Обґрунтування монополії кишенькового «єдапсу» міністерства освіти на друк дипломів та студентських квитків
31.03.2011   //   282 Переглядів

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій”;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30858892;

1.3. Місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. 40 –річчя Жовтня, 96;

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Бєлік Оксана Михайлівна, заступник директора з фінансів – головний бухгалтер державного підприємства “Державний центр прикладних інформаційних технологій”, 03040, м. Київ, просп. 40 –річчя Жовтня, 96,  т. 044 246-29-06; ф. 044 246-29-06, belik@diplom.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ – 00027677;

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника:  19 cічня 2011 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги, пов’язані з базами даних 72.40.1 (інформаційні послуги, пов’язані з обробкою, занесенням в робочі бази та централізований банк даних Міністерства освіти і науки України, зберіганням, забезпеченням захисту, стабільності та достовірності інформації щодо студентів і учнів навчальних закладів України, ідентифікації квитків);

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг – 800 000 одиниць;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4, ДП “Державний центр прикладних інформаційних технологій”;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2011 р..

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Закрите акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій”;

4.2. Ідентифікаційний код /ідентифікаційний номер: 30674051;

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3,  тел.044 246-2782, факс 044 246-2783.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: підпункт другий пункту другого статті  39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” вiд 01.06.2010  № 2289-VI, а саме – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007р. №735 “Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток”, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №810 “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка ”:

Студентський (учнівський) квиток (далі – Квиток)  – це документ, що містить персональні дані про особу студента (учня) що навчається у вищому начальному закладі (професійно-технічному навчальному закладі), занесені в централізований банк  даних Міністерства освіти і науки України,  який є складовою інформаційно-виробничої системи «Освіта» (ІВС «ОСВІТА») та відтворені у пластиковій картці.

Виготовлення квитків здійснюється в інформаційному середовищі ІВС «ОСВІТА», яка створена і впроваджена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.07.2004 р. N 841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”. При виготовленні квитків необхідно здійснювати обробку інформації, занесення її  в робочі бази ІВС “ОСВІТА”, зберігання, забезпечення захисту, стабільності та достовірності інформації щодо студентів і учнів навчальних закладів України.

Відповідно до зазначених постанови Кабінету міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки України інформаційна частина квитка в електронному вигляді повинна міститися в централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України та контролюватися уповноваженим органом Міністерства, який несе відповідальність за достовірність і цілісність занесеної в банк даних інформації. Отже, пластикова картка студентського (учнівського) квитка – це його частина, яка вважається дійсною лише за умови підтвердження відповідним електронним записом у централізованому банку  даних Міністерства освіти і науки України (ІВС “ОСВІТА”).

ІВС “ОСВІТА”  – це   комплекс адміністративних,  програмних та апаратних засобів,  які на основі сучасних інформаційних технологій забезпечують  створення  єдиного інтегрованого  інформаційного  середовища України у галузі освіти. ІВС “ОСВІТА” створює єдину  інформаційну  інфраструктуру щодо  обробки  даних  про освіту,  забезпечує їх достовірність та цілісність,  створює  надійні  механізми  захисту  інформації  та обмеження   доступу   до   неї.

Правовою основою створення ІВС “ОСВІТА” є Закони України “Про інформацію” та “Про захист інформації в автоматизованих системах”, які передбачають в якості головних напрямів державної інформаційної політики створення національних систем і мереж інформації та забезпечення доступу громадян до інформації, а також виникнення необхідності щодо централізованого та безпечного зберігання інформації, можливості зручного способу підтвердження достовірності інформації.

Ідентифікація пластикових карток студентських та учнівських квитків проводиться з метою перевірки достовірності відтвореної в них інформації, що унеможливлює використання карток з метою незаконного отримання пільг, запобігає зловживанням при використанні бюджетних коштів та при створенні документів про освіту.

В результаті проведених у 2010 році торгів на інформаційні послуги, пов’язані з реєстрацією, обробкою, збереженням і захистом  інформації, супроводженням баз даних щодо студентів і учнів навчальних закладів України, ідентифікацією квитків за процедурою закупівлі у одного учасника (лист-погодження процедури закупівлі Міністерства економіки України від 13.07.2010 року № ЛП249) переможцем вищезазначеного тендеру було визначено ЗАТ “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій”, оскільки немає альтернативного виконавця зазначених послуг.

