Обґрунтування та погодження закупівлі газу у «Нафтогазу» від 15 грудня 2010 р.
20.02.2011   //   91 Переглядів

Міністерство економіки погоджує застосування процедури закупівлі в одного учасника для проведення закупівлі: газу природного

лот 1 – власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортованийдля релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничокомерційної діяльності),

лот 2 – для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів,

лот 3 – для виробничотехнологічних витрат та нормованих втрат газорозподільних підприємств,

лот 4 – для потреб субєктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням,

лот 5 – для потреб субєктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числібблочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших субєктів господарювання,

лот 6 – для подальшої реалізації: промисловим споживачам; субєктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб обєктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств, лот 7 – для подальшої реалізації субєктам господарювання, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу газорозподільних підприємств)

Замовник: ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” (31301827)

Учасник: ПАТ “НАК “Нафтогаз України”

Очікувана вартість закупівлі: 76971957677,76 грн.,

лот 1 – 7941148800 грн.,

лот 2 – 2355696000 грн.,

лот 3 – 2997574277,76 грн.,

лот 4 – 10479407400 грн.,

лот 5 – 5326965120 грн.,

лот 6 – 47493458880 грн.,

лот 7 – 377707200 грн.

Реєстраційний номер погодження та дата його видачі: № ЛП2329 15 грудня 2010р.

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31301827

1.3. Місцезнаходження: 04116, м.Київ, вул. Шолуденка, 1

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Терещенко Володимир Васильович, начальник Відділу організації закупівель та тендерних процедур, тел./факс (044) 537 00 64, 537 00 72, vtereschenko@gasukraine.com.ua

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», код ЄДРПОУ – 20077720

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 30 листопада 2010 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.  Газ природний. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 11.10.2

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: загальний обсяг закупівлі 45 215 274 тис. куб. м, в т.ч. за лотами

–         Лот 1 – власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортований – для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) – 16 796 000 тис. куб. м;

–         Лот 2 – для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 900 000 тис. куб. м,;

–         Лот 3 – для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат газорозподільних підприємств – 1 034 274 тис. куб. м;

–         Лот 4 – для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням) – 8 130 000 тис. куб. м;

–         Лот 5 – для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання) – 1 838 000 тис. куб. м;

–         Лот 6 – для подальшої реалізації: промисловим споживачам; суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств – 16 387 000 тис. куб. м;

–         Лот 7 – для подальшої реалізації суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу газорозподільних підприємств – 130 000 тис. куб. м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

–         Лот 1 – власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортований – для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності): у разі передачі газу власного видобутку – у пунктах приймання-передачі газу від газодобувних підприємств та від ПСГ в газотранспортну систему ДК «Укртрансгаз» та мережі суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл газу; у разі передачі імпортованого газу – на газовимірювальних станціях, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією та в пунктах приймання-передачі газу від ПСГ в газотранспортну систему «Укртрансгаз» та мережі суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл газу;

–         Лот 2 – для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів: газовимірювальні станції, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією та пункти прийому-передачі газу від ПСГ в газотранспортну систему ДК «Укртрансгаз» та мережі суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл газу;

–         Лот 3 – для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат газорозподільних підприємств: газорозподільні станції;

–         Лот 4 – для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням): вхідна запірна/відключаюча арматура у Споживачів;

–         Лот 5 – для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання): вхідна запірна/відключаюча арматура у Споживачів;

–         Лот 6 – для подальшої реалізації: промисловим споживачам; суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств: вхідна запірна/відключаюча арматура у Споживачів, на ГРС – газорозподільним підприємствам для власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств;

–         Лот 7 – для подальшої реалізації суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу газорозподільних підприємств: газорозподільні станції.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень – грудень 2011 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.  Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20077720

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6, телефон/факс (044) 586-35-37, 586-33-10.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

ДК «Газ України» у своїй діяльності керується, зокрема, постановами Кабінету Міністрів України від 05.03.08 № 163 «Про реалізацію імпортованого   природного  газу  на  території  України»  (далі  –  Постанова № 163) та від 27.12.01 № 1729  «Про забезпечення споживачів природним газом» (далі – Постанова № 1729).

Постановою № 163 передбачено, що з 01.03.08 імпортований природний газ реалізується в Україні Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірньою компанією «Газ України».

Постановою № 1729 передбачено, що реалізація природного газу для всіх категорій споживачів, крім визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 цієї постанови, здійснюється Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», дочірньою компанією “Газ України”, суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом. Крім того, постановою №1729  визначено: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є уповноваженим суб’єктом з формування і розпорядження ресурсами природного газу, що використовуються для задоволення потреб населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню).

З урахуванням зазначеного, реалізація природного газу підприємствам  тепло-, електроенергетики, населенню, бюджетним установам і організаціям України відповідно до вимог урядових постанов та постанов НКРЕ можлива виключно з ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» безпосередньо через її дочірню компанію «Газ України» або суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом (за відповідними договорами з ДК «Газ України»), реалізація природного газу іншим категоріям споживачів відповідно до вимог урядових постанов можлива виключно з ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» безпосередньо через її дочірню компанію «Газ України» або суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом (за відповідними договорами з ДК «Газ України» або   Національною    акціонерною    компанією   «Нафтогаз  України») та виключно за ціною, затвердженою постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.10  № 812 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного центру «Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія» та граничними цінами, затвердженими постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.07.10  № 813 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих», від 01.11.10 № 1456 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових  споживачів  та  інших суб’єктів господарювання», від 01.11.10 № 1455 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів» та інших

Слід зазначити, що процес реалізації (постачання) природного газу є безперервним, тому у споживачів природного газу нагальність потреби в забезпеченні необхідними ресурсами природного газу є постійною.

Підсумовуючи вищевикладене, наголошуємо, що постачальниками природного газу для усіх категорій споживачів можуть бути суб’єкти господарювання, які уклали з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» відповідні договори на закупівлю природного газу, а саме: в першу чергу – Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом (підприємства з газопостачання та газифікації) і суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівля природного газу може здійснюватися в тому числі шляхом застосування процедури  закупівлі в одного учасника.

У разі відсутності укладених станом на 01.01.11 в установленому порядку договорів на постачання природного газу практично по всій Україні з початком 2011 року почне здійснюватися бездоговірне споживання природного газу споживачами. В такому випадку та за відсутності укладених договорів на постачання природного газу з 1 січня 2011 року ДК «Газ України» буде вимушена обмежити (припинити) здійснення газопостачання, що, в свою чергу, призведе до енергетичного колапсу по всій території України, наслідком чого можливе зупинення виробництва промислових споживачів природного газу, не надання послуг з опалення та гарячого водопостачання установам соціальної сфери (лікарні, школи, дитячі садки тощо), а також відсутність постачання природного газу в житлові будинки, підприємства, установи та організації України.

Враховуючи викладене, з метою уникнення дестабілізаційних процесів в енергетиці країни та соціального напруження серед населення, виникла термінова потреба в закупівлі у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» природного газу в обсязі  45 215 274 тис. куб. м загальною вартістю 76 971 957 677, 76 грн. для таких категорій споживачів:

–         власного видобутку для потреб населення та для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню); імпортований – для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) – 16 796 000 тис. куб. м, вартістю 7 941 148 800, 00 грн.; 472,8 грн/тис кубов

–         для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 900 000 тис. куб. м, вартістю 2 355 696 000, 00 грн. ; 2617,44 грн/тис кубов

–         для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат газорозподільних підприємств – 1 034 274 тис. куб. м, вартістю 2 997 574 277, 76 грн.; 2898,24 грн/тис кубов

–         для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням) – 8 130 000 тис. куб. м, вартістю 10 479 407 400, 00 грн.; 1288,98 грн/тис кубов

–         для потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання) – 1 838 000 тис. куб. м, вартістю 5 326 965 120, 00 грн.; 2898,24 грн/тис кубов

–         для подальшої реалізації: промисловим споживачам; суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом; для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі газорозподільних підприємств – 16 387 000 тис. куб. м, вартістю 47 493 458 880, 00 грн.; 2898,24 грн/тис кубов

–         для подальшої реалізації суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу для покриття (компенсації) обсягів негативного розбалансування газу газорозподільних підприємств – 130 000 тис. куб. м, вартістю 377 707 200, 00 грн. 2905,44 грн/тис кубов

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: Лист Міністерства палива та енергетики України від 23.11.10 №08/31-2602 щодо обґрунтування виникнення термінової потреби в закупівлі природного газу.

Заступник директора з фінансових питань                   І.Є. Моісеєнко