НОВИНИ

23.01.2018
22.01.2018
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Зразок пояснення того, чому “Укргазвидобування” купує АЗС по Україні

30 Травня 2011

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Дочірня компанія «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” в особі Філії Управління з переробки газу та газового конденсату.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25976423

1.3. Місцезнаходження: Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Левченко Олег Васильович, голова комітету з конкурсних торгів; Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420; тел./факс: (0532)50-89-88.

Приставка Володимир Васильович; начальник відділу забезпечення процедур закупівель товарів, робіт та послуг; Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420; тел./факс: (0532)51-50-24, e-mail: pvv@upggk.poltava.ua.

Бондарєв Юрій Вікторович; начальник ВВ та ВН; Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420; тел./факс (0532)51-50-63.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Дочірня компанія «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, 30019775

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 23.05.2011 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: «Транспортні будівлі та споруди (крім водного транспорту (Автозаправні станції)», код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97: 45.62.1

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 3 штуки

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Сумська область.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОХІМСЕРВІС»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 40020. Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна,32, тел./факс: (0542)24-17-56

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт два частини другої статті 39 Закону: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Інвестиційним комітетом НАК «Нафтогаз України» було розглянуто проект «Придбання мережі АЗС та нафтобаз ДК «Укргазвидобування», метою реалізації якого є:

–                       створення нового учасника ринку нафтопродуктів на 100 % контрольованого Урядом для забезпечення більш ефективного впливу на процес ціноутворення на роздрібному ринку України;

–                       збільшення прибутковості ДК «Укргазвидобування» за рахунок зменшення обсягів нафтопродуктів, які реалізуються великим оптом та збільшення реалізації через власну мережу АЗС.

За результатами розгляду Інвестиційним комітетом НАК «Нафтогаз України» було вирішено визнати вищезазначений проект доцільним.

В рамках реалізації даного проекту ДК «Укргазвидобування» було проведено дослідження щодо визначення переліку основних учасників ринку нафтопродуктів, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів через автозаправні станції та проведено маркетинговий пошук пропозицій щодо продажу активів у вигляді АЗС серед потенційних продавців АЗС.

Згідно результатів цих досліджень було встановлено обмежене число суб’єктів ринку, які погодилися продати автозаправні станції, що свідчить про відсутність альтернативи щодо осіб, у яких можна придбати активи у вигляді АЗС. Крім того, було встановлено, що наявна пропозиція щодо продажу АЗС не забезпечує в повній мірі попит ДК «Укргазвидобуваня» на даному сегменті ринку, оскільки загальне число запропонованих АЗС менше ніж планувалося придбати.

Висновком Антимонопольного комітету України за №28-29/08-11817 від 14.12.2010 р. було встановлено:

Визначальним для роботи ринків моторного пального в Україні є надання можливості власникам мото-, автотранспорту заправляти свої засоби пересування необхідним пальним в будь-якій точці України. При цьому, така заправка пальним має здійснюватися за умови мінімальних додаткових витрат часу, фінансів та інших ресурсів.

Моторне пальне має бути постійно доступним споживачам в усьому асортименті на всій території України. Вирішення зазначеного завдання досягається завдяки складній багаторівневій системі паливо забезпечення, яка схематично виглядає наступним чином:

1)                       виробники моторного пального;

2)                       оптові постачальники, в тому числі імпортери нафтопродуктів;

3)                       суб’єкти ринку роздрібної торгівлі моторним пальним.

Діяльність суб’єктів господарювання на кожному щаблі ринків моторного пального має лише їм притаманні особливості:

1)      В залежності від виду моторного пального частка вітчизняних виробників коливається від 50% (А95) до 90% (скраплений газ);

2)      Характерною особливістю оптових постачальників є значний досвід організації складних логістичних схем постачання, наявність суттєвих фінансових можливостей, наявність чи доступ до великих продуктосховищ;

3)      Послуги роздрібної торгівлі моторним пальним, що надаються на АЗС із застосуванням спеціального обладнання не мають еквівалентних товарів-замінників, оскільки у споживачів така альтернатива відсутня.

Щабель роздрібної торгівлі на даному етапі розвитку ринків нафтопродуктів характеризує наступними особливостями:

1.      Суб’єктний склад ринків формують три групи учасників:

1)      вертикально – інтегровані компанії, що торгують переважно імпортованим пальним, які суміщають функції оптового постачальника і роздрібного торгівця;

2)      вертикально – інтегровані компанії, що торгують переважно пальним власного виробництва, які суміщають функції виробника, оптового постачальника і роздрібного торгівця;

3)      компанії, які здійснюють торгівлю пальним, придбаних на оптових ринках в Україні.

Такий склад учасників ринків роздрібної торгівлі моторним пальним призвів до суттєвого зниження обсягів ринку оптової торгів і перетворення  її в оборот товару в середині суб’єкта господарювання.