Відповідно до п.1.1 договору, укладеного за результатами торгів між ДП «Державний центр прикладних інформаційних технологій» та ЗАТ “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій” (надалі НДІ прикладних інформаційних технологій),  останнє здійснює інформаційно-технічне адміністрування ІВС « ОСВІТА », в тому числі, вживає заходи для забезпечення захисту інформації, реєструє, обліковує, обробляє та зберігає інформацію стосовно навчальних закладів та документів про освіту, здійснює супроводження баз даних щодо студентів і учнів навчальних закладів України, які є невід’ємною складовою інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА”.

Додатково повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 08.11.2007 р. N 1304 “Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007р. №735 “Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток” забезпечення функціонування “ІВС ОСВІТА” (в тому числі інформаційні послуги, що є предметом закупівлі даних торгів), має здійснювати інформаційно-технічний адміністратор, який визначається Міністерством. За відсутності альтернативи Міністерство освіти і науки України визначило НДІ прикладних інформаційних технологій (договір від 22.11.07 року “Про співробітництво та забезпечення виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”) інформаційно-технічним адміністратором ІВС “ОСВІТА”.

Крім того, у відповідності до експертного висновку, Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.01.2011р.  № 04/03, виключно в середовищі державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти ІВС “ОСВІТА” та виключно її інформаційно-технічним адміністратором  ЗАТ  “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій” можливе надання інформаційних послуг, пов’язаних з обробкою, занесенням   в робочі бази та централізований банк даних Міністерства освіти і науки України, зберіганням, забезпеченням захисту, стабільності та достовірності інформації щодо студентів і учнів навчальних закладів України, ідентифікація квитків. При цьому відсутня конкуренція та немає альтернативи.

На підставі наведених вище нормативних та експертних документів вважаємо ЗАТ “НДІ прикладних інформаційних технологій” єдиною організацією, яка може надавати послуги, пов’язані з базами даних 72.40.1 (інформаційні послуги, пов’язані з обробкою, занесенням   в робочі бази та централізований банк даних Міністерства освіти і науки України, зберіганням, забезпеченням захисту, стабільності та достовірності інформації щодо студентів і учнів навчальних закладів України, ідентифікація квитків) і нести повну відповідальність за достовірність результатів ідентифікації квитків.

Слід зазначити, що НДІ прикладних інформаційних технологій володіє правами інтелектуальної власності на способи обробки інформації та складові програми ІВС “ОСВІТА”, у середовищі якої надаються інформаційні послуги. Зазначені права інтелектуальної власності підтверджені наступними документами:

·        Спосіб маркування та ідентифікації документів (патент на корисну модель від 11.01.2010 р. № 47136);

·        Спосіб захисту інформації в мережах передачі даних та ідентифікації доступу до неї (патент на корисну модель від 11.01.2010 р. № 47137);

·        Спосіб установлення зв’язку в комп’ютерних мережах    ( патент на корисну модель від 25.03.2010р. № 48777);

·        Спосіб забезпечення життєдіяльності комп’ютерних мереж (патент на корисну модель від 25.05.2010р. № 50324);

·        Спосіб обміну інформацією в інформаційно-виробничій системі (патент на корисну модель від 25.06.2010р. № 51100);

·        Спосіб функціонування інформаційно-виробничої системи (патент на корисну модель від 25.06.2010р. № 51101);

·        Комп’ютерна програма “НДІ ПІТ Крипто” (Бібліотека функцій криптографічних перетворень) (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20988);

·        Комп’ютерна програма “Програмно-технічний комплекс центру сертифікації ключів “НДІ ПІТ ЦСК” (Бібліотека функцій криптографічних перетворень) (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20987);

·        Комп’ютерна програма “Програма збору даних для регіональних центрів інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” (“RC”)” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6499);

·        Комп’ютерна програма “Програма первинного збору даних інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” (“DP 2000”)” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6500);

·        Комп’ютерна програма “Комплекс програм виробництва інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 25.11.2002р. №6639).

З учасником проведено попередні переговори та розроблено проект договору на закупівлю послуг, пов’язаних з базами даних 72.40.1 (інформаційні послуги, пов’язані з обробкою, занесенням в робочі бази та централізований банк даних Міністерства освіти і науки України, зберіганням, забезпеченням захисту, стабільності та достовірності інформації щодо студентів і учнів навчальних закладів України, ідентифікації квитків). Ціна одиниці закупівлі залишається незмінною по відношенню до 2010-го року, що значно економить державні кошти і робить укладання зазначеного договору більш привабливим для Замовника.

