Урядові експерти вважають, що КМУ повертає схему виведення родовищ з держвласності. Мінекології заперечує (змінено)
14.03.2018   //   337 Переглядів

(Змінено заголовок і додано коментар Міністерства екології та природніх ресурсів)

Кабінет міністрів дозволив власникам спеціальних спецдозволів на користування надрами залучати інші юридичні особи до робіт на ділянці шляхом входження до їх статутного капіталу.

Відповідну постанову про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів від 30 травня 2011 р. № 594 і 615, уряд прийняв на засіданні 14 березня.

Документ було підготовлено Міністерством екології та природних ресурсів. Передбачено внесення змін до порядків проведення аукціонів з продажу спецдозволів та видачі цих документів.

Серед нововведень – доповнення до пункту 17 Порядку надання спецдозволів на користування надрами, який було затверджено урядом ще в 2011 році. Прийнята урядом постанова тепер дозволяє надрокористувачу ставати співвласником іншої фірми, яка буде залучена для роботи на його родовищі. Відповідні зміни у діяльності користувача будуть внесені до спецдозволу.

В пояснювальній записці Мінекології не пояснило причини та прогнозовані наслідки цього нововведення до Порядку видачі спецдозволів (текст нижче).

Натомість урядові експерти розкритикували ініціативу міністерства. В експертному висновку вказано, що запропонована норма передбачає передачу спецдозволу шляхом внесення змін до статутного капіталу іншій юридичній особі з подальшим «розмивом» (зменшенням частки попереднього власника). Експерти вказали, що таким шляхом в 2004 році з державної НАК «Надра Україна» було виведено понад 20 спецдозволів.

Також експерти заявили, що ініціатива Мінекології суперечить Порядку видачі спецдозволів, бо цим документом заборонено дарувати, продавати або в інший спосіб змінювати його власника. В тому числі вносити до статутних капіталів створюваних юросіб або вносити як вклад у спільну діяльність.

Крім того, урядові експерти відмітили, що Мінекології проігнорувало рішення наради за участі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо розвитку газовидобувної галузі, яка пройшла восени в Полтаві. На нараді було схвалено рішення про видачу спецдозволів державній ПАТ «Укргазвидобування» без проведення аукціонів. Але це рішення не було включено до запропонованих Мінекології змін щодо видачі спецдозволів. Натомість була повернута стара схема віджиму держави від родовищ.

Серед інших нововведень – застосування принципу «мовчазної згоди» при видачі спецдозволу або продовження його дії та встановлення чітких строків видачі цього документа.

Пояснювальна записка Мінекології:

Повний текст висновку урядових експертів:

 

Коментар Міністерства екології та природніх ресурсів

 

14 березня 2018 року Уряд ухвалив Постанову про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від 30 травня 2011р. № 594 та 615.

Ця постанова, розроблена Мінприроди, спрямована на дерегуляцію та лібералізацію діяльності надрокористувачів у процесі отримання ними дозволів на користування надрами. Зокрема, актом передбачено введення електронної подачі документів для продовження чи отримання дозволів, що пришвидшить процедуру погодження в обласних радах та Мінприроди. Також ухвалена постанова встановлює строки інформування надрокористувача про прийняте рішення стосовно надання строку дії дозволу чи отримання нового. Визначено чіткий термін для видачі самого примірника дозволу, що дає змогу уникнути необґрунтованого затягування видачі документа.

Щодо «розмиву» юридичних осіб надрокористувачів.

Редакцією, схваленою Урядом, визначено, що норма про внесення змін до дозволу в частині участі юридичної особи надрокористувача в іншій юридичній особі жодним чином не розповсюджується на підприємства державного сектору економіки.

Наводимо зміст підпункту 9 пункту 17:

«Участь юридичної особи надрокористувача (крім суб’єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) в юридичній особі з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за таких умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі юридичної особи в якій юридична особа надрокористувача бере участь, становитиме не менш як 50 відсотків; дотримання обмежень, встановлених частиною шостою статті 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №, ст. 340); відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати рентної плати за користування надрами; наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який було проведено не пізніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу».

Власне, правкою, запропонованою Мінприроди, і був цей пункт.

Підприємства державного сектору економіки захищено від виведення їхніх спецдозволів у приватну власність, що цілком відповідає статті 16 Кодексу про надра.

Щодо можливості відчуження спецдозволів.

Акцентуємо, що ухвалена постанова не передбачає дарування, продажу чи відчуження спецдозволів у інший спосіб.

У постанові від 2011 року, дійсно, існувала норма, яка дозволяла відчужувати дозволи державних підприємств шляхом  заснування ними нових юридичних осіб. Таке заснування передбачало зміну власника спецдозволу, а це прямо забороняє Кодекс про надра. У запропонованій редакції надрокористувач продовжує володіти отриманим спецдозволом, не маючи права його відчужувати, навіть за участі в юридичній особі надрокористувача іншої юридичної особи.

При цьому таке внесення змін можливо лише 1) при відсутності в надрокористувача боргу із сплати рентної плати за користування надрами; 2) дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Мінприроди також внесло застереження до процедури погодження внесення змін до дозволу. Тепер Мінприроди погоджує внесення змін до дозволу перед ухваленням Держгеонадрами відповідного рішення.

