Закупівля у ТНК-ВР послуг з нафтопереробки для створення стратегічного запасу бензину
22.03.2011   //   145 Переглядів

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20077720.

1.3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Осташевський Володимир В’ячеславович, директор Департаменту закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів, VOstashevsky@naftogaz.net, тел./факс: (044) 586-35-52.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, 20077720.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 15.03.11.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з переробки нафти та нафтової сировини.

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: послуги з переробки нафти та нафтової сировини.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вулиця Свердлова, будинок 371, офіс 1-А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93113.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2011 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Приватне акціонерне товариство  “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія”.

4.2. Ідентифікаційний код: 32292929.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: вулиця Свердлова, будинок 371, офіс 1-А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93113, Україна, тел./факс: (064) 514 64 32.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:

Пп. 2 п. 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель»(далі – Закон): “…відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи”.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

з метою запровадження державної політики на ринку енергоносіїв України  відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 №3536/0/1-11 до Планів-графіків з стабілізації цінової ситуації та ресурсного наповнення на ринку нафтопродуктів та продовольства, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія)  утверджується як державний оператор на ринку нафтопродуктів та зобов’язується включити до фінансового  плану  Компанії на 2011 рік витрати на закупівлю по імпорту нафти і моторних палив, їх зберігання та доходи від реалізації нафтопродуктів на внутрішньому ринку.

Крім того, дорученням Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 №3528/0/1-11 до протоколу наради під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України- Міністра економічного розвитку і торгівлі України А.П. Клюєва з питань цінової ситуації на вітчизняних ринках нафтопродуктів та продовольчих товарів від 20.01.11. поставлено завдання опрацювати питання щодо створення державної мережі АЗС.

За останні роки в Україні відбулося значне скорочення обсягів переробки вуглеводневої сировини. Так, у 2009 році вітчизняними нафтопереробними підприємствами було перероблено близько 11,5 млн. тонн нафтової сировини, що майже у 2 рази менше ніж у 2004 році.

Зазначене призвело до того, що частка імпортованих нафтопродуктів в обсязі загального їх споживання у 2009 році становила майже 40%, в 2010 році майже 50%.

Тенденція збільшення нафтопродуктів імпортного виробництва на ринку енергоносіїв України є загрозливою, внаслідок чого, вітчизняні нафтопереробні підприємства завантажені сировиною на дуже низькому рівні.

З метою збільшення частки нафтопродуктів вітчизняного виробництва на ринку енергоносіїв України та з метою забезпечення стабільного функціонування ринку енергоносіїв, 29.12.2010 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звернулась до вітчизняних нафтопереробних компаній а саме: ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПАО «Укртатнафта», ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК-Галичина», з пропозицією розглянути можливість прийомки нафтової сировини російських родовищ трубопровідним транспортом та переробки її в 2011 році в обсязі до 1 000 тис. тонн.

На вищезазначені запити було отримано відповіді від:

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна». Підприємство перебуває на плановому ремонті і зможе розглядати питання щодо надання послуг з переробки нафтової сировини не раніше другого кварталу 2011 року.

ПАТ «Укртатнафта», яке повідомило, що в даний час використовує сировину  з низьким вмістом сірки (вміст сірки до 0,25%). Використання сировини з високим вмістом сірки (вміст сірки в нафті сорту Urals складає 1,2-1,73 % за даними ВАТ «Укртранснафта») призведе до того, що з червня 2011 року продукція яка буде вироблятись з даної сировини, не буде відповідати діючим стандартам на нафтопродукти в Україні.

Додатково ПАТ «Укртатнафта» повідомило що згідно плану-графіку зупинки на ремонт технологічних установок підприємство має можливість розглядати питання збільшення обсягів переробки нафтової сировини, в тому числі російських родовищ, починаючи з травня 2011 року.

Також потрібно зазначити, що на запит Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»,  ВАТ «Укртранснафта» надало відповідь щодо транспортування нафти марки Юралс з території Російської Федерації в період 2008-2011 роки. Нафта  марки Юралс на Кременчуцький НПЗ протягом зазначеного періоду не транспортувалась та згідно наданих планів ВАТ «АК «Транснєфть» (РФ) на 2011 рік транспортування нафти марки Юралс з території Російської Федерації на ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) не передбачається.

ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке повідомило, що зацікавлено в переробці сировини в разі подовження терміну чинності державних стандартів на бензини та дизельне паливо та за умови, що вміст сірки в сировині, яка поставляється, буде не більше 0,6% мас. Виконати вищезазначені умови не є можливим, так як, вміст сірки в нафті сорту Urals складає від 0,6 до 1,8 % мас. У зв’язку з цим, ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» не зможе забезпечити відповідність виробленої продукції діючим державним стандартам за показником вмісту сірки.

ВАТ «НПК-Галичина» , яке зазначило, що з 2008 року підприємство не має змоги переробляти нафту російських родовищ, що поставляється трубопровідним транспортом. Застаріле устаткування підприємства, а саме відсутність процесу гідроочистки дизельного палива, не дає змоги випускати підприємству моторні палива, які будуть відповідати діючим стандартам  в Україні.

ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», яке дало підтвердження щодо можливості прийомки сировини трубопровідним транспортом та його переробки на виробничих потужностях Лисичанського НПЗ.

Крім того, на виконання доручення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 07.02.2011 №494/5-11  ВАТ «Укртранснафта» зверталось до ПАТ «Укртатнафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК-Галичина» стосовно переробки високосірчастої нафти. Вищезазначені підприємства надали відповідь щодо недоцільності переробки такої нафти.

Таким чином, можливо дійти до висновку, що у теперішній час єдиним підприємством, яке має технологічну можливість приймати нафтову сировину ГОСТ Р51858-2002, класс-2 російських родовищ трубопровідним транспортом для переробки, є Приватне акціонерне товариство «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (ТОВ «ТНК-ВР Коммерс»).

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» 08.02.2011р. проведено переговори з представниками  ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» (ПрАТ «ЛИНІК») щодо можливості укладення договору на закупівлю послуг з переробки нафти за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, за результатами яких визначено наступне:

1. Приватне акціонерне товариство «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (ПрАТ «ЛИНІК») запропонувало надати послуги з переробки нафти на умовах договору на закупівлю (далі – договір),  який буде укладений за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у відповідності до вимог законодавства України та у випадку погодження Міністерством економіки України процедури закупівлі в одного учасника;

2. Договір пропонується укласти на таких умовах: очікувана вартість послуг з переробки нафти та ціна договору становитиме 288 000 тис. грн., вартість переробки однієї тонни сировини складає 288 грн. з ПДВ, кількість сировини, яка підлягає переробці складає 1 000 ,00 тис.  тонн. (протокол переговорів між ПрАТ «ЛИНІК» та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» від 08.02.11)

Також, відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для участі в процедурі закупівлі ПрАТ «ЛИНІК» має кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям: наявність обладнання та матеріально технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, досвід виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності.

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ПрАТ «ЛИНІК» на вимогу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»  надав підтверджену документально інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону.

Правлінням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 11 лютого 2011 р., (протокол №22) прийнято рішення щодо укладення договору на закупівлю послуг з переробки нафтової сировини та основних умов цього договору після отримання всіх необхідних погоджень.

Відповідно до пп. 2 п. 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон): “… відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи”, необхідно обрати процедурою закупівлі послуг з переробки нафти та нафтової сировини у одного учасника – Приватного акціонерного товариства “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія”.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: лист Міністерства  енергетики та вугільної промисловості України  від 09.02.11 №08/31-258.

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                 Н.Канюк