Обгрунтування закупівлі послуг міжнародних юристів для суду з “Ванко прикерченська” у 2010 році
10.07.2011   //   111 Переглядів

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

юридичних послуг для представництва інтересів держави Україна у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави Україна, що розглядається в Арбітражному інституті Торгової палати м.Стокгольм

1. Замовник:

1.1 Найменування Міністерство юстиції України.

1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00015622.

1.3 Місцезнаходження: м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001.

1.4 Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail за наявності):

Заступник Міністра юстиції – Притика Юрій Дмитрович,

тел.: +38 044 279-61-73;

E-mail: uadef@minjust.gov.ua.

1.5 Міністерство юстиції України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00015622.

1.6 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 29.11.2010 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України (бюджетна програма КПКВК 3601150 “Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України” на 2010 рік).

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1 Предмет закупівлі: юридичні послуги для представництва інтересів держави Україна в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм під час розгляду справи за позовом компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави Україна

3.2. Вид послуг: юридичні послуги на суму 1 855 000 грн.

3.3 Місце надання послуг: Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм (м. Стокгольм, Швеція).

3.4. Строк надання послуг: до 31 грудня 2010 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1 Міжнародна юридична фірма «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP».

4.2 Ідентифікаційний код: OC334789

4.3. Місцезнаходження юридичної особи:

Юридична адреса: Великобританія, Лондон  EC4Y 1HS, Фліт Стрит 65

Місцезнаходження юридичної особи, що надає послуги:

75008, Франція, м. Париж, 2 вул. Поля Сезана, 19, тел. +33 1 44 56 54 38, факс +33 1 44 56 44 00.

5. Застосування процедури закупівлі в одного учасника пов’язано із виникненням термінової потреби у додаткових юридичних послугах відповідно до процедурного наказу Арбітражного Трибуналу № 1 та № 2 від 26.12.2008 (зі змінами) у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська ЛТД» до держави Україна в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм, що надаються міжнародною юридичною фірмою «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP», яка здійснює супроводження цієї справи як юридичний радник держави Україна з 2008 року.

В порядку інформування.

16 липня 2008 року компанія «Венко Прикерченська Лтд» звернулась з Запитом про арбітраж до держави Україна до Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм, відповідно до статті 47 Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл Лтд» (від 19.10.2007, далі – Угода).

Протягом 2008 – 2010 років сторонами провадження на розгляд Арбітражного трибуналу  подавались письмові процесуальні документи та докази, відповідно до вимог Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм.

15-19 березня 2010 року у справі відбулись усні слухання, за результатами яких сторонами забезпечено подання необхідних процесуальних документів (квітень-червень 2010). Рішення Арбітражного трибуналу у справі очікувалось у вересні-жовтні 2010 року.

На виконання рішення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції від 24.06.2010 (Протокол №34), рішення Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 (Протокол №30) сторонами арбітражного провадження ініційовано переговорний процес з метою мирного врегулювання справи. У зв’язку з цим, за спільним зверненням сторін арбітражного провадження винесення рішення у справі Арбітражним трибуналом перенесено на 31 грудня 2010 року.

У 2010 році згідно із зазначеними наказами та листами Арбітражного трибуналу у 2010 році виконано наступні процедурні етапи:

  • 18 січня 2010 року компанією «Венко Прикерченська Лтд» подано Уточнення до позовних вимог;
  • 29 січня 2010 року державою Україна подано Відповідь на Друге подання компанії «Венко Прикерченська Лтд»;
  • 7 березня 2010 року компанією «Венко Прикерченська Лтд» подано Доповнення до Відповіді на Зустрічний позов;
  • 15-17 березня 2010 року проведено усні слухання Арбітражного трибуналу у справі;
  • 17 травня 2010 року сторонами у спорі подано процесуальні Документи по результатам усних слухань;
  • 31 травня 2010 року сторонами у спорі подано Коментарі на подання по результатам усних слухань;
  • 7 червня 2010 року сторонами подані розрахунки витрат у зв’язку із арбітражним провадженням;
  • забезпечено процедурне супроводження справи.

Крім того, відповідно до рішення засідання Кабінету Міністрів України (від 30.06.2010 Протокол №34) та рішення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції від 24.06.2010 (Протокол №34) сторонами арбітражного провадження розробляється проект мирової угоди між компанією «Венко Прикерченська Лтд» та держави Україна, а також забезпечується узгодження англійського та українського текстів Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між компанією «Венко Інтернешнл Лтд» та державою Україна (від 19.10.2007).

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

16 липня 2010 року компанія «Венко Прикерченська Лтд» подала Запит про арбітраж до держави Україна відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм, у зв’язку із припиненням участі держави Україна в Угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл Лтд» (далі – Угода) (розпорядження КМУ № 740-р від 21 травня 2008 року).

Відповідно до пункту 7 Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України №581 від 25.06.2002, дорученням Кабінету Міністрів України від 8.08.2008 №27534/7/1-08, Міністерство юстиції визначено відповідальним органом у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави України.

Згідно із Запитом про арбітраж компанія «Венко Прикерченська Лтд» попередньо оцінила свої збитки у зв’язку із одностороннім розірванням Україною Угоди на суму більше 100 млн. дол. США.

