НОВИНИ

22.01.2018
21.01.2018
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Технічне завдання на межеві знаки для Держцентру земельного кадастру

16 Липня 2011

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Закупівля межових знаків, призначених для закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Процедура закупівлі: двоступеневі торги

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Загальні технічні вимоги та основні характеристики

Межові знаки повинні відповідати положенням Інструкції  про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 №376 з урахуванням Змін до неї, затверджених  Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 №117.

1.1              Конструкції межових знаків повинні бути зручними в застосуванні та забезпечувати довгострокову експлуатацію межових знаків за таких умов:

–          робочий інтервал температури від – 40°С до + 50° С;

–          вологість повітря та ґрунту від 0% до 95%;

–          ґрунти з різними фізичними та хімічними властивостями, в тому числі агресивними.

1.2              Межові знаки повинні відповідати нормативним документам із стандартизації і застосування стандартів, зареєстрованим у встановленому порядку.

1.3              Матеріали, які застосовуються для виготовлення межових знаків повинні задовольняти вимоги діючих нормативних документів.

2. Вимоги до надійності

Термін експлуатації межового знака – не обмежений.

3. Вимоги до стійкості зовнішніх впливових факторів

Межові знаки повинні зберігати свої характеристики при дії температури та вологості у діапазоні, наведеному у п 1.1.

4. Вимоги до складу та конструкції

4.1                  . Межовий знак складається із чотирьох деталей:

–  деталь 1 – металева марка у формі  кола  діаметром  50 мм  та   товщиною 1 мм. У центрі марки розміщений отвір для кріплення за допомогою закладного дюбеля та стержня фіксуючого.

–  деталь 2 – закладний дюбель довжиною 120 мм  з верхньою основою у формі кола діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;

–  деталь 3 – стержень фіксуючий червоного кольору довжиною 127 мм,       виготовлений з особливо витривалого полімеру;

–  деталь 4 –  стовпчик  установочний (у розрізі хрестоподібний) висотою 700 мм з верхньою основою діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру.

4.2 Межовий знак у скомплектованому вигляді повинен мати такі габаритні розміри (± 5%):

–     довжина 713 мм;

–     діаметр верхньої основи 60 мм.

5. Вимоги до маркування

По периметру кола круглої марки угорі виконується напис «МЕЖОВИЙ ЗНАК», унизу – «Україна».

Кожен Межовий знак повинен містити унікальний на території України ідентифікатор (комбінацію із кириличних символів та арабських цифр) та дублювання індивідуального номера (ідентифікатора) Межового знака штрих-кодом з метою захисту від підробки та автоматизації їх обліку. В центрі лицьової сторони круглої марки під отвором, вказується індивідуальний номер Межового знаку.

Нанесення на марках необхідної інформації повинно виконуватись способом, який дозволяє забезпечити її збереження протягом всього строку експлуатації межового знака.

6. Вказівки щодо встановлення

Конструкція Межових знаків повинна дозволяти їх встановлення на поверхні з грунтовим покривом без необхідності застосування спеціальної техніки або устаткування.

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Постачальник зобов’язується протягом 2011-2015 років поставити Замовникові товар,  а  Замовник – прийняти і оплатити його.

2. Найменування  (номенклатура, асортимент) Товару – межовий знак, призначений для закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Кількість товару – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) шт.

3. Обсяг закупівлі Товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків, з урахуванням погоджених сторонами графіків поставок.

4. Якість Товару повинна відповідати нормативним документам із стандартизації, зареєстрованим у встановленому порядку.

5. Термін експлуатації товару – не обмежений.

6. Ціна цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною  згодою Сторін.

7. Вартість тари, упаковки, витрат, пов’язаних з доставкою та прийманням Товару, тощо включено до ціни Товару та до загальної ціни Договору.

8. Розрахунки за Договором проводяться шляхом оплати Замовником поставленого Товару протягом 7 (семи) банківських днів з дня поставки Товару в розмірі вартості фактично поставленого Товару, вказаної в акті прийому-передачі Товару та видатковій накладній. Днем поставки є дата підписання сторонами акту прийому-передачі Товару та видаткової накладної. За наявності письмового погодження сторін Договору може застосовуватись попередня оплата Товару (передоплата) або оплата поставленого Товару з відстроченням платежу до дати продажу Замовником Товару третім особам.

9. Термін поставки Товару – згідно графіку поставок, який узгоджуватиметься сторонами щоквартально.

10. Постачальник зобов’язаний поставити Товар Замовнику партіями згідно з узгодженим сторонами графіком поставок на умовах DDP (ІНКОТЕРМС 2000): за адресами обласних та міських філій Замовника, вказаних у графіку поставок.

11. Строк дії договору – з дати його підписання та скріплення печатками сторін до 31.12.2015р., а в частині виконання гарантійних зобов’язань Постачальником щодо Товару – до закінчення гарантійного строку.

12. Місце  поставки  (передачі) Товару – приміщення Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», його обласних філій  та філій в містах Київ і Севастополь.

13. Транспортування Товару здійснюється в критих транспортних засобах у відповідності з правилами транспортування вантажів, що діють на відповідному виді транспорту. Постачальник забезпечує таке пакування Товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення, зазначеного у графіку поставок.

14. Товар не повинен зберігатися в приміщеннях в умовах, які викликають деформацію та пошкодження. Упаковка або тара, у тому числі багаторазова, не повертається.

15. Розвантаження Товару здійснюється силами та засобами Замовника.

16. У разі виявлення невідповідності кількості товару, представник Замовника разом з представником Постачальника відображають це у акті прийому-передачі Товару.

18. У разі виявлення невідповідності кількості або якості Товару, Постачальник за свій рахунок здійснює допоставку належної кількості Товару або його заміну на якісний протягом 7(семи) робочих днів. Неякісний (некомплектний) Товар не враховується в рахунок поставки та оплаті Замовником не підлягає.

19. Перехід права власності  на Товар та ризик випадкового знищення (псування) відбувається в момент передачі Товару уповноваженому представнику Замовника  та підписання актів прийому-передачі.

20.Права та обов’язки Сторін:

Права Замовника:

– вимагати поставки товару в строки та у кількості, які будуть визначені сторонами згідно графіку поставок, але не менше 50 000 (п’ятдесят тисяч) шт. межових знаків на місяць, починаючи з четвертого місяця дії Договору.

У першому місяці дії Договору Замовник має право вимагати поставки товару у кількості не менше 20 000 (двадцять тисяч) шт., у другому місяці – не менше 30 000 (тридцять тисяч) шт., у третьому місяці – не менше 40 000 (сорока тисяч) шт.

Замовник має право зменшити мінімальний обсяг щомісячної поставки, вказаної в цьому пункті, залежно від своїх фактичних потреб, за умови документального підтвердження відсутності потреби в закупівлі межових знаків.

– вимагати поставки Товару, якість якого відповідає нормативним документам із стандартизації, зареєстрованим у встановленому порядку;

– вимагати відшкодування збитків та сплати штрафних санкцій за порушення іншою стороною у

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.01.2018
21.01.2018
20.01.2018
19.01.2018
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