ЦДЗК купує послуги у сина Лавриновича
26.01.2011   //  

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника від 02.12.2010

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21616582
1.3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Чопей Тетяна Василівна, секретар комітету з конкурсних торгів; 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, каб. 507; т. (044) 454-14-46; chopey@dzk.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21616582
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 02.12.2010 № 37
2. Джерело фінансування: кошти підприємства
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги в галузі права (послуги з розробки нормативно-правових актів для забезпечення господарської діяльності Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з 1 січня 2011 року з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі», код ДК 016-97 – 74.11.1).
3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: послуги з розробки нормативно-правових актів для забезпечення господарської діяльності Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з 1 січня 2011 року з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі».
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
грудень 2010-січень 2011 рр.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, телефон, телефакс: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвокатська фірма «Лавринович і Партнери»
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 34728765
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 14/24, оф.101;
тел.: (044) 494-27-27, факс: (044) 492-99-97
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: закупівля відповідно до пункту 3 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Відповідно до положень статуту Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» (далі – Центру ДЗК) основною метою Центру ДЗК є функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (АС ДЗК) та системи реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них для забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій достовірною інформацією про землю. У зв’язку з віднесенням окремих видів діяльності, які належать до основних завдань Центру ДЗК, до адміністративних послуг шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі», та передачею функцій реєстрації земельних ділянок до територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів України, діяльність Центру ДЗК залишилася без належного правового регулювання. На даний час нормативно не визначений порядок взаємодії Центру ДЗК з територіальними органами Держкомзему в рамках виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021.
З метою недопущення утворення прогалин у законодавстві, між Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Адвокатська фірма «Лавринович і Партнери» 02.07.2010 укладено попередній договір про вивчення питання та визначення видів нормативно-правових актів, які необхідно розробити для забезпечення діяльності Центру ДЗК з 1 січня 2011 року з урахування постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» (далі – Попередній договір).
На виконання умов Попереднього договору, за результатами вивчення законодавства, яке підлягає застосуванню з 1 січня 2011 року, ТОВ «Адвокатська фірма «Лавринович і Партнер» визначені наступні види нормативно-правових актів, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Центру ДЗК з 1 січня 2011 року:
1) Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в рамках якої необхідна розробка:
– тексту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
– змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 «Про порядок ведення державного земельного кадастру»;
– змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15, у тому числі доповнення цього Положення новими розділами «Склад відомостей державного земельного кадастру» та «Надання інформації з державного земельного кадастру»;
– змін до Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку»;
– змін до Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844;
– змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі»;
– Порядку ведення Поземельної книги, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021, шляхом викладення цього Порядку в новій редакції під назвою: «Тимчасовий порядок ведення державного реєстру земель»;
– нової форми Книги записів державної реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі;
– нової форми Поземельної книги;
– змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці»;
– змін до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749, шляхом викладення його у новій редакції;
2) Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», в рамках якої необхідна розробка:
– тексту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання платних послуг в системі Державного комітету із земельних ресурсів»;
– Порядку надання платних послуг Державним комітетом із земельних ресурсів, його територіальними органами та державними підприємствами, які належать до сфери його управління;
– Переліку платних послуг, що можуть надаватися Державним комітетом із земельних ресурсів, його територіальними органами та державними підприємствами, які належать до сфери його управління, і їх вартості;
– змін до Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України;
– змін до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553;
– змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941;
– змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963;
– Переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
Необхідно зазначити, що вивчення правового середовища та визначення кола нормативно-правових актів, які у майбутньому врегулюють окрему вагому сферу суспільних відносин щодо функціонування АС ДЗК та системи реєстрації земельних ділянок, потребувало значних затрат часу, у зв’язку з чим виникла нагальна потреба у здійсненні закупівлі у одного учасника, пов’язана з особливими правовими, економічними та соціальними обставинами.
Для забезпечення безперервності у діяльності Центру ДЗК щодо функціонування АС ДЗК, недопущення перерви у процесі реєстрації земельних ділянок, забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій достовірною інформацією про землю, з метою недопущення зростання соціальної напруги у зв’язку з гальмуванням процесу надання послуг населенню, Центру ДЗК необхідно закупити у ТОВ “Адвокатська фірма “Лавринович і Партнери” послуги з розробки нормативно-правових актів для забезпечення господарської діяльності Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з 1 січня 2011 року.
Висококваліфікованими фахівцями ТОВ “Адвокатська фірма “Лавринович і Партнери”, на виконання Попереднього договору вже проведено ретельне дослідження особливостей суспільних відносин, що потребують правового регулювання. Крім того, спеціалісти учасника володіють необхідними знаннями та досвідом у галузі земельного права та нормотворення, а також здатні забезпечити відповідну якість нормотворчих послуг, які є предметом закупівлі. Глибоке знання фахівцями учасника такої складної галузі права як земельне та попереднє вивчення вищезазначених питань значно зменшить час, необхідний для розробки відповідних нормативно-правових актів. Закупівля вказаних послуг у ТОВ “Адвокатська фірма “Лавринович і Партнери” попередить порушення конституційних прав власників земель, що можуть виникнути у зв’язку з перервою у процесі ведення державного реєстру земель та надання послуг Центром ДЗК.
Враховуючи викладене вище та у зв’язку з відсутністю на даний час належного правового регулювання господарської діяльності Центру ДЗК, виникла термінова потреба у закупівлі послуг з розробки нормативно-правових актів для забезпечення господарської діяльності Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з 1 січня 2011 року.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
– Попередній договір між Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» та Товариством з обмеженою відповідальністю “Адвокатська фірма “Лавринович і Партнери” від 16.06.2010;
– Статут Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;
– Копія постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі».

Голова комітету з конкурсних торгів І.М. Долинський