Мінфін за чверть мільйона науково оцінить рекапіталізацію «Родоводу», «Укргазбанку» та «Києва»
31.05.2011   //   58 Переглядів

Міністерство фінансів за результатами тендеру 20 травня уклало низку угод щодо наукових розробок в галузі економічних наук на загальну суму 8,14 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Замовлено роботи за наступними темами:

 • оцінка ефективності рекапіталізації банків державою та розробка сценарних варіантів подальшої участі держави в капіталі АКБ «Київ», «Родовід банку» та «Укргазбанку» (270 тис грн., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • розвиток механізмів фінансування національних проектів на засадах державно-приватного партнерства (490 тис грн., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»).
 • квазіфіскальні операції Уряду та Національного банку в Україні: суть, види, макроекономічні наслідки і шляхи відображення у звітності (270 тис грн., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • обґрунтування напрямів впровадження програмно-цільового управління в системі охорони здоров’я (350 тис грн., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • наукові засади формування системи моніторингу та раннього розпізнавання ризиків настання кризових явищ на ринку фінансових послуг (295 тис грн., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • регулювання зовнішнього сукупного боргу (державного, корпоративного і банківського) у посткризовий період (295 тис грн., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • взаємозв’язок фіскальних важелів регулювання економіки (292 тис грн., НДІ фінансового права);
 • концентрація державної підтримки АПК на основних напрямках конкурентоспроможного розвитку виробництва та експорту продукції тваринництва (810 тис грн., ННЦ «Інститут аграрної економіки»);
 • ефективність державних видатків як інструмент результативності бюджетної системи (360 тис грн., ТОВ «Науковий інститут фінансової стратегії»);
 • перспективне бюджетне прогнозування у системі соціально-економічного розвитку України (360 тис грн., ТОВ «Науковий інститут фінансової стратегії»);
 • удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення супроводу змін норм податкового законодавства (355 тис грн., ДННУ «Академія фінансового управління»);
 • інституціональні реформи та впровадження методів проектного управління у сфері державних фінансів (440 тис грн., ДННУ «Академія фінансового управління»);
 • розробка системи показників фінансової безпеки України (395 тис грн., ДННУ «Академія фінансового управління»);
 • державні фінанси у системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (345 тис грн., ДННУ «Академія фінансового управління»);
 • фінансові механізми захисту внутрішнього ринку України (345 тис грн., ДННУ «Академія фінансового управління»);
 • впровадження сучасних Інтернет-технологій у роботу органів виконавчої влади. Розроблення та створення системи «Прозорий бюджет» (399 тис грн., Київський національний університет будівництва і архітектури);
 • науково-методичне забезпечення підтримки діяльності Віртуального університету Міністерства фінансів України (398 тис грн., Київський національний університет будівництва і архітектури);
 • функціонально-рольове моделювання і оптимізація організаційної структури Міністерства фінансів України в контексті адміністративної реформи (399 тис грн., Київський національний університет будівництва і архітектури);
 • демографічні передумови трансформації бюджетної політики; фінансово-правові механізми запровадження стандартів соціальної відповідальності бізнесу; використання системи соціальних стандартів для оцінки ефективності бюджетних програм; оцінка обсягів доходів трудових мігрантів та розроблення фіскальних механізмів їх залучення в економіку України (280 тис грн., Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В. Птухи НАН України);
 • шляхи підвищення ефективності податково-бюджетної підтримки окремих галузей економіки (295 тис грн., Національний університет державної податкової служби України);
 • удосконалення інформаційного забезпечення оподаткування прибутку підприємств (360 тис грн., ЗАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»);
 • аудит розрахунків з бюджетом при справлянні податку на прибуток: методика та організація (300 тис грн., ЗАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»).