Рішення АМКУ від 3 березня про скасування відкритих торгів на постачання їжі солдатів в Центрі Україні
21.04.2011   //   241 Переглядів

№ 102-р/пк-ск від 3 березня 2011

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Метсобстар-ХК” (надалі – Скаржник, ТОВ “Метсобстар-ХК”) від 21.02.2011 № 04-1 (зареєстрована в Комітеті 22 лютого 2011 року за
№ 8-20/189-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення Міністерством оборони України (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – “послуги громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військового навчального закладу Збройних сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчування у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин)” (військові частини та військовий навчальний заклад, які дислоковані у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях) (надалі – Процедура закупівлі) за державні кошти [оголошення № 13796, опубліковане в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 31 січня 2011 року № 13 (459)],

ВСТАНОВИЛА:

В інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” 31 січня 2011 року № 13 (459) Замовником було опубліковане оголошення № 13796 про проведення  процедури відкритих торгів. Предметом закупівлі визначено “послуги громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військового навчального закладу Збройних сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчування у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин)” (військові частини та військовий навчальний заклад, які дислоковані у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях).

Скаржник повідомляє про порушення порядку проведення Процедури закупівлі, встановлення дискримінаційних вимог до документації конкурсних торгів та просить:

1) прийняти Скаргу до розгляду;

2) призупинити Процедуру закупівлі;

2) зобов’язати Замовника  відмінити Процедуру закупівлі.

Рішенням Колегії від 22.02.2011 № 75-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та призупинена вищезазначена Процедура закупівлі.

Листом від 23.02.2011 № 20-29.1/10-245-дз Колегією надісланий запит Замовнику щодо надання документів та пояснень по суті Скарги.

У відповідь на зазначений запит листом від 25.02.2011 № 286/2/567 Замовник надав документи та пояснення по суті Скарги.

Під час розгляду матеріалів та інформації, отриманих стосовно Скарги,  встановлено наступне.

Скаржник у своїй Скарзі скаржиться на порушення Міністерством оборони України вимог законодавства у сфері державних закупівель під час складення документації конкурсних торгів та повідомляє наступне:

1. Документація конкурсних торгів (надалі – Документація) у підпунктах 8) та 9) підпункту 6.3 пункту 6 розділу III передбачає подання учасниками відповідних довідок від банківської установи, при чому строк видачі таких довідок має становити не більше трьох банківських днів відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (надалі – пропозиція).

Як зазначає Скаржник, учасники позбавляються Замовником права подати власні пропозиції конкурсних торгів впродовж перших двадцяти восьми днів з дня публікації оголошення, чим істотним чином звужується їх право на подання пропозицій впродовж всього строку, встановленого частиною третьою  статті 21 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон).

Отже, Скаржник наголошує, що Замовником порушено вимоги частини третьої статті 21 Закону про те, що строк для подання пропозицій не може бути меншим, ніж 30 днів з дня публікації оголошення про проведення процедури відкритих торгів.

Замовник зазначає, що оголошення про проведення даних торгів опубліковано 31.01.2011, розкриття пропозицій призначено на 03.03.2011, що становить 30 днів (не включаючи день виходу оголошення).

Тому Замовник зазначає, що не порушував вимоги частини третьої статті 21 Закону, а навпаки дає можливість учаснику якісно підготувати свою пропозицію конкурсних торгів.

У ході розгляду матеріалів, отриманих стосовно зазначеної Скарги, Колегією виявлено наступне.

Встановлення строку для довідок з обслуговуючого банку (зазначених у підпунктах 8) та 9) підпункту 6.3 пункту 6 розділу III Документації) – не більше трьох банківських днів відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів обмежує право учасників на подання своїх пропозицій впродовж 30 днів, визначених Законом. Адже, враховуючи, що зазначені довідки подаються у складі пропозицій, неможливо подати пропозицію раніше, ніж за три дні до дати розкриття пропозицій, що, крім зазначеного вище обмеження, створює фактичні нерівні умови для учасників, що територіально наближені до Замовника (м. Київ), та учасників, що знаходяться на значній відстані від Замовника.

Таким чином, порушено вимоги частини 3 статті 21 Закону та один з основних принципів державних закупівель, а саме – недискримінація учасників (абзац четвертий статті 3 Закону).

2. Скаржник повідомляє, що документація не містить чіткого визначення критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

Скаржник наголошує, що зазначена вище неузгодженість та нечіткість документації конкурсних торгів порушує вимоги статті 3 та частини четвертої статті 11 Закону (обов’язок із забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця).

Замовник повідомляє, що єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна, документацією визначено, що переможець визначається за найнижчою ціною, а визначення ціни передбачено у пункті 2 розділу ІІІ документації конкурсних торгів, а саме – “ціна визначається як середньозважена вартість послуг однієї добової видачі за всіма нормами харчування (годування) (надалі – середньозважена вартість), враховуючи чисельність особового складу та штатних тварин, які харчуються/годуються/забезпечуються продуктами харчування за відповідними нормами, за наступною формулою: ЦП = (Ц1хК1 + Ц2хК2 + … + ЦnхКn) /К, де:

ЦП – середньозважена вартість;

Ц1, Ц2 … Цn – ціна послуг за кожною нормою харчування (годування);

К1, К2 … Кn – чисельність особового складу (штатних тварин), який харчується/годується/забезпечується продуктами харчування за нормами харчування (годування) (дані граф з 4 по 27 додатку 3 “Технічні вимоги”);

К – загальна чисельність особового складу і штатних тварин, які  харчуються/годуються/забезпечуються продуктами харчування за нормами харчування/годування (дані графи 3 + графи 26 + графи 27 додатку 3 “Технічні вимоги”).

