«Вугілля України» отримало відмову Мінеко на закупівлю вартістю 23 млрд грн.
06.02.2011   //  

Рішення Міністерства економіки

Відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010р. № 668, Міністерство економіки розглянуло лист-звернення ДП “Вугілля України” від 25.11.2010 №3189/13 та документи, що додаються до нього, і відмовляє в погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника за рахунок державних коштів на загальну очікувану вартість 22678555910,40 грн. вугілля кам’яного, у зв’язку з тим, що документи подані не в повному обсязі, а саме: не надано копій протоколу засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника із зазначенням підстав для застосування такої процедури відповідно до ст.39 Закону, предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи і послуги, очікуваної вартості предмета закупівлі, джерела фінансування закупівлі, засвідчену підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, із зазначенням посади і дати підпису; не надано копії річного плану закупівель, засвідчену підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, із зазначенням посади і дати підпису;  не надано копії інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону, з проставленням дати та номера реєстрації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Подані документи в частині обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника не підтверджують наявності підстав, передбачених ст.39 Закону про державні закупівлі.

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство «Вугілля України»;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32709929;

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4;

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Павлов Олександр Миколайович, тел.(факс) (044) 594-25-72, e-mail – anp@dpvu.com.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Державне підприємство  «Вугілля України», код за ЄДРПОУ 32709929;

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28.12.2010 р.;

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: вугілля кам’яне ( код 10.10.1 );

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: вугілля кам’яне ( код 10.10.1 ), 25 240 800 тонн;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень 2011 – грудень 2011 р.;

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: вугільні підприємства згідно з Додатком до обґрунтування;

4.2. Ідентифікаційний код: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: згідно з Додатком до обґрунтування;

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: згідно з Додатком до обґрунтування.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: згідно статті 39 пункту 2 абзацу 3 Закону України №2289 – VI «Про здійснення державних закупівель», а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

У 2010 році, відповідно до Постанови від 29.12.2009 № 1416 «Про закупівлю енергетичного вугілля», ДП «Вугілля України» уклало договори на закупівлю вугілля та здійснює закупівлю вугілля у постачальників, вугільних підприємств України, за процедурою у одного учасника без погодження з Мінекономіки. З втрачання чинності Постанови від 29.12.2009 № 1416 «Про закупівлю енергетичного вугілля» та закінченням строку діючих договорів на закупівлю вугілля у грудні 2010 р., укладених згідно зазначеної Постанови, виникає необхідність в укладенні договорів поставки вугілля на 2011 рік з метою безперебійного надходження палива на ТЕС та забезпечення стабільної роботи з виробництва електроенергії та тепла.

Основним завданням ДП “Вугілля України” є придбання вугілля у вугледобувних підприємств України, постачання вугільної продукції для забезпечення потреб енергогенеруючих компаній НАК «Енергетична компанія України» та іншим споживачам.

Ціна на вугільну продукцію залежить від рентабельності видобутку вугілля, від залежу пласту, якості, марочного складу та географічного розташування його від споживачів, у різних вугледобувних підприємств України, тому проведення відкритих торгів, спричинить тиск на ціну вугілля, оскільки більшість підприємств вугільної промисловості не матимуть можливості конкурувати на ринку енергетичного вугілля, що у результаті збільшить навантаження на державний бюджет України.

Очікувана   вартість   закупівлі  зазначеного  товару  складає  22 678 555 910,4 грн. з ПДВ (двадцять два мільярди шістсот сімдесят вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот десять гривень, сорок копійок з ПДВ.) у  кількості ­­­­­ 25 240 800 тонн. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти підприємства. Строк поставки: січень 2011 р. – грудень 2011 р.

Відповідно до наказу Мінвуглепрому від 30.08.2010 року № 324 «Про закупівлю вугілля» є потреба у здійсненні закупівлі вугільної продукції у наступних підприємств: ДП „Артемвугілля”, ДП „Дзержинськвугілля”, ДП „Орджонікідзевугілля”, ДП „Шахтарськантрацит”,  ДП „Первомайськвугілля”, ДП „Антрацит”, ДВАТ „Шахта „Надія”, ДП «Донбасантрацит»,  ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахта «Перевальська», ДП “Донецька вугільна енергетична компанія”, ДП “Шахтоуправління “Південнодонбаське №1”, ДП “Селидіввугілля”, ДП “Добропіллявугілля”,   ДП “Торезантрацит”, ДП “Красноармійськвугілля”, Відокремлений підрозділ “Лугансьвуглепостачання” ДП “Луганськвугілля”, ДП “Макіїввугілля”, ДП “Ровенькиантрацит”,  ДП “Свердловантрацит”, Відокремлений підрозділ “Управління по забезпеченню та збуту продукції ВАТ “Лисичанськвугілля”, Відокремлений підрозділ “Волиньвуглепостач” ДП “Волиньвугілля, ПАТ “Шахтоуправління “Донбас”, ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська”, ДП “Львіввугілля”, ДП «Шахта «Путилівська», ЗАТ « ОП «Шахта «Жданівська»,  ТОВ «ДТЕК трейдинг», ДП «Дирекція з реструктуризації шахтного фонду».

Враховуючи викладене та з метою дотримання вимог чинного законодавства, що регулюють порушене питання, враховуючи терміновість, закупівлю вугілля кам’яного доцільно здійснити шляхом застосування процедури закупівлі у одного учасника – (вугледобувні підприємства України згідно з Додатком до обґрунтування) з урахуванням їх територіальної належності до вугледобувних підприємств, на підставі статті 39 пункту 2 абзацу 3 Закону України №2289 – VI «Про здійснення державних закупівель», а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

– лист Мінвуглепрому, який підтверджує наявність умови застосування процедури закупівлі;

– наказ Мінвуглепрому від 30.08.2010 року № 324 «Про закупівлю вугілля»;

доручення Першого віце-прем’єр-міністра А.Клюєва від 11.11.2010 № 66737/1/1-10;

доручення Першого віце-прем’єр-міністра А.Клюєва від 15.10.2010 № 50199/6/1-10;

протокол №3 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Голова комітету конкурсних торгів                              Є.Неплях