Законопроект 1076: більше підстав для відхилення і менше можливостей для виправлення недоліків
09.09.2019   //   699 Переглядів

Автор публікації – колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Продовжимо розгляд статті 31 законопроекту №1076, яка регламентує підстави для відхилення.

Як ми вже говорили, шість підстав для відхилення у діючому закону – перетворились на 14 в законопроекті. Минулого разу ми з вами розібрали першу частин першої підстави – відхилення по ст. 17. Йдемо далі.

Можна відхилити за недолік, не даючи часу на виправлення

Абзац 2 п. 1 ч. 1 ст. 31 законопроекту залишає таку підставу для відхилення пропозиції учасника:

«не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону».

При цьому відповідно до ч. 16 ст. 29 законопроекту, за умови виявлення замовником невідповідностей в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, замовник розміщує (у строк не менший ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій) повідомлення з вимогою до учасника про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Тобто, якщо учасник допустився помилок в кваліфікаційній частині, замовник повинен йому дати час на усунення недоліків. І якщо учасник їх так і не усунув, то замовник має відхилити такого учасника.

Однак за іншим абзацем п. 1 ч. 1 ст. 31 законопроекту – шостим – замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо той:

«не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей».

Тобто замовник не мав би права більше відхиляти пропозиції учасників за невідповідність кваліфікаційної частини, а міг би тільки за неусунення недоліків у кваліфікаційній частині у відповідь на пропозицію замовника.

Але все не так, що і підтверджується нормою абзацу 2 п. 1 ч. 1 ст. 31. Законопроект дозволяє Замовнику, помітивши невідповідності в кваліфікаційній частині пропозиції учасника, відхилити його за це, не надавши час на усунення недоліків.

Не можна виправити недолік у «іншій інформації»

Наступна підстава для відхилення, передбачена статтею 31, є новою та не була передбачена діючим законом, а саме:

«не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 цього Закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства».

Абзац 1 ч. 3 ст. 22 викладена наступним чином в законопроекті: «Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені  законодавством,  та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації».

Тобто законопроектом дозволяється замовнику вимагати від учасника будь-яку інформацію, яка не відносяться до кваліфікаційної чи технічної частини, якщо замовник вважає це за необхідне, та вимоги щодо її наявності передбачені законодавством.

При цьому в зазначеній інформації недоліки виправити буде не можна, крім інформації та документів, що надаються на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. І навіть в частині цих документів, автори законопроекту залишили замовнику можливість відхиляти пропозицію учасника без надання 24 годин на усунення недоліків.

Інформація стане недостовірною через її непідтвердження у третіх осіб

Наступна підстава для відхилення у абз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 31 стосується недостовірної інформації:

«зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 цього Закону».

В діючому законі така підстава для відхилення викладена наступним чином: «наявні підстави, зазначені у частині сьомій статті 28 цього Закону».

Зазначена норма внаслідок редакційних змін стала ризикованою в силу обмеження можливостей замовника відхилити пропозицію учасника, що містить недостовірну інформацію. А саме, законопроект передбачає, що відхилити пропозицію можна у разі дотримання кількох умов:

  • недостовірна інформація зазначена саме в тендерній пропозиції;
  • недостовірна інформація є суттєвою при визначенні результатів закупівлі;
  • недостовірну інформацію замовником виявлено згідно з ч. 15 ст. 29 закону, яка передбачає, що «Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції».

Діючий закон не містить третьої умови. І у разі прийняття законопроекту в новій редакції все залежить від правозастосування, яке перш за все буде формувати тендерна колегія АМКУ, а потім вже суди.

Чи будуть вони читати цю норму прямо, як в ній написано, наслідком чого буде неможливість відхилити пропозицію учасника за недостовірну інформацію, яка була виявлена не шляхом направлення запиту замовником?

Чи все ж таки правозастосуванням виправлять неякісно виписану норму?

Час покаже.

Але все одно залишаються незрозумілими причини, з яких автори законопроекту вносили ці редакційні правки в цю норму.

Агія Загребельська

Див. також: