Де у Королевської розмістять рекламу на 5 мільйонів
17.12.2013   //   55 Переглядів

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

Послуги інформаційних агентств,

код ДК 016-2010: 63.91.1

 

1. Мета: Підвищення рівня поінформованості суспільства про діяльність та важливу роль Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, як органу, що здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. З метою стимулювання розвитку соціального страхування шляхом економічного реформування, що забезпечить фінансову стабільність Фонду, який належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

 

2. Основні завдання: Проведення комплексу інформаційних заходів на телебаченні, радіо, друкованих та електронних засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів для цільових аудиторій за наступними питаннями:

– інформування про вагомість та важливу роль Фонду, який належить до цільових позабюджетних страхових фондів;

– інформування про основні проблеми у системі соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та шляхи їх вирішення і врегулювання.

 

3. Загальні вимоги:

3.1. Термін надання послуг: протягом 2013 року.

3.2. Відповідність інформаційного наповнення основній меті інформаційно-роз’яснювальної роботи Фонду, сучасний підхід до підготовки інформаційних матеріалів щодо діяльності Фонду.

3.3. Мова: українська.

3.4. Формат: пізнавальний, розрахований як на широку громадськість, так і на представників влади, передбачає наявність ведучого.

3.5. Загальний стиль подачі інформації: динамічний, простою мовою, з широким використанням прикладів.

 

4. Реалізацією таких послуг у 2013 році є:

 

4.1. Створення та розміщення радіо сюжетів щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

 

№ п/п Радіостанція Кількість виходів
1.1. 5 національних радіостанцій з сумарною долею аудиторії у загальному слуханні радіо в Україні не менш 20 %  (по даним дослідження радіоаудиторії GFK Radio Research 01.04.2013 – 16.06.2013) 5 радіостанцій по 24 вихода

 

Обов’язковим є надання інформації про рейтинги, долю аудиторії радіостанцій за даними “GFK Ukraina” (“ГФК Юкрейн”).

Учасник у своїй пропозиції конкурсних торгів повинен  надати листи або інші документи від радіостанцій, які гарантують розміщення матеріалів або текстів соціального спрямування щодо діяльності Фонду, відповідно до цих технічних вимог, у період до 31 грудня 2013 р.

 

4.2.  Створення та розміщення інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній прайм-тайм):

 

№ п/п Телеканал Формат Кількість виходів
1.1 Національні телеканали

Виробництво та трансляція  інформаційних відеосюжетів

144
1.2. Національні телеканали

Виробництво та трансляція    інформаційних відеосюжетів у форматі “Гість в студії” хронометражем не менш 8 хвилин

4
1.3. Національні телеканали

Трансляція  інформаційного повідомлення у форматі «Бегущая строка»

3900

 

Учасник надає копії ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на канали, на яких учасник планує транслювати відео/радіо сюжети, завірені печаткою учасника.

 

4.2.1 Вимоги до надання послуг:

4.2.1.1. Виконавець бере на себе виконання таких робіт:

4.2.1.2 Розробити необхідний календарний план,

4.2.1.3. Подати на затвердження Замовнику календарний план,

4.2.1.4. Організувати участь керівництва та спеціалістів Замовника у телевізійних та радіопрограмах.

4.2.1 5. Розпочати надання послуг зі створення і трансляцію відповідного виду інформаційного матеріалу протягом 2-х тижнів з дня подання Замовником відповідного замовлення.

4.2.1 6. Надати Замовнику перед трансляцією телевізійної та/або радіопрограми переглянути та/або прослухати їх.

4.2.1 7. Після завершення надання послуг Виконавець надає Замовнику ефірні довідки, диски з виготовленими матеріалами, фінансовий і технічний звіти.

 

4.2.2. Замовник бере на себе надання таких послуг:

4.2.2.1. Надати згоду на участь в телевізійних та радіопрограмах.

4.2.2.2. Надати тему та додаткову інформацію (технічні дані, нормативні документи тощо) та погодити графіки інтерв‘ю (з керівництвом та спеціалістами Замовника).

Учасник у своїй пропозиції конкурсних торгів повинен вказати кількість послуг, кількість виходів подач та загальну вартість послуг.

