Обґрунтування та погодження закупівлі газу у «Нафтогазу» від 21 січня 2010 р.
20.02.2011   //   110 Переглядів

Міністерство економіки погоджує застосування процедури закупівлі в одного учасника для проведення закупівлі: газу природного:

лот 1 – власного видобуткудля потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортованийдля релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничокомерційної діяльності);

лот 2 – для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;

лот 3 – для виробничотехнологічних витрат та нормованих втрат Чернівецької філії ДКГаз України”;

лот 4 – для потреб субєктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших субєктів господарювання);

лот 5 – для подальшої реалізації: промисловим споживачам; субєктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб обєктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств;

лот 6 – для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу Чернівецької філії ДКГаз України

Замовник: ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” (код ЄДРПОУ 31301827)

Учасник: ПАТ “НАК “Нафтогаз України”

Очікувана вартість закупівлі: 56884979565,32 грн.,

лот 1 – 8162856000,00 грн.,

лот 2 – 2458080000,00 грн.,

лот 3 – 60325389,32 грн.,

лот 4 – 5536056000,00 грн.,

лот 5 – 40662000000,00 грн.,

лот 6 – 5662176,00 грн.

Реєстраційний номер погодження та дата його видачі: № ЛП15 21 січня 2011р.

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31301827

1.3. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі:

Терещенко Володимир Васильович, начальник Відділу організації закупівель та тендерних процедур, тел./факс (044) 537 00 64, 537 00 72, vtereschenko@gasukraine.com.ua

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», код ЄДРПОУ – 20077720.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 13 січня 2011 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. Газ природний. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 11.10.2

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: загальний обсяг закупівлі 33 057 308,2 тис. куб. м, в т.ч. за лотами:

–         Лот 1 – власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортований – для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) 16 796 000 тис. куб. м;

–         Лот 2 – для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 900 000 тис. куб. м;

–         Лот 3 – для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат Чернівецької філії ДК «Газ України» – 21 308, 200 тис. куб. м;

–         Лот 4 – для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання) – 1 838 000 тис. куб. м;

–         Лот 5 – для подальшої реалізації: промисловим споживачам; суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств – 13 500 000 тис. куб. м;

–         Лот 6 – для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу Чернівецької філії ДК «Газ України» – 2 000 тис. куб. м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

–         Лот 1 – власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортований – для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності): у разі передачі газу власного видобутку у пунктах приймання-передачі газу від газодобувних підприємств та від ПСГ в газотранспортну систему ДК «Укртрансгаз» та мережі суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл газу; у разі передачі імпортованого газу – на газовимірювальних станціях, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією та в пунктах приймання-передачі газу від ПСГ в газотранспортну систему «Укртрансгаз» та мережі суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл газу;

–         Лот 2 – для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів: газовимірювальні станції, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією та пункти прийому-передачі газу від ПСГ в газотранспортну систему ДК «Укртрансгаз» та мережі суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл газу;

–         Лот 3 – для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат Чернівецької філії ДК «Газ України»: газорозподільні станції;

–         Лот 4 – для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання): вхідна запірна/відключаюча арматура у Споживачів;

–         Лот 5 – для подальшої реалізації: промисловим споживачам; суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств: вхідна запірна/відключаюча арматура у Споживачів, на ГРС – газорозподільним підприємствам для власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств;

–         Лот 6 – для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу Чернівецької філії ДК «Газ України»: газорозподільні станції.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень – грудень 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.  Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20077720

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, телефон/факс (044) 586-35-37, 586-33-10.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

ДК «Газ України» у своїй діяльності керується, зокрема, постановами Кабінету Міністрів України від 05.03.08 № 163 «Про реалізацію імпортованого   природного  газу  на  території  України»  (далі  –  Постанова № 163) та від 27.12.01 № 1729  «Про забезпечення споживачів природним газом» (далі – Постанова № 1729).