В зв’язку з тим, що реалізація нафтопродуктів здійснюється за договорами на умовах та за цінами продажу, які встановлює власник нафтопродуктів – оптовий постачальник, на ринок виходить новий суб’єкт господарювання, частина продавців нафтопродуктів виходить з цього ринку і за певних умов так звана «джоберська» мережа може контролюватися одним або групою підприємців, повя’занних договірними відносинами, тобто на ринку виникає ситуація, коли потенційні конкуренти можуть (або повинні) координувати, погоджувати поведінку. В результаті таких договорів на ринку фактично діє один продавець, окремі реалізатори, які діють як комісіонери, усуваються з ринку.

2. Розвиток інфраструктури ринку орієнтується на найбільш прибуткові сегменти – великі міста, автомагістралі. АЗС поступово з точок продажу пального перетворюються в комплексні торгівельні точки, а їх мережі у відповідні торгівельні мережі.

3. На території України утворилися достатньо великі територіальні сегменти, що мають однорідний суб’єктний склад учасників ринку, який суттєво відрізняється від суб’єктного складу інших територіальних сегментів.

4. Розвиток системи інформаційного обміну про діяльність окремих учасників ринків, який призвів до створення умов до існування на ринку моторного пального суттєвої інформаційної асиметрії для різних учасників ринків.

5. Перехід від маркетингової стратегії, спрямованої на закріплення у споживачів чіткої індивідуалізації учасників ринку до стратегії індивідуалізації продуктів шляхом руйнування однорідності ринків стандартизованих товарів, яким є моторні бензини і дизпальне.

Такі особливості сучасного етапу розвитку роздрібних ринків нафтопродуктів свідчать про стійку тенденцію переходу від конкурентного середовища, утвореного дисперсною структурою з дрібних учасників ринку до ринку з олігопольною структурою, коли конкуренція між сусідніми АЗС змінюється конкуренцією між мережами АЗС.

Укрупнення гравців на ринку не тільки сприяє підвищенню ефективності їх роботи, але й суттєво знижує рівень міграції власності (активів), які забезпечують діяльність на ринку, підвищуючи стабільність його структури. Особливо відчутно ця тенденція проявляється на етапі первинного укрупнення, коли більшість на ринку складають достатньо великі компанії чи їх групи, що вже встигли консолідувати певну кількість АЗС.

Про тенденцію щодо стабілізації структури власності на ринках роздрібної торгівлі нафтопродуктами свідчать і дані щодо контролю за процесами економічної концентрації на цих ринках.

За наявною у АМК України інформацією за останні 5 років було надано дозвіл на концентрацію у вигляді придбання або оренди АЗС на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів 145 суб’єктам господарювання. При цьому, кількість заяв у 2009-2010 роках зменшилася у порівняні з 2005 – 2006 роками у 3,5 рази, що свідчить про суттєве сповільнення темпів руху власності на зазначеному ринку, сталості його структури та незначну зміну часток його учасників.

Ще більшою мірою тенденція до стабільності структури ринку відмічається у 2010 році, коли дозволи АМК значною мірою надавалися на придбання корпоративних прав товариств, які були власниками не діючих АЗС, а земельних ділянок під будівництво нових АЗС. Кількість дозволів АМК щодо намірів зміни власника вже діючих АЗС за 2010 рік склала лише 20. При цьому, мова йшла, як правило, лише про дозвіл на придбання однії АЗС.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що пропозиція активів, які забезпечують роздрібну торгівлю нафтопродуктами в Україні внаслідок об’єктивних процесів, що відбуваються на цих ринках, є обмеженою. Більше того, угоди про придбання мереж АЗС у кількості 100 одиниць носять унікальний характер і як правило не мають реальної альтернативи.

За таких обставин АМК України за у своєму рішенні №28-29/08-11817 від 14.12.2010 р. вважає результати проведеного ДК «Укргазидобування» маркетингового пошуку пропозицій щодо продажу активів у вигляді АЗС відповідає тенденціям руху власності на ринках нафтопродуктів.

З іншого боку, вихід на ринок нафтопродуктів потужної державної компанії підвищить можливості держави впливати на ситуацію на ринку економічними, а не адміністративними методами.

Враховуючи вищевикладене та керуючись п. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель” за №2289-VI від 01.06.2010 р. з подальшими змінами та доповненнями, є підстави для застосування при закупівлі «Транспортні будівлі та споруди (крім водного транспорту (Автозаправні станції)» процедури закупівлі в одного учасника.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

-Протокол №3 засідання інвестиційного комітету Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

– Лист ДК «Укргазвидобування» №2/2-01/1-7825 від 08.12.2010 р.

– Лист ДК «Укргазвидобування» №2-01/1-7901 від 09.12.2010 р.

– Лист Антимонопольного комітету України №28-29/08-11817 від 14.12.2010 р.

– Довідка №43 від 01.12.2010 р.

– Лист №87 від 20.05.2011 р.

– Лист ТОВ «МОНС ФАРО» щодо вартості об’єктів на 20.05.2011 р.

– Звіт про оцінку вартості автозаправних станцій, автозаправних комплексів, які належать ТзОВ «АГРОХІМСЕРВІС».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.01.2018
22.01.2018
21.01.2018
20.01.2018
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