сень