Ремонт в “Конча-Заспі”
31.01.2011   //  

ОБГРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника.

1.         Замовник:

1.1.       Найменування – Будинок відпочинку “Конча-Заспа” Державного управління справами.

1.2.      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 03539053.

1.3.      Місцезнаходження – Україна, 03084, м.Київ, Столичне шосе,24км.

1.4.      Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі      (прізвище,   ім’я,        по батькові, посада та адреса, номер телефону та         телефаксу із зазначенням     коду    міжміського телефонного зв’язку, е –        mail) – Роговський Віктор  Миколайович,         заступник директора з       технічних питань, м. Київ, Столичне шосе, 24 км,  телефон              0-44  259-       26-38,  телефакс 0-44         259-21-43.

1.5.            Головний розпорядник коштів  або орган, до сфери управління якого належить   замовник  (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) – Державне       управління справами, 00037256.

1.6.      Дата прийняття  комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про         застосування процедури закупівлі в одного учасника –14 жовтня 2010      року.

2. Джерело фінансування  закупівлі – Кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1              Найменування предмета закупівлі – закупівля робіт по реконструкції будинку № 21  будинку відпочинку “Конча – Заспа”.

3.2.      Кількість товару, вид робіт та послуг  – реконструкція.

3.3.      Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг  –  Будинок          відпочинку                  „Конча-Заспа” Державного управління           справами, 03084,     м.Київ-84,     Столичне шосе, 24км.

3.4.   Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг –   листопад 2010 –            грудень 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1.      Повне найменування юридичної особи  або прізвище, ім’я по батькові       фізичної особи – Українська державна будівельна корпорація „Укрбуд”.

4.2.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00026867.

4.3.      Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс – Україна, м.Київ, вул. М.Раскової, 23,  телефон 0-44 517-51-72, телефакс  0-44 517- 41-88.

5. Умови застосування  процедури закупівлі в одного учасника:

Виникнення термінової потреби в закупівлях робіт з реконструкції будинку № 21 будинку відпочинку „Конча-Заспа” відповідно до умов  пункту 3, частини другої ст. 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель”.

6.         Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання        процедури      закупівлі в одного учасника.

Відповідно до Положення про будинок відпочинку „Конча-Заспа”      Державного управління справами основною метою діяльності закладу є забезпечення функціонування державних дач де перебувають особи, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Пунктом 4 Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, затвердженого наказом Управління державної охорони України від 17.03.2006 № 78, визначено, що режимна територія місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, на якій встановлюється та підтримується відповідний режим.

На підставі вищезазначеного, будинок відпочинку „Конча-Заспа” включено до Переліку режимних об’єктів Державного управління справами.

Для забезпечення охорони режимних об’єктів будинку відпочинку „Конча-Заспа”             Державного управління справами  на території будинку відпочинку постійно           знаходиться служба п’ятої комендатури  Управління державної охорони.

При виконанні своїх службових обов’язків  працівники  п’ятої комендатури  під час знаходження на території будинку відпочинку розміщуються у будинку  № 21.

Будинок № 21 (двоповерховий  дерев’яний, щитовий)  був введений в експлуатацію в  1946 році. За час тривалої експлуатації будинок повністю, як морально так і фізично застарів, знаходиться в аварійному стані  і  прийшов в повну непридатність для подальшої експлуатації, про що свідчать відповідні  висновки зазначені у пункті 7 обґрунтування.

З метою створення належних умов для виконання службових обов’язків працівниками комендатури необхідно терміново провести реконструкцію будинку № 21 відповідно до акту обстеження технічного стану будинку № 21, листа Управління державної охорони, листа Державного управління справами та ескізного проекту „Реконструкція будинку № 21 будинку відпочинку „Конча-Заспа” на загальну суму 14292,012 тисяч гривень, у тому числі на 2010 рік -3700,0 тисяч гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2010 року № 597 Міністерство фінансів України  довідкою від 21.08.2010 року № 574 повідомило про виділення із загального фонду державного бюджету коштів на капітальні видатки в сумі 4000,0 тисяч гривень за бюджетною програмою „Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами (КПКВ 0301060) на реконструкцію будівлі в якій розміщується служба комендатури Управління державної охорони України.

Ураховуючи специфіку об’єкту,  терміновий характер виконання робіт планується залучити Українську  державну будівельну корпорацію „Укрбуд”,  яка відповідає кваліфікаційним вимогам ст. 16 Закону України „Про здійснення державних закупівель” згідно поданих матеріалів та висновку Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Українська державна будівельна корпорація  „Укрбуд” створена  для проведення ремонтно-будівельних робіт, оснащена технологічним обладнанням, механізмами, що дозволяє виконувати практично  всі види будівельно-монтажних робіт на високому технологічному рівні, якісно і в найкоротший термін, має великий потенціал інженерно-технічних працівників, робочих з високою професійною підготовкою та великим досвідом будівництва об’єктів на засадах генерального підрядника, а також досвід роботи з бюджетними організаціями. Взяті договірні зобов’язання попередніх контрактів виконувались вчасно, якісно без зауважень.

Ураховуючи зазначене, термінову потребу з закупівлі робіт з реконструкції будинку № 21, стислі терміни проведення, неможливість їх своєчасного виконання у разі закупівлі за процедурою відкритих торгів, та відповідно до пункту 3 частини другої статті 39 (виникнення термінової потреби в роботах обмежених у часі) Закону України „Про здійснення державних закупівель” необхідно  здійснити закупівлю робіт з реконструкції будинку № 21  за процедурою  закупівлі в одного учасника – Української державної будівельної корпорації „Укрбуд”, яка має досвід виконання аналогічних робіт, відповідну матеріально-технічну базу та висококваліфікованих фахівців.

  1. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування    процедури закупівлі.

1. Акт обстеження технічного стану будинку № 21  Державного управління справами  від 04.08.2010 року.

2.Висновок ДП „Укрдержбудекспертиза” від 07.10.2010 р. № 442 – 2010/ЦБ.

3.Лист Управління державної охорони   від 14.10.2010 року №  2/19 –  949.

4. Висновки (лист Мінрегіонбуду від № 31-13/ 89/0/6-10 від 08.10.2010 р.)

5. Висновки (лист Державного управління справами від 15.10.10 р. № 01-19-2579).

Голова  комітету з конкурсних торгів                                      І.В.Дембіцький