Міністерство оборони обгрунтувало необхідність залучення до харчування армії фірми партнера міністра АПК
31.03.2011   //   279 Переглядів

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Міністерство оборони України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 6, 03168.

1.4. Посадові особи замовника, відповідальні за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

начальник відділу організації закупівель за напрямом тилового та медичного забезпечення Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Савчук Галина Іванівна, м. Київ, пр-т Перемоги, 55/2, буд. 5, к. 216, 03113, тел./факс: (044) 454-73-56;

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство оборони України, 00034022.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 14.03.11.

2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги  громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військового навчального закладу Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин).

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: послуги  громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військового навчального закладу Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин).

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: військові частини та військовий навчальний заклад на території  України.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОВІДНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ЗС”.

4.2. Ідентифікаційний код: 36470517.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 28, тел. (044) 229-25-21.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:   виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до статті 17 Конституції України держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях. Згідно зі статтею 16 Закону України “Про Збройні Сили України” держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, гарантує одержання ними за рахунок держави продовольчого та інших видів забезпечення у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України і враховують характер та умови службової діяльності, стимулює зацікавленість громадян України у перебуванні на військовій службі.

На виконання Закону України “Про здійснення державних закупівель” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 11 січня 2011 р. № 2899-VІ “Про внесення змін до розділу ХІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 19.01.11 (протокол № 5), Міністерством оборони України укладено договір про закупівлю послуг громадського харчування особового складу Збройних Сил України на І квартал 2011 року з товариством з обмеженою відповідальністю “ПРОВІДНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ЗС” для надання послуг з харчування особового складу військових частин та військового навчального закладу, дислокованих у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

Міністерством оборони України 31.01.11 розпочато процедуру закупівлі відкриті торги з датою розкриття конкурсних пропозицій учасників 03.03.11, що давало можливість до 31.03.11 укласти договір з переможцем процедури закупівлі, для забезпечення організації харчування у ІІ – ІV кварталах 2011 року.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель рішенням від 03.03.11 № 102-р/пк-ск за скаргою ТОВ “Метсобстар-ХК” відмінила відкриті торги на закупівлю послуг громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) за державні кошти (оголошення № 13796, опубліковане в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 31 січня 2011 року  № 13 (459)).

У зв’язку з цим, у Міністерстві оборони України виникли ризики щодо забезпечення безперервного харчування особового складу Збройних Сил України з 1 квітня 2011 року.

Харчування військовослужбовців у стаціонарних та польових умовах це складний процес, який потребує значного часу для перекваліфікації до військової специфіки цивільного кухарського та технічного персоналу виконавців.

Практика минулих років показала, що організувати в короткий термін повноцінне та якісне харчування в стаціонарних та польових умовах великої чисельності військовослужбовців спроможні лише підприємства, які на сьогодні уже надають послуги з харчування особового складу Збройних Сил України, добросовісно виконують взяті договірні зобов’язання та мають достатню матеріальну базу і досвід роботи у специфічній військовій сфері.

З метою забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України, який значною мірою впливає на підтримання військ у бойовій і мобілізаційній готовності та враховуючи те, що час для проведення наступної процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону становить понад 60 діб, тобто укладення договорів можливе не раніше травня 2011 року, необхідно здійснити закупівлю послуг громадського харчування (харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) на ІІ – ІV квартали 2011 року, шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника – ТОВ “ПРОВІДНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ЗС”.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

Закон України “Про внесення змін до розділу XI “Прикінцеві положення” Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо безперервного забезпечення харчуванням особового складу Збройних сил україни, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей”;

протокол засідання КМУ від 19.01.11 №5;

доручення Прем’єр-міністра України від 18.02.11 №245/8/1-11;

висновок Національного університету оборони України від 04.01.11 №286/5/9.

Заступник директора Департаменту державних

закупівель та постачання матеріальних ресурсів

Міністерства оборони України – заступник голови

комітету з конкурсних торгів                                                            О.В.ГЛОБІНА