Відповідно до пункту 10 Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України №581 від 25.06.2002, та абзацу 4 ч. 3 Порядку фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2003 №1198 (далі – Порядок фінансування витрат), Міністерством юстиції України для належного представництва інтересів України у цій справі з 2008 року залучено юридичного радника – юридичну фірму «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP».

Юридичною фірмою «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP» для належного юридичного супроводження справи у 2010 році запропоновано суму витрат у розмірі 2 933 760.5 дол. США. Кошторисом видатків за бюджетною програмою КПКВК 3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України» на 2010 рік від 8.06.2010, затвердженим Міністром юстиції України О.В. Лавриновичем, на юридичне супроводження справи виділено кошти у розмірі 5 325 000 гривень. У зв’язку із зазначеним,  у 2010 році Міністерством юстиції укладено з юридичною фірмою «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP» Договір про надання юридичних послуг №39-89 від 29 червня 2010 року на загальну суму 652 000 дол. США.

Відповідно до пункту 3.7. Договору, у разі зміни обставин, пов’язаних з розвитком подій у справі, що обумовлюють необхідність збільшення загальної вартості Договору, Виконавець виставляє рахунок на залишок коштів по Договору та звертається до Замовника з проханням збільшити вартість Договору.

Станом на вересень 2010 року кошти, передбачені Договором про надання юридичних послуг №39-89 від 29 червня 2010 року, вичерпано. Сума Договору №39-89 покриває лише юридичні послуги надані за період з січня по березень 2010 року згідно із виставленими рахунками, а саме:

–         аналіз документів поданих компанією «Венко Прикерченська Лтд» (Уточнення до позовних вимог, Доповнення до відповіді на зустрічний позов);

–         подання Відповіді держави Україна на Друге подання компанії «Венко Прикерченська Лтд»;

–         співпрацю зі свідками та незалежними експертами під час підготовки ними незалежних експертиз та свідчень, які були включені до процесуальних документів, поданих державою Україна, підготовка свідків та експертів до виступів під час усних слухань Арбітражного трибуналу та перехресного допиту юридичними радниками компанії «Венко Прикерченська Лтд»;

–         підготовку позиції захисту держави для її представлення під час усних слухань.

У зв’язку із перерозподілом коштів між справами, затверджено Кошторис видатків за бюджетною програмою КПКВК 3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України» на 2010 рік від 17.11.2010 та на юридичне супроводження справи додатково виділено 1 855 000 гривень.

На даний час закупівля послуг юридичних радників для забезпечення захисту прав та інтересів держави Україна в закордонних юрисдикційних органах підпадає під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010 року (далі – Закон), отже збільшення вартості Договору про надання юридичних послуг №39-89 від 29.06.2010 на 1 855 000 грн. потребує проведення однієї з процедур закупівлі відповідно до положень вказаного Закону.

Комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції прийнято рішення про обрання процедури закупівлі в одного учасника у зв’язку з виникненням термінової потреби у додаткових юридичних послугах в 2010 році у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави Україна, що надаються міжнародною юридичною фірмою «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP» (відповідно до вимог ч. 1 ст. 12 та п. 3 ч. 2 ст. 39 Закону).

Підставою застосування процедури закупівлі в одного учасника є нагальна потреба у здійсненні своєчасного та належного захисту інтересів держави у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави Україна в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (справа № V (091/2008), що обумовлено специфічною та довготривалою процедурою розгляду справи відповідно до Процедурного наказу Арбітражного Трибуналу №1 та №2 від 26.12.2008.

Застосування інших процедур закупівель, передбачених чинним законодавством у сфері регулювання закупівель, може призвести до розгляду справи без участі держави Україна, задоволення позовних вимог Позивача та накладення арешту на майно України за кордоном.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.[*]

1.                 Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2002 року № 581.

2.                 Порядок фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 року № 1198.

3.                 Лист-звернення компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави Україна від 6.05.2008 з вимогою про проведення переговорів.

4.                 Доручення Прем’єр-міністра України Ю.В. Тимошенко від 26.05.2010 №27534/0/1-08, яким Міністерству юстиції доручено здійснити експертизу Угоди та залучити юридичного радника.

5.                 Доручення Кабінету Міністрів України від 8.08.2008 №27534/7/1-08, яким Міністерство юстиції визначено відповідальним органом у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська Лтд» до держави України.

6.                 Договір про надання юридичних послуг № 39-89 від 29.06.2010

7.                 Лист міжнародної юридичної фірми “Freshfields Bruckhaus Deringer LLP” від 10.11.2010 щодо збільшення суми Договору №39-89 від 29.06.2010

8.                 Запит про арбітраж компанії «Венко Прикерченська Лтд» від 16.06.2008 року, поданий до Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольм.

9.                 Процедурний наказ Арбітражного Трибуналу №1 та № 2 від 26.12.2008

10.             Лист-роз’яснення Міністерства економіки України №3303-25/5361-06 від 14.06.2010.

Заступник Міністра                                                                                   Ю.Д. Притика


[*] Звертаємо Вашу увагу, що інформація зазначена у пунктах 6-9 розділу 7 Обґрунтування, відповідно до вимог частини 9 статті 21 та частини 5 статті 30 Закону України “Про інформацію” не підлягає розголошенню в офіційних друкованих виданнях та поширенню через засоби масової комунікації.