Замовник зазначає, що для обчислення середньозваженої вартості встановлена формула, яка чітко визначає показники, з посиланням на конкретні графи, які необхідно брати для розрахунку середньозваженої вартості послуг, і за результатами обчислення якої буде відомо скільки в середньому буде становити вартість послуг однієї добової видачі на одну особу при триразовому харчуванні.

Як повідомляє Замовник, у додатку 3 “Технічні вимоги” документації конкурсних торгів визначено кількість особового складу і норми харчування, за якими необхідно забезпечити харчуванням особовий склад. Так, у даному додатку встановлено, що загальна чисельність особового складу (графа 3) становить 10002 особи. У цю загальну чисельність не зараховано кількість особового складу, який забезпечується харчуванням за нормою №1 – загальновійськова для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом (обід) (відповідно до законодавства дана категорія військовослужбовців забезпечується тільки обідом), та кількість особового складу, якому, відповідно до вимог законодавства до норм харчування передбачено додаткове забезпечення харчуванням.

Замовник наголошує, що у пункті 2 розділу III документації конкурсних торгів чітко визначено, що критерієм оцінки є ціна, яка визначається як середньозважена вартість послуг однієї добової видачі за всіма нормами харчування (годування), враховуючи чисельність особового складу та штатних тварин, які харчуються/годуються за відповідними нормами.

Як зауважує Замовник, чітке визначення у документації конкурсних торгів ціни, як середньозваженої, а також формули для її розрахунку ніяким чином не призводить і не може призвести до порушень статті 3 та частини четвертої статті 11 Закону.

Однак, у ході розгляду матеріалів за Скаргою Колегією виявлено наступне.

Учасники під час підготовки тендерних пропозицій мають заповнити конкурсну форму “Пропозиція” (додаток 1 документації).

Під час заповнення зазначеної форми “Пропозиція” учасники мають визначити чисельність згідно з графами, наведеними в додатку 3 (технічне завдання) документації. Відповідно, розрахунок середньозваженої ціни за формулою мав би визначатись з урахуванням цієї чисельності.

Однак, згідно з вимогами документації, середньозважена вартість розраховується на підставі іншого показника чисельності (зазначеного у знаменнику формули, наведеної вище).

Такі умови документації призводять до порушення одного з основних принципів державних закупівель, визначених статтею 3 Закону, – прозорості та об’єктивної оцінки пропозицій.

3. Також Скаржник зазначає, що документацією не обґрунтовано відповідність розміру забезпечення пропозиції вимогам норм Закону та не визначено очікуваної вартості.

Замовник повідомив, що нормами Закону не передбачено необхідність зазначення очікуваної вартості закупівлі в документації конкурсних торгів та відсотковий розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до вимог статті 24 Закону замовником у документації конкурсних торгів вимагається надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Згідно із абзацом третім статті 24 Закону розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 5 відсотків у разі проведення торгів на закупівлю послуг.

Як повідомляє Замовник, відповідно до Інструкції щодо заповнення форм оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010  № 922, у підпункті 7.1 “Розмір” пункту 7 “Забезпечення пропозиції конкурсних торгів” розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів (цифрами та словами) зазначається у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством).

Замовник наголошує, що ним встановлено надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у розмірі  2 відсотки очікуваної вартості закупівлі.

Отже, в оголошенні про проведення торгів та у документації конкурсних торгів замовником зазначено розмір забезпечення конкурсних торгів у грошовому виразі, що не порушує вимог Закону.

Таким чином, в частині встановлення розміру забезпечення конкурсних торгів та не зазначення очікуваної вартості закупівлі Замовником не порушені вимоги Закону.

4. Також, Колегією виявлено, що підпунктом 8) пункту 6.3 Розділу ІІІ документації передбачено вимогу щодо наявності на відкритих розрахункових рахунках учасника суми коштів не менше ніж 12 мільйонів гривень.

На засіданні Колегії Замовник не зміг пояснити необхідність зазначення саме такої суми на рахунках учасників.

Вимога щодо необхідності наявності саме 12 мільйонів гривень на рахунках є дискримінаційною до учасників торгів, які не мають такої суми, але спроможні, в тому числі фінансово, забезпечити надання зазначених послуг.

5. Колегією також виявлено об’єднання в один предмет закупівлі послуг з харчування, що мають надаватись в різних областях України.

На засіданні Колегії 03.03.2011 Замовник не зміг обґрунтувати необхідність саме такого об’єднання предмета закупівлі.

Визначення предмета закупівлі в такий спосіб обмежує можливість взяти участь у закупівлі тих суб’єктів господарювання, які можуть надавати послуги лише в межах певних географічних територій.

Наведені обставини свідчать про наявність підстав для задоволення скарги товариства з обмеженою відповідальністю “Метсобстар-ХК” від 21.02.2011 № 04-1.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та частиною четвертою статті 18 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов’язати Міністерство оборони України відмінити процедуру закупівлі “послуг громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військового навчального закладу Збройних сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчування у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин)” (військові частини та військовий навчальний заклад, які дислоковані у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях) за державні кошти [оголошення № 13796, опубліковане в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 31 січня 2011 року № 13 (459)].

Рішення може бути оскаржене до Київського окружного адміністративного суду у тридцятиденний строк з дня його прийняття.

Голова Колегії                                                                                 Р. КУЗЬМІН