 

4.3. Підготовка та розміщення у друкованих засобах масової інформації статей:

 

№ п/п

Назва

Формат

Кількість виходів

1.1

Національне видання соціальної спрямованості з щотижневим тиражем не менше 50 000 прим.

Шпальта формату А3

9

1.2.

Регіональні видання

Стаття обсягом не менше 500 кв.см

 120

 

4.3.1.  Вимоги до надання послуг:

4.3.1.1.   Виконавець бере на себе надання таких послуг:

4.3.1.2.  Розробити необхідний календарний план,

4.3.1.3.            Подати на затвердження Замовнику календарний план,

4.3.1.4.            Розпочати надання послуг зі створення і розміщення відповідного виду інформаційного матеріалу протягом 2-х тижнів з дня подання Замовником відповідного замовлення.

4.3.1.5.            Перед розміщенням матеріалів у друкованих засобах масової інформації надати їх  Замовнику для перегляду.

4.3.1.6.   Після завершення надання послуг Виконавець надає Замовнику у паперовому вигляді – оригінали друкованих видань, в яких було розміщені інформаційні матеріали  та фінансовий і технічний звіти.

 

4.3.2.   Замовник бере на себе надання таких послуг:

4.3.2.1.            Надати згоду на публікацію інтерв’ю, висловлювань керівництва та спеціалістів Замовника та інформації про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік.

4.3.2.2.            Надати тему та додаткову інформацію (технічні дані, нормативні документи тощо) та погодити графіки інтерв‘ю (з керівництвом та спеціалістами Замовника).

Обов’язковим є надання інформації про тираж та  територію розповсюдження друкованого видання.

Учасник у своїй пропозиції конкурсних торгів повинен вказати кількість послуг, кількість матеріалів для розміщення та загальну вартість послуг.

 

4.4. Підготовка та розміщення в електронних засобах масової інформації новин

 

№ п/п

Назва

Формат

Кількість розміщених матеріалів

1.1

Інтернет портал MyTime  або еквівалент інтернет-порталу, який є інтегратором та розповсюджувачем с новин соціальної сфери (зокрема Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) взятих із перших джерел

Створення(виробництво) інформаційних матеріалів та їх розміщення на інтернет -порталі з кількістю знаків не менше 2000

Не менше

230

1.2.

Інтернет портал Ukr.net або еквівалент інтернет-порталу, який є інтегратором та розповсюджувачем с новин соціальної сфери (зокрема Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) взятих із перших джерел

Створення(виробництво) інформаційних матеріалів та їх розміщення на інтернет -порталі з кількістю знаків не менше 2000

Не менше

230

 

4.4.1 Вимоги до надання послуг:

4.4.1.1 Виконавець бере на себе надання таких послуг:

4.4.1.2 Розробити необхідний календарний план,

4.4.1.3 Подати на затвердження Замовнику календарний план,

4.4.1.4.            Розпочати надання послуг зі створення і розміщення відповідного виду інформаційного матеріалу протягом 2-х тижнів з дня подання Замовником відповідного замовлення.

4.4.1.5.  Перед розміщенням новин у електронних засобах масової інформації надати їх  Замовнику для перегляду.

4.4.1.6  Після завершення надання послуг Виконавець надає Замовнику у паперовому вигляді – роздруківки з Інтернет ресурсів, де розміщені новини (Кліпінг (cкріншот) за результатами медіа-моніторингу) та фінансовий і технічний звіти.

 

4.4.2. Замовник бере на себе виконання таких робіт:

4.4.2.1.            Надати згоду на публікацію інтерв’ю, висловлювань керівництва та спеціалістів Замовника та інформації про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік.

4.4.2.2.            Надати тему та додаткову інформацію (технічні дані, нормативні документи тощо) та погодити графіки інтерв‘ю (з керівництвом та спеціалістами Замовника).

Обов’язковим є надання інформації про рейтинги, кількість відвідувачів (хостів)      Інтернет – порталу за даними «Вigmir.net»

Учасник у своїй пропозиції конкурсних торгів повинен вказати кількість послуг, кількість матеріалів для розміщення та загальну вартість послуг.

Учасник у своїй пропозиції конкурсних торгів повинен  надати листи або інші документи від редакції Інтернет – порталів, які гарантують розміщення матеріалів або текстів соціального спрямування щодо діяльності Фонду, відповідно до цих технічних вимог, у період до 31 грудня 2013 р.