Звіт про результати проведення торгів “Чорноморнафтогазу” на придбання бурової платформи
27.05.2011   //  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки

України 26.07.2010 № 922

Звіт

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

N ___68_____ від __01.04.2011___

1. Замовник

1.1. Найменування Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00153117

1.3. Місцезнаходження м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим, просп.Кирова/пров.Совнаркомовський, б.52/1, 95000

1.4.  Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): відповідальний за проведення торгівКудік Володимир Валерійович – начальник департаменту комерції, за довідками: технічні питання – начальник відділу буріння – Козлов Анатолій Анатолійович, тел. (0652)52-37-84; щодо проведення торгів і отримання документації конкурсних торгів – начальник відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг департаменту комерції – Савченко Оксана Володимирівна –– тел. (0652) 52-37-92

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”, код ЄДРПОУ – 00153117

2. Джерело фінансування закупівлі кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова установка)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: самопідіймальна плавуча бурова установка, 1 од.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: tender.me.gov.ua

5.2 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі наявності): —–

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 13.12.2010 (№50/10 (438/10)), №52113

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): 27.12.2010 (№22 (22)), №05277

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 10.03.2011 (№29/2 (475/2), №008866 (ТРЗ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 30.03.2011 (№38/3 (484/3)), №030248

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): 31.03.2011 (№13/1 (35/1)), №05804

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2

6.2. Найменування / прізвищу, ім’я, по батькові.

1) HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP;

2) Falcona Systems Limited

6.3. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер.

1) рег.№ ОС 342041;

2) рег.№ 2181677

6.4. Місцезнаходження.

1) Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Cardiff, CF14 3LX, Уельс, Великобританія;

2) 21/17 Georgia Terrace, Alpany, Окленд, Нова Зеландія

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 01.03.2011 року  до 09:00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів ( дата і час) 01.03.2011 року, о 10:00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів): —-

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) 400 344 000,00 доларів США без ПДВ, строк поставки  – 200 календарних днів з моменту отримання заявки замовника, але не пізніше 31.12.2012 р., умови розрахунків – 80% передоплата після підписання акта про технічний огляд бурової установки, 20% –  оплата після  підписання актів прийому – передачи бурової установки;

2) 410 000 000,00 доларів США без ПДВ, строк поставки  – 210 календарних днів з моменту отримання заявки замовника, але не пізніше 31.12.2012 р., умови розрахунків – 90% передоплата , 10% –  по факту   документального оформлення акта приймання-передачи бурової установки.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: —

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 400 344 000,00 доларів США. без  ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів 410 000 000,00 доларів США. без  ПДВ

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 400 344 000,00 доларів США. без  ПДВ

словами чотириста мільйонів триста сорок чотири тисячі доларів США без урахування ПДВ

8.2. Дата акцепту  пропозиції конкурсних торгів: 09.03.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP;

9.2. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер: рег.№ ОС342041;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс, Великобританія, тел. +44 7879 082 194

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 18.03.2011; 400 344 000,00 (чотириста мільйонів триста сорок чотири тисячі) доларів США без урахування ПДВ (3 186 738 240,00 (три мільярди сто вісімдесят шість мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч двісті сорок) гривень без ПДВ за офіційним курсом гривні до дол. США, встановленим Національним банком України на 29.03.2011 – дату укладення договору про закупівлю)

11 Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). —

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини:

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам :

1) HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP;

2) Falcona Systems Limited

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: —

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону

1) HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP;

2) Falcona Systems Limited

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника ——

14 Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів встановлено згідно cт.36  Закону України від 01.06.2010 року №2289 «Про здійснення державних закупівель».

Документацією конкурсних торгів, затвердженою Замовником 10 грудня 2010 року (протокол №1554-т) було визначено критерії оцінки: «Ціна» (90%), «Умови оплати (5%)», «Строк поставки товару (5%)».

Відповідно до рішення Комітету з конкурсних торгів від 24.12.2010 (протокол №1604/2-т), на підставі звернень  заступника Голови Правління від 10.12.2010  №10-84 та  від 22.12.2010 №10-85  щодо необхідності внесення змін до документації конкурсних торгів, було внесено зміни та продовжено строки подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів до 27 січня 2011 року.

Відповідно до рішення Комітету з конкурсних торгів від 14.01.2011 (протокол №35-т), на підставі звернення заступника Голови Правління від 12.01.2011  №10-49 щодо необхідності внесення змін до документації конкурсних торгів в частині зміни технічних умов та основних технічних вимог до закупівлі СПБУ, було внесено зміни та продовжено строки подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів до 04 лютого 2011 року.

Відповідно до рішення Комітету з конкурсних торгів від 25.01.2011 (протокол №67-т), на підставі звернення заступника Голови Правління від 21.01.2011 №10-51 щодо необхідності внесення змін до документації конкурсних торгів в частині зміни року будови СПБУ, строків поставки та строків виконання договору  було внесено зміни та продовжено строки подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів до 15 лютого 2011 року.

Відповідно до рішення Комітету з конкурсних торгів від 07.02.2011 (протокол №152-т), на підставі звернення компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Кардіфф, Уельс, Великобританія)  від 02 лютого 2011 року (вх. від 04.02.2011)  щодо перенесення строку розкриття пропозицій конкурсних торгів на 01.03.2011  у зв’язку з об’єктивними причинами, було внесено відповідні зміни та продовжено строки подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів до 01 березня 2011 року.

15 Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Кудік В.В. – начальник департаменту комерції ДАТ “Чорноморнафтогаз”, Голова Комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Сазикін С.М. – начальник департаменту капітального будівництва та облаштування родовищ – заступник Голови Комітету із конкурсних торгів

Вайцман В.Г. – заступник Голови Правління ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Лузяніна С.Г .–  начальник департаменту економіки та фінансів

Глушич В.Г. – начальник департаменту бурових робіт

Титовський О.В. – юрисконсульт 1 категорії відділу загальноправової роботи управління правового та корпоративного забезпечення

Шевченко П.В. – заступник директора департаменту – начальник управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів та закупівлі товарів, робіт і послуг НАК «Нафтогаз України»

Кіценко П.В. – начальник відділу аналізу та контролю закупівель Департаменту матеріально-технічних ресурсів та закупівлі товарів, робіт і послуг НАК «Нафтогаз України»

Савченко О.В. – начальник відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг департаменту комерції, секретар Комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Начальник департаменту комерції  –

Голова Комітету з конкурсних торгів

ДАТ «Чорноморнафтогаз»                                                                                         В.В. Кудік

МП

Провідний інженер відділу організації закупівель

товарів, робіт і послуг

Цибульська Анастасія Миколаївна (0652)523787