 

Щодо виконання доручення Прем’єр-міністра України

Зазначаємо, що проект Постанови підготовлено на виконання доручення Прем’єр-міністра № 8072/0/1-18 за підсумками наради під його головуванням від 28 лютого. Доручення Прем’єр-міністра стосувалося виконання постанови Окружного адміністративного суду                                м. Києва від 02.10.2017 та Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду у справі № 826/9487/17. Повідомляємо, що Робочою групою з питань надрокористування при Мінприроди опрацьовується проект документа щодо рівного доступу всіх учасників ринку, незалежно від форми власності, до отримання спецдозволів як через аукціони, так і без них. Вичерпний перелік підстав отримання дозволу без аукціону визначений п.8 постанови №615.

Стосовно необхідності видачі нових спецдозволів ПАТ «Укргазвидобування» за процедурую «без аукціону».

Станом на сьогодні компанія не користується чвертю отриманих спецдозволів, наданих цьому підприємству. Відбувається неефективне користування надрами, не виконуються затверджені програми робіт. Ці дозволи є так званими «сплячими», тобто на ділянках взагалі не здійснюється діяльність. Водночас родовища є заблокованими для можливості їх освоєння іншими надрокористувачами. В цьому випадку вважали б коректнішим говорити не про «повернення старих схем віджиму держави від родовищ», а про необхідність залучення до надрокористування ефективних сумлінних господарників.

Інформуємо, що постанова № 615 не передбачає, що дозвіл без проведення аукціону може бути надано підприємству, яке не виконує програми робіт на тих ділянках надр, на користування якими йому вже надано дозвіл.

Таким чином, ухвалена постанова створює рівні прозорі можливості для надання дозволів усім учасникам ринку.

У контексті ПАТ «Укргазвидобування» також можна апелювати до статті 27-ї Закону України «Про нафту і газ», яка визначає однією з підстав анулювання спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами ситуацію, коли користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин протягом 180 календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не приступив до користування ними.

Також законодавство встановлює, що за процедурою «без проведення аукціону» спецдозвіл не може бути виданий суб’єкту господарювання, який не виконує зобов’язання про надання дозволу надрокористуваня на інше родовище.

Щодо «головної внутрішньої суперечності» постанови № 615.

Мова йде про філологічну термінологію, яка допускає паралельне вживання термінів «родовище» та «ділянка надр».

Щодо нововведення принципу «мовчазної згоди» при наданні дозволів  або їх продовженні.

Норма щодо «мовчазної згоди» при наданні дозволів  або їх продовженні

не була змінена з 19 січня 2016 року.

Мова йде про збільшення граничного строку для вирішення питання допуску претендента до участі в аукціоні з продажу спецдозволів, який до цього часу не узгоджувався із строком, який надавався заінтересованим органам (правоохоронним та фінансового моніторингу) для надання інформації стосовно претендента чи часу з якого можна вважати (при відсутності відповіді від вказаних органів), що в претендента відсутні порушення.

Щодо реалізації Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Закон ухвалений 18 червня 2017 року, введений в дію 18 грудня 2017 року. Верховна Рада України надала заінтересованим суб’єктам півроку на приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами нового природоохоронного законодавства, ухваленого на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Станом на сьогодні Мінприроди забезпечує проходження процедури ОВД для вже понад 200 суб’єктів господарювання (у Польщі її проходять понад 1500 суб’єктів на рік). Проте надрокористувачів серед учасників ОВД – менше 10%. Мінприроди зробило крок назустріч підприємцям і надало можливість провести передбачені законом процедури ОВД без зупинення діяльності.

Шануючи беззаперечне право свободи слова та повагу до журналістських стандартів та етики, акцентуємо на праві громадян мати всебічну правдиву інформацію, просимо врахувати викладену інформацію у публікації видання. Очікуємо на відповідні зміни у тексті публікації.

Користуючись нагодою, дозволимо ще кілька тез щодо проблем надрокористування в Україні. За понад чверть століття не було здійснено жодних спроб лібералізувати галузь. У Мінприроди вже розроблено вдосконалення системи надрокористування в Україні, наразі мова йде про якісно новий порядок розпорядження геологічною інформацією. Мінприроди підготувало документ, який відкриває доступ до усієї геологічної інформації, в тому числі і тієї, що належить державі. Такий крок є обов’язковою передумовою для врегулювання питання випадків отримання спецдозволів на користування надрами без процедури аукціону шляхом так званої «апробації»,  що так хвилює надрокористувачів нафтогазового сектору. Також повідомляємо, що перший пакет змін у надрокористуванні, в тому числі і напрацювання по зміні постанови №615 було публічно презентовано та обговорено з усіма зацікавленими учасниками ринку, про що міститься відповідна інформація на офіційному сайті Мінприроди https://menr.gov.ua/news/31745.html

Щодо діяльності Мінприроди часів Януковича та порівняння його з сьогоденням, то таке порівняння є відверто образливим для команди Мінприроди. Звертаємо увагу, що саме за особистої ініціативи Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака  Мінприроди оскаржено рішення, якими надано можливість незаконному вилученню з державної власності майна, розташованого в урочищі «Межигір’я». Майно повернуто до державної власності. Наразі – це прецедент у поверненні майна, розкраденого за «темних часів».