Закупівлю необхідно провести терміново у зв’язку з неможливістю припинення процесу виготовлення студентських (учнівських) квитків, яке неодмінно супроводжується інформаційними послугами, що є предметом закупівлі.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007р. №735 “Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток”;

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №810 “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка ”;

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.12.2004р. №939 “Про затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (“ІВС ОСВІТА”)»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1304 “Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”;

– Копія договору від 22.11.07р. “Про співробітництво та забезпечення виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”;

– Копія патенту на корисну модель від 11.01.2010 р. №47136;

– Копія патенту на корисну модель від 11.01.2010 р. №47137;

– Копія патенту на корисну модель від 25.03.2010р. №48777;

– Копія патенту на корисну модель від 25.05.2010 р. №50324;

– Копія патенту на корисну модель від 25.06.2010 р. №51100;

– Копія патенту на корисну модель від 25.06.2010 р. №51101;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6499;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6500;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 25.11.2002р. №6639;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20987;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20988;

– Копія Експертного висновку Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.01.2011р.  № 04/03;

– Копія договору на закупівлю послуг, пов’язаних з базами даних, від 02.08.2010 року № 10/08-01.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                         Хондошко Л.М.

ДП “Державний центр прикладних

інформаційних технологій”

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій”;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30858892;

1.3. Місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. 40 –річчя Жовтня, 96;

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Бєлік Оксана Михайлівна, заступник директора з фінансів – головний бухгалтер державного підприємства “Державний центр прикладних інформаційних технологій”, 03040, м. Київ, просп. 40 –річчя Жовтня, 96,  т. 044 246-29-06; ф. 044 246-29-06, belik@diplom.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ – 00027677;

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника:  19 cічня 2011 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України, кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: продукція друкована різна 22.15.1 (документи про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій), (далі – “документи про освіту”);

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 2 254 807 одиниць.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4, ДП “Державний центр прикладних інформаційних технологій”;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2011 р..

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Закрите акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій”;

4.2. Ідентифікаційний код /ідентифікаційний номер: 30674051;

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3,  тел.044 246-2782, факс 044 246-2783.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: підпункт другий пункту другого статті  39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” вiд 01.06.2010  № 2289-VI, а саме – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

З метою забезпечення достовірності та цілісності інформації про освіту та видані документи про її отримання, створення  надійних  механізмів  захисту  інформації  та обмеження   доступу   до   неї, постановою Кабінету міністрів України від 12.11.1997р. №1260 “Про документи про освіту та вчені звання” затверджено рішення про обов’язкове занесення та зберігання інформації щодо виданих документів про освіту у загальнодержавній    автоматизованій    системі   обліку.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811 “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка” документ про освіту – це персональні дані про освітній чи освітньо-кваліфікаційний  рівень випускника навчального закладу України, які занесені в централізований банк  даних Міністерства освіти і науки України та відтворені у пластиковій картці.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти” та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811 “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка” документи  про освіту створюються в рамках єдиного виробничого циклу ІВС “ОСВІТА”,  до  якого  належать  такі етапи:  збір замовлень на створення документів та первинних даних; контроль достовірності первинних даних;  формування  замовлень  на створення  документів  про освіту;  формування в електронному вигляді зображень карток документів,  що містять персональні  дані осіб,   та   відтворення  їх  на  пластиковому  носії  інформації; передавання пластикових карток документів замовнику.

ІВС “ОСВІТА”  – це   комплекс адміністративних,  програмних та апаратних засобів,  які на основі сучасних інформаційних технологій забезпечують  створення  єдиного інтегрованого  інформаційного  середовища України у галузі освіти. ІВС “ОСВІТА” створює єдину  інформаційну  інфраструктуру щодо  обробки  даних  про освіту,  забезпечує їх достовірність та цілісність,  створює  надійні  механізми  захисту  інформації  та обмеження   доступу   до   неї.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1304 “Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811 “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка” забезпечення функціонування “ІВС ОСВІТА” (в тому числі забезпечення створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічного ведення ІВС “ОСВІТА”, структурної систематизації інформації, оновлення інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА”, доступу фізичних та юридичних осіб до зазначених ресурсів, а також виготовлення документів про освіту відповідно до замовлень та ведення обліку таких документів) має здійснювати інформаційно-технічний адміністратор, який визначається Міністерством освіти і науки. Міністерство освіти і науки України визначило  Закрите акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій”, надалі – “ЗАТ “НДІ прикладних інформаційних технологій”, інформаційно-технічним адміністратором ІВС “ОСВІТА” (договір від 22.11.07р. “Про співробітництво та забезпечення виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”).

Наявність у ЗАТ “НДІ прикладних інформаційних технологій” статусу інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА” свідчить про відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на виготовлення та поставку документів про освіту державного зразка, що відповідають технічним умовам на виготовлення документів про освіту та вчені звання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2005р. №525 та які можуть бути поставлені тільки ЗАТ “НДІ прикладних інформаційних технологій” і при цьому відсутня альтернатива. Зазначене вище підтверджує лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2011 року  № 1/12-53.

Майнові права на способи обробки інформації та складові комп’ютерні програми ІВС “ОСВІТА”, які запатентовані та зареєстровані як об’єкти інтелектуальної власності, належать ЗАТ “НДІ прикладних інформаційних технологій”. Для функціонування єдиного виробничого циклу ІВС “ОСВІТА”, в рамках якого створюються документи про освіту, використовуються наступні об’єкти інтелектуальної власності:

·        Спосіб маркування та ідентифікації документів (патент на корисну модель від 11.01.2010 р. № 47136);

·        Спосіб захисту інформації в мережах передачі даних та ідентифікації доступу до неї (патент на корисну модель від 11.01.2010 р. № 47137);

·        Спосіб установлення зв’язку в комп’ютерних мережах    ( патент на корисну модель від 25.03.2010р. № 48777);

·        Спосіб забезпечення життєдіяльності комп’ютерних мереж (патент на корисну модель від 25.05.2010р. № 50324);

·        Спосіб обміну інформацією в інформаційно-виробничій системі (патент на корисну модель від 25.06.2010р. № 51100);

·        Спосіб функціонування інформаційно-виробничої системи (патент на корисну модель від 25.06.2010р. № 51101);

·        Комп’ютерна програма “НДІ ПІТ Крипто” (Бібліотека функцій криптографічних перетворень) (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20988);

·        Комп’ютерна програма “Програмно-технічний комплекс центру сертифікації ключів “НДІ ПІТ ЦСК” (Бібліотека функцій криптографічних перетворень) (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20987);

·        Комп’ютерна програма “Програма збору даних для регіональних центрів інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” (“RC”)” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6499);

·        Комп’ютерна програма “Програма первинного збору даних інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” (“DP 2000”)” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6500);

·        Комп’ютерна програма “Комплекс програм виробництва інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 25.11.2002р. №6639).

Майнові права на зазначені вище об’єкти інтелектуальної власності надають лише своєму власнику – Закритому акціонерному товариству “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій” право їх використовувати та забороняють іншим виробникам використовувати їх, що підтверджено Експертним висновком Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.01.2011р.  № 04/02.

З учасником проведено попередні переговори та розроблено проект договору на закупівлю продукції друкованої різної 22.15.1 (документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій). Ціна одиниці закупівлі залишається незмінною по відношенню до 2010-го року, що значно економить державні кошти і робить укладання зазначеного договору більш привабливим для Замовника.

У зв’язку з закінченням терміну дії попередніх договорів на закупівлю  документів про освіту, необхідно здійснити закупівлю зазначених документів про освіту для забезпечення ними випускників 2011-го року. Закупівлю необхідно провести терміново у зв’язку з неможливістю припинення процесу виготовлення документів про освіту та для уникнення зриву випускної кампанії.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1304 “Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1997р. №1260 “Про документи про освіту та вчені звання”;

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811 “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”;

– Копія договору від 22.11.07р. “Про співробітництво та забезпечення виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”;

– Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2011 року  № 1/12-53;

– Копія патенту на корисну модель від 11.01.2010 р. №47136;

– Копія патенту на корисну модель від 11.01.2010 р. №47137;

– Копія патенту на корисну модель від 25.03.2010р. №48777;

– Копія патенту на корисну модель від 25.05.2010 р. №50324;

– Копія патенту на корисну модель від 25.06.2010 р. №51100;

– Копія патенту на корисну модель від 25.06.2010 р. №51101;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6499;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 05.11.2002р. №6500;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 25.11.2002р. №6639;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20987;

– Копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 20.06.2007р. №20988;

– Копія Експертного висновку Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.01.2011р.  № 04/02;

– Копія договору на закупівлю документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій №10/05-01 від 07.05.2010р. з первинним учасником;

– Копія договору на закупівлю документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій №10/05-02 від 07.05.2010р. з первинним учасником.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                         Хондошко Л.М.

ДП “Державний центр прикладних

інформаційних технологій”