Постановою № 163 передбачено, що з 01.03.08 імпортований природний газ реалізується в Україні Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірньою компанією «Газ України».

Постановою № 1729 передбачено, що реалізація природного газу для всіх категорій споживачів, крім визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 цієї постанови, здійснюється Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», дочірньою компанією “Газ України”, суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом. Крім того, постановою №1729  визначено: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є уповноваженим суб’єктом з формування і розпорядження ресурсами природного газу, що використовуються для задоволення потреб населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню).

З урахуванням зазначеного, реалізація природного газу підприємствам тепло-, електроенергетики, населенню, бюджетним установам і організаціям України відповідно до вимог урядових постанов та постанов НКРЕ можлива виключно з ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» безпосередньо через її дочірню компанію «Газ України» або суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом (за відповідними договорами з ДК «Газ України»), реалізація природного газу іншим категоріям споживачів відповідно до вимог урядових постанов можлива виключно з ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» безпосередньо через її дочірню компанію «Газ України» або суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом (за відповідними договорами з ДК «Газ України» або   Національною    акціонерною    компанією   «Нафтогаз  України») та виключно за ціною, затвердженою постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.10  № 812 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного центру «Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія» та граничними цінами, затвердженими постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.10  № 813 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих», від 01.11.10 № 1456 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових  споживачів  та  інших суб’єктів господарювання», від 01.11.10 № 1455 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів» та інших.

Таким чином, Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» визначено законодавчо та нормативно-правовими актами одноосібним розпорядником та постачальником природного газу на Україні.

Слід зазначити, що процес реалізації (постачання) природного газу є безперервним, тому у споживачів природного газу нагальність потреби в забезпеченні необхідними ресурсами природного газу є постійною.

Підсумовуючи вищевикладене, наголошуємо, що постачальниками природного газу для усіх категорій споживачів можуть бути суб’єкти господарювання, які уклали з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» відповідні договори на закупівлю природного газу, а саме: в першу чергу – Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом (підприємства з газопостачання та газифікації) і суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівля природного газу може здійснюватися в тому числі шляхом застосування процедури  закупівлі в одного учасника.

Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.12.10 № 1965 та № 1966 затверджено граничний рівень цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим виникає термінова необхідність укласти договори на закупівлю природного газу з урахуванням нових цін.

Неукладання ДК «Газ України» з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» договорів на закупівлю природного газу призведе до негативних соціальних та економічних наслідків, поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, призведе до відключення від систем тепло- та енергозабезпечення соціальних об’єктів (шкіл, дитячих садків, лікарень, ін.), може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування об’єктів  життєзабезпечення тощо.

Враховуючи викладене, з метою уникнення дестабілізаційних процесів в енергетиці країни і соціального напруження серед населення та у зв’язку з відсутністю альтернативи, виникла термінова потреба в закупівлі у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» природного газу в обсязі 33 057 308, 2 тис. куб. м загальною вартістю 56 884 979 565, 32 грн. для таких категорій споживачів:

–         власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортований – для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) – 16 796 000 тис. куб. м, вартістю 8 162 856 000, 00 грн.;

–         для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 900 000 тис. куб. м, вартістю 2 458 080 000, 00 грн.;

–         для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат Чернівецької філії ДК «Газ України» – 21 308, 200 тис. куб. м, вартістю 60 325 389,32 грн.;

–         для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання) – 1 838 000 тис. куб. м, вартістю 5 536 056 000, 00 грн.;

–         для подальшої реалізації: промисловим споживачам; суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств – 13 500 000 тис. куб. м, вартістю 40 662 000 000, 00 грн.;

–         для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу Чернівецької філії ДК «Газ України» – 2 000 тис. куб. м, вартістю 5 662 176, 00 грн.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.01.11 № 07/13-25 щодо підтвердження умов застосування процедури закупівлі природного газу в одного учасника у зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, які можуть бути поставлені тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Заступник директора з фінансових питань                                                  І.Є. Моісеєнко