Протокол відхилення пропозиції комунальних шляховиків на тендері УЖКГ Полтавського міськвиконкому
02.06.2016   //   157 Переглядів

Протокол № 25

засідання комітету з конкурсних торгів

Управління житлово-комунального господарства ВК ПМР

від « 28 » квітня 2016 р. 

ПРИСУТНІ:

Голова комітету з конкурсних торгів: Малько К.А.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів: Остапенко І.Л.

Члени комітету з конкурсних торгів: Шанько А.І., Рижій Ю.М., Мацак І.В.

ВІДСУТНІ:

Член комітету з конкурсних торгів: Зінченко Л.Є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Відхилення пропозиції конкурсних торгів Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради на закупівлю «81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави)».

Слухали:  Голову комітету з конкурсних торгів, першого заступника начальника управління Малько К.А., який проінформував членів комітету з конкурсних торгів, що відповідно до ст. 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VIІ були розглянуті пропозиції конкурсних торгів 3-х учасників закупівлі: «81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави)».

В процедурі розкриття прийняли участь пропозиції 3-х учасників:

– Комунальне підприємство «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, ціна пропозиції 47 043 054,96 грн.

– Приватне підприємство «Будгарант-7», ціна пропозиції 65 726 834,54 грн.;

– Публічне акціонерне товариство «Управління механізації будівництва №23», ціна пропозиції 65 694 250,40 грн.

В результаті розгляду пропозицій конкурсних торгів на закупівлю «81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави)» вищезазначених учасників було виявлено наступне.

  1. Пропозиція конкурсних торгів – Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради не відповідає умовам документації конкурсних торгів, зокрема:

– пунктом 2.2. Додатку № 2 до ДКТ передбачено надання у складі пропозиції конкурсних торгів інформації з відомостями про учасника, у довільній формі, на фірмовому бланку Учасника, із зазначенням, а саме: повного найменування та скороченого найменування учасника; коду ЄДРПОУ/номеру облікової картки платника податків ДРФОПП; організаційно-правової форми учасника; юридичної та фактичної (поштової) адреси учасника; інформації про чинного керівника на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів (зазначити повністю посаду, ім’я, прізвище, по батькові); банківських реквізитів учасника; інформації щодо системи оподаткування учасника (загальні умови, спрощена система оподаткування із зазначенням % ставки; платник ПДВ тощо). Але КП «ПМШЕД» ПМР у інформації не зазначило повної та скороченої назви організації (згідно  Статуту підприємства повна назва: Комунальне підприємство «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, скорочена назва: КП «ПШЕД» ПМР); в інформації з відомостями про учасника відсутня будь-яка інформація про чинного керівника на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів (зазначити повністю посаду, ім’я, прізвище, по батькові). В інформації вказана адреса підприємства, але не зазначено, яка саме це адреса юридична чи/та фактична (поштова); не вказана організаційно-правова форма підприємства.

–  у п. 11 зведеного підрахунку витрат виконання послуг (стор. 79) пропозиції конкурсних торгів: «Чергування при зимовому періоді» вказаний обсяг 36000 год., а згідно п. 11 Додатку № 4 до Документації конкурсних торгів «Технічне завдання» обсяг зазначених послуг – 36500 год.;

–  у п. 40 зведеного підрахунку витрат виконання послуг (стор. 83) пропозиції конкурсних торгів: «Видалення та косіння трави бур’яну, з обочин, кюветів, водовідвідних канав спеціалізованою технікою та механізмами» вказаний обсяг 3000, а згідно п. 40 Додатку № 4 до Документації конкурсних торгів «Технічне завдання» обсяг зазначених послуг – 30000 год.;

– у п. 41 зведеного підрахунку витрат виконання послуг (стор. 83) пропозиції конкурсних торгів: «Видалення та косіння трави бур’яну, з обочин, кюветів, водовідвідних канав вручну» вказаний обсяг 1200, а згідно п. 41 Додатку № 4 до Документації конкурсних торгів «Технічне завдання» обсяг зазначених послуг – 12000 год.

Таким чином, КП «ПШЕД»ПМР занизило обсяги виконання послуг.

Також, стосовно Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради наявні підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції конкурсних торгів, які  визначені статтею 17  Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до пункту 19, частини 1 статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: «Пов’язана особа – особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;

фізичні особи – члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства.»

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб-підприємців та громадських формувань засновником Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради є Полтавська міська рада.

Згідно пункту 1.3. розділу 1 Статуту Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради підприємство підпорядковано Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854, адреса місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул.. Комсомольська, 19), що є органом управління (далі за текстом – Орган управління).

Пунктом 3.5. розділу 3 Статуту передбачено, що Власник майна, в особі Органу управління і управління майном комунальної власності міста, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів.

Таким чином, Комунальне підприємство «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради підпадає під ознаку: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі та є пов’язаною особою з управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Згідно пункту 2 та пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів, перший заступник начальника управління Малько К.А. запропонував відхилити пропозицію конкурсних торгів Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради на закупівлю: «81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави)», як таку, що не відповідає документації конкурсних торгів та наявні підстави для відхилення пропозиції конкурсних торгів, які зазначені у статті 17  Закону України «Про здійснення державних закупівель».

ВИРІШИЛИ:

  1. Керуючись пунктом 2 та пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VІI (зі змінами): «Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та наявні підстави, зазначені у статті 17та частині сьомій статті 28 цього Закону», відхилити пропозицію конкурсних торгів Комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів та наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

ГОЛОСУВАЛИ:

  1. Голова комітету з конкурсних торгів

Перший заступник начальника управління Малько К.А. – «За»

  1. Заступник голови комітету з конкурсних торгів

завідувач сектором з питань юридичного забезпечення  Остапенко І.Л – «За»

  1. 3. Секретар комітету з конкурсних торгів

головний спеціаліст сектору з питань юридичного забезпечення Шанько А.І. –  «За»;

  1. 4. Член комітету з конкурсних торгів

начальник відділу економічного прогнозування та фінансів Рижій Ю.М. – «За»;

  1. 5. Член комітету з конкурсних торгів

головний спеціаліст відділу економічного прогнозування та фінансів Мацак І.В. – «За»

Підписи:

Голова комітету з конкурсних торгів:

Перший заступник

начальника управління                            Малько К.А.           _____________________

        (посада, прізвище, ініціали)                                                          (підпис)

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:

Завідувач сектором з питань

 юридичного забезпечення                         Остапенко І.Л.         ________________

          (посада, прізвище, ініціали)                                                          (підпис)

Члени комітету з конкурсних торгів:

Заступник начальника управління          Зінченко Л.Є.     ______________________

          (посада, прізвище, ініціали)                                                          (підпис)

Начальник

відділу економічного прогнозування

та фінансів                                                 Рижій Ю.М.     _________________________

          (посада, прізвище, ініціали)                                                      (підпис)

Головний спеціаліст сектору

з питань юридичного забезпечення        Шанько А.І.       ____________________

          (посада, прізвище, ініціали)                                                       (підпис)

Головний спеціаліст відділу

економічного прогнозування та фінансів   Мацак І.В.                  __________________

          (посада, прізвище, ініціали)                                                          (